breedUIT Vierde Small Sail Festival zeer geslaagd In de schaduw van containers DKNY y Guus Meeuwis en zijn band Vagant treden zaterdag 25 augustus op tijdens de 21e Ka pelse Dag. Het concert vormt de passende af sluiting van een spetterende dag met een bom vol programma waar traditiegetrouw vele dui zenden mensen op af komen. Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Zondag 26 augustus zijn wij open 21e Kapelse Dag met Guus Meeuwis en Vagant Bij Konmar kan 't. TIME Juwelier VAN DEEtYMADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 011.1-412605 Sportschool Geelhoed heeft een nieuwe accommodatie. Café De Dop in Vlissingen viert 3 dagen feest ter gele genheid van het 5 jarig bestaan. In Koudekerke wordt za terdag de Boerenkoopdag gehouden en op Manege De Eendracht in Vrouwenpolder is er zaterdag een Farm Country Fair. V O® - :V: Ti* - yjTT J I Vandaag werd werk-en leer boerderij De Akkerwinde in Nisse officieel geopend. Sjaak Janse blikt terug op de verreden grote ringrij- wedstreden. Ook op de streekpagina: het programma van het jaarlijkse tuinfeest op Der Boede en wie van zin gen houdt kan meedoen bij het grootse vocale popkoor ter wereld. Zoals gebruikelijk verder heel veel korte nieuwsberichten en de gevonden voorwerpen. Bij CineCity de premieres van Planet of the Apes en As sassin. Het Zeeuwse jongerenkoor Matthanja brengt een cd uit. En op het eiland Neeltje Jans wordt het operaspektakel Ship of Troy gespeeld. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Gemeenteraadsvergadering Brandweerwedstrijden WOZ-bezwaren 3 2 s J l -I - C WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 34 faam/vlissinger Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (01 18) 484 216 zie pagina 2 door Mieke Roelse Vanaf het 2e Small Sail Concert op donder dag tot en met de Maritieme Dag op zondag heeft Vlissingen drie dagen in het teken ge staan van alles wat de stad op maritiem gebied uit heden en verleden te bieden heeft. En dat is veel, heel erg veel zelfs. Er is dan ook een eigen krant mee volgeschreven. De Faam/Vlissinger heeft uit dat grote aanbod van activiteiten een greep gedaan om nog even op terug te kijken. Guus Meeuwis en Vagant spelen volgende week op de Kapelse Dag. „De Kapelse Dag is een be grip", legt Eric Ganseman, één van de organisatoren, uit. „In de loop van de tijd groeide de jaarmarkt uit tot een echt grote die zich kan meten met markten in Breda en Rotter dam. Daar zie je op hoogtijda gen ook tussen de negentig en honderd kramen staan. Net als hier in Kapelle". Hij nöemt de jaarmarkt van dit jaar 'heel verzorgd'. „Het is een goede mix geworden en er wordt van alles verkocht. Je kunt er ook lekker een sa- teetje, Vietnamese loempia of hamburger eten". De Kapelse Dag richt zich met name op de inwoners van de regio. „Van toeristen moeten we het niet hebben, de vakan tie is voorbij. Maar we weten dat tijdens de Kapelse Dag mensen uit de hele provincie naar Kapelle komen". De Ringrijdersvereniging Ka pelle is al vroeg aanwezig op het evenement. Vanaf 8 uur 9 zullen hun overwinningskre- ten te horen zijn in de V/d Bilt- laan. De jaarmarkt wordt om 10 uur geopend door burge meester De Groot. Muziekver eniging Ons Genoegen zorgt dan voor een passend deun tje. Daarna kan het feest pas echt goed losbarsten. Verder zijn er een oude am bachtenmarkt, demonstraties van de brandweer, ponyrijden, een modeshow, balletdemon stratie, optreden van majoret- tenkorps Jonge-Kracht en de hilarische Solex-race. Na 17 uur staan er gevarieerde op tredens op het programma. Novo Melodica en het Zeeuws Mannenkoor