Baas is roedeldier Strijd tegen pondjes zonder mannenogen prorriss Paalhoofd in Cafetaria Top objectleider voor Recreatiepark m/v dé Weekkrant De Faam Doodongelukkig door gestresst of boos baasje Kennismaking met acupunctuur Ondernemen is vooral besturen Kilometers reizen voor een winkel (30 uur/week) Storemanager Assistant Storemanager m/v Verkoopmedewerker m/v Woensdag 25 januari 2006 - Pagina 15 VLISSINGEN - Rabobank Vlissingen heeft een eenmalige bijdra ge van duizend euro geschonken aan de seniorenfitnessclub Club VIEF van Stichting Werkt voor ouderen. Jan de Waard (links) overhandigde de cheque aan Fer de Bruijne. VEERE - Het leven van Peter van Gilst draait volledig om die ren. Al ruim 35 jaar is hij privé en beroepsmatig met viervoe ters in de weer. Jarenlang fokte en trainde hij paarden, terwijl hij ook nog hondentrimmer was. Zijn diepgaande liefde en interesse voor dieren maakte dat hij meer voor hen wilde be tekenen. Hij verdiepte zich in natuurheelkunde voor dieren en opende onlangs in de Simon Oomstraat in praktijk. "Menigmaal heb ik me ver baasd over wat de natuurheel kunde, het leefmilieu en de voe ding voor dieren voor betekenis kunnen hebben", vertelt Van Gilst. "Door zelfstudie, cursus sen, waaronder een cursus ho meopathie, en obseivaties ben ik veel aan de weet gekomen. Maai" ook wanneer je naai" de aura's van dieren kijkt, en ik kan die lezen, zie je vaak schijnbaar gezonde dieren die doodonge lukkig zijn." Een hond ziet zijn baas als de roedelleider. Van Gilst hoopt in zijn praktijk die kennis over te kunnen dragen op de baasjes van dieren die ziek, gestresst of ongelukkig zijn. Volgens hem wordt de na tuurlijke behoefte van een dier vaak genegeerd en zelfs tegen gewerkt. Dieren krijgen mense lijke eigenschappen toegedicht, waardoor zij een tegennatuur lijk bestaan leiden. Daarbij wordt echter hun gevoeligheid voor stress en onrust vaak over het hoofd gezien. "Neem een hond, die ziet zijn baasje als de roedelleider. Is die persoon agressief, of onrustig dan vat die hond dat persoonlijk op. Ook als het niet tegen hem gericht is. Zo'n dier kan dan doodonge lukkig worden met als gevolg al lerlei psychosomatische klach ten." Van Gilst werkt met zowel kleine als grote huisdieren en biedt ook gedragstherapie en voedingsadviezen aan. Voor meer info: 0118-502199. DOOR INGE ADRIAANSEN VLISSINGEN - Ondanks de emancipatie zijn er nog altijd dingen die veel vrouwen liever niet gemengd doen. Aan je lijf werken bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig vrouwen die het prettig vinden om in gezelschap van.mannen ten strijde te trek ken tegen overmatige rondin gen. Voor al die vrouwen biedt Fit Xpress, een fitnesscentre voor alleen vrouwen, wellicht uitkomst. De formule van Fit Xpress is niet nieuw, maar wel uniek voor Walcheren. In september vorig jaar werd de eerste Zeeuwse Fit Xpress geopend in Goes. Ro nald Denkelaar bracht het con cept naar Vlissingen. Naast het feit dat er alleen vrouwen trai nen aan de Hogeweg 114 kent Fit Xpress nog meer voordelen. Denkelaar somt er enkele op: "Wij kennen geen inschrijfgeld en geen opzegtermijn. De be zoekers betalen per maand via een pinbetaling en mogen daar voor net zo vaak trainen als zij willen en er is constante (vrou welijke) begeleiding. De koffie en thee is gratis dus geld op zak is niet nodig en dat is uit oog punt van de veiligheid wel zo prettig." Het programma bestaat uit een vast rondje van oefeningen, waarbij een stoplicht waar schuwt wanneer het tijd is voor het volgende onderdeel. Een training duurt maximaal een half uur. Fit Xpress is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 15.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur. MIDDELBURG - Arts en acupuncturist M. J. Bezem houdt zaterdag 28 januari van 10.00 tot 16.00 uur een open dag met demonstraties in haar praktijk aan de Lange Noordstraat 64 in Middel burg. Belangstellenden krij gen uitleg over deze in China al lang voor onze jaartelling veelvuldig toegepaste me thode van genezing. Met de open dag viert Bezem ook het tienjarig jubileum van haar praktijk. MIDDELBURG - Jong Ma nagement Kring Midden Zeeland houdt woensdag 25 januari in het Spiegeltheater in Middelburg een debat met het thema 'Onderne men is besturen. Besturen is ondernemen'. De avond wordt geleid door Willem Huijbreghs en het debat wordt ingeleid door Frank van den Heuvel. Aanvang 19.30 uur. ZEELAND - Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat plat telanders vaak tientallen ki lometers moeten afleggen eer ze een winkel, huisart senpost of school tegenko men. Het aantal winkels op het platteland loopt nog steeds terug en gezien de vergrij zingvan de huisartsen dreigt ook het aantal huisartsen praktijken ontoereikend te worden. DOMBURG - Frituur Het Paalhoofd in Domburg is op genomen in de landelijke Cafetaria Top 100. Dat is een onafhankelijke ranglijst van topcafetaria's in Nederland, samenge steld op initiatief van vak blad Snackkoerier. Het Paalhoofd behaalde een 48e plaats op de rang lijst. Circa dertig anonieme juryleden, van wie velen hun sporen in de branche hebben verdiend, bezoch ten het afgelopen jaar hon derden cafetaria's in het hele land. Nederland telt circa vijfdui zend snackbars. De juiste