Thuis wonen, thuis werken f Country Western een mix van winterse woonvormen Handigheidje First Alert voorkomt batterijloze rookmelder Geef glanzende parketlak een natuurlijke uitstraling! Woensdag 10 oktober 2001 FAAM/VLISSINGER 15 Bij de rookmelders van First Alert zal dit probleem zich ech ter nooit voordoen. Het klepje van de batterijhouder sluit na melijk niet zonder de plaatsing van een batterij. En een open klepje is voor veel mensen een doorn in het oog, zodat er dan waarschijnlijk toch batterijen in worden gezet. Dat de batterij onverwachts leeg blijkt te zijn wordt ook voorkomen, doordat de rookmelder dertig dagen lang een alarmsignaal afgeeft. Elke minuut geeft de melder een 'piep'. Dat de batterijen in orde zijn is heel belangrijk: door ze eruit te halen na bij voorbeeld een vals alarm wordt de rookmelder onklaar gemaakt en doet hij zijn werk niet meer in tijden van ramp spoed. Het is beter om eerst te kijken wat de oorzaak van dat valse alarm is. Vaak blijkt dat de melder in een ruimte hangt waar de lucht vuil of vet is, de temperatuur extreem schom melt of de vochtigheid groot is. Dit kan vals alarm veroorzaken. Ruimtes waar verbrandings deeltjes worden geproduceerd, zoals de keuken en de boiler ruimte, zijn dan ook niet ge schikt voor een rookmelder. Kookdampen, ventilatieopenin gen en de electrische 'ruis' van TUbuizen zijn ook funest. De melder kan wel in de keuken hangen als er een afstand van drie tot zes meter in acht wordt genomen. Een op de juiste plaats bevestigde rookmelder zal dus niet zomaar afgaan. Rookmelders spelen wereld wijd een sleutelrol in het ver minderen van het aantal (dode lijke) ongevallen als gevolg van brand in de woning. In Neder land breken in woningen jaar lijks ruim zevenduizend bran den uit. Sinds in de jaren '70 rookmelders zijn geplaatst, is het aantal ongevallen bij wo ningbranden drastisch ge daald. Uit cijfers van het Nibra blijkt dat als in elke bestaande woning rookmelders worden geplaatst, jaarlijks twintig men senlevens worden gered en het aantal gewonden met zes-tot zevenhonderd daalt. Door het plaatsen van rookmelders is het aantal ongevallen bij woningbranden drastisch gedaald. Het Country Western interieur nodigt uit om lekker te relaxen. Voor de inrichting zijn pure materialen gebruikt die zo uit de natuur komen. WmsmWM mmmmmmmmmMsmmwmmm msmm m Hout gebruiken als vloerbedekking ge beurt al sinds mensenheugenis. Vroeger werd deze keuze uitsluitend uit praktische overwegingen gemaakt. De keuze was overi gens beperkt. Hout of steen. Op verdiepin gen werd sowieso hout gelegd omdat de houten verdiepingsconstructie het niet toe liet stenen vloeren te verwerken. Het is van de laatste decennia dat wij aan houten vloeren meer eisen zijn gaan stellen. Zichtbare slijtage en vlekken wilden we niet meer. Er mochten geen naden meer zijn, kraak geluiden werden ongewenst en knoesten waren hele maal 'uit den boze'. Met dat eisenpakket was er nog maar „één oplossing: knoestenloze, smalle stroken goed ge droogd hout (het minst gevoelig voor uitzetten en krimpen bij verschillen in relatieve luchtvochtigheid) werden naad loos tegen elkaar aangelegd om vervolgens afgelakt te wor den met een dikke hoogglanslak. Het parket had z'n intrede gedaan. Oftewel we wilden wel hout maar deden er alles aan om het er niet meer op te laten lijken. Die behoefte is weer helemaal op de weg terug. Nostalgie staat weer hoog in het vaandel. We willen weer echt eerlijk hout! Knoesten en kraken mag weer. Het hoeft allemaal niet meer zo strak tegen elkaar en slijtageplekken zijn niet meer zo erg. Dat heet rustiek. En lakkenwie had dat ooit be dacht, dat kan echt niet meer. 