Walcheren HeBu brengt GrandPrïx Topper in prijzen Huizen in de etalage Budget voor een auto Uit het Zakenhart van... ifsmViJJN'i!fei111De Faam Middelburg en de toekomst gaat binnenkort op groen Rijden op het circuit Monza in Vlissingen Uitvaartverzorger geeft jongeren geld Woensdag 21 maart 2007 - Pagina 33 Prijs Topper nu ook in Vlissingen. foto: leon janssens VLISSINGEN - Elektrodis- counter Prijs Topper open de vorige maand aan de Gildeweg 6 in Vlissingen. Het is het vijfentwintigste filiaal in Nederland van Prijs Topper waar alles te vinden is op het gebied van consumentenelektronica en huishoudelijke appara ten. In de winkel worden al le bekende A-merken aan geboden tegen de laagste prijzen. Dit is mogelijk om dat Prijs Topper geen kost bare winkelinrichting en dure locaties heeft. Daarbij worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit, stellen ze bij de keten. Klan ten kunnen gratis een aan hangwagen gebruiken. nen jongeren van zeventien tot drieëntwintig jaar die om diverse redenen nog niet he lemaal zelfstandig kunnen wonen. Zij krijgen er begelei ding bij het zoeken naar een eigen woonruimte, een vaste baan of opleiding. De Foyer de Jeunesse is onderdeel van Stichting Agogische Zorg centra Zeeland (AZZ). Het Monuta Charity Fund schenkt elk jaar geld aan projecten die de kwaliteit van het leven in de gemeen schap verbeteren. MIDDELBURG - De ge meente Middelburg houdt vrijdag 20 april een symposi um over de Middelburgse economie. Hoe staat de stad er nu voor en waar liggen de economische kansen staat centraal. Ondernemers kun nen zich aanmelden, met eventueel een collega-on dernemer van buiten Mid- bij j.sekewa- MIDDELBURG - Televisie kijken in Zeeland wordt str aks een stuk goedkoper. Pri- mafoon introduceert name lijk Digitenne, het goedkope alternatief voor de kabel. Voor Digitenne is een stop contact in huis voldoende, dus geen gedoe meer met al lerlei kabels in het huis. De feestelijke aftrap is zaterdag in en rond de Zeeuwse Pri- mafoonwinkels. Fluitende damesschiedsrechters delen groene kaarten uit en er is een kans op een gratis LCD televisie. Ook zijn er allerlei kortingsabonnementen. door ellen de vriend VLISSINGEN - HeBu Sport in Vlissingen is een simulator competitie begonnen voor geïnteresseerden in het For mule 1 racen. De GrandPrix van Zeeland is sinds afgelopen maandag in de winkel aan de Walstraat te rijden. Daar staat een glimmende bo lide met daarvoor een 107 cen timeter beeldscherm dat eige naar Henk Buijs van Ver- schoore mag gebruiken. "Het is een officiële simulator, waar op nu al te rijden is met de nieuwe spyker Formule 1 wa gen van de coureurs van het komende seizoen. Je rijdt via de simulator écht over het Ita liaanse circuit van Monza, over dezelfde banen als de echte coureurs doen", vertelt Buijs enthousiast. Hij heeft zelf de racewagen ook al uitgepro beerd en een tijd van 1:40:297 neergezet. "Deelnemers mo gen één keer per dag mee doen. Ze rijden dan één war ming-up en daarna in twee rondes hun tijd. Niemand is verplicht om iets te kopen, het is gewoon gratis. Ik wil helpen om het centrum van Vlissin gen weer in beweging te zet ten. Dat is wel nodig", meent Buijs. Hij hoopt op rijen jongelui, die tot buiten toe op hun beurt staan te wachten. De pedalen van de racewagen zijn verstel baar, zodat groot en klein mee kan racen. De snelste rijders komen met hun foto op de nieuwe website van HeBu te staan in een apart aangemaakt klassement. De vijf rijders die na één maand aan kop staan, krijgen een waardebon, T- shirt, cap of andere prijs. De scores staan op de site: ht- tp://www.hebusport.nl/new. VLISSINGEN - Huizen kijkshop is recent gevestigd aan de St. Jacobsstraat 8 in Vlissingen. Huizen-kijks hop is een onafhankelijke en dienstverlenende on derneming, gerund door Gwen Niezing, en fungeert als advertentiemedium voor makelaars en als infor matiebron voor woning zoekenden. Huizen-kijks hop biedt regionale make laars de mogelijkheid om in de etalages of op de wan den aanbod extra onder aandacht te brengen. Wo ningzoekenden kunnen vrijblijvend rondkijken. Meer informatie: 0118- 216681 of www.huizen- kijkshop.nl. Huizen-kijkshop is een nieuw concept, foto. leon janssens RITTHEM - Budget Car and Van Rental verhuisde naar