de LU J Streeknieuws POD IUM Strijd tegen inbraak nog niet gestreden DARTS LEAGUE Teeken Akademie zoekt oude tekeningen Het weten waard Kijken en lezen de moeite waard Per fiets of te paard van hoeve naar hoeve SAMEN WERKEN AAN VEILIG WONEN www.de-faam.nl Nieuwe auto kopen? Kijk en vergelijk op www.AutoTrack.nl! AutoTrack.nl Walcheren van dag tot dag TOP 32 HEREN BD0 DARTS woensdag 14 mei 2003 pagina 13 AGENDA VLISSINGEN - SamenWerken aan Veilig Wonen. Ruud van Dommelen van de Stichting Stadstoezicht Vlissingen-Middelburg heeft het er druk mee. Zijn preventieteam begeleidt dit samenwerkingsproject van de gemeenten Middelburg en Vlissingen en politie Zeeland. Inmiddels zijn bij drieduizend huishoudens adviezen uitgebracht die inbraken moeten voorkomen. Met 170 uitgereikte certificaten 'Veilige Woning' is er nog veel werk te verrichten. "De telefoon heeft hier echt roodgloeiend gestaan." ...ik kijk met de ogen van een Inbreker... THUIS IN JE BUURT INTERNATIONAL THE HAGUE dl ■itfjoM I f fsn SBS Tickets verkrijgbaar via tic Pcimera filialen en Free za.24mei: WoonAdviesdag Voor tips en adviezen van dè interieur-adviseur bent - 3^ u zaterdag 24 mei van harte welkom in Zonnemaire! Het Bailly-team, bekend van de diverse tv- woon- programma's, zit dan voor u klaar voor een vrijblijvend woonadvies! Wilt u zeker zijn van een plaats, bel dan 0111-401318. Zoals gezegd, gewoon langskomen mag ook! ...Witte Wijk is goed gerenoveerd... MIDDELBURG - Het bestuur van de Stichting Middelburgse Teeken Akademie zoekt prijsbanden, prijspenningen en werk van leerlingen, uitgegeven en gemaakt vóór het jaar 1867. Het is de bedoeling inzen dingen te publiceren in een boek dat volgend jaar uit gegeven wordt bij het 225-jarig bestaan van de Middelburgse Teeken Akademie. 's GRAVENPOLDER - In de populaire reeks fotoboek jes 'In vroeger tijden' is de uitgave van 's-Gravenpolder verschenen. De samensteller - Cees van den Boven- kamp uit Waarde - heeft het eerste exemplaar aange boden aan J. de Visser. DONDERDAG Clubhuis Zeeland Sport Vlissingen, avondvierdaagse, 5 en 10 kilometer, 18.30 u. Het Bolwerk Vlissingen, bingo, 20 u. VRIJDAG Loskade Middelburg, mari tiem evenement 'Van verleden tot heden', 10 u. Boulevard Bankert Vlissingen, record poging voor het grootste kinderkoor, 9.30 u. ZATERDAG Markt Middelburg, knuffel- markt, landelijke inzamelings actie voor Bosnië, 12 u. Café Goudwaard Middelburg, disco COC, 21 u. Loskade Middel burg, maritiem evenement 'Van verleden tot heden', 10 u. Bachten Reede Vlissingen, informatiedag voor senioren, 10 u. St. Jacobskerk Vlissin gen, openstelling voor bezich tiging, 13 u. Multi Colour Middelburg, kaarten maken, 10 u. Politiebureau Middel burg, open huis, 10 u. 9 't Mozaïk Oost-Souburg, speel goed, knuffels en kinderboekenmarkt, 10 u. ZONDAG Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, duinwandeling, 14 u. 9 Goede Haven Oost- Souburg, kerkdienst met familiekoor One People, 9.30 u. MAANDAG Ontmoetingscentrum Dau- wen-daele Middelburg, vere nigingsavond De Zeeuwse Delta, 19.30 u.9 Gemeentehuis Middelburg, gemeenteraads vergadering, 19.30 u. DINSDAG Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, rondleiding door de bi bliotheek, 19 u. WOENSDAG Clubhuis Willen is Kunnen Vlissingen, recreatie wandel tocht, 13.30 u.9 Zeeuws Biolo gisch Museum Oostkapelle, rondleiding 'Met de tuinman mee', 13 u., (W)onderwater- wereld, 14 u. DONDERDAG 15 MEI Bachten Reede, Vlissingen; Toneelvoorstelling met hu moristische sketches, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Kees