'Back to the nature'. oUtoUe*ï ööfi faAA t* 7> Geen files meer, koffiepauze nemen als je daar zin in hebt, niet op en top gekleed hoeven te zijn, geen ruis van collega's om je heen, tussen de middag de kids van school ha len, samen eten en - last but not least - alle vrij heid om je eigen werkomgeving te creëren; thuis werken heeft heel wat voordelen! Geen wonder dan ook dat steeds meer mensen - van kleine zelfstandigen tot zoge naamde telewerkers - een kan toor aan huis inrichten; hele maal naar eigen wens en smaak. Een efficiënte, functio nele inrichting is daarbij na tuurlijk belangrijk, maar sfeer en comfort tellen net zo hard. Thuiswerken? Dat kun je zo leuk maken als je zelf wilt! Werken in woon- en slaapkamer Behalve echte thuiswerkers zijn er in onze 24-uurs econo mie steeds meer mensen die werk mee naar huis nemen om 's avonds nog 'even' wat te doen. Om dan toch in de huiselijke sfeer te blijven, kan natuurlijk altijd de laptop op schoot genomen worden, eventueel met een los schoot- tafeltje of rugkussen eronder. Maar meubelfabrikanten den ken met de thuiswerkers mee. Opvallend is de opkomst van banken met een geïntegreerde werkfunctie in de vorm van extra brede armleuningen, omklapbare rugkussens met een 'harde' achterkant of een 'platte' rugleuning; allemaal geschikt om de laptop op te zetten. Sommige zitprogram- ma's hebben zelfs geïnte greerde leeslampjes op een zwenkarm, zodat er altijd ge richt licht aanwezig is. Gewoon aan tafel gaan zitten, kan natuurlijk ook; zeker aan de extra lange en/of uitschuif- bare eettafels van tegenwoor dig. Zeer fraai zijn de tafels met een speciale middengoot en 'holle' poten voor de beka beling. Er zijn ook tafels met een onder het tafelblad te monteren draagplateau voor de PC-tower. Design-liefheb bers zullen smullen van de glazen tafels waar, precies in de juiste hoek, de monitor on der te zien is. Een ruimtebe- sparend en praktisch idee, want na het werk kan de com puter gewoon blijven staan en direct de tafel gedekt worden voor het eten. Wie het 'even werken' uit wil stellen tot in de slaapkamer, vindt bij de betere slaapka merwinkels allerlei handige accessoires voor op bed: van werktafeltje tot automatisch mee-verstelbare leeslampjes. Inmiddels zijn ook de eerste (vrijstaande!) bedden met een multifunctionele 'rug' gesig naleerd: een hoofdbord met een plat aflegvlak eraan. Lap top erop, stoeltje erachter zet ten en computeren maar! Het echte werk De eettafel, de bank en zelfs het bed kunnen dus uitkomst bieden. Maar wie thuis werkt en de computer dagelijks no dig heeft, heeft gewoon meer ruimte nodig en het liefst een vaste plek. Voor wie geen kamer over heeft, moet een aparte ruimte gecreëerd worden in de woon- of slaapkamer. Textiele ruimteverdelers bieden hier toe een oplossing. Op maat gemaakte stoffen ba nieren laten licht door en ge ven een luchtig effect. Daar naast zijn er ook allerlei wand- stystemen 'op maat' of prefab die kunnen worden gebruikt om een deel van de kamer af te schermen. Door ze te schil deren of met textiel te bekle den worden ze een met het in terieur. Denk ook eens aan aanbouw- systemen, in de vorm van simpele houten of metalen stellingkasten, of wandkast- systemen waar complete woonwanden mee samenge steld kunnen worden. Of beter gezegd: werkwanden, want qua indeling zijn dergelijke wandkasten steeds beter af te stemmen op het herbergen van de computer en alles wat daarbij komt kijken. Sommige woonwanden hebben een uit klapbaar tafeltje waar aan ge geten kan worden, maar dus net zo goed ge-computerd. Een extra containerkastje er onder voor de hangmappen en klaar is je kantoor-aan-huis. Trendy trolleys en klassieke kasten Klein maar fijn zijn de zoge naamde PC-trolleys die, op verschillende niveaus, ruimte bieden aan o.a. de PC-tower, de monitor en het toetsen bord. Het enige dat ze nodig hebben is een voeding en te lefoonaansluiting. Iets grotere computermeubels bieden ruimte aan aanverwante za ken zoals de printer, fax en al lerlei bureau-accessoires. De meeste trolleys zijn gemaakt van trendy aluminium en heb ben wieltjes, zodat het rijden de kantoortje 's avonds uit het zicht gereden kan worden. Maar waarom eigenlijk? 