Zeeuws Veilinghuis veilt Westerscheldevondsten Betalen met guldens kan nog tot 28 januari 2002 Sint gaat erin als koek c IANUARI2O02: EURO'S EN GULDENS OPHEFFINGS UITVERKOOP z 2B33 Lezersreis London mas 0800 5150 (gratis) Zaken Streek nieuws Zondag 9 december zijn wij open Bij Konmar kan 't. WOENSDAG 5 DECEMBER 2001 ^UPDÈlbvT^ JAARGANG 102 - NUMMER 49 door Arie van Zanten Wie altijd al een Katkopfles heeft willen heb ben, of een Baardmankruik kan hiervoor nu terecht op de Herengracht in Middelburg bij het Zeeuws Veilinghuis. Op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2001 worden daar zo'n 80 van deze voorwerpen geveild. De flessen en kruiken, die ons veel vertellen over het drukke handelsverkeer over zee komen van de bodem van de Westerschelde en dateren van omst reeks 1550 tot 1800. Ze zijn afkomstig van han delsschepen, die spijtig genoeg vroegtijdig hun einde vonden in de Zeeuwse wateren. Martavanen De euro is er bijna. Vanaf 1 januari betaalt u overal met euro's. Tot 28 januari kunt u nog met guldens betalen, maar vanaf 28 januari is de gulden geen wettig betaalmiddel meer! Gratis eu rokit: met munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 euro cent, een hele euromunt en een 2 euromuntstuk. Verschillende munten Wisselgeld in euro's Toch nog guldens gevonden? EuroWeetjes N.V. DELTA Nutsbedrijven Omrekentips Meer weten? Bij Banketbakkerij Bliek in winkelcentrum Dauwendaele werd vorige week woensdag de grootste speculaaspop van Nederland gemaakt. Banketbakker Peter Bliek verwerkte een enorme hoeveelheid roombo ter, suiker, bloem en speculaaskruiden om de ruim 100 kilo wegende speculaas Sint te kunnen maken. Het resultaat mocht er zijn: een over heerlijke Sint Nicolaas van maar liefst 3,20 x 1,85 meter. Firma L. Meijers - Buitenverlichting - Deurbeslag Si er gietwerk Popspeciaalzaak Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118-674270 www.waterput.nl S 3 17 9 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: V 8EW. EX. faam 'vlis singer Het kantoor in het monumen tale pand, waar het veiling huis is gevestigd, is in stijl in gericht. Met antieke meubelen en een opvallend grote boe kenkast, waarin 4000 delen vakliteratuur zijn opgeslagen. Jeroen de Kuyper vertelt dat hij al op 8-jarige leeftijd wist, dat hij taxateur kunst en an tiek wilde worden. „Onze hele familie is zeer geïnteresseerd in kunst en antiek. Ik ben ook al op heel jonge leeftijd be gonnen met archeologisch on derzoek. En zo ben ik er in op gegroeid", vertelt de Middel burgse taxateur. Na een oplei ding bij veilinghuis Sotheby in Engeland, mag Jeroen zich nu op 25-jarige leeftijd de jongste erkende taxateur van Neder land noemen. Met enthousiasme vertelt De Kuyper over de te veilen voor werpen. „De Katkopflessen werden geblazen in Engeland en Duitsland. De donkerge kleurde flessen met een steen- koolvuur, terwijl bij de lichtere naaldhoutovens werden ge bruikt. In het algemeen kun je zeggen, 'hoe hoger de hals, hoe jonger de fles'. Gevuld met wijn of jenever werden ze in grote hoeveelheden in schepen vervoerd en verhan deld. De Baardmankruik is zo genoemd, omdat op deze soort aardewerken kruiken een afbeelding is aangebracht van een man met een baard. Dat gebruik dateert trouwens al uit de Romeinse tijd. Hier is de ouderdom te bepalen aan de kwaliteit van de baardman. Hoe scherper en beter ver zorgd de afbeelding, hoe ou der de kruik. De oudste die wij hebben, dateert van omst reeks 1550. Ze werden óók ge bruikt voor opslag en vervoer van vloeistoffen. We hebben ook enkele amphora's: heel bekende oude opslagvaten. Die werden gebruikt voor wijn, maar ook voor olijven of meel. In een exemplaar, dat we in de veiling hebben, zitten nog vruchtenpitten. Die komt uit Spanje of Frankrijk. Omdat er behoorlijk veel worden op gevist kun je wel stellen, dat het niet gaat om een toevallig overboord gevallen fles of kruik, maar, dat er wrakken on der water liggen van