Torn, cabaretprogramma 'In de gloria', 20 uur. VRIJDAG 16 MEI Hervormde Kerk, Sint Lau rens; Lenteconcert klassiek mando line en gitaar, Marina Eek- hardt en Ron Leendertse, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Vrouw Holland, cabaret programma 'Wildplassen', 20 uur. ZATERDAG 17 MEI De Drukkery, Middelburg; Tutti Colori, symphonie or kest, 15 uur. Podium 't Beest, Goes; Jeugdtheaterhuis, musical 'Koning Octopus', 15 en 19 uur. Saronkerk, Oostkapelle; Jubileumzangavond met het jeugdkoor Klein Gloria, Soli Deo Gloria, jongenkoor Het Kleinood en instrumentaal ensemble Musica Juventa, 19.30 uur. De Meiboom, Krabbendijke; Vrouw Holland, 'Wildplassen', 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Ingeborg Elsevier, Liz Snoijink en Raymonde de Kuyper, 'De potvis', 20 uur. Sportpunt Zeeland, Goes; Muziekvereniging Euphonia met Marion van [waarden, 20 uur. De Piek, Vlissingen; Bob Marley Tribute met Awareness en T&C Soundsystem, 21.30 uur. ZONDAG 18 MEI Buurthuis De Pit, Goes; Jeugdorkest van muziek vereniging Ons Genoegen, 12 uur. Podium 't Beest, Goes; NRA, Ufi en Wagtale, 15.30 uur. Café 't Schuttershof, Middel burg; 16 Down, 17 uur. Café De Concurrent, Vlissingen; Finito, 19 uur. DINSDAG 20 MEI Stadsschouwburg, Middel burg; Frans Mulder, Trudy Labij en Alfred van den Heuvel, 'Pur per', 20 uur. WOENSDAG 21 MEI Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, 'Naar Dromenland', 15 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Schudden, cabaret 'Puin', 20 uur. DONDERDAG 22 MEI Stadsschouwburg, Middel burg; Mark Lippe 'Soiree met Annie M.G.', 20 uur. Café Rooie Oortjes, Middel burg; NuffSaid, 23 uur. door Ruud Jobse Een hoge schutting lijkt erg vei lig. Licht dat automatisch aan springt in het achter in de tuin gelegen schuurtje: een mooie uitvinding. Toch kunnen voor gaande voorbeelden juist ook weer zorgen voor inbraakoverlast. Ruud van Dommelen van Stads toezicht Vlissingen-Middelburg heeft voorbeelden te over. "Ik was een tijdje terug bij een mevrouw met erg hoge schuttingmuren. Ze voelde zich er veilig bij. Natuurlijk is dat ook zo. Maar de gelegen hei cl sin- breker kan, eenmaal over het muurtje heen, wel ongestoord zijn gang gaan. Weg sociale controle." Ook de automatische lamp achter in een diepe tuin schijnt vaak niet ver genoeg om de achterpui te verlichten. "Je moet er maar aan denken." Begin juni vertrekt Van Domme len naar Nieuw Middelburg. In het Wijk Ontmoetings Punt (WOP) wordt hij wijk- bemiddelaar. "Maar", benadrukt hij "natuurlijk blijf ik met één been bij het stadstoezicht." Van Dommelen is een makkelijke pra ter en dat is ook wel nodig. "Ik ga graag naar de mensen toe en loop door brandgangen en woonwij ken. Ik kijk dan als het ware met de ogen van een inbreker. Dat le vert vaak wel de oplossingen waar burgers om vragen." In november 2000 werd in de Middelburgse wijk Dauwendaele begonnen met het project Samen Werken aan Veilig Wonen. Maar ook veel andere wijken zijn de laatste jaren 'doorgelicht'. Flet sa menwerkingsverband van de gemeente Middelburg, de ge meente Vlissingen, de politie Zee land en Slichting Stadstoezicht Vlissingen-Middelburg wil met behulp van preventieadviseurs inbraken helpen te voorkomen. Vanaf november 2000 tot nu toe hebben de drie adviseurs ruim 3000 adviezen (inclusief huisbe zoeken) afgerond en zijn er in middels 170 certificaten uitge reikt. "Dat zijn er op zich niet veel, maar veel belangrijker is dat er hard wordt gewerkt aan veilige wijken." COLIJNSPLAAT - Over de dijken en door het open polderland schap, met windje