Tien dagen leesfeest in Kinderboekenweek De Verdieping Paradiso aan de Westerschelde DOE JE OREN EEN PLEZIER TIJDENS DE HOORTOESTEL VERWENDAGEN. EROTIEK Zondag 7 oktober zijn wij open Bij Konmar kan 't. HeBu sport NOG 1 WEEK MAGAZIJNOPRUIMING expert (8) Kamperman Zaken Zon Zaken Streeknieuws HY Meeting in Goes SCHOONENBERG VUOENSDAG 3 OKTOBER 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 40 faam /vlissinger door Mieke Roelse Vandaag begint de Kinderboekenweek, die trouwens tien dagen duurt. In 1955 was dat voor de eerste keer en vanaf 1961 is er een the ma aan verbonden. Dit jaar is dat: Woensdag middag - Lees over je hobby. Nieuw is dat de NS de Kinderboekenweek steunt. In het boe kenweekgeschenk, het door Guus Kuijer ge schreven Ik ben Polleke hoor! dat iedereen die voor minimaal 19,50 gulden aan boeken koopt mee mag nemen, zit dan ook een railrunner. Kun je met de trein naar je hobby. Voor sommige kinderen is dat handig. Naar het kinderboe kenmuseum of om een sport wedstrijd bij te wonen. Maar de (bijna) achtjarige Robin Kiewiet uit Veere hoeft niet zo ver van huis voor zijn hobby. Robin is gek op vogels en het meest op roofvogels. Al vanaf zijn derde wil hij zoveel moge lijk weten over alles wat vliegt. Natuurlijk is hij lid van Vrije Vogels van de Vogelbe scherming en gaat hij regel matig mee met een boot van Rijkswaterstaat om vogels te tellen. En uiteraard is hij pre sent bij roofvogelshows. „De laatste keer zat er een uil op mijn hoofd, dat was wel leuk", vertelt Robin. Lezen over zijn hobby doet hij ook en daarbij heeft hij een voordeel. „Mijn vader rijdt op een bibliobus dus ik kan vaak aan boeken komen die anders niet in de bus meegaan. Maar toen ik een keer mijn pasje niet had, mocht ik toch niets meene men dus het helpt niet altijd. Ik verzamel alles, ook veren en zo. En mijn kamer is tegelijk een museum. Daar mogen mensen komen kijken, dan vraag ik een gulden of vijftig cent. Niet teveel want ik wil niet dat mensen blut worden. Met dat geld kan ik dan weer andere dingen kopen. Veel mensen weten dat ik ermee bezig ben, dus ik krijg heel veel. Maar ik moet er ook veel over weten omdat ik later val kenier en boswachter wil wor den. Mijn lievelingsvogel is de condor maar eigenlijk hou ik van alle vogels, behalve zwa nen. Die zijn echt vals hoor." Wat gaan we doen? De bibliotheken staan hele maal in het teken van (hob- by)boeken. In Vlissingen is er op woensdag 3 oktober van 13.30 tot 15.00 uur een Achter werk in de kast met hapjes van de kookclub van buurt huis Het Palet terwijl op die zelfde middag in Oost-Sou burg van 14 tot 16 uur geknut seld kan worden. In Middel burg speelt ook op 3 oktober het Bliktheater de voorstelling Uk en Bur naar het boek van Wim Hofman van 13.30 tot 14.15 en nog eens om 15.30 uur. De woensdag daarop, 10 oktober zijn peuters welkom in Middelburg tussen 9.30 en 10.30 en kunnen kinderen van vier tot zeven jaar kijken naar de diavoorstelling Wachten op Matroos, naar het met een gouden griffel bekroonde boek om 13.30 én 15.30 uur. De bieb in Vlissingen heeft een spelletjesmiddag voor kinderen tot acht jaar van 13.30 tot 15 uur en ook in Voor Robin Kiewiet gaat er niets boven (roof)vogels. Oost-Souburg staan speeltoe stellen tussen 14 en 16 uur terwijl saxofonisten van de Muziekschool ondertussen leuke deuntjes spelen. De Drvkkery heeft een naam op te houden als het om de kinder boekenweek gaat en ook dit jaar valt er van alles te bele ven. Dat begint op zaterdag 6 oktober tussen 11 en 16 uur met speldemonstraties van '999 games' over het Harry Potter- en In de ban van de Ring-spel. Tussen 14.30 en 15.30 wordt het dringen want dan signeert Guus Kuijer, ja wel de enige echte, het boe kenweekgeschenk maar na tuurlijk ook zijn andere boe ken. Kind en Kunst Zondag 7 oktober is ook de maandelijkse Kunst- en Cul tuurzondag met als thema 'Kind en Kunst'. In de Drvkke ry hebben maximaal 20 scha kers de kans om simultaan te spelen tegen de jeugdkam pioenen Daniël Stellwagen en Mark Erwich. Dat gebeurt tus sen 13.30 en 16.30 uur en kin deren gaan voor! Kinderen vanaf zeven jaar kunnen woensdag 10 oktober luiste ren naar Julliëtte Corsten die in de Brasserie van 14 tot 15 uur saxofoon speelt en verha len van Toon Teilegen voor leest. Nog meer muziek