Voetbalplezier lezenluisteren Filiaal Goes Pearyweg 27 £81 Jan en André doen het al zeventien jaar Introducing Joss Stone Romantiek en nostalgie in Dr. Quinn Wilkas kweekkast^MsL Boek over De Ruyter, de admiraal OP DE 10 NEDERLANDERS KAN NAUWELIJKS RONDKOMEN. KERJ GIR IN Uit onze nieuwe (Wildkamp; kweekkascatalogus Wordt als bouw pakket geleverd. Art.nr.: 994030. Lxbxh: 298x233,5x179/233^^*®*^ Programme} ms.. NIEUW DAK IN MINDER DAN 24 UUR! AL Tll€ Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 44 Jan de Witte en André Tautenhoofd zijn lijk voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoemoöT op al zeventien jaar op rij verantwoorde- Walcheren. foto: jaap wolterbeek WESTKAPELLE - Ze 'doen' het met z'n tweetjes: Jan de Witte en André Tautenhoofd zijn al zeventien jaar op rij verant woordelijk voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op Wal cheren. En ze hebben er nog al lerminst genoeg van, hoewel Tautenhoofd ook al vijfendertig jaar in uiteenlopende functies actief is bij voetbalvereniging De Noormannen. „Het is ver schrikkelijk dankbaar werk en het geeft ons veel voldoening", vat Tautenhoofd het gezamen lijke enthousiasme van de orga nisatoren samen. Aan het eve nement wordt deelgenomen door negentien basisscholen, die jongens en meisjesteams mogen afvaardigen uit de groe pen vijf, zes, zeven en acht. Op 4 en 11 april spelen zij op de vel den van De Noormannen om de hoogste eer. „De winnaars uit de groepen zeven en acht mogen meedoen aan het Zeeuwse kampioenschap", ver- telt André Tautenhoofd. „De winnaar" daarvan doet mee aan het toernooi van het district Zuid en de winnaar daar weer van mag strijden om het Neder lands kampioenschap in Zeist. Er staat dus wat op het spel". André Tautenhoofd weet het niet meer exact, maai" het zal eind jaren negentig zijn geweest dat het jongensteam van de openbare basisschool in West- kapelle Nederlandse kampioen werd. „Toen ze uit Zeist terug kwamen werden ze binnenge haald door muziek", glundert Tautenhoofd. Rond de kerstvakantie van ieder jaar begint de organisatiemolen te draaien. „We schrijven dan de scholen aan en de inschrij vingen volgen dan in januari. Daarna moet je de rest regelen. Scheidsrechters, sponsors, de ehbo, de kleuren van de school kleding, de prijzen, oorkondes. Ik ben er zeker honderd uur mee bezig." door ellen de vriend VLISSINGEN - Michiel Ad- riaenszoon de Ruyter (1607-1676), bejubeld en geacht door vriend en vij and. Het boek over de on volprezen admiraal ver schijnt aanstaande vrijdag bij Uitgeverij Aprilis in Zalt- bommel. Dit boek is door de Stich ting 400 jaar Michiel de Ruyter verkozen tot het of ficiële Michiel de Ruyter fa milieboek. Tiet is geschre ven door Jack Staller en Graddy Boven. Zij kozen voor een boek met veel kleurrijke illustraties, die de Vlissinger op een originele manier tot leven laten ko men. Binnen de landsgren zen bemind en daarbuiten gevreesd. In het begin van het boek wordt De Ruyter door een kanonskogel ge troffen, waardoor een deel van zijn linkervoet is afge schoten en zijn rechter been tot vlak boven zijn en kel is verbrijzeld. IJlend en half in coma blikt hij in zijn kajuit terug op zijn leven en de vele zeereizen. Van de kusten van Scandinavië tot aan de eilanden in de Mid dellandse Zee en van de donkere Afrikaanse kusten tot het zonovergoten Caraï- bisch gebied. Door buiten landse regeringsleiders on derscheiden en in de adel stand verheven. Op 29 april 1676 blaast een moedige en dappere zeeman, die door zijn manschappen de bij naam Bestevaer kreeg, zijn laatste adem uit. Het boek heeft 128 pagina's en kost 29,00 euro. Het 19-jarige wonderkind Joss Stone stelt zich opnieuw aan haar fans voor met haar nieuwe - album Intr oducing Joss Stone. De Britse soulzangeres werd onder meer genomineerd voor vier Grammy Awards, bezocht de talkshow van Oprah en stond op het podium met grootheden als James Brown en The Rolling Stones. Nu komt Stone dus met haar derde