J Omgeving en gebruiker moeten bij elkaar passen Trendhopper Goes en Middelburg horen bij elkaar f Drogist en beenmodespecialist Unique opent in Middelburg Woensdag 10 oktober 2001 FAAM/VLISSINGER 11 door Inge Adriaansen De meeste vijftigers beginnen zo zachtjes aan uit te kijken naar hun pensioen. Nog een paar jaar werken en dan eindelijk de din gen doen die ze echt belangrijk vinden, is het veelvoorkomende scenario. John Selles vormt hier de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Hij begon als vijftiger een paar jaar gele den aan een nieuwe fase in zijn carrière. Stop pen met werken doet hij pas als hij er bij neer valt, want zijn werk is zijn lust en zijn leven. John Selles is de man achter 'Paint Design'. Een Middel burgs eenmansbedrijfje dat alles op het gebied van schil derwerk, decoratie, ontwer pen, wandafwerking, behan gen en reclame levert. Een in drukwekkende opsomming dat wel, maar niet direct werkzaamheden die we nog niet kenden. Het is dan ook niet zo zeer het dienstenpak ket waarmee Selles, die ooit zijn loopbaan begon als eta leur, zich onderscheidt van al le andere schilders en decora teurs, maar veel meer zijn vi sie op decoreren. En dat is ook meteen waar zijn hart ligt. „Vierkante meters schilderen of eenvoudig behangwerk, doe ik zo min mogelijk. Daar zit niet zo veel uitdaging in, hoewel het natuurlijk wel vak werk blijft dat de nodige des kundigheid en ervaring ver eist. Nee, het echte leuke werk is het decoreren en ont werpen", vertelt Selles en thousiast. En wie denkt dat decoreren zich beperkt tot wanden heeft het mis, want eigenlijk is er voor Selles geen object dat hij niet onder handen zou kunnen nemen. Van fresco in de vestibule of grappige cartoonachtige fi guurtjes op de afvalcontai ner, het kan allemaal. Zelfs de bij de jeugd zo geliefde scoot ers worden door Selles regel matig met prachtig airbrush kunstwerkjes versierd. „Cre atieve ontwerpen op een ob ject aanbrengen, of ruimtes decoreren met speciale verf- effecten en stucornamenten, dat is echt leuk om te doen", vertelt Selles. Een saaie, on persoonlijke ruimte verandert daarmee in een persoonlijke bij de bewoner of gebruiker passende omgeving." Dat bij elkaar passen is voor Selles het uitgangspunt. Wat vol gens hem betekent dat iedere opdracht begint met praten en heel goed luisteren naar de klant. Daarna komt het voorlopige ontwerp dat kan variëren van een eenvoudige schets tot een in detail uitge werkt concept waarmee de klant een goede indruk krijgt van het uiteindelijke resultaat. Tegenvallers „Dit traject volg ik bij zowel kleine projectjes als bij grote metamorfoses want er is niets zo frustrerend voor zowel de klant als mijzelf als een tegen gevallen resultaat. Vooral als het gaat om woonstijlen, die vandaag de dag elkaar in een heel hoog tempo opvolgen en vervangen is het belangrijk dat de mensen zich prettig blijven voelen in hun eigen huis." De vele doe-het-zelf en lifestyleprogramma's die da Schilder-decorateur John Selles aan het werk aan een buitenproject. gelijks op de buis zijn, zorgen er volgens Selles nog als eens voor dat mensen heel impul sief aan het veranderen slaan in hun huis. „Op tv lijkt het al lemaal erg eenvoudig en alles klopt in zo'n modelwoning. Enthousiast geworden door zo'n programma wordt dan bijvoorbeeld het hele interieur geschilderd in een kleur die eigenlijk helemaal niet bij de persoonlijkheid en leefstijl van de bewoners past. Maar dat blijkt na een poosje pas meestal. En dat is natuurlijk doodzonde." Hoewel de ont werpen die Selles maakt voor bijvoorbeeld reclameborden, zuilen, kantoorwanden, schoolmuren en babykamers zeker artistiek te noemen zijn noemt hij zichzelf liever geen kunstenaar of artiest. „Ik vind dat nogal zwaar aangezet hoor", lacht de decorateur. „Dat zijn benamingen die toch weer een bepaalde drempel opwerpen en dat is juist wat ik niet wil. Ik wil gewoon voor iedereen iets kunnen realise ren dat past bij hun huis, in stelling of onderneming. Zon der overbodige pretenties of franje. Wat niet wegneemt dat ik wel m'n ei kwijt moet kun nen in een project. Creativiteit is mijn drijfveer maar dat hoef je voor mij geen kunst te noe men. Kunst klinkt ook gelijk zo duur, terwijl