is er voor dezelfde leeftijdsgroep op zaterdag 13 oktober als le den van de groep Goanna Dreaming leren hoe je een didgeridoo kunt maken en be spelen terwijl ze verhalen ver tellen uit de Australische "droomtijd". Meedoen kan tussen 14 en 16 uur en kost vijf gulden. En dan zijn er na tuurlijk nog de tentoonstellin gen. Zoals in de Middelburgse Dat Willem-Jan Buys' toekomst aan de Westerschelde zou liggen, lag voor de hand. Vader Buys was tot 5 jaar geleden de eigenaar van het huidige strandpaviljoen Panta Rhei, dat destijds nog 'gewoon' Strandpaviljoen De Nolle heette. Van kinds af aan vertoefde hij of in het strandpaviljoen of op het strand. Toen pa het genoeg vond zag Willem-Jan zijn kans waar om zijn twee grote liefdes te verenigen: het strandpavil joen) en de muziek. De Nolle werd Panta Rhei en de 'strand tent' kreeg een extra dimensie. „Ik heb altijd aan het strand gezworven en dat doe ik nu nog. Als ik niet werk in Panta Rhei dan geniet ik samen met mijn honden van de ruimte en de rust van het strand", vertelt Buys. „Ik kan me geen mooie re omgeving voorstellen om te werken en wonen dan aan zee. Panta Rhei is voor mij nog elke dag een feest", zegt de goed lachse Vlissinger. „Toen ik het van mijn vader overnam, dat was in eerste instantie nog met mijn toenmalige compag non, heb ik er wel rigoureus de bezem doorgehaald. Het is nog steeds een strand paviljoen waar badgasten en wandelaars iets kunnen eten en drinken. Maar het is ook vooral een podium voor en thousiaste muzikanten, leder zondag kunnen begin nende bandjes hier spelen en meedingen naar een plaats in de unplugged finale. En regel matig hebben we muzikale feestjes." Panta Rhei is inmid dels in het Zeeuwse muziek- wereldje een begrip, maar ook muzikanten van buiten de pro vincie vinden de weg naar het Vlissingse strandpaviljoen en willen graag een keer in de bijzondere ambiance spelen. „Ja, dat is heel leuk, je merkt nu steeds meer dat ook geves- tigde bands het heel leuk vin den om een keer in die 'Vlis singse strandtent' te spelen", beaamt Buys. En die aanzui gende werking blijkt ook voor sommige bezoekers te gelden. Er zijn zelfs mensen door Panta Rhei verhuisd. „Er kwam hier op een zondag een keer een Bressiaander en die vond het hier hartstikke gezellig. Steeds vaker kwam hij 's weekends even langs en hij bracht steeds meer vrienden mee. Je kan wel zeggen dat hij door Panta Rhei van Vlissingen is gaan houden, want vorig jaar maakte hij de definitieve over steek. Die man woont nu in Vlissingen en is een van mijn vaste weekendklanten", dat is toch fantastisch. Vorige maand vierde Willem- Jan Buys het eerste lustrum van Panta Rhei met een groots muziekfestival. Natuur lijk een strandfestival dat de zomerse naam 'Sunburn' meekreeg. „Dat festival was een wens die allang bij mij sluimerde en het lustrum was natuurlijk een hele goede ge legenheid om het ook daad werkelijk uit te voeren." On danks het typisch Zeeuwse re genachtige weer kijkt Willem- Jan met een goed gevoel te rug op het festival. „De kran ten schreven voornamelijk over het slechte weer en de Willem-Jan Buys: „De sfeer die de zee uitademt is door niets te evenaren." Foto: Jaap Wolterbeek tegenvallende bezoekersaan tallen, maar voor het publiek dat er wel was, en dat waren tot gauw nog zo'n driedui zend, was het fantastisch. Dat is een beetje Zeeuws mis schien, er wordt snel negatief geoordeeld. Heel vaak hoor ik ook dat er hier nooit eens iets leuks gebeurt en daar stoor ik me wel eens aan. Juist die mensen die dat roepen blijven achterover zitten wachten. Dat wou ik doorbreken door ge woon een poging te wagen met Sunburn. En goed, als het mooi weer geweest was dan trekt het strand natuurlijk vele duizenden bezoekers per dag, dus dan was het festival ook veel drukker bezocht, maar al met al was het een groot suc ces." Ook voor Buys zelf, want door de organisatie van het festival deed hij in een ijltempo een enorme ervaring op. „Toen ik met de voorbereidingen be gon had ik geen idee wat er al lemaal bij zou komen kijken. Stapje voor stapje en door heel veel O ja' - ervaringen heb ik alles uiteindelijk voor elkaar ge kregen. En, lacht Buys, ik heb nu zelfs een prachtige checklist die ik volgend jaar weer kan ge bruiken." Volgend jaar dus weer een Sunburn, maar daar mee zijn de ideeën van Buys nog niet uitgeput. Zonder grootheidswaanzin is het zijn ultieme wens om ooit nog eens een soort 'Paradiso aan de Westerschelde' te realiseren. (advertentie) NIEUW INTIEMTHEATER DE aller. BEURS! 