koers in schoonmaken Ben jij een sterk gemotiveerd iemand die graag zelfstandig werkt en houdt van ondernemen? De baan Het recreatiepark is gelegen op het Zeeuwse eiland Schouwen en Duiveland. Als objectleider recreatiepark werkje in zeer nauwe samenwerking met de hoofd huishouding van het park zelf en zorg je voor het correct uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden van de vakantie bungalows. De wisseldagen zijn op maandag en vrijdag. De overige dagen ben je druk bezig met het treffen van alle voorbereidingen. Als objectleider ligt je verantwoordelijkheid primair bij een goed reilen en zeilen van de dage lijkse gang van zaken. Je onderhoudt intensief contact met de leiding van het recreatiepark, speelt in op wijzigende behoeften en bewaakt het hoge kwaliteitsniveau. Je bent budgetverant woordelijk voor alle objecten en dient rekening te houden met alle (wettelijke) voorschriften en procedures die binnen het bedrijf gelden. Het aanbod Een boeiende en zelfstandige baan in een collegiale en vriendelijke werkomgeving. Een sala ris volgens de CAO, een auto en mobiele telefoon van het bedrijf. De eisen, die we stellen aan de objectleider Je hebt al eerder met succes een organisatorische functie vervuld en je kunt goed leidingge ven. Je hebt een leeftijd van minimaal 25 jaar. Bij voorkeur enige jaren werkervaring in de schoonmaakbranche. Je beschikt over communicatieve vaardigheden, vindt het leuk om met mensen om te gaan en je hebt kennis van schoonmaakmethoden en -technieken. Je bent zelf standig, initiatiefrijk, flexibel en creatief. Je bent in het bezit van een rijbewijs BE. Alhoewel je onderdeel bent van een sterk gemotiveerd team werk je zelfstandig. Eersteklas organisatie en planningtalent is een vereiste, alsmede vlot en duidelijk kunnen communiceren op verschillende niveaus. Durf jij de uitdaging aan om met Stoffels Cleaning de juiste koers in schoonmaken uit te zet ten? Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uw CV met sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar: Stoffels Cleaning t.a.v. de heer N. Bloot Postbus 141 4530 AC Terneuzen e-mail: n.bloot@stoffels.nl Voor inlichtingen over deze vacature kunt u bellen met ons hoofdkantoor en vragen naar Emmy van der Hooft, tel. 0115-687410. Promiss is een succesvolle modeketen met 60 filialen. Promiss richt zich op de vrouw die met smaak en oog voor kwaliteit haar collectie samenstelt. Promiss werkt met een eigentijdse en steeds wisselende collectie en is de klant zo persoonlijk mogelijk van dienst. Promiss is onderdeel van de Etam-Groep die in Nederland één van de grootste aanbieders van dames mode is. Voor ons nieuw te openen filiaal, medio april 2006, te Middelburg hebben wij de volgende vacatures: (30 uur per week) Je bent verantwoordelijk voor je eigen filiaal. Dit betekent dat je direct leiding geeft aan een team met verkoopmedewerksters'en zelf ook enthousiast meewerkt. Je bent verant woordelijk voor o.a. het behalen van de omzet, de uitstraling van de winkel, de presentatie van de goederen volgens richtlijnen, de uitvoering van het personeelsbeleid, de begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers en bovenal voor tevreden klanten. Tot de taken beho ren ook de planning van de werkzaamheden van het filiaal en de administratie. Bij binnenkomst zul je een opleidingstraject gaan volgen voor een periode van ongeveer 3 maanden. Je hebt een opleiding op MBO/HBO-niveau. Bij voorkeur heb je een Detex certifi caat en enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent collegiaal, klantvriendelijk en flexibel ingesteld. Natuurlijk heb je een commerciële instelling, gevoel voor service, orga nisatietalenten leidinggevende capaciteiten. Je denkt actief mee en je bent een goede gast vrouw. (25 uur per week) Als Assistent Storemanager assisteer en vervang je de Storemanager. Je bent collegiaal, klantvriendelijk en flexibel ingesteld en beschikt over relevante ervaring in de modebranche. Bij binnenkomst zul je eerst een opleidingstraject gaan volgen van een periode van onge veer 3 maanden. Tevens zijn er bij Promiss doorgroeimogelijkheden. Je hebt een opleiding op MBO-niveau, bij voorkeur een Detex certificaat en enige jaren ervaring in een soortge lijke functie. Je hebt een commerciële instelling, gevoel voor service, organisatietalent en lei dinggevende capaciteiten. Je denkt actief mee en je bent een goede gastvrouw. (Verschillende parttime contracturen) Je bent collegiaal, klantvriendelijk en modegevoelig met enige verkoopervaring die onze klanten op een vriendelijke en een persoonlijk wijze helpt. Tevens ben je flexibel inzetbaar. Promiss biedt aantrekkelijk werk in een uitdagende werkomgeving, marktconforme arbeids voorwaarden en korting op personeelsaankopen. Wanneer je jezelf herkent in bovenstaand profiel en toe bent aan een nieuwe uitdaging, vragen wij jou een kort en bondig curriculum vitae, voorzien van je motivatie te sturen aan Promiss B.V., t.a.v. Dorien Lameris (afdeling HRM), Postbus 831, 2700 AV ZOETERMEER of stuur een e-mail naar hrm@promiss.nl (www.promiss.nl). De instnictrices van Fit Xpress begeleiden de circuittraining. FOTO: INGE ADRIAANSEN

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2006 | | pagina 15