d Minister De Boer kwam, zag en was onder de indruk Nieuwjaarssnorkeltocht Kinderboerderij Zeeuwse werkgelegenheid daalt GPC wint gasttraining Smalltown Romeo's in Schuttershof breed 3250 C VERVROEGDE AFSLUITING IMBSSBMM tSmmi raam /i liu OOG KERST KOOPDAGEN IN GOES WOENSDAG 11 DECEMBER 2002 JAARGANG 103 - NUMMER 50 KELIJKS Hl springkussens zeskampen rodeostier disco-karaokeshows www.vitaevent.nl tel. 0118-635443/06-11355948 Op vrijdag 14 maart rijden de eerste auto's door de Westerscheldetunnel. Met man en macht wordt gewerkt om de deadline te halen. Vorige week kwam minister De Boer van Verkeer de zaak in ogenschouw nemen. Het aantal arbeidsplaatsen bij de bedrijven en instellingen in Zeeland is met bijna 0,6 pro cent gedaald. Daarmee levert Zeeland de groei van vorig jaar weer in. De belangrijkste dalers zijn bedrijven in de handel, bouw, industrie en transport. De dienstensectoren weten wel nog een groei te realiseren. Deze cijfers maakte het Ribiz, de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland, vorige week bekend. Een gasttraining van een Olympisch top sporter. Dat was de in zet van de gezamen lijke actie van telefoon- provider Ben en de Faam/Vlissinger. Vele Walcherse sportvere nigingen lieten deze gelegenheid om én de club te voorzien van trainingshesjes én kans maken op een training door hun grote voorbeeld niet voorbijgaan. Beste service, laagste prijs! •jfund Sara ;ia3iliiii'3Jiji; W4ijy 12 KOOPZONDAG 15 DECEMBER VAN 13.00—17.00 UUR NU UITVERKOOP Informatie over de gemeente Middelburg vindt u deze week op pagina 3 Deze week: faam/vlissinge EVENT, FUN ENTERTAINMENT De Boer was onder de indruk van de geleverde prestatie. De tunnel slecht de grenzen tussen Midden Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen, zo zei de minister. Uit handen van technisch direc teur J. Heijboervan NV Wester scheldetunnel, de tunnel exploitant, nam de LPF-minis- ter de allereerste t-tag in ont vangst. Dit handige apparaatje maakt het mogelijk om zonder te stop pen door de tunnel te rijden. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeboekt. In de omgeving van Hoek ont hulde minister De Boer een reuze billboard met de slogan 'Ik tunnel naar de overkant'. Het Duikteam Zeeland begint 2003 traditioneel met de Nieuwjaarssnorkeltocht. Aan de deelnemers is weer ge vraagd zich zoveel mogelijk te verkleden, bijvoorbeeld als oc topus, geldautomaat of een ander actueel onderwerp. Voor de meest origineel verklede snorkelaar is bovendien een prijs te verdienen, beschikbaar gesteld door sponsors. Het feest begint om 14 uur op de Boulevard Evertsen in Vlissingen. Kinderboerderij De Klepper hoeve houdt woensdag 18 de cember weer 'Werken op de boerderij'. Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen kinderen meehelpen met hok ken schoonmaken en dieren verzorgen. Hiermee kunnen de deelnemer- tjes ook punten verdienen voor hun poepdiploma. Deelname kost 50 cent per kind en de mioddag is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Minister De Boer brengt een toast uit op het succes van de campagne. foto: Wim Kooyman Steeds meer mensen zijn op zoek naar een baan bij de Zeeuwse arbeidsbureau's. foto: Ellen de Dreu In Zeeland zijn zo'n 27.200 bedrij ven en instellingen gevestigd. Deze zorgen voor circa 166.000 arbeidsplaatsen (fulltime, part time, en inclusief uitzend krachten). Ruim de helft van het totaal aantal vestigingen valt in de sectoren landbouw en visse rij, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. De meeste werkgelegenheid is naast de sector groot- en detailhandel te vinden in de sectoren industrie en de gezondheids- en welzijns zorg. Deze drie sectoren leveren samen ruim 45 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Zeeland. Tussen mei 2001 en mei 2002 daalde het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen met bijna 1.000 (0,6 procent). In Zee land is binnen de bedrijfssectoren financiële diensten, zakelijke dien sten, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur en overheden en overige dien sten sprake van een toename. In de toeristische sector is sprake van een lichte afname. De groot ste daling van de werkgelegen heid doet zich voor bij bedrijven in de sector groot- en detailhan del en de industrie, maar ook bij bedrijven in de bouw en met name de bedrijfstak communica tie, als onderdeel van de sector transport gaat werkgelegenheid verloren. Verder vindt er een duidelijke ver schuiving plaats van fulltime naar parttime arbeidsplaatsen. Het aantal fulltime arbeidsplaatsen in deze periode daalt met 3.200 (2,5 procent) en het aantal parttime banen (minder dan 15 uur per week) stijgt met bijna 2.300 (6,2 procent). De grootste verschui vingen doen zich voor in de sec toren groot- en detailhandel, de financiële en de zakelijke dienst verlening. De bedrijfssectoren toerisme, groot- en detailhandel, landbouw en visserij, de gezondheids- en welzijnszorg en overige diensten hebben relatief het grootste aantal parttime ar beidsplaatsen (meer dan dertig procent). Bedrijven in de bouw nijverheid en de sector openbaar bestuur en overheid kennen het kleinste aandeel parttimers (ze ven a acht procent). Zo'n drie