de Marie Curieweg 5b in Ritthem. Vestigingscoordi- nator Annette Koole: "We wilden iets wat representa tief is en een goede uitvals- plek voor onze werkzaam heden. Hoofdtaak is het verhuren van auto's aan bedrijven en particulieren." Verhuurde auto's worden afgetankt, schoon gemaakt, gecontroleerd op schade, dusin prima staat afgele verd. Voor bedrijven is een haal- en brengservice. Par ticulieren kunnen de huur auto ook bij een andere Budget-vestiging achterla ten. Informatie: 0118- 491664 en www.budget.nl. Eigenaar Jacco de Loof die sa men met René Koeroo de klan ten ontvangt: "Hot is dat de keuken steeds meer bij de wo ning getrokken wordt. Open keuken is de trend van nu. Wij hebben twee degelijke leveran ciers die meegaan met de huidi ge populaire designs. Wij zijn gericht op de particuliere markt, kleinschalig, met aandacht voor de klant. Het gehele keukentra ject wordt door ons van A tot Z begeleid." Keukenstudio de Jacco de Looff (links) en René Koeroo. foto: leon janssens Loof maakt driedimensionale end is er een Paasshow. Infor- keukenontwerpen en doet alle matie: 0118-491929 of meetwerk zelf. In de paasweek- www.keukenstudiodelooff.nl Budget is verhuisd, foto: leon janssens VLISSINGEN - Keukenstudio De Looff opende begin maart aan de Bedrijfsweg 11 (bedrij venterrein Vrijburg) een nieuwe zaak. In de ruime showroom zijn diverse keukens in verschil lende stijlen te zien. De Ruyter leeft no ie» door ellen de vriend VLISSINGEN - De winkeliers in Vlissingen houden zich nog niet bezig met het De Ruyterjaar. Voorzitter Wim de Ridder van de Vlissingse winkeliersvereniging ver wacht dat de binnenstad te gen de zomer pas in de Ruy- tersferen wordt gehuld. "Deze week komt Beatrix, maar als winkeliers heb ben wij daar niks aan. Die komt hier heus niets kopen", lacht De Ridder die eigenaar is van Forecast in de Walstraat. "Vanuit de winkeliersvereniging hebben we de onderne mers geadviseerd om vanaf juli, als ook de Sail is, de etalages aan te passen met modelboten, maritieme foto's en dat soort dingen." Albert Slinger van de gelijknamige winkel in le derwaren in de Walstraat heeft al enkele oude foto's van de boule vard in Vlissingen klaarstaan, die hij over een poosje in zijn etalage gaat zetten. "Het is het hele jaar De Ruyter jaar, dus haast heb ik nog niet", stelt Slinger. Anouk Ge- ijsen van de Bruna boekhandel doet niets extra's voor het Michiel de Ruyterjaar. Prominent uitge stald staan in de winkel wel de boeken van de boekenweek, maar zonder karakteristieke kop van de Vlissingse zeeheld. Bij Kloeg Antiek in de Sint Jacobs- passage staan wit met blauwe borden met de afbeelding van De Ruyter naast lepeltjes en vinger hoedjes. Op wat souvenirs na In Dat Narrenschip is wel de sfeer van De Ruyters tijd op te snuiven, foto: izaak verkeste heeft de antiekzaak geen andere dingen van de zeeheld in huis. Anders is dat bij het Dat Narren schip in Middelburg. Het anti quariaat is gespecialiseerd in an tieke landkaarten, stads- en dorpsgezichten, topografische boeken en stadsplattegronden. "Wij hebben kaarten van eind zestiende eeuw tot de twintigste eeuw", vertelt Els van den Boven- kamp terwijl zij wat zeekaarten aanwijst. Zeekaarten zijn zeld zaam, omdat ze tijdens het ge bruik kapot gingen. In Middel burg zijn er maar een stuk of vijf. "We hebben stadsgezichten van Middelburg en Vlissingen en ook allerlei dorpsgezichten. We heb ben ook nog gezocht naar een kaart van de zeeslag van De Ruy ter, maar die vonden we ner gens." Zij vindt het jammer dat haar man het dikke boek met de levensbeschrijving van Michiel de Ruyter pas heeft verkocht. "Dat was zó snel weg.ik had het eigenlijk nog wel in bruikleen in de winkel willen houden." Bij boekhandel De Drvkkery in Mid delburg wordt niets extra's aan het De Ruyterjaar gedaan. "Dat is meer iets voor Vlissingen", vindt Aagje Feldbrugge. VLISSINGEN - Het Monuta Charity Fund van uitvaart verzorger Monuta schenkt een bedrag van 1500 euro aan het internetcafé van de Foyer de Jeunesse in Vlissin gen. Het internetcafé van de Foyer de Jeunesse biedt be woners een leerwerkplaats en de mogelijkheid om met andere jongeren kennis te maken. In de Foyer de Jeu nesse aan de Walstraat wo-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 33