dat vaak juist he lemaal niet hoeft. Met hele subtiele ontwerpen die hele maal niet zo arbeidsintensief hoeven te zijn kun je vaak al hele leuke effecten bereiken. Die voor iedereen betaalbaar zijn. Kunst of geen kunst, het re sultaat van Selles' werk is keer op keer verrassend en foto: Jaap Wolterbeek wie er oog voor heeft herkent de visie van de schilder-deco rateur over het 'bij elkaar pas sen' waarschijnlijk al snel. Een sprekend voorbeeld is te zien op de foto waar Selles samen met de ouders en kin deren van Archipelschool 'De Dolfijnenburch' een sombere muur omtoverde tot een in spirerend en vrolijk decor. John Selles is telefonisch be reikbaar via 0118-6299-6 of 06-25055503. Meer informatie over het werk van Selles is ook te vinden op www.paintdesign.nl. Met de vestiging van Unique in het pand van voorheen Drogist Van Aken in het Middelburgse winkelcentrum Dauwendaele hebben Jacco Luijk en zijn partner Miranda van der Gaag hun tweede zaak geopend. Na Goes kunnen nu ook de Middelburgers kennismaken met de drogist en beenmodespecialist onder het motto: Van top tot teen Unique! Dat unieke zit hem in de niet alledaagse combinatie van drogisterijartikelen en sokken, panty's en andere beenmode. „In het verleden heb ik samen gewerkt met iemand die in de sokkenhandel zat op de markt, terwijl ik met drogisterijartike rumoer zenuwtrek naleven graveren toon kunstenaar toverheks mist l 1 T 7 T soezerig 6 brandstof furie l tennisterm smalle vaargeul poreus de mensen onvrucht baar godin van de vrede l resultaat voorwerp van spot middelpunt 8 dienstbode veroveren l T 4 muzieknoo Noorse godheid gewicht Russische zweep vertrek l azijn *- 3 Engels bier Griekse letter T kunsttaal honen bouwland l 2 uitroep van pijn loven spil T takje l 5 gezellige praat www.puzzelland.com 1 2 3 4' 5 6 7 8 len hetzelfde deed", vertelt Luijk. „Samen hebben we toen bedacht dat die combinatie wel eens heel goed zou kunnen werken. Dat deed het ook, hoe wel de samenwerking inmid dels gestopt is. Toen deze win kel in Middelburg vrijkwam was dat een mooie gelegen heid om een tweede zaak te beginnen. Groot voordeel hier is dat we weliswaar minder verkoopruimte hebben dan in Goes, maar dat er veel meer magazijnruimte is. De distribu tie zal dan ook vanuit hier gaan. Bovendien is het compu tersysteem gekoppeld aan Goes zodat de inkoop centraal geregeld kan worden. Voor de Middelburgse klanten die de zaak als Drogist van Aken ken den verandert er niet zoveel, althans nu nog niet. Op termijn willen we hier graag een schoonheidssalon, pedicure en een zonnebank realiseren. De vertrouwde gezichten van Ju dith, Ans en Maria blijven ga rant staan voor de klantvrien delijkheid. Alleen is de indeling van de zaak iets veranderd om dat er natuurlijk meer ruimte moest komen voor de been mode. Dat omvat de sokken- bundels zoals je die van de markt kent met sportsokken en kindersokken maar ook wat meer specialistische producten zoals sokken met een wijde boord. Vooral voor ouderen knellen de standaardsokken rond de enkels. En natuurlijk de panty's, kniekousjes en alles wat je mag verwachten bij beenmode." De koppeling tus sen Goes en Middelburg gaat verder dan alleen de admini- Gapertjes uit vervlogen tijden flankeren Jacco Luijk. stratie. Of iets nu in de ene of de andere vestiging gekocht is, het telt allemaal mee voor de klantenkaart. Luijk legt het sys teem uit. „Onze klantenkaart is eigenlijk een persoonlijk pasje waarbij voor elke tien gulden die je afrekent er 1 punt wordt bijgeboekt. Trouwens ook 0,8 punt als je voor acht gulden koopt of 13,5 punt bij dertien gulden vijftig. Dat gaat auto matisch, dus niet met stempel tjes of zegeltjes. Bij een totaal van 60 punten krijgt de klant een cadeaubon van vijftien gulden. Iedere week hebben we bovendien actieproducten waarbij nog eens extra punten te krijgen zijn." Wie de adver tentie bekijkt en ziet dat een merktandpasta als Macleans aangeboden wordt als vier tu bes voor vijf gulden plus een bonuspunt vraagt zich wellicht af hoe dat kan. „Dat is geen ge heim hoor, dat kan ik zo vertel len", zegt Luijk. „Ik koop vaak partijen in die voor de fabrikant niet aan de hoge eisen voldoen. En dan gaat het niet om de vervalda tum of