rius 0800-1966 Samen sterk! Jantje Beton i 2e adres: WÊÊSBm iSlaicB Ê&M KUNSTSTOF DAKKAPELLEN OP MAAT y Een menswaardig bestaan en een betere toekomst voor iedereen KIES NU VOOR ZEKERHEID! Laagste Hypotheekrente www.kapitaalvisie.nl LET OP:Tijdelijke actie Visie sinds 1966... PAGINA II WONINGKRANT WEEK 41 ruis REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING BEZOEKADRES: STATIONSPARK 30, 4462 DZ ÓOES OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M DONDERDAG: 9 TOT 17.30 UUR VRIJDAG: 9 TOT 12 UUR POSTADRES: POSTBUS 158, 4460 AD GOES TELEFOON: (0113-) 231674 FAX: (0113-) 233811 INTERNET: HTTP://WWW.RWSGOES.NL E-MAIL: RWS@ RWSGOES.NL WOONKEUZEBON VIA INTERNET: HTTP://ZEELAND. WOONKEUZE.NL PARTNER INWONEN IN GOES, KAPELLE EN NOORD-BEVELAND Goes Oost Op deze pagina en op Internet, vindt u de vrijkomende huurwoningen van de RWS. Bij iedere woning zijn de voorwaarden vermeld om mee te kunnen dingen. Voldoet u aan aHe voorwaarden bij de woning(en) van uw keuze (maximaal 3) dan kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen van onderstaande woonkeuzebon en te zorgen dat deze vóór de sluitingsdatum (zie bon) binnen is. Ook kunt u tot die datum reageren via internet/e-mail. Onvolledige, te late en/of dubbele reacties wor den niet in behandeling genomen. Elke woning wordt aangeboden aan de ingeschreven woningzoekende die hierop heeft gereageerd en de meeste punten heeft. Deze krijgt van ons vanaf ongeveer 4 werkdagen na de sluitingsdatum per brief een aanbieding en moet daarna binnen 5 werkdagen beslissen of hij/zij de woning accepteert. Bij niet-acceptatie krijgt de kandidaat met het daaropvolgende aantal punten een aanbieding, etc. Bij acceptatie wordt, bij een kale huurprijs boven fl. 700,-, een huurcontract aangegaan voor minimaal 10 maanden. Het contract wordt op naam van de hoofdinschrijver en eventueel diens partner opgesteld. Tot aan het moment van afhalen van de sleutels behouden wij ons het recht voor om de aanbieding te annuleren indien blijkt dat de door u geleverde gegevens onjuist zijn. Op het kantoor van de RWS is op te vragen aan welke criteria de kandidaten voldeden die een woning hebben toegewezen gekregen uit de vorige advertentie. Goese Polder Goese Polder Goese Polder 1346 1905 Adres: Rooseveltstede 6212 Adres: Montgomerystraat 41 Type woning: Eengezinswoning Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 4 Slaapkamers: 3 Huurprijs: 951,17 Huurprijs: 988,71 Servicekosten: 3,83 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz. Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 15-2-02 Beschikbaar rond: 15-11-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Bestemd voor: Totaal inkomen: vanaf 4.000 Totaal inkomen: vanaf 4.000 Punten vanaf: 10 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 23 jaar Leeftijd: vanaf 23 jaar I 4174 Goese Polder 4977 Adres: Type woning: Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: Wilsonstraat 48 Seniorenwoning 2 778,82 3,83 CV+ww-voorz. Goes Centrum I 5273 Goese Polder I 4185 Adres: Van Hallstraat 53 Adres: C. v.d. Lindenstraat 15 Type woning: Eengezinswoning Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 4 Slaapkamers: 4 Huurprijs: 904,70 Huurprijs: 880,13 Servicekosten: 3,83 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Installaties: CV Beschikbaar rond: 15-12-01 Beschikbaar rond: 15-11-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Bestemd voor: Totaal inkomen: vanaf 4.000 Totaal inkomen: vanaf 3.500 Punten vanaf: 10 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 23 jaar Leeftijd: vanat 23 jaar Goes Centrum Beschikbaar rond: 7-1-02 Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Totaal inkomen: Punten vanaf: Leeftijd: tot 5.500 10 vanaf 60 jaar Adres: I Type woning: Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: Punten vanaf: Leeftijd: l 3128 l Nieuwstraat 13 A Adres: 's-H. Henr.kinderendk Appartement