van de vier werkenden in Zeeland hebben een dienstverband van meer dan vijftien uur per week en daarvan is tweederde man. Ruim twee op de drie parttime werken den (minder dan vijftien uur per week) is vrouw. Van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Zeeland wordt veertig procent ingevuld door een vrouw en zestig procent door een man. De Regionale Informatiebank Be drijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkingsverband tus sen het C.W.I. district ZuidWest- Nederland, de Provincie Zeeland, de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Oostburg, Sluis/Aardenburg, Terneuzen en Veere en de Kamer van Koophan del voor Zeeland.Gezamenlijk met de Kamer van Koophandel heeft de RIBIZ deze zomer op nieuw een inventarisatie gehou den van de werkgelegenheid in Zeeland. Uit het gezamenlijke bestand van zo'n 27.200 bedrijven en instellin gen zijn in juni zo'n 17.000 vesti gingen aangeschreven. In totaal zijn de gegevens van ruim 12.500 vestigingen verwerkt. (advertenties) Sportverenigingen konden een gratis set trainingshesjes aan vragen. Om mee te dingen naar de extra prijs in de vorm van een gasttraining hoefden zij alleen maar een foto van het team in de hesjes naar onze redactie te sturen. Uit de inzendingen is de foto van het dameselftal van G.P.C. Vlissingen gekozen als meest originele. Gezamenlijk vormen de teamspelers de woorden GPC Ben. Binnenkort wordt deze creatieve ingeving van de meiden beloond met een gast training door hun favoriete top sporter. Ben zal de winnende club be naderen om verdere afspraken te maken. DECEl Salade kip met kruii Trio van biefstui kerstmenu aanwezig i fwww.stefanos.nl Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur Reserveren: 0118 -418019 onder de hoogste toren van Vlissingen - ItJ'J ïMi L® mém» Gitaarpopband Smalltown Romeos is geen onbekende ver schijning meer op de Nederlandse podia. Na het uitbrengen van het titelloze debuutalbum in 2000 raakte de Eindhovense band in een stroomversnelling met de singie "She Looks Like Jodye Foster". De single kreeg veel airplay, was on der andere meerdere malen te horen bij de VPRO (Club Lek), KinkFM (2 Meter de Lucht in) en werd met name in het zuiden en oosten van het land door de om roepen helemaal grijs gedraaid. De tweede single "Love To You Now" was tijdens de "Week van de Nederlandse popmuziek" 2001 dagelijks op Radio 3 FM te horen en hun concert in Paradiso werd live op dezelfde zender uitgezon den. Smalltown Romeos werd een stevig rockend trio dat overal In druk maakte met de combinatie van "lekker lawaai", goede songs en niet meer uit het hoofd te krij gen catchy melodietjes. Vanaf de herfst van 2001 werd er keihard gewerkt aan nieuwe songs én een nieuw album. Op het nieuwe album Superfiction (MonkeyRecords/V2), Is duidelijk te horen hoe de band zich heeft ontwikkeld. Inmiddels is de Smalltown Romeao's een zeer goed op elkaar ingespeeld trio, (advertentie) onder begeleiding van producer Wouter Planteydt (o.a. Sjakol). Het resultaat, een volwassen gitaar pop album, dat zijn weg naar het hart van de ware muziekliefhebber zeker zal vinden. De band is thans bezig met een uitgebreide promotietour. Tijdens deze tour doet de band ook het Middelburgse Schuttershofcafé aan. Zondag 15 december om 17 uur staan ze daar op de planken. pag- Ook deze week weer volop nieuws uit de wereld van shoe en glamour, maar ook wetenswaardigheden en leuke tips. pag. 15 Filmliefhebbers kunnen in de kerstvakantie extra voordelig naar de voorstellingen van Cine City. Zondag 15 december vanaf 17 uur speelt de Zeeuwse band Finito! In Panta Rhei. In De Piek staan dit weekend weer enkele jonge bands waaronder T99. m pag. 17 Oud-brandweerman Bob van der Weel schreef het boekje 'Maneblussers in oorlogstijd'. Wij geven tien exemplaren weg aan onze lezers. Het Waterschap presenteert een nieuwe website speciaal voor kinderen. De van oorsprong Oost-Souburgse voetbaltweeling de Nooijer is onderscheiden met de oranje spiegel. Simply Silly's op het Bellamypark staat voor hebbedingetjes waar je vrolijk van wordt. Uitzendbureau Tempo-Team zoekt het centrum van Vlissingen op. 't Koetshuis is in kerstsfeer. Advertentieverkoop (0118)484 310 Redactie (0118)484 276 Bezorgklachten (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 eg [TA] W Ad i Li 8 04 In verband met de feestdagen dient kopij vervroegd aangeleverd te worden: Voor de editie van woensdag 18 december: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie vrijdag 13 december 09.00 uur advertenties vrijdag 13 december 16.00 uur Voor de editie van vrijdag 27 december: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie vrijdag 18 december 09.00 uur advertenties woensdag 18 december 16.00 uur Voor de editie van vrijdag 2 januari: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie vrijdag 27 december 09.00 uur advertenties vrijdag 27 december 12.00 uur °ncJ ernefri KOOPAVONDEN: 19-20-23 DECEMBER (advertenties) Pottenmarkt 13. Middelburg Telefoon 0118 - 640773 Eerste kunstgras voetbalveld in Zeeland Uitgaan tijdens de feestdagen Onthulling dertig kilometerborden

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2002 | | pagina 1