2001 ZAAL: LEYSDREAM ROOSEND A AL(OOST) ZA. 6 OKT. v. 14-24 U ZO. 7 OKT. v. 14-23 U meeste verschillende stands! meeste, mooiste+shows, live piercing+tattoo,3privé ^tnpsters echte lapdans! LAAGSTE ENTREEPRIJS Zie ook WWW.EROTICFAIR.NL gratis Infotel. 0651896624 Voor de deelnemers aan het weekend is er een leuk pro gramma opgesteld om de om geving te verkennen en een aantal streekeigen activiteiten te gaan doen. Zaterdagmid dag is er op de camping een presentatie door de Stichting Zeeuwse Klederdracht en volksdansvereniging Vodago. Zaterdagavond is er een be sloten feestje voor de leden van de stichting Citroën HY. Belangstellenden en liefheb bers zijn van harte welkom op de Goese camping. De trotse bezitters van de 'oudjes' laten (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 12.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl NIEUW BIJ MeBuspart Timberiand In vele kleuren en modellen! Walstraat 50 - Vlissingen - Tel. 0118 - 418 449 f! 3 LAATSTE KANS! bij LANGE NOORDSTRAAT 20, TELEFOON MIDDELBURG 0118-613373 ii Ton en Riet Lisman stoppen eind van het jaar als ondernemers. Radio Ton gaat over naar Jack en Linda Florusse. Sinds kort heeft ook Vlissingen een filiaal van de trendy keten Cool Cat. Uitzendbureau Start maakt een nieuwe start in de Middelburgse Lange Noordstraat. pag. 16 foto:Jaap Wolterbeek. bibliotheek die van Dutch Oranges. Van vijftig bekende boekillustratoren is het origi nele werk te zien voor de boe ken die erbij liggen. Dat alles op een knaloranje vloer tij dens openingstijden van de bieb. Van Wim Hofman is daarnaast ook werk te zien in de Drvkkery, samen met Iris Compiet en Sahaira Martina. Kunstenaars die begonnen met tekenen als hobby en nu is het hun vak. De Kinderboe kenweek is er voor elke hob by, maar je hebt natuurlijk wel dubbel geluk als lezen je hob by is De Zeeuwse wegen zijn in de bietentijd vaak bedekt met een laag slik. De campagne 'slik op de weg' waarschuwt en vraagt weggebruikers en boeren om wederzijds begrip. De vrienden van de Karolingenburg hebben eindelijk een echt Vikingschip, al is het dan een schaalmodel. Zaterdag 6 oktober houden alle dierenasielen open dag. Bij Cine City deze week de films: American Pie 2, Artificial Intelligence, Blub, ik ben een vis en Als kat en hond. In Middelburg wordt aanstaande zondag weer de kunst- en cultuurroute gehouden. Deze keer staan Kind en Kunst centraal. Vrijdag 5 oktober vindt in het Vlissingse Arsenaaltheater de zesde Zeeuwse Unplugged Finale plaats. Negen bands geven die avond een unplugged optreden in de hoop te worden verkozen tot Zeeuwse winnaar 2001 Op de camping achter Sportpunt Zeeland in Goes wordt van vrijdag 12 tot en met zon dag 14 oktober een HY meeting gehouden. Voor het eerst organiseert de stichting Citroën HY-Team Holland een dergelijke bijeenkomst in Goes. De organisatie verwacht dit weekend zo'n 80 HY bussen. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 graag zien wat zij van hun HY gemaakt hebben. De bussen werdervvan 1950 tot 1980 ge bouwd en veel gebruikt bij po litie, BB of als bedrijfswagen. Ook werden deze golfplaten busjes vaak omgebouwd tot patat of ijswagen. Vandaag de dag zijn de bussen vooral in handen van hobbyisten die de wagens hebben omgebouwd tot campers. Momenteel rij den er nog zo'n 400 rond in Nederland. Meer inlichting over het weekend of de stich ting: Karei Akse, tel. 0182- 534703. Tijdens de eerste twee weken van oktober bent u van harte welkom om uw hoortoestel(len) eens flink te laten verwennen. Dat betekent dat wij kosteloos het toestel grondig nakijken, de instellingen contro leren en de oorstukjes ultrasonisch reinigen. Maak van tevoren telefonisch een afspraak, om wachten te voorkomen! ZO HOORT 'T Vlissingen, Schuttenjstraat 28A, tel. (0118) 419646. Middelburg, Korte Geere 8, tel. (0118) 613113, fax (0118) 650965. (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Wijkopruimdag Dauwendaele Baggeren Binnengracht Voorlichting brandveiligheid Ml

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1