tweede keus, zoals veel mensen denken. Als bij zo'n tu- Middelburgplaza, the place to be Middelburgplaza is de naam van het Middelburgplein op de be drijven contactbeurs welke gehouden wordt op 9,10 en 11 okto ber in de Zeelandhallen te Goes. Onder het motto 'Middelburg plaza' presenteren 25 Middelburgse ondernemers zich geza menlijk op een zeer eigen wijze aan het publiek. Een levendige, bruisende Plaza en een afwisselend programma geven er tij dens deze Contacta blijk van dat Middelburg een gemeenschap is met een warm ondernemersklimaat. Het laatste nieuws en uitgebreide informatie over de Middelburgplaza is te vinden op de internetsite www.middelburg.nl/plaza Nieuwe Burg Herfstdagen Het lijkt wel of de ondernemers van de Middelburgse winkelpro menade Nieuwe Burg iedere gelegenheid aangrijpen om een feestje te vieren. Het mag gezegd worden, ondernemend zijn de Nieuwe Burg ondernemers zeker. En bang voor de sombere gu re herfstdagen zijn ze allerminst. Integendeel, op de Nieuwe Burg wordt het najaar met open armen verwelkomd. Volgende week woensdag en donderdag zijn er in de winkelstraat allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo kunnen jonge coureurs woens dag 17 oktober hun rijvaardigheid en behendigheid met elkaar meten op verschillende Carrera racebanen. Bakkerij Wolff intro duceert deze dag de 'Nieuwe Burg bolus'. Een echte Zeeuwse bolus met het formaat van een flinke taart bereid volgens een speciaal Nieuwe Burg recept. Donderdag is er een Zeeuwse pro- ductenmarkt met onder andere Zeeuwse babbelaars, kaas, wol, fruit, wijn en soep. Op beide dagen wordt het publiek getrak teerd op een gratis beker warme chocolademelk. Nieuw spaarprogramma Total Power Points, het spaarprogramma van de tankstations Total, Fina en 'haan' is vernieuwd. Spaarders kunnen nu niet alleen kiezen uit een ruim assortiment (luxe) cadeaus, maar kunnen ook sparen voor korting en toegang tot allerlei attracties. Ook kan er gespaard worden voor cadeau- en reischeques die be steed kunnen worden bij onder andere Halfords, Top 1 Toys en Broere Reizen. Ook zullen er op de stations van Total en Fina re gelmatig aanbiedingen te vinden zijn, die voor een beperkt aan tal Power Points gekocht kunnen worden. Café De Concurrent steekt Zeeland Sport in het nieuw foto:Jaap Wolterbeek be tandpasta de letters er scheef op gedrukt zitten bij voorbeeld wordt de hele partij afgekeurd. Met die tandpasta is natuurlijk niks mis. Na al die jaren op de markt maak ik deel uit van dat partij en-circuit en daar profiteren de klanten uiteraard van mee. Daarom zijn onze prijzen ge middeld genomen niet hoger dan van de grote drogisterijke tens." En een keten worden dat zien Luijk en Van der Gaag ook wel zitten. Niet landelijk na tuurlijk, maar regionaal reiken de ambities toch wel. Het team en begeleiders van Zeeland Sport Al. Frans Meijer van het Vlissingse Café De Concurrent heeft nieu we tenues geschonken aan Zeeland Sport A1. 'Tot ziens in de Concurrent' prijkt er op de shirts. Nu maar hopen dat de sportie ve resultaten regelmatig aanleiding zullen geven tot een feestje. Gratis Workshop borduren bij Verschuren Naaimachines Husqvama Viking heeft een nieuwe naai- en borduurmachine ontworpen, de Iris. Om dit nieuwe model te introduceren houdt Verschuren Naaimachines in zowel de winkels in Middelburg als Terneuzen de 'Net even anders dagen'. Belangstellenden kunnen tijdens deze dagen een gratis workshop machinebordu- ren volgen. In vier simpele stappen leren de deelnemers zelf een borduurmotief te plaatsen op een decoratieve flesverpak- king. In Middelburg is de 'net even anders dag' op donderdag 11 oktober vanaf 10 uur in de Korte Geere 9. In Terneuzen op zaterdag 13 oktober in de winkel aan de Axelsestraat 96. Voor meer inlichten en/of aanmelding: tel. 0118-635110. Tutti Frutti van Bonduelle ouderwets lekker Bonduelle heeft onlangs haar assortiment uitgebreid met Tutti Frutti op zware siroop. Een smaakvolle frisse vruchtenmelange bestaande uit gedroogde pruimen, abrikozen en appels. Door dat de vruchten op zware siroop staan, hoeft de tutti frutti niet meer geweekt te worden, maar is ze direct klaar voor gebruik. Tutti frutti is heerlijk als tussendoortje of als nagerecht