zijn te zién - en te horen - in de NH kerk van het dorp. In Hotel De Zwaan is li- ve-muziek en Guus Meeuwis Vagant spelen op het podi um bij Café De Herberg. Een compleet programma-over zicht vind u volgende week in deze krant. MB J advertentie treffend geïllustreerd. De groep Jazzebel staat er voor een handjevol mensen zeer professioneel te spelen. De schitterende soli van onder meer saxofonist Jan Net ver dienen een groter publiek. Ook zangeres Sylvia Klein vindt het jammer dat er niet meer mensen zijn. „Het spe len en zingen in deze spiegel tent gaat prima, het geluid is goed en de ruimte is sfeervol, zeker voor onze muziek. We gaan er net zo tegenaan als altijd, maar inderdaad met meer publiek ontstaat er een leukere sfeer. Het is nog vroeg, misschien komt het nog", zegt ze hoopvol. Maritieme Dag De Maritieme Dag in Vlissin gen beleefde een lustrum, dit jaar dus onder de paraplu van Small Sail. Een enorme toe loop van mensen was zondag present om de diverse kra men te bezoeken en de ten toonstelling van Jan de Quelery in het Arion hotel te bekijken. De vlootschouw bleek minder uitgebreid dan voorzien. Natuurlijk was het vlaggenschip 'De Eendracht' present en ook de hoogaarzen hadden geen probleem. Maar door de harde wind hadden veel schippers er geen ver trouwen in. Dat is vreemd, want juist dit soort schepen hoort niet warm of koud te worden van een ferme bries. Het publiek op de Plaza werd ondertussen vermaakt door onder andere de uit Amster dam afkomstige 4tuoze Ma troze met wel heel eigenzinni ge zeemansliederen. Ge proefd kon er worden van (Zeeuwse) heerlijkheden. Dick Westland uit Brouwershaven stond op een prima stek met zijn palingrokerij en had veel klandizie. Westland is hobby ist maar doet ook mee aan foto: Jaap Wolterbeek. wedstrijden. Zaterdag in Poortvliet was hij nog vijfde. Hij toont met verve hoe het er in zijn rookkast aan toe gaat. „Kijk, nu zijn ze bijna goed droog, zo glad als leer. Ik zou er nu nog wel twintig makre len kunnen bijhangen", zegt hij, terwijl hij de kast open zwaait. Westland probeert al les uit, mosselen bijvoorbeeld zijn gerookt heel lekker heeft hij ontdekt. Rookworsten maakt hij ook zelf. Soms gaat het mis. „Garnalen heb ik ge probeerd. Maar dat zag er op het laatst uit als een bergje bruine bonen, dat doe ik dus niet meer", zegt de goedlach se palingroker. In het Arion hotel beweegt zich tussen de schilderijen van De Quelery ondertussen een opvallende verschijning: een Zingende Zeemeermin. Achter deze cre atie gaat de sneldichteres Wil Dijkstra uit Driebruggen schuil. Razendsnel speelt ze in op de bezoekers om zich heen, zichzelf daarbij begelei dend op gitaar. Vorige week nog in Domburg als bruid, nu als zeemeermin in Vlissingen. Maar ook als Mevrouw de Bok, Zwartepiet of Middel eeuwse troubadour is Wil een succes. Zelf omschrijft ze haar werk als een uit de hand gelo pen hobby. Haar snelle asso ciaties en het ad rem reage ren verraden echter een uiter mate doeltreffendheid die de meeste hobbyisten toch echt ontbreekt. De laatste voorstel ling van Holland Amerika Lijn in het Arsenaal theater werd goed bezocht en daarmee liep de vierde Small Sail lang zaamaan naar het einde. Er ging hier en daar wat mis; er moest wat geïmproviseerd worden en ook de weergoden waren niet altijd op de hoogte van het Vlissingse feest. Maar ach, voorlopig staat Vlissin gen weer volledig op de (zee)kaart. advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl Met een fikse klap tegen de scheepsbel van de onderzee boot 'Luctor et Emergo' open de burgemeester Anneke van Dok van Weele het Small Sail