's Avonds is immers de aange wezen tijd om even over het net te surfen, te mailen, een spelletje te doen, te teleban kieren of -shoppen. Zo zijn de ook steeds fraaier vormgege ven computers er voor 'busi ness and pleasure' en heeft al dus zijn plekje in de huiska mer dik verdiend! Ook voor in de huiskamer, maar een stuk forser (en daar door vaak functioneler) dan de luchtige trolleys, zijn de af sluitbare rolluikkasten en computermeubelen die - uit gevoerd met klapdeurtjes - doen denken aan een TV-kast. Rolluikkasten passen qua kleur en materiaal (alumini um/kunststof) doorgaans be ter in een modern interieur, de kastmodellen in een wat klas siekere stijl; zeker als de com puterkasten gemaakt zijn van massief hout, geïnspireerd op originele stijlmeubelen uit bij voorbeeld de Victoriaanse tijd. Een intrigerende tegenstel ling: zo'n (repro)antieke kast als bergplaats voor de hyper moderne multimedia-compu ter van de 21e eeuw. Van inrichting tot aankleding Vrijwel alle bureaustoelen hebben zwenkwieltjes. Iets om bij de keuze van de vloer bedekking rekening mee te houden. Zwenkwielbestendig tapijt is herkenbaar aan het desbetreffende PIT-symbooltje op de achterzijde van de ta pijtstaai. Linoleum, vinyl en laminaat zijn veelal geschikt voor het 'zware' werk. Een bij komend voordeel van (pro- ject)tapijt is het feit dat tapijt geluiddempend is, waardoor het getik en geratel van com puter en printer niet zo door klinken in huis. Tïp: wie in de woon- of slaap kamer een werkplekje heeft, kan heel goed werken met twee kleuren tapijt om de 'scheiding' aan te geven. Ook met tapijttegels zijn leuke pa tronen te leggen. Qua kleuren en materialen is de thuiswerker helemaal vrij. Heel trendy en office-like is de combinatie van zakelijk wit met 'koele' materialen zoals glas, chroom, (geribbeld) alu minium en graniet. Maar kiezen voor warm hout of een ware kleurexplosie kan natuurlijk ook. Al kies je voor pimpelpaars: van vloerbedek king tot behang, van verlich ting tot accessoires. En niet te vergeten de raambekleding, want in de meeste thuiskanto- ren is een goede zonwering om hinderlijk zonlicht buiten te houden onontbeerlijk. Dat kan een modieuze voile zijn, maar ook een strak rol- of pa neelgordijn, stoffen lamellen of houten jaloezieën. Zoveel mensen, zoveel wen sen; dat geldt voor de inrich ting, maar zeker ook voor de aankleding. Wie thuis werkt, heeft het echter helemaal zelf voor het zeggen! Een klassiek kersenhout meubel ook geschikt voor de pc. Maar al te vaak zijn rookmelders niet voor zien van goede batterijen. Volgens het on derzoek 'Branden in Woningen' van het Neder lands Instituut voor Brandweer en Rampenbe strijding (Nibra) is dit bij meer dan de helft van de rookmelders het geval. Op zoek naar het ultieme wintergevoel reizen we deze winter naar Noord-Amerika ter in spiratie voor het Country Western interieur. In Yellow Stone National Park bekijken we de au thentieke vintage cabins; primitieve chalets waar een eeuw geleden de eerste pioniers hun geluk beproefden. De simpele levensstijl en dito interieur van cowboys en goudzoekers geven een nostalgisch gevoel van rust en puurheid. In contrast met de schoon heid van het ongerepte ver volgen we onze trip naar de prestigieuze skigebieden als Aspen in Colorado en Jack son Hole in Wyoming. Het 'eenvoudige' maakt hier plaats voor ruim, comfortabel en super de luxe. Hoog in de Rocky Mountains geniet de moderne urban cowboy van een weekje sportief relaxen. De Country Western woon sfeer is een mix van deze win terse woonvormen. Zelfs als het regent, wanen we ons in een luxe chalet met uitzicht over een