Body Gym introduceert Body Vibration Alledaagsheid is taboe bij kapsalon ff Anders J Café-pension Dampoort weer open T T Woensdag 8 augustus 2001 FAAM/VLISSINGER 11 door Inge Adriaansen We willen het allemaal: een gezond, strak en fit lichaam. Maar willen en ook daadwer kelijk bezitten zijn twee. De weg naar een plat te buik, gespierde armen of kraterloze billen en dijen is, zoals velen kunnen beamen, vaak een ware marteling. Bij fitnesscentrum Body Gym in Middelburg staat sinds kort echter een appa raat waarop je al je spiergroepen kunt trainen zonder pijn, vermoeidheid of gevaar op overbe lasting. Het gaat hier over de zoge naamde Power Plate, een ap paraat dat trillingen genereert die als energie worden over gedragen op het lichaam. De ze mechanische prikkel, geen enge stroomstootjes dus, geeft een rek-reflex met als gevolg dat de spieren zich continu zeer hard aanspan nen. Jarl de Hartog en Bert Kuijs van Fitnesscentrum Bo dy Gym, zelf toch mensen van het echte zware en oh zo ver moeiende til en hefwerk, zijn superenthousiast over de Po wer Plate. „In eerste instantie waren wij heel sceptisch ten aanzien van het zoveelste wonder dat binnen no-time je lichaam in shape zou bren gen", vertelt De Hartog. „Maar op uitnodiging van Guus Ver meer uit Zoetermeer, niet de minste op sportgebied, be zochten wij enkele maanden geleden een seminar over de Power Plate. We gingen er naar toe met een hele waslijst kritische vragen en opmerkin gen, eigenlijk in de veronder stelling dat we weer een fan tastisch maar irreëel verhaal te horen zouden krijgen. Maar tot onze grote verbazing was dit verhaal zo eenvoudig en overtuigend dat we besloten het apparaat zelf uit te testen. Het effect was verbluffend en onze sceptische houding moesten we als snel bijstel len", lacht De Hartog. Body Vibration is de mooie naam die gegeven wordt aan de training op de Power Plate. De belangrijkste pluspunten zijn dat vrijwel iedereen op de Power Plate aan zijn lichaam kan werken. Wie moeite heeft met bewegen door fysieke aandoeningen, conditiegebrek, overgewicht, tijdgebrek of ge woon luiheid kan zonder licha melijke inspanning zijn spieren toch heel intensief trainen. Revalidatie „De Power Plate is ook heel goed te gebruiken bij revalida tie na bijvoorbeeld een knie operatie legt De Hartog uit. „En voor senioren is het hele maal een uitkomst. De belas ting op gewrichten, banden en pezen is door de korte trai- ningstijd en door het ontbre ken van extra belasting fors minder dan bij gewone kracht training. Daar komt bij dat bij Body Vibration een verhoogde afgifte van testosteron plaats vindt en ook het zogenaamde gelukshormoon serotonine neemt toe wat de hersenen weer stimuleert. Senioren die op de Power Plate trainen voelen zich al snel veel fitter en sterker. Een heel mooi ne veneffect is dat Body Vibration osteoporose tegen gaat. En de trillingen zorgen voor een be tere doorbloeding. Naast een gezonder lichaam willen we natuurlijk ook zicht- Corrie Kuijs gebruikt de Power Plate als aanvulling op haar 'normale' trainingsprogramma. Jarl de Hartog (I) en Bert Kuijs (r) ge ven instructies. foto: Jaap Wolterbeek baar resultaat zien. Zeker in deze tijd van het jaar waarin de temperaturen ons dwingen toch wat meer van het lichaam te laten zien dan 's winters zijn de extra pondjes, putjes en de ongenadige invloed van de zwaartekracht nogal eens hardnekkige spelbrekers. „Zichtbaar resultaat is er al na drie weken", weet Kuijs. „Als je drie keer per week tien mi nuten trilt op de Power Plate is vetafname echt al na drie we ken duidelijk te zien. Ook zul je