in com binatie met yoghurt, vla, kwark of ijs of als topping op vlaaien. Tutti frutti of pruimen in combinatie met vlees geven de gerech ten een frisse en tegelijk een enigszins zoete smaak. Sanex brengt zeepvrije huidreinigingsdoekjes op de markt Sanex heeft haar gezichtsverzorgingslijn uitgebreid met zeepvrije reinigingsdoekjes. Doekjes met een unieke, niet vette lotion die de huid van gezicht, hals en ogen mild maar grondig reinigen. Doordat de formule niet vet is laten de reinigingsdoekjes geen vettig laagje achter op het gezicht en verstopt het de poriën niet. De reinigingsdoekjes laten de huid ademen en zijn mild, ook bij gebruik rond de ogen. Ze zijn geschikt voor alle huidtypen, dus ook voor de gevoelige huid. Na gebruik voelt de huid fris aan. Reserveer een rondje golfen via internet Voor hen die van golfen houden, maar altijd te laat zijn bij het reserveren van een starttijd, of wiens baan slecht telefonisch bereikbaar is, is het reserveren van een baan vanaf heden mak kelijker gemaakt. Via de website www.teetimes.nl kan men bin nenkort zelf van achter de computer vandaan 24 uur per dag de beschikbare starttijden en golfbanen selecteren en reserveren. www.Teetimes.nl is vanaf 1 januari 2002 online. Sinds de opening, anderhalf jaar geleden, is T iTrendhopper Goes gevestigd aan de Woon boulevard in de Marconistraat in Goes, een straat waar je op woongebied niet uitgekeken raakt. Voor de winkel, haar personeel en niet in de laatste plaats de klanten, was dit al een gro te overgang. Nu de zaak per 1 augustus is overgenomen door Ramses Jakobsen zal het daarbij niet blijven. „Klanten zullen merken dat dezelfde goede service die we al een aantal ja ren in Middelburg bieden, nu ook in Goes te vinden is", merkt Jakobsen op. Stuur uw oplossing voor woensdag 17 oktober naar de redactie van de Faam/Vlissinger, Postbus 18, 4380 AA in Vlissingen. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City. De prijswin naar wordt in de Faam/Vlissinger van woensdag 24 oktober be kend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Faam/Vlissinger van woensdag 26 september luidt: 'Waaghals'. De vrijkaarten van Cine City gaan naar P. Boogaard uit Middelburg. Jakobsen, afkomstig uit het familiebedrijf Jakobsen Meu belen, de voorloper van de Middelburgse Trendhopper, timmert hard aan de weg. Op 28-jarige leeftijd is hij al eige naar van drie zaken. De Mid delburgse vestiging leidt hij al sinds 1997, in 2000 kwam daar de Belgische Trendhop per zaak in Brugge bij en nu behoort ook de winkel met een oppervlakte van tweedui zend vierkante meter in Goes bij de familie. Destijds koos hij bewust om het familiebedrijf om te zetten naar de Trend hopper formule. „Het is jong, trendy en de formule beviel me meteen. Het zijn niet al leen de meubels die mensen trekken, maar ook voor acces soires of een leuk cadeau kun je goed bij ons terecht." In de vier jaar dat in Middel burg gewerkt is met het Trendhopper principe, zijn veel klanten enthousiast ge worden over de wijze waarop service verleend wordt en de klantvriendelijkheid van de zaak. „En diezelfde principes wil ik nu ook invoeren in Goes. De klant staat centraal en wat dat betreft, is eigenlijk niets teveel gevraagd. Per soonlijk vind ik de zaak in Goes een van de mooiste Trendhoppervestigingen in Nederland die ik ken. En dat willen we uitstralen naar de klant." Bedrijfsleider in Goes wordt Ruud Maljaars, een man die zijn sporen al verdiend heeft in de vier jaar dat hij de Mid delburgse vestiging runde. „Hij heeft zeven personeelsle den ter beschikking en samen zullen ze er voor de klant zijn", vult Jakobsen aan. Een bijkomend voordeel van het samengaan van de drie bedrijven, wat straks ook merkbaar zal zijn voor de klant, is de verkorte levertijd. In de nieuw te bouwen meu belboulevard, net buiten Mid delburg, waar Trendhopper Middelburg te zijner tijd naar zal verhuizen, komt ook een groot distributiecentrum voor de drie Trendhopper zaken. „Maar tot die tijd verwelko men we iedereen om een kijk je te komen nemen en te proeven van onze vernieuwde service", besluit Jakobsen. Ramses Jakobsen en Ruud Maljaars. foto: Anton Dingemanse

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 11