Festival donderdag 16 augus tus in de St. Jacobskerk. Dat gebeurde na een kort ope ningswoord van bestuurs voorzitter Gijs Gerding. Daar na was het de beurt aan de le den van Brassband Caecilia uit Vlissingen, aangevuld met leden van Fanfare ONDA uit Nieuw en St. Joosland. Om dat dirigent Piet Meliefste bei de muziekverenigingen diri geert kon hij dreigende gaten in de bezetting vanwege va kantie en andere afspraken op deze manier mooi opvullen. Uit Rotterdam kwam de ande re muzikale bijdrage; het smartlappenkoor 'Mag Geen Naam Hebben'. Een beschei den naam voor een enthou siast koor dat voor de bege leiding ook al een vervangend duo op gitaar en accordeon had. Ondanks deze 'noodgre pen' en het feit dat koor en muzikanten niet veel samen gerepeteerd hadden bleek dat geen enkel bezwaar om een programma te brengen dat zeer gevarieerd was. De Cae- cilia/ONDA combinatie impo neerde vooral voor de pauze met het stuk Jolly Shipmates, terwijl na de pauze Conquest of Paradise en het Adagio uit Spartacus indrukwekkend werden uitgevoerd en terecht een klaterehd applaus te weegbrachten. Geheel in de sfeer van het Small Sail Festi val waren er natuurlijk veel liedjes die te maken hebben met het water. De Zuiderzee- ballade, In een blauw geruite kiel, Aan het strand stil en verlaten en uiteraard Piet Hein werden met verve ge bracht en luidkeels meege zongen. Erremuue John Moens van Mag Geen Naam Hebben die de num mers presenteerde kreeg, on bedoeld, de lachers op zijn hand toen hij het nummer De klok van Arnemuiden aankon digde als Arnemuue. Het is óf Erremuue óf Arnemuiden. Maar dat kun je als Rotter dammer natuurlijk ook niet weten. En Rotterdams is het koor zeker en daar is het trots op. Dat resulteerde ook in nummers als Ben je in Rotter dam geboren, Rotterdam bruisende stad en natuurlijk hét lied dat de havenstad be roemd heeft gemaakt: Toen wij van Rotterdam vertrokken ofwel Ketelbinkie. Maar het is niet voor niets een smartlap penkoor dus was er ook ruim te voor Manuela (volgens Moens waarschijnlijk een schippersdochter), Hij was maar een clown en de mee zinger Het kleine café aan de haven. Wie de deinende, meezingende massa in de St. Jacobskerk zag, moest wel concluderen dat de regel „daar telt je geld of wie je De vlootshow bleek door de harde wind minder uitgebreid dan voorzien. bent niet meer mee" op dat moment ook gold voor het zeer gemengde publiek. Ceremoniemeester van het 2e Small Sail Concert was Arend de Jonge die geroutineerd de aankondigingen deed. De sa menwerking tussen de Zeeuwse muzikanten en de Rotterdamse zangers is zo goed bevallen dat er al stie kem gepraat wordt over een vervolg in Rotterdam. Mosselen en muziek Voor de tweede keer was ook het Mosselfestival opgeno men in het Small Sailpro- gramma. In de schitterende spiegeltent op de Zeilmarkt traden overdag shantykoren op. De Stichting Horeca-eve- nementen zorgde daarna voor muzikale omlijsting terwijl van wel zeer schappelijk ge prijsde mosselen genoten kon worden. Een speciaal mossel- festivalwijntje, nog over van 2000 maar daarom niet min der lekker, vormde de perfecte begeleiding. Henk Hut van de Stichting Horeca-evenemen- ten is nog niet helemaal over tuigd of de samenwerking wel zo'n perfecte formule is. „Vo rig jaar was alles in de open lucht en toen hadden we slecht weer. Nu is er de Spie geltent en blijft iedereen op de terrassen zitten. Terwijl we toch echt een leuk program- ma hebben", verzucht hij. Dat wordt in de Spiegeltent door Ellen de Dreu Een paar jaar geleden wist ze nog niets van de historische of biologische waarde van het zandstrand