mee of windje tegen. Onderweg bekijken de deel nemers een boerderij, een melkveehoudbedrijf, een boeren- markt, een expositie en nog meer activiteiten. De 'Boerencamping- fietstocht' is ongeveer dertig kilo meter, de 'Ruiter- en mentocht' voor ruiters zo'n achttien kilomer. Voor menners 22 kilometer. On derweg wordt u een pannenkoek, een kopje koffie of thee en een frietje aangeboden. Kosten zijn 3,50 per persoon. Ruiters en menners moeten zich voor 19 mei inschrijven: 0113-376033 of email cdevlas@zeelandnet.nl Voor de Boerencampingfietstocht' kun nen deelnemers zich alleen op de dag zelf inschrijven. Vanaf 10.30 uur tot 13.30 uur op de volgende mini-campings: 'Zeelucht' in Wissenkerke, 'Wilgenoorde' in Wissenkerke, 'Mattemburgh' in Colijnsplaat, 'Klaverwijk' in Colijnsplaat en Weizicht in Kats. (advertenties) "r l MI A Zuidweg 20A, Zonnemaire. Telefoon 0111-401318. Ma. gesloten Vrij.avond koopavond. Vernieuwd: www.interieur-paauwe.nl Ruud van Dommelen: "Het Is belangrijk dat er wordt gewerkt aan veiligere wijken". Zolang er sociale controle is en buren goede afspraken maken kan er al veel leed voorkomen worden. "Als ik zelf door een wijk loop, vraag ik veel aan de mensen die er wonen", benadrukt Van Dommelen. "Dat werkt, ook in Oost-Souburg." Vorig jaar werd deze kern nog het 'Eldorado voor inbrekers' genoemd. Sinds het preventieteam aan de slag is ge gaan, zijn er volgens Van Dom melen nauwelijks nog inbraken gemeld. "Frappant toch? De tele foon heeft hier echt roodgloeiend gestaan." Oost-Souburg heeft veel brandgangen en lange tui nen. In combinatie met slechte verlichting levert dat bij vooral oudere mensen vaak een onvei lig gevoel op. "Ook hangjongeren in een donkere omgeving zien er natuurlijk wel wat bedreigender uit dan wanneer ze lekker in hel licht staan." Van Dommelen is in zijn huidige project erg blij mei de zogeheten 'Witte Wijk' in Oost- Souburg. "Daar is echt goed gere noveerd. Ook de open bare verlichting is ver beterd en je merkt dui delijk het verschil. Lof voor woningbouw vereniging L'escaut!" Momenteel heeft de aankomend wijkbemiddelaar hel druk met het inwerken van opvolger Szilweszter Mailinger. Maar vooral ook met het voorbereiden van een nieuwe missie: de wijk Centrum in Vlissingen. Begin juni worden de bewoners schriftelijk benaderd. Niet allemaal tegelijk welteverstaan. "Er is gekozen om FOTO ELLEN DE DREU het over twee etappes te spreiden zodat lange wachtlijsten kunnen worden voorkomen. Het gaat in tolaal toch om zeker 5000 huis houdens." Van Dommelen wijst de verslag gever van deze krant er nogmaals op dat hij graag de namen van zijn preventie adviseurs - die men sen aan huis van ad vies voorzien - afgedrukt wil zien (J. Willems, J. van Zundert en C. van 't Veer): "Het zal niet de eer ste keer zijn dat oplichters men sen telefonisch benaderen of zelfs langs de deur durven te gaan." Meer informatie is verkrijgbaar via het preventieteam van de Stichting Stadstoezicht: 0118- 413128. In het boek wordt een overzicht gegeven van het ontstaan van de Teeken Akademie in 1778 en de activiteiten daarna. Zo is er aan dacht voor het culturele klimaat in Walcheren en de sociaal-cul turele achtergronden, die tot de oprichting van de Teeken Akademie hebben geleid. Ook wordt ingegaan op de toegepaste onderwijsmethoden, de ten toonstellingen en kunstenaars, die als leraar of leerlingen aan de Akademie verbonden waren. Een hoofdstuk wordt gewijd aan de periode na 1867, toen andere onderwijsinstellingen de taken van de Teeken Akademie overna men en het instituut in feite overbodig