Type woning: Eengezinswoning 1 Slaapkamers: 2 362,21 Huurprijs: 724,91 6,33 Servicekosten: 3,83 CV Installaties: CV+ww-voorz 15-11-01 Beschikbaar rond: 1-12-01 2e woonlaag Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: tot 3.000 Totaal inkomen: tot 5.500 15 Punten vanaf: 20 vanaf 18 jaar Leeftijd: vanaf 23 jaar 250 Adres: P. C. Quantstraat 18 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 751,54 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-12-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 5.500 Punten vanaf: 20 Leeftijd: vanaf 23 jaar h mm mm rm I ,-i Inschrijfnummer: I naam: I (hoofdinschrijver) I Goes Oost 5334 Adres: J. D. van Mellestraat 66 Adres: De Graaffstraat 95 A Type woning: Eengezinswoning Type woning: Etagewoning Slaapkamers: 3 Slaapkamers: 3 Huurprijs: 693.61 Huurprijs: 611,73 Servicekosten: 3,83 Servicekosten: 6,15 Installaties: CV+ww-voorz Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond 22-9-01 Beschikbaar rond: 1-11-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bijzonderheden: 1e woonlaag Bestemd voor: Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 5.000 Totaal inkomen: tot 4.250 Punten vanaf: 20 Punten vanaf: 15 Leeftijd: vanaf 23 jaar Leeftijd: vanaf 18 jaar WOONKEUZEBON (zie bevestigingsbrief van uw inschrijving) adres: geboortedatum: pc/plaats: 2e telefoon:_ geboortedatum: ;j (waar u uw post wilt ontvangen) i i telefoon: (overdag) 2e naam: (eventuele partner) totaal aantal meeverhuizenden: 1e adres: i I ZORG DAT UW REACTIE BINNEN IS OP 16 OKTOBER 2001 VÓÓR 12 UUR. totaal bruto inkomen: adv.nr.: 3e adres:_ adv.nr.: adv.nr.: Goes Oost I 5351 Nog niet ingeschreven? Als u belangstelling heeft voor een woning maar nog niet als woningzoekende bij de RWS bent ingeschreven dan kunt u een inschrijfformulier opvragen en tegelijkertijd een afspraak maken voor een persoonlijke inschrijving: hierbij kunt u dan uw woonkeuzebon meebrengen en bespreken. Goes West Totaal Inkomen Het totale inkomen (bruto per maand) dat u, en eventueel alle naar het nieuwe adres verhuizende personen zoals uw partner en/of inwonende gezinsleden van 27 jaar of ouder, bij elkaar opgeteld, moeten (vanaf) of mogen (tot) hebben. Deze grenzen zijn o.a. afhankelijk van de huur prijs en eventueel recht op huursubsidie. Goes West 166 Adres: Type woning: Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: Joost de Moorstraat 16 Eengezinswoning 3 647,72 3,83 CV Goes Zuid Goes Zuid Beschikbaar rond: 15-11-01 Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 4.250 Punten vanaf: 20 Leeftijd: vanaf 18 jaar Alleenstaanden: vanaf 23 jaar 's-Heer Hendrikskinderen 1966 Punten Het minimaal aantal punten dat u verzameld moet hebben om kans te maken. De geïnteres seerde woningzoekende met de meeste punten krijgt de wo ning toegewezen. Punten ver zamelt u, na inschrijving, op ba sis van uw leeftijd, de wachttijd en eventueel voor woon-werk- verkeer naar ons werkgebied. Bij medische en/of sociale ur gentie (bijvoorbeeld echtschei ding) komt u in de regel njet in aanmerking voor extra punten. Adres: Striephoekstraat Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 804,18 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-12-01 Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 5.500 Punten vanaf: 20 Leeftijd: vanaf 23 jaar Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 3.000 Punten vanaf: Leeftijd: Alleenstaanden: vanaf 23 jaar I 672 3290 6263 6472 Adres: Kastanjestraat 69 Adres: Breitnerstraat 27 Adres: Jan v. Tourainestraat 3 Adres: Waardekensstraat 22 Type woning: Etagewoning Type woning: Etagewoning Type woning: Eengezinswoning Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Slaapkamers: 3 Slaapkamers: 3 Slaapkamers: 3 Huurprijs: 621,53 Huurprijs: 571,84 Huurprijs: 816,24 Huurprijs: 679,86 Servicekosten: 6,95 Servicekosten: 15,43 Servicekosten: 3,83 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz. Installaties: CV+ww-voorz Installaties: CV+ww-voorz Installaties: nieuwe CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 15-12-01 Beschikbaar rond: 1-12-01 Beschikbaar rond: 7-1-01 Beschikbaar rond: 15-12-01 -nïï m 'rfik mKr"r~ - Bijzonderheden: 1e woonlaag Bijzonderheden: 2e woonlaag Bijzonderheden: tussenwoning Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Bestemd voor: Bestemd voor: Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 4.250 Totaal inkomen: tot 4.250 Totaal inkomen: tot 5.500 Totaal inkomen: tot 5.000 Punten vanaf: 17 Punten vanaf: 17 Punten vanaf: 20 Punten vanaf: 15 '1 Leeftijd: vanaf 18 jaar Leeftijd: vanaf 18 jaar Leeftijd: vanaf 23 jaar Leeftijd: vanaf 23 jaar Adres: Meuleweie 22 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: 2 Huurprijs: 796,96 Servicekosten: 76,69 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-12-01 Bijzonderheden: 1e woonlaag woonzorgcomplex Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 4.250 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 60 jaar Huursubsidie in relatie tot leeftijd Recht op huursubsidie hangt onder meer af van uw inkomen en de huurprijs. Woningzoeken den vanaf 23 jaar met een mini mum-inkomen kunnen in ieder geval geen huursubsidie krijgen als ze een woning huren boven de fl. 864,-. Voor jongeren tot 23 jaar ligt deze grens op fl. 658,-. GARAGES, BERGINGEN, SCHUTTINGEN EN PAARDENSTALLEN Kies voor mooie prefab betonelei Ook dubbelwandige bouw. Met degelijke rabatdelen. Vlijmscherpe* prijzen. BOHA BETON-& HOUTBOUW De Huufkes 42, (Industrielerrein Eeneirid II) 5674 TM Nuenen, fax (040) 283 92 73 SOS-Kinderdorpen ...want ieder kind verdient een thuis... SOS-Kinderdorpen geelt weeskinderen en vertaten kinderen een nieuwe moeder, een huis, broertjes zusjes en een opleiding. Overal ter wereld. Steunt u ons werk als Huisvriend voor 5 11,-) per maand? Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon in voor meer informatie! •A* SOS-Kinderdorpen Want ieder kind verdient een thuis JA, stuur mij meer infor matie over het werk van SOS-Kinderdorpen en hoe ik HuisVriend kan wordert Prijsvoorbeeld: Een dakkapel van 3200br x 1250h met een dakhelling van 45 graden in een dag geplaatst met binnenafwer king voor nog geen 6000 euro incl. btw(/ 13.222,00). Div. modellen en kleuren mogelijk. Ook uw kunststofspecialist in: kozijnen ramen deuren schuifpuien gevelbekleding dakgootbekleding Showroom geopend op afspraak Zie ook onze website op www.radeko-bv.nl BEL SNEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE RADEKOAlbert Plesmanweg 118 4462 GC Goes Tel. 0113-222300 Fax 0113-222288 Het UNESCO Centrum Nederland (UCN) vraagt financiële steun voor ontwikke lingsprojecten die een menswaardig bestaan nü en in de toekomst mogelijk maken. Het betreft projecten die door de bewoners van het betrokken gebied zijn opgezet en al hebben bewezen levensvatbaar te zijn. Het UCN geeft u gaarne inlichtingen. Helpt u (weer) mee? UNESCO Centrum Nederland Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam e-mail: ucn@antenna.nl Kapitaalvisie B.V. en Dutchlife N.V introduceren de i* Inclusief hypotheekzekerheidsplan. Bel gratis en vrijblijvend Omzetten bestaande hypotheek/hypotheken, inl< sen dure leningen en GELD IN HANDEN mo Toetsing en registratie B.K.R.Tlel. 'Rente v.a. 4.8%. Effectieve rente 5,0%. Vraag naar de voorwaarden van deze actie. Onder voorbe-^ houd van acceptatie. Rente acceptatie- en andere wijzigingen voorbehouden. Individueel maatwerk. Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen de kans geven zich op evenwichtige en speelse wijze te ontwikkelen. Dat is goed voor hen en voor uw eigen woonomgeving! Meer weten? Neem ook eens een kijkje op onze site www.jeugdfonds.nl. nationaal Postbus 85233, 3508 AE Utrecht. Tel. (030) 244 70 00 EUGD FONDS aö th Word donateur: giro 1247

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 24