zeesche pen die gebruikt werden om handel te drijven. Dat de sche- Jeroen de Kuyper en Monica Poortvliet bekijken de Westerscheldevondsten. pen niet alleen maar Europa aandeden blijkt uit een aantal Martavanen die we ook heb ben, dat zijn zoutballastvaten' uit China." De hal, waar de te veilen artikelen, voorzien van het kavelnummer, zijn uitge stald is ruim en helder verlicht. Bij de vitrine van de flessen en de kruiken, staat op een kist een model van een VOC-schip. Om een idee te krijgen hoe ze over zee werden vervoerd. Er naast een vijzel van zandsteen, ook opgevist uit de Wester schelde. Wellicht heeft een scheepschirurgijn hierin zijn zalven en poeders voor zieke zeevaarders gestampt en ge wreven. Er staan en liggen ook veel an dere interessante zaken te wachten op een andere eige naar, zoals schilderijen uit de 17e eeuw, tekeningen van An ton Pieck, Statenbijbels uit de 17e en 18e eeuw, knipsel van Jantje de Prentenknipper, een collectie armeluiszilver, Kangxi porselein, aardewerk van P. Regout, antieke sieraden en een wortelnoten staand horlo ge. In totaal worden er 800 ka vels, zoals de voorwerpen worden genoemd, geveild. De catalogus is verkrijgbaar aan de zaal, maar ook gratis ter be schikking op internet: www.zeeuwsveilinghuis.nl. Men kan meedoen aan de vei ling door: zelf aanwezig te zijn, maar er kan ook telefonisch, foto: Jaap Wolterbeek schriftelijk of via e-mail gebo den worden. Wie de kavels eerst van dicht bij wil bekijken kan de kijkda gen bezoeken op woensdag 5 december van 10 tot 17 uur en donderdag 6 december van 10 tot 18.30 uur. De veilingdagen zelf zijn op donderdag 6 en vrijdag 7 december, aanvang 19 uur. Adres: Zeeuws Veilighuis, He rengracht 74, telefoon: 0118- 650680. Uiterlijk 8 december ontvangen alle mensen die op 31 decem ber 6 jaar of ouder zijn een brochure met afhaalcoupon waar mee een gratis eurokit afgehaald kan worden. Een set munten van 3,88 (f 8,55). In de brochure staat precies wat u moet" doen. Ook kunt u vanaf 15 december pakketjes met euromunten kopen. Om te wennen of om te oefenen, maar u kunt er nog niet mee betalen. Deze pakketjes kosten f25,00 (€11,35). De euromunten zijn aan de muntzijde in alle deelnemende lan den hetzelfde. Maar ieder euroland heeft zijn eigen beeldzijde. Koningin Beatrix staat op de Nederlandse euromunten, net als op de gulden. Met Nederlandse euromunten kunt u in alle andere eurolanden betalen. En andersom kunt u met euro's uit alle ande re eurolanden in Nederland betalen. De eurobiljetten zien er in alle eurolanden hetzelfde uit. Er zijn bil jetten van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. De eurobiljetten zijn goed beveiligd. Een combinatie van uniek papier en een voelbaar reliëf maakt de biljetten goed herkenbaar. Ook goed voor blinden en slechtzienden. De biljetten hebben verschillende echtheidskenmerken. Alle bil jetten hebben een watermerk en een veiligheidsdraad die u kunt den wanneer u een biljet tegen het licht houdt. De biljetten van 5, 10 en 20 euro hebben een baanvormig folie met een hologram dat u kunt zien wanneer u het biljet schuin houdt. U ziet dan ook een iriserende baan die van kleur verandert. De biljetten van 50, 100 en 200 euro hebben een zegelvormig folie met hologram dat u kunt zien wanneer u het biljet schuin houdt. Wanneer u het bil jet tegen het licht heen en weer beweegt verandert de kleur van de waardecijfers van het biljet van paars naar olijfgroen of bruin. Tot 28 januari 2002 kunt u in de winkel nog met guldens beta- advertentie) len, maar u krijgt het wisselgeld in euro's terug. Vanaf 28 ja nuari kunt u nergens meer met guldens betalen. Afrekenen met pin-, chip- of creditcard gaat vanaf 1 januari in euro's. En betalen met uw bank- of girorekening ook. De geldautomaten geven alleen nog euro's uit. In het begin zijn dat vooral biljetten van 5 en 10 euro's. Later komen daar gro tere biljetten bij. Vanaf 28 januari kunt u dus niet meer met