werd. De periode 1867 tot 1940 staat dan ook in het teken van ophef fing en uitdeling. Interessant is dat de Teeken Akademie, dank zij de opbrengst van het kapitaal dat onder meer werd verkregen uit de verkoop van het eigen ge bouw, nog steeds activiteiten ontplooit gericht op het stimu leren van het tekenonderwijs in Middelburg. De makers van het boek zijn op zoek naar objecten en werkstuk ken, die voor de samenstelling van het boek interessant kunnen zijn. Onder andere op veilingen duiken nog steeds zogenaamde prijsbanden, uitgegeven door de Teeken Akademie, op. Dat zijn boeken die als prijs werden uit gereikt aan goed presterende leerlingen. Zij zijn vermaard om hun schitterend uitgevoerd lede ren omslagen met goudstem peling (tekst: 'Vernuft en Vlijt'). De prijsbanden werden tot 1867 uitgegeven. Ook werden gedu rende vele jaren lederen map pen, instrumentdozen, getuig schriften en prijspenningen (me dailles) uitgereikt met daarop veelal de tekst 'Teeken Akadem ie' en/of'Vernuft en Vlijt'. De samenstellers van het ge denkboek hopen dat particulie ren die mogelijk prijsbanden en penningen in hun bezit hebben dit willen melden. Ook tekenin gen vóór 1867 gemaakt tijdens lessen van de Teeken Akademie zijn zeer welkom. Reacties zijn welkom via 0118-635389 ('s avonds) of ameij er@zeeuwsarch i ef. n 1 Belangstellenden die willen na gaan of hun voorvaderen lessen aan de Middelburgse Teeken Akademie volgden, kunnen een zeer uitgebreide lijst met namen van leerlingen raadplegen op www.zeeuwsarchief.nl. Ook hierop zijn eventuele aanvullin gen zeer welkom. J. Bosdijk (stadsbouwmeester van Middelburg, en leermeester aan de Teekenakademie), maakte in 1799 deze afbeelding van een grafkelder in de Waalse kerk in de Sint Pieterstraat te Middelburg. FOTO ZEEUWS ARCHIEF rnwr-rrrr'T nnimnga (advertentie) V V De autosite voor heel Nederland Donderdag 15 mei t/m woensdag 21 mei 2003 HUISARTSEN Walcheren: Huisartsenpost Walcheren, Koudekerkseweg 86, Vlissingen, tel 0900-1985. Voor spoedeisende hulp is de huisartsenpost bereik baar vanaf 18.00 lot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestda gen. Spreekuur na afspraak. Stad Middelburg: (praktijken van A.R. Angkotta, A.P. Bruijnzeel, S.A. van den Haak, C.J.E.M. Albers, J.L.F. Wortelboer en.F.J. Fleere). Van zaterdag 7.00 uur tot zondag 7.00 uur: C.J.E.M. Albers, Bellinkplein 3, tel. 644301. Van zondag 7.00 uur tot maandag 7.00 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 644301. Visites aanvragen voor 10 uur. Inloopspreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). DeVeerse Huisartsen: Praktijken van Van Tol, Ubels, Helmes, Rullens, Bats, Spekhorst, Van Eede, Van Eede-Hidskes, Van der Male en Huisman. Zaterdag en zondag: Dr. Ubels, en dr. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 591212. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: H. Giljam, Koepoortstraat 3, Middelburg, tel. 613403. APOTHEKEN Stadsgewest Vlissingen-Middelburg: Normale openingstijden maandag t/m vrijdag 8-18 uur. Buiten deze uren van wijdag t/m donderdag voor spoedeisende recep ten 24-uurs dienst: Apotheek De Singel, Singel 9, Vlissingen, tel. 412730. Daarnaast op zaterdag van 10-19 uur: Apotheek Hummelen, Markt 69, Middelburg, tel. 612134. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van donderdag 20 uur tot vrijdag 20.00 uur: J. van Dierendonck, tel. 471140. Van vrijdag 20 uur tot zondag 22 uur: H. Hament, tel. 471140. Middelburg: Van vrijdag 21.30 uur tot zondag 21.30 uur: J. Drijdijk, tel. 626045. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren): Zaterdag en zondag: A. van der Wolf, Alexander Gogelweg 14, Vlissingen, tel. 466548. Spreekuren zonder afspraak 11-12 uur en 17-18 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren: (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle. tel. 633803. Visites aan vragen zaterdag en zondag van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Roskam: Kelderweg 1, Meliskerke, tel. 592838. Spreekuur zaterdag van 10- 12 uur en volgens afspraak. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 09.00 uur tot 21.00 uur, tel. 0900-7673437. Ook nu weer is het Van den Boven- kamp gelukt om een dorpsbewoner te vinden, die vanuit eigen belang stelling een uitgebreide kennis over het desbetreffende dorp heeft ver zameld en deze kennis - aangevuld met uitgebreid fotomateriaal ter be schikking heeft gesteld. Bij de sa menstelling van inmiddels vier ver sies heeft Van den Bovenkamp een behoorlijke ervaring in het verzame len van gegevens die voor de bewo ners van een dorp van belang zijn. De waarde van deze arbeid moet niet worden onderschat voor ie mand die niet met de plaatselijke omstandigheden op de hoogte is. Het gaat er uiteindelijk om dat de le zers zichzelf en de omgeving her kent. Daaruit bestaat de waarde van deze boekenreeks. Iedere keer valt hel weer op dat er onder de bevolking een uitgebreide verzameling foto's uit vroeger lijden - de eerste foto dateert uit 1910 - beschikbaar is. Al speurende komen steeds meer lotos en vervolgens ook verhalen naar boven. Van den Bovenkamp voorziet de foto's van bijschriften, die behalve de namen ook soms kleine anekdotes en ach tergronden onthullen. Hierdoor krijgt het werkje niet alleen het ka rakter van een kijkboek; ook het le zen is zeer de moeite waard. Het boekje is voor 18,00 te koop bij Golff Supermarkt, bij J. de Visser, Ambachtstraat 2 en bij mevrouw M. Koole-Huizer, Bosseweide 30, alle maal in 's-Gravenpolder. Oplage. 52 600 Kantoor Postbus 5. 4460 AA Goes Tel: 0113-274000 Fax. 0113-274010 Advertentieverkoop: Janila Dalebout (0113)274060 Unda Heikoop (0113) 274013 (privé (0118) 641 569). Mineke Crucq (0113)274017 (privé (0118)412199). Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 (privé (0113)613 394). (Chef-) redactie Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274 021 privé (0118)601112 06-54267132 e-mail:red.faam@whk wegener.nl Redactieadres: Postbus 5, 4460 AA Goes lax nr: (0113) 274010 Bezorging: 0113 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Breda Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10 00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Kleintjes: vrijdag 17 00 uur Tel.: 0113 274 000 De Faam is een uitgave van Wegenor Huls-aan-huis Kranten B.V. Op al onze advcitcnilccontractcn en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentie voorwaarden huis-aan-hulskranten Wegener NV Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uwverzock kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskrantcn BV Is een ondetdccl van het Wegener-concern. De door u aan ons verstrekt, gegevens hebben wij opgenomen In een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (la ten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de rjrels en de werkmaatschappijen vnn Wcgenetof door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prils stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener. Huis-aan-hulskranten BV t.a.v. de heerA.T. Kooi) Hoofd Marketing, postbus 211, 7500 AA Enschede.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2003 | | pagina 13