zien dat de spieren steviger zijn geworden. Combinatie Vooral voor vrouwen is celluli tis nogal eens een probleem. Dit kan ook heel goed aange pakt worden op de Power Pla te." Een revolutionaire door braak op het gebied van trai nen dus, maar dat wil volgens Kuijs en De Hartog niet zeg gen dat bewegen overbodig is geworden. „Ideaal is natuur lijk de combinatie van bewe gen, gezonde voeding en trai nen op de Power Plate", stelt De Hartog. „Maar juist voor die mensen die geen tijd heb ben of waarvoor bewegen problematisch is biedt de Po wer Plate uitkomst. Onze klan ten die normaal met gewich ten en cardiologisch trainen gebruiken de Power Plate als aanvulling op hun conventio- Hairstyliste Emily Lindenberg gaat net even anders om met de zaken die volgens haar van belang zijn. De naam van haar gisteren geopende kapsalon 'ff Anders' past dan ook hele maal bij de stijl waarop zij met haar klanten wil omgaan. Net even anders, met trefwoorden als klantgerichtheid, service, kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking. Ook het kleine karakte ristieke pandje in de Beddewijkstraat waar de kapsalon geves tigd is is net effe anders. Emily volgde haar opleiding Goes. Vier jaar geleden haalde voor kapster/schoonheidsspe- ze haar diploma's en bij De cialiste aan het ROC-college in Kapper in Middelburg voltooi deel van een boek oever hemel lichaam H* voorjaar open plaats vat werkelijk 3 T T teer- product gaan 2 knaagdier l 8 hecht- pennetje laten weglopen cilinder golfterm naïef stoel 6 T grote vergissing soort appel metaal boeren plaats tussen gebied t muzieknoo toespraak sketch 4 bontsoort T 1 gevoelvol l ondes kundige lofdicht pausen- naam duinvallei stokken- drager deel van een fuik 1 5 winters voertuig turfland uitroep van pijn grondsoort l 7 boterton www.puzzelland.com 1 2 3 de zij haar stage. Daarnaast volgde de jonge enthousiaste kapster regelmatig trainingen bij Kinki Kappers in Tilburg, de kapsalon waar alles wat naar 'alledaags' neigt wordt uitgebannen. „Ik wil met mijn kapsalon een beetje tussenin gaan zitten", vertelt Emily. Niet echt het hele extreme wat bij Kinki Kappers gebeurt. Daar geeft de klant zich als het ware volledig over aan de kapper en die gaat dan lekker creatief en helemaal naar ei gen inzicht met je haar aan de Experimenteren Bij ff Anders wil ik wel zoveel mogelijk mogelijkheden be nutten maar dan steeds in overleg met de klant. Je ziet dat vooral jongeren steeds meer durven te experimente ren met nieuwe looks, kleur tjes en coupes en daar speel ik graag op in. Qua doelgroep mikt Emily dus op de groep die net effe anders met zijn haar om wil gaan. De kapsa lon ligt midden in het uit gaanscentrum van Middel burg en dus heel centraal voor de moderne jonge man en vrouw. Wat weer niet wil zeg gen dat de wat gematigdere mens niet bij ff Anders wel kom is. „Kijk, jonge mensen besteden op dit moment erg veel geld en aandacht aan hun uiterlijk. Daarbij staan ze open voor leuke, grappige en tren dy dingen. Haar speelt daarbij Vlak voor de opening onthult Emily trots de splinternieuwe blauwe kapstoelen. foto: Jaap Wolterbeek een grote rol en die mensen heb ik natuurlijk graag als klant. Maar ook mensen die gewoon hun eigen coupe wil len houden en niet zo nodig een trendy kapsel willen zijn van harte welkom, die worden gewoon traditioneel geknipt en gestyled. Wat voorop staat is dat de klant tevreden naar buiten gaat en bij de een is dat met een extreem opzichtig kapsel en de ander is blij met een goed geknipte traditione lere coupe." En wat voor volwassenen geldt geldt ook voor kinderen bij Emily. Ze