al bum, een cd waarop ze volgens zichzelf haar eigen muzika le visie kan uiten. Om in alle rust aan haar plaat te kunnen werken trok Stone zich in haar eentje terug op Barbados. Dat resulteerde uiteindelijk in Introducing Joss Stone, het nieuwe visitekaartje waarop warme soul, r&b, motown- en jazzinvloeden op indrukwekkende wijze samen smelten. De eerste DVD-box van de populai- pRPlfil! w re tv-serie Dr. Quinn, Medicine Wo- 5 n s X man werd begin maart door de 3 \jt Evangelische Omroep uitgebracht. Op de vier discs draait het vooral om de kordate arts Michaela Quinn j 'i# (Jane Seymour) wier leven een on- f Jjy l|t' verwachte wending neemt, terwijl -?PDVD ze probeert te overleven in het Amerikaanse stadje Colorado Springs. Avontuur, spanning en romantiek voeren de boven toon in de meeslepende tv-serie die zich afspeelt in het Ame rika van 1860. De tv-serie Dr. Quinn, Medicine Woman is al jaren een groot succes op televisie. Kijkers prijzen de schit terende beelden en genieten van een wereld vol avontuur, ro mantiek en nostalgie. De EO zal iedere jaar twee Dr. Quinn series uitbrengen in een vier schijfjes tellende DVD-box. De tweede Dr. Quinn serie wordt dit najaar op DVD verwacht. To tale lengte: 720 minuten, consumentenadviesprijs: 39,95. vvww.zoel kdebalans.nl «co Meer dan 20.000 technische artikelen op voorraad. Kweekkascatalogus aanvragen? Bel dan snel: 088 - 22 88 000 www.wildkamp.nl 25 t/m 31 maart 2007 r.-JyA Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 00.00 LIJF-stijl Magazine Het magazine voor de Zeeuw met Stijl. Gepre senteerd door Miranda Slabber 00.12 Zeeland Business TV Business to Business talkshow, gepresen teerd door Siem Buijs. (Herhaling) Zonder uw bestaand dak af te breken, geplaatst in één dag in alle weersom standigheden. Vuurvast, wind en hagel- stendig, geluidswerend en isolerend. OOK PLATTE DAKEN EN DAKGOTEN. FAMILIEBEDRIJF In samenwerking met Van Zantvoort-Libert, en Goedons uit Geetbets ictava ersys WWW.LAUDJ.B_E_ VOORJNFOJ3EL 0^32:36589621 BON voor gratis prijsbestek of documentatie Naam: Adres:Nr.: Postnummer:Plaats:Tel. privé: LAUDI BVBA - Koningshoflei 15 - 2900 Schoten - www.laudi.be BEL NR. 0032-36589621 - Alle werkdagen weekends vanaf 7.30 tot 23.00 uur. 00.42 Kabelkrant 00.00 Zeeuwse Lekkernijen Zeeuwse Streekgerech- ten bereid door chefkok Marcel Schouwenaar. 00.12 Watersport land Regionaal watersport programma met aandacht voor vaar routes en andere water sportzaken. 00.30 Kabelkrant 00.00 Wonen in Wonen in Zeeland Sanne de Regt gaat op zoek naar alles over wonen in de provincie Zeeland. 00.12 Maximaal Anders Wekelijks gaat Escha Tanihatu op stap met een Zeeuwse kandidaat die volledig in de watten wordt gelegd en van top tot teen wordt veranderd. 00.30 Kabelkrant 00.00 Zeeland Business TV Business to Business talkshow, gepresen teerd door Siem Buijs. (Herhaling) 00.20 Straatpraat Programma waarin de mening van de Zeeuwse bevolking centraal staat. 00.35 Kabelkrant 00.00 LIJF-stijl Magazine Het magazine voor de Zeeuw met Stijl. Gepre senteerd door Miranda Slabber 00.10 Top Speed Martin Utberg gaat op zoek naar alles wat met snelheid te maken heeft. 00.30 Kabelkrant 00.00 Muziek Festival Programma waarin het Nederlandse en Vlaamse product centraal staat. 00.15 The Clash Of Coverbands In Clash of coverbands gaan bands uit heel Neder land 10 weken de strijd aan om de titel Clash of the coverbands. 00.25 Kabelkrant Alle programma's worden ieder uur herhaald 00.00 De Zeeuwse Week Overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. 00.08 Maximaal Anders Metamorfose programma. Zie dinsdag 00.22 Wonen in Zeeland Sanne de Regt gaat op zoek naar alles over wonen in de provincie Zeeland. 00.32 Kabelkrant Maximaal TV is ie ontvangen via: -: Delta Digitale TV standaardpakket: preset 111-113 Delta Kdbelcomfort analoog: kanaal 10 (210.25MHz) KIJK VOOR MEER INFO OP W WW MAX IM AALN L

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 44