aan de voet van de Borsselse kern centrale. Maar tegenwoordig voert ze actie voor het kleine stukje natuur dat moet wijken voor de grote Westerschelde Container Termi nal. Gebogen loopt ze over het zand, door haar wimpers turend naar haaietanden of ander fos siel gesteente, ,,'t Is een verslaving, weet je". Addie den Herder is geboren en getogen Oudelandse. Ze was als kind al verknocht aan zon en zee en herinnert zich met plezier de uitjes die ze maakte naar het zandstrandje De Kaloot. „Natuurlijk hebben we bij Baarland ook een strak ke zeedijk. Maar dat is niet het zelfde als dat zand en die duin- tjes bij De Kaloot. Ik kom er al meer dan veertig jaar", vertelt ze. „Mijn vriend Kees en ik hebben weinig vakantie maar gaan er geregeld aan het eind van de dag naar toe om nog even te genieten". Tot die ene dag, vlak voor het kerstfeest in 1999. „Toen stond er ineens in de krant dat er plannen waren om op de plaats van het strandje een gi gantische container terminal te bouwen. Ik was er helemaal kapot van". Bij de ZMF (Zeeuwse Milieu Federatie) verwachtte ze steun, maar ze kreeg nul op rekest. Het strandje was opgegeven temidden van plannen voor een tweede maasvlakte en an dere grote rampen die Zeeland op dat momentboven het hoofd hingen. En dus trok Ad- die den Herder die winter haar eigen plan. „Hetstrandje is zo uniek voor Zuid-Beveland, het mag gewoorTfrïefverdwijnen". Samen met haar vriend Kees Steketee zocht ze naar anderen die het strandje van de onder gang wilden redden. „Je gaat praten met andere mensen op het strand, luisteren naar hun ervaringen. En wat je dan allemaal tegen komt, dat geloof je gewoon niet". Haar zo geliefde zand strandje bleek een belangrijke vindplaats voor fossielen, bij voorbeeld. „Dat wist ik niet eens. Maar er moet hier ergens in de Westerschelde een hele diepe groef in de bodem zijn. Door de getijden wordt die groef bij elke tijwisseling een beetje dieper. Het puin dat be staat uit haaietanden en fossie le schelpen spoelt vervolgens aan op het strandje". Om het verzet tegen de contai ner terminal een gezicht èn een rechtsvorm te geven richt te Den Herder de Vereniging Redt De Kaloot op. De vereni ging plaatste informatieborden op het strand, haalde regelma tig de pers en inmiddels zijn er meer dan driehonderd mensen lid. De groep is nog altijd groeiende, want Addie en haar medestanders praten met ie dereen die het strand bezoekt. Bovendien wordt eenieder die nog niet op de hoogte van het bestaan is onmiddellijk meege- dirigeerd. „Moet je nou toch kijken, hier willen ze straks alle maal beton gaan storten". Het gaat allang niet meer al leen om het behoud van het strandje, vertelt de actievoer ster. „Straks ligt er een kade van meer dan twee en een hal ve kilometer, boordevol met grote zeecontainers. Maar die blijven daar niet liggen, die moeten weer snel verder ver voerd worden. De wegen hier op Zuid-Beveland zijn daar niet op berekend, het spoor is er niet voor gebouwd. We komen net terug van een bezoek aan het dorp Doel, dat moet ver dwijnen voor de industrie. Je moet er niet aan denken dat zoiets hier ook gebeurt". „Als je de krant leest, denk je dat de plannen al rond zijn. Maar dat is niet zo. De Milieu Effect Rapportage moet offi cieel nog verschijnen. En daar gaan we straks tegen in be roep, als het moet tot de Raad van State. Natuurlijk is het een harde dobber. Maar als je niet vecht, heb je sowieso verlo ren". Addie den Herder: Moet je nou toch kijken, hier willen ze straks allemaal beton gaan storten". foto Anton Dingemanse

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1