Naast spelen ook het vermaak... PRIJSMTOPPER NU OOK IN V GILDEWEG 6 VLISSINGEN WMM Draaiboek voor de nieuwe Senior Games DIGITALE FOTOCAMERA VANmr- KOELVRIES- COIHBINATIE VAN529T- DE EXTRA VOORDELEN VAN PRIJSTOPPER DE ELEKTRONICA DISCOUNTER wmM i'k-junmu'iiii^ 1 aam Spelen komen naar Zeeland In verschillende takken van sport binden Europese senioren op Zeeuwse bodem de strijd met el kaar aan. foto: ine bloemen MIDDELBURG - De eerste Europese Senior Games komen definitief naar Zee land. Provinciale Staten heeft hiervoor vorige week groen licht gegeven. Het is de bedoeling dat ouderen vanaf vijftig jaar van 7 tot en met 12 september 2009 komen sporten. "Ik ben blij dat na tweeënhalf jaar praten in Europa dit be sluit is genomen. 'Niet voor mijzelf, maar voor de 50-plus- sers. De Senior Games zijn be langrijk voor Nederland. En goed om van Zeeland het suffi- "De organisaties die bij de Seni or Games zijn betrokken heb ben wij nodig. Ze helpen bij de totstandkoming van het draai boek. Zo'n mega-evenement kan je niet alleen opzetten", zegt Ton Kienhuis over de hulp van Provincie Zeeland, NOC-NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Ministerie VWS en Landelijke en Europese Sportbonden. Kienhuis denkt niet dat het grote aantal mensen dat meepraat een vertraging op levert. Over de steun van Erica Terpstra de oud-sportster, oud politica en huidig NOC-NSF- voorzitter zegt hij: "Het is be langrijk dat ze helpt, ook omdat ze internationaal actief is." ge imago weg te nemen", zegt directeur Ton Kienhuis van SportZeeland. De initiatiefne mer verwacht tijdens de games tussen de zestig- en tachtigdui zend Overnachtingen. "Dat is een geweldige economische impuls. Alles moet meewerken aan het succes. Een goed en vloeiend sportprogramma, in teressant bijprogramma en culturele activiteiten voor de mensen die meekomen." Olympische dorpen komen er niet. Wel verblijven veel spor ters in drie vakantieparken. Wat betreft de extra's is geko zen voor de Zeelandhallen in Goes. Daar is de registratie, ge- zondheidstesten en een feest avond. Tussen Goes en de va kantieparken en hotels rijden shuttlebussen. De organisatie is op zoek naar geschikte loca ties voor de sporten. En ver wacht tussen de 3,5 en 4,5 dui zend deelnemers die meedoen aan atletiek, badminton, golf, handboogschieten, hockey, ju do, korfbal, roeien, schietsport, tafeltennis, tennis, triatlon, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen. Kienhuis hoopt dat ook prominente Zeeuwen en andere Nederlanders zich inschrijven. GOES - Niet alleen de sporters en hun achterban, maar ook de inwoners van Zeeland kun nen genieten van de Senior Games. Naast de wedstrijden komt er een Senior Night of the Proms en een 50-plus beurs. Ton Kienhuis: Ik ver wacht veel van de Senior Night of the Proms. Met op tredens van nationale- en in ternationale artiesten uit de zelfde leeftijdsgroep. Vorig jaar werd deze in Utrecht ge houden met topartiesten uit de lichte- klassieke- en operet temuziek. Te denken valt aan artiesten zoals Vickey Leand- ros, Peter Koelewijn en Ben Cramer. En een coverband van een beroemde internatio nale act." De complete Utrechtse 50- plus beurs naar Zeeland halen is onmogelijk. "Utrecht blijft Utrecht. Daar moeten wij niet aan zitten. Met de organisator van die beurs zijn wij bezig om voor Zeeland een soort de pendance op te zetten. Het zelfde als Utrecht kunnen wij hier niet aan. Toch zal er een leuk totaalprogramma ko men", zegt Kienhuis. 1 CCD chip, 2.5 inch LCD scherm, 4x digitale zoom, super macro functie tot op 5 -s cm, programma gestuurde automatische belichtings- regeling, rode ogen reductie, -§ 15 sceneprogramma's, 1 type: FE 210 Nefto inhoud totaal 302 liter, koel/ vriesruimte 210/92 Itr.4 sterren vries- gedeelte, energieklassë A, invriescapaciteit: 4.5kg/24h, 4 legplateaus van veiligheidsglas, type; KRC 5551 A-MERKEN s x TEGEN VOLLEDIGE BODEMPRIJZEN GARANTIE HOGE KORTINGEN ZELFS MET DE ZODAT U ECHT LAAGSTE PRIJZEN! VOORDELIG UIT BENT! UITGEBREID wliL'iiLniii'iui PINNEN, CONTANT OF IN TERMIJNEN BETALEN (Afslag Baskensburg, naast Albert Heijn XL) GRATIS PARKEREN

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2007 | | pagina 13