zijn van harte welkom, of het nu om een po ny knippen gaat of een lekker gek hip kapseltje. Als extraatje epileert Emily ook wenkbrau wen, als finishing touch bij de nieuwe coupe maar er kan ook voor alleen epileren een afspraak gemaakt worden. Voor wie echt even wil genie ten is er de wasmassage. Een heerlijke verwennerij die alle spanningen even helemaal Na ruim zeven maanden stilte is er vanaf binnenkort weer volop leven in Café -pension Dampoort aan de Nederstraat 24 in Middelburg. José en Davy de Gast, jawel moeder en zoon, zijn de nieuwe eigenaren van het café. Na een grondige ver bouwing gaat aanstaande vrijdag de deur van de Dampoort weer open. De heropening wordt gevierd met een happy hour van 17 tot 20 uur waar iedereen van harte welkom is. Stuur uw oplossing vóór woensdag 15 augustus naar de redac tie van de Faam/Vlissinger, Postbus 18, 4380 AA in Vlissingen. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City. De prijswin naar wordt in de FaamA/lissinger van woensdag 22 augustus bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Faam/Vlissinger van woensdag 25 juli luidt: 'Prikbord'. De vrijkaarten van Ci ne City gaan naar J. Vreeke uit Westkapelle. De familie van José de Gast, die met haar meisjesnaam Tienpond heet, kent een rijke horecageschiedenis. Vader Frits Tienpond zette zo'n 25 jaar geleden de toon met zijn café Kanaalzicht, ook wel be kend als 'de Reutel'. Dochter José nam de zaak tien jaar la ter samen met haar zus over. Na 15 jaar 'Kanaalzicht' vond José het tijd voor wat anders. Café Kanaalzicht werd niet verkocht maar verhuurd aan broer Rob die de familietradi tie in de Kanaalstraat voortzet. José zette haar zinnen op het leegstaande café-pension Dampoort. Samen met haar zoon Davy maakte zij een plan voor de herinrichting van het café en de modernisering van de pensionkamers. Wekenlang werd er met man en macht gewerkt om het café een frisse gezellige uitstraling te geven en het pensiongedeelte wat meer luxe en comfort te ge ven. De rollen tussen moeder en zoon zijn strikt verdeeld: José runt het pension en Davy het café. Op de vraag op welk publiek Davy zich wil richten komt een kort en duidelijk ant woord. „Mensen". Een cate gorisering wil hij er niet op los laten. „Het feit dat ik zelf nog maar 19 ben zal met zich mee brengen dat hier ook veel jon geren zullen komen, maar dat neemt niet weg dat het café net als vroeger er óok nog steeds voor de mensen uit de buurt is. Het maakt helemaal niet uit wie hier komt, het wordt gewoon hartstikke ge zellig voor jong en oud. In de toekomst e?n scort thema^avonden gaan organi seren waar bij iedere doel groep wel een keer aan de beurt komt. En nogmaals ver der is het gewoon een gezellig café met een biljart en waar ook een spelletje dart ge speeld kan worden. Wat wel heel bijzonder is en waar we ook heel trots op zijn is onze 'bioscoophoek' achter in het café. Doordat het achterin nogal donker is leent die plek zich prima voor een groot tv- scherm. Hartstikke gezellig met het WK bijvoorbeeld." Café-pension Dampoort is van af vrijdag dagelijks, met uitzon dering van woensdag, geopend vanaf 12 uur tot 01.00 uur. nele trainingsprogramma. En ook zij zijn zeer enthousiast over de effecten. Want dat is nou weer zo mooi aan het ap paraat, je kunt de intensiviteit van heel licht tot behoorlijk pittig instellen." Wie meer informatie wil over de Power Plate of de vibratie aan den lijve wil ondervinden kan terecht bij Fitnesscentrum Body Gym, Oostperkweg 25 Middelburg, tel. 0118 -634566. José de Gast-Tienpond zal zich voornamelijk met het pension bezig