molt GEMEENTE DDELBURG Stijlvolle keukens, strak design Dolle Donderdag mumdbi bbbtis 4 llllMDIlll *«ilé uw P-garages tijdelijk gesloten EXTRA SUBSIDIE ACTIE ZONNIG WALCHEREN Rooster Bibliobus PELMA de voordeligste KeuKettspecioHst FE Woensdag 8 augustus 2001 FAAM/VLISSINGER 3 min i Week 32 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de afdeling Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Internet site: www.middelburg.nl info middelburg, nl MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Informatienummer 675 555 Kijk op www.middelburg.nl Tafeltje Dekje "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu vanaf maandag 13 tot en met zondag 19 augustus 2001 Maandag Varkenslapje in jus met rode bietjes en aardappelen. Dinsdag Gehaktbal met prei en kriel- aardappelen. Woensdag Rundersaucijsjes met bloem kool en gestampte aardappe len Donderdag Blokjes kalkoen met vruchten en rijst. Vrijdag Alaska visfilet, erwten, worte len en aardappelen. Zaterdag Macaronischotel met ham en kaas Zondag Wat de pot schaft. In verband met het vernieuwen van alle apparatuur zijn de parkeergarages Geere en Kousteensedijk bin nenkort een weck gesloten voor het publiek. Garage Kousteensedijk is in week 36 (3 t/m 7 september) ge sloten, de Geere-garage in week 37 (10 t/m 14 sep tember). Betaalwijzen De nieuwe apparatuur die in de ga rages geplaatst wordt, is geschikt voor de Euro. Ook is het in het ver volg mogelijk om met de Chipper of Chipknip in en uil te rijden. U komt dan bij de parkeergarage aan, stopt uw pas in de kaartjesauto maat, de slagboom gaat open. Ver volgens parkeert u de auto en op het moment dat u de garage weer wilt verlaten, rijdt u met uw auto naar de uitgang. Dan stopt u uw pas weer in de kaartjesautomaat en drukt op 'ja'. U heeft dan betaald en de slag boom gaat voor u open. U krijgt dan dus geen parkeerkaart meer. Naast de Chipper en Chipknip, kunt u ook uw Mobiliteitspas van de ANWB hiervoor gebruiken. Andere aanpassing Naast het plaatsen van de nieuwe betaalapparatuur worden in de Gee re-garage ook zogenaamde 'speed- gates' geplaatst. De garage is dan niet meer afgesloten door middel van een slagboom, maar met een hek. Hierdoor kunnen alleen nog maar automobilisten in de parkeer garage. De openingstijden van de parkeer garages blijven onveranderd, name lijk van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 23.00 uur en op zon- en feestdagen gesloten. Tijdens de sluitingsperiode kunnen abonnementhouders hun auto wel gewoon in de garages blijven parke ren, voor anderen is dat absoluut niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip. Abonnementhouders worden persoonlijk nog geïnfor meerd over de werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende verande ringen. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Hilleman. Hij is telefonisch te bereiken op (0118) 67 53 40. De gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere voe ren momenteel de Actie Zonnig Walcheren. U kunt hierbij gebruik maken van een zeer aantrekkelijke regeling voor de aanschaf en de installatie van een zonneboiler (voor warm water), eventueel in combi natie met een nieuwe HR-verwarmingsketel. U kunt tevens voordelig een zonnepaneel (voor zonne-elek- triciteit) aanschaffen. Ook NV DELTA Nutsbedrij ven doet nu mee aan de actie door een extra subsidie beschikbaar te stellen. water, een besparing van ongeveer 200 m3 gas per jaar. De zonneboiler Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector op het dak en een opslagvat voor warm water in de woning. Het opslagvat wordt aangesloten op de bestaande verwarmingsinstalla- tic. Als een combinatie met de hui dige verwarmingsapparatuur niet mogelijk is of deze aan vervanging toe is, bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig, tegen een aantrekkelijk tarief, een Hoog Rendement (HR) verwarmingsapparaat aan te schaf fen en te laten installeren. HR-ketel Voor de installatie van de zonneboi ler zijn contracten afgesloten met verschillende erkende installatiebe drijven. Deze geselecteerde installa teurs hanteren een speciale prijs voor de aanschaf en installatie van de zonneboiler, eventueel in combi natie met een (nieuwe) HR-ketel. De aanschaf en installatie van een zonneboiler en HR-ketel is in de ac tie zo'n 3.000,- 1.361,34) goedkoper. Bovendien besparen huishoudens, die een zonneboiler laten plaatsen, bok al snel de helft van de energie kosten voor het verwarmen van het De zonnepanelen Zonnestroom is elektriciteit uil de zon, met behulp van zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen aan geboden in de actie zijn netgekop pelde panelen. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen aangesloten wor den op het elektriciteitsnet. Subsidies In totaal kan de subsidie op de aan schaf van een zonneboiler oplopen tot ongeveer 2.125,- 964,28), in combinatie met een HR-ketel zelfs tot 2.250,- 1.021,01). De actie loop tot en met 31 augustus. Extra subsidie Delta Onlangs besloot NV DELTA Nuts bedrijven de actie te ondersteunen met een extra subsidie. DELTA geeft een subsidie van fl. 250,- 113,45) per zonneboiler. Voor een standaard zonnepaneel ontvangt u van DELTA 240,- 108,90) sub sidie. Voor het aanvragen van gratis infor matiepakketten over de actie en voor vragen is er een speciaal tele foonnummer: 030 - 3002470 (9.00 - 18.00 uur). Ringrijden ajb Foto: Ruben Oreel Morgen is het groot feest in de binnenstad van Mid delburg: de laatste dag van de kermis, weekmarkt op de Dam, standwerkersconcours in de Lange Delft en last but not least ringrijden op en rond Park Molen water. Kortom, het is weer Dolle Donderdag. Voor iedereen is er deze dag wel wat te beleven in Middelburg. De verwachting is dat het weer een van de drukste dagen van het jaar zal zijn. Komt u met de auto naar de stad toe, dan kunt u het beste in de parkeergarages parkeren. U kunt daar achteraf betalen en de uurtarie ven zijn daar hel laagst. Beter nog kunt u met de fiets naar Middelburg komen. Met ingang van 13 augustus heeft de Bibliobus een nieuwe routing. Voor de gemeente Middelburg betekent dat het volgende: Arnemuiden Oostgat Het Vier- schip donderdag 08.30 - 09.15 uur Boterblocmstraat (Plein/ Het Baken) donderdag 14.30 - 15.45 uur De Arne donderdag 18.15 - 19.30 uur- Nieuw cn St. Joosland Hoge stelle donderdag 16.00- 16.30 uur Van Akenstraat (Lonneboot) donderdag 09.30 - 10.30 uur fp] Kousteensedijk Foto: Ruben Oreel Nu bij Ritel: Gratis Nokia 8210 bij het aansluiten van een 2-jarig Dutchtone Allin 180 abon nement. De Nokia 8210 heeft een spreektijd van 200 minuten, een standbytijd van 150 uur en weegt 79 gram. g Dutchtone Allin 180 abonnement. Voor een snelle aansluiting s.v.p. recent bank/giro afschrift en legitimatie meenemen. 4401,67 €5173,09 3675,62 Amundsenweg 47, 4462 GP Goes Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 09.30 -17.30 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 Luxe en comfort zijn perfect gecombineerd in deze royale hoekkeuken. Compleet met design glaskasten, brede korvenkast, combimagnetron, afwasautomaat, koelkast, 90 cm schouw, keramische kookplaat en werkblad met spoelbak en kraan. Hoekkeuken mét vele combinotie mogelijkheden in kleur. Voorzien van korven-kast en hoge glaskasten. Compleet met afwasautomaat, combimagnetron, kookplaat, koelkast, schouw en werkblad met spoelbak en kraan. Praktisch ingedeelde hoekkeuken met korvenkasten en glaskast. Compleet met 90 cm gas-electrofornuis, schouw, afwasautomaat, koelkast en werkblad met spoelbak en kraan. Ril NU 00K IN UUSSINGEN! ELECT R O N I C S Bergen op Zoom 0164-233403 Wouwsestraat 18 (naast DiDD Breda 076- 5141945 Karrestraat 7 (tegenover V&0) Dordrecht 078- 6351441 Voorstraat 266 Goes 0113- 240757 Pearyweg 1 fmrhistrieterrein Poel II) Middelburg 0118- 651691 Markt 65 Ooslethout 0162- 420033 Arendshof 5 Oss 0412-450861 Heuvel 22 (naast flhtie Sport) Roosendaal 0165- 521952 Roselaar 49 Temeuzen 0115 - 616121 Havenstraat 28 (tegenover Hema) Ulissingen 0118-430290 Walstraat 99 (naast Bnina)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 3