wonderschoon sneeuwlandschap. Basiskamp Het Country Western huis is een 'basiskamp' waar alles voorradig is om het hele weekend 'er tussen uit' te zijn. Door de vormenmix is het in terieur niet saai maar straalt het juist een heerlijke rust uit. Het interieur nodigt uit om lekker te ontspannen na een flinke bergwandeling. Voor de inrichting zien we veel pure materialen die zo uit de na tuur komen. Lichte houtsoor ten, zachte wollen en linnen stoffen, bedrukt leer en hui den, gevlochten riet, papier en karton. De meeste mate rialen hebben hun natuurlijke kleur behouden, waardoor een ton-sur-ton kleurenpalet ontstaat van wit, grijs en bruintinten. Op de vloer zorgt het wollen structuurtapijt voor een zachte, stoere basis. We raken gewend aan minder -en lage meubels en verza melen handgemaakte objec ten, zoals de schemerlamp met een poot van bij elkaar gebonden takken, omwikkeld met grof touw. De met vilt gestoffeerde zit- elementen en suède poefjes als schotse ruiten, Burberry- en Mulberry dessins. Gewat teerde en doorgestikte cordu roy plaids, en met Noorse motieven bedrukte kussens. Bij gebrek aan een echte open haard wordt buiten een vuur tje in de barbecue of de vuur- korf gestookt. De bewoners nemen de tijd om uitgebreid te borrelen en te eten. De voorkeur gaat uit naar een voudige, eerlijke maaltijden zoals pannenkoeken en grill steaks. Voor bijzondere gele genheden worden raclette en gourmetten herontdekt. Er wordt als 'groep gegeten aan grote houten tafels en banken. Gezelligheid met een knipoog naar het echte win tersport gevoel. Knallende vuurpijlen Vooral in de herfst en winter zijn bloemen en planten een verademing in het interieur. De naturelle kleuren en mate rialen van het Country Wes tern interieur worden door broken door een klein land schap van Kniphofia's, beter bekend als vuurpijlen. De knaloranje pijlen blijven rechtop staan in een platte vierkant schaal van lood die gevuld is met houtsnippers. Er ontstaat een horizontaal en verticaal lijnenspel waarmee een kunstzinnige decoratie wordt gecreëerd op de lage poef of bijzettafel. Ook reuze kamerplanten zoals de Ficus lyrata geven een fris groen accent aan het winter se interieur. Door de pot in een stuk (nep)bont of huid te wikkelen en deze vervolgens in een grote rieten slangen- mand te plaatsen krijgt de plant een stoere uitstraling. lenen zich uitstekend voor een flexibele inrichting die wordt aangepast al naar ge lang het aantal bezoekers; van een losse opstelling tot een grote zithoek of extra logeer bed. De Country Western sfeer wordt modern door de toepassing van bijzonder de sign. Vooraanstaande de signers zoals de Nederlandse Marcel Wanders maken inter nationale furore door no- nonsense ontwerpen die een pure en tijdloze uitstraling hebben. De lage fauteuil doet f| qua vorm denken aan een 'buiten stoel. H Als wanddecoratie is ij een 1 meter brede p strook van houten j| planken gemaakt die ff reikt tot aan het pla- |j fond. Wintersport Bij de styling wordt het 'buiten naar binnen gehaald met reuze planten, verse bloe men, grote schalen en vazen van aardewerk en keramiek. De drink- bekers lijken 'weg werp' voor bij de pick nick op de veranda, maar zijn in werkelijk heid gemaakt van wit I porselein. Deze fragiele designaccessoires wor- j den gecombineerd met servies dat tegen een j stootje kan. Reuze for- j maat borden, mokken j en kommen met folklo- j ristische patronen zor- j gen voor een kleurrijk gedekte tafel. Daar naast wordt het warm en behaaglijk door ge- voerde mohair gordij- B'J Country Western wordt het buiten naar binnen gehaald met na- nen wollen dekens tuurlijke materialen zoals hout, linnen, wol, gevlochten riet, leer en hui met trendy patronen denCe lage design fauteuil doet qua vorm denken aan een tuinstoel.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 15