guldens betalen. Toch houden uw guldens hun waarde. U kunt guldens gratis afstorten op uw bank- of girorekening. Dat kan tot 1 april 2002. Maar ook daarna blijven de guldens nog geldig. Tot 1 januari 2003 kunt u ze afstorten op uw eigen rekening, maar banken kunnen daar kosten voor rekenen. Twaalf landen voeren op 1 januari 2002 de euro in: Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oos tenrijk, Frankrijk, België, Italië, Portugal en Spanje. Het ezels bruggetje DING FLOF BIPS is handig om de deelnemende landen te onthouden. Op internet: www.euro.nl kunt u alle euromunten en biljetten zien. Er zijn goede afbeeldingen en een duidelijke omschrij ving. Van elke munt en elk biljet. U kunt er ook zien waar u op moet letten om te zien of euro's echt zijn en allerlei voorlichtingsmateriaal be stellen. maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur III zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur gesloten 15 en 22 december 2001 11IL Een euro is precies f 2,20371 waard. Voor een gulden krijgt u 0,45378. Makkelijk omrekenen gaat zo: van gulden naar euro: deel het guldenbedrag door 2 en trek daar nog 10% van af. Van euro naar gulden: vermenigvuldig het eurobe drag met 2 en tel daar nog 10% bij. Voorbeeld: Iets wat 7,50 kost is, afgerond in guldens: 7,50 x 2 15. 10% van 15 is 1,50. Dus: 7,50 15 1,50 f 16,50. Let op: voor offi ciële omrekeningen geldt de waarde met 5 cijfers achter de komma! Bel de gratis Eurolijn 0800- 15 21. Heeft u vragen over het wisselen van uw guldens of over betalen met de euro? Bel het gratis informatie nummer, de eurolijn: 0800- 1521. Ook voor het bestellen van materiaal kunt u op dit num mer terecht. Dinsdagmiddag om 16 uur be gon Peter Bliek aan de reuze speculaaspop en 's avonds om 23.30 uur was hij klaar. „Een heel karwei, maar wel heel leuk", vertelt Bliek. „De pop moest in gedeelten ge bakken worden en natuurlijk warm op de tafel, dat was wel een heel georganiseer", lacht de banketbakker. Op het laat ste moment kreeg hij een prachtige fondantbaard en daarmee was de niet te ver smaden Sint een feit. Helaas was deze Sint geen lang leven beschoren want woensdag middag werd hij aangesne den. De echte Sinterklaas deelde samen met twee zwar te Pieten het speculaas op aan het winkelend publiek. En dat ging erin als koek natuurlijk. s«!.derl\^e Kapellestraat I0- )2 4351 AL Veerc Tel.: OM 8 501 284 (advertentie) Anastacia Creed Twarres Mick Jagger Live - Freak of Nature - 39,95 - Weathered - 39,95 - Stream - 39,95 - Goddess in the doorway - 39,95 -V -ƒ39,95 Ook in- en verkoop van 2e hands LP's en CD's pag. Fotograaf Theo van der Genugten won de jaarlijkse Huwelijksalbum wedstrijd. Het Hof van Heden verruilt de Langeviele voor de Herenstraat. De Onderneming maakt sinds kort ook kleine 'weggeef' cadeautjes. In de Vlissingse Scheldestraat opent morgen Bestevaer. pag. Het meidenteam van GPC zag veel zwarte sneeuw, maar lijkt nu op een overwinning af te stormen. Het Zeeuws Archief houdt zaterdag 15 december een Regionale Fotokijkdag. Bij Cine City deze week: Zoolander en Minoes. In Rilland klinken zaterdag Franse chansons. Volgende week zaterdag spelen de South Jazzband en Blind Date een Kerstconcert in de Stadsschouwburg. In verband met de invoering van de euro verschijnt er 19 december een 'beperkte' woningkrant. Wijzigingen in de Woningwet perken per 1 april 2002 de macht van de welstandscommissie in. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 Lezers van de Faam/Vlissinger kunnen met een flinke korting naar London. Thames Travel stelde speciaal voor de lezers een interessante aanbieding samen. Kijk snel op de Streekpagina. (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Banketbakker Peter Bliek zet het mes in de reusachtige specu laaspop. foto: Jaap Wolterbeek Eerste steen unielocatie Magistraatwijk Supermarkt Arnemuiden Werkaanvaardingspremie

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1