gaan houden. foto: Jaap Wolterbeek AGU Jubilee special edition regenpak In 1976 won het AGU-regen- pak een ontwerpwedstrijd van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij een zo doelmatig mogelijk fiets-re- genpak ontwikkeld moest wor den. Dit regenpak, met de klassieke uitstraling van 1976 is in de moderne hightech ma terialen van nu opnieuw op de markt gebracht. Het pak, dat onder de naam AGU Jubilee in de winkels ligt, bestaat uit een jack, een broek en een handig draagtasje. Het jack. is onder meer voorzien van de befaamde dubbele ritssluiting, de ruime opgestikte zakken en opnieuw veel reflectie. Zelfs de ritstrekker is reflecterend. Als vanouds is het pak 100 procent water- en winddicht, is licht in gewicht, soepel, heeft het een handig naam- en adreslabel in de nek, een anatomische ca puchon, elastieken koordjes met snelstoppers en veel ventilatie. HEMA ontwerpwedstrijd voor bestek „Een moeilijke klus en te weinig prikkelend om het beoogde ni veau van originaliteit te bereiken", luidt de conclusie van de ju ry van de veertiende HEMA-ontwerpwedstrijd. Deze moest de ingezonden, voor deze wedstrijd ontworpen bestekken beoor delen. Mede op basis van het totaal aantal inzendingen en het niveau ervan, heeft de jury niet alle beschikbare prijzen toege kend. De hoogste prijs, de tweede prijs is toegekend aan Ulrike Bankemper, een Duitse studente aan de Academie voor Beel dende Kunsten in Maastricht, voor haar ontwerp Banu. De der de prijs is voor Frank Verbrugge met zijn ontwerp Kort-tijds-be- stek. Hij studeert aan de Technische Universiteit in Delft. Daar naast zijn er vijf eervolle vermeldingen toegekend. Een echte, overtuigende winnaar voor een eerste prijs ontbreekt. Met McCain Seasons de zomer op tafel Het is nieuw, snel en makkelijk. Krokant van buiten en zacht van binnen: McCain Seasons. Dit zijn aardappelpureefiguurtjés waarmee men heerlijk kan variëren op de vertrouwde en gezon de aardappel. McCain Seasons zijn dus ideaal als snack of voor 'bij de maaltijd'. De aardappel weer in een nieuw jasje. De Mc Cain Seasons is speciaal voor de zomer uitgevoerd met de smaak van Italiaanse kruiden en in de vorm van vrolijke zonne tjes. Ze zijn in een paar minuten goudbruin te bakken in de fri- teuse en in een kwartiertje zijn ze klaar in de oven. De McCain Seasons zijn te vinden in het diepvriesvak van de supermarkt. Een ansichtkaart uit de Himalaya doen vergeten. Ideaal voor mensen die vaak hoofdpijn hebben of die gewoon even lekker willen ontspannen." Emily maakt als enige in Zee land gebruik van de haarver- zorgirigsproducten van Hayas- hi. Deze nieuwe haarproduct- lijn werd door en voor kap pers op basis van kruiden- en aroma-extracten ontwikkeld. Wat Emily zelf erg belangrijk vindt is dat deze producten niet op dieren zijn getest. Het kleine pandje aan de Bedde wijkstraat onderging een ware metamorfose. Helemaal vol gens de filosofie van de kap ster zelf werd het omgetoverd in een trendy kapsalon, waar werkelijk alles net even anders is. Vrolijke felle kleuren op de wanden, een aluminium podi um waarop twee blauwe kap stoelen staan en een lekker swingend muziekje uit de luid sprekers. „Bij mij geen zieken huissfeer", lacht Emily. „Je gaat tenslotte toch voor je lol naar de kapper. Dan mag er best een gezellig sfeertje zijn." Zelfs het wachten is dus an ders: in plaats van de geijkte dameslectuur, liggen er bij Emily trendy magazines en bladen en naast het kopje kof fie is er ook een lekker glas fris. De kapsalon aan de Bed dewijkstraat 23 in Middelburg is geopend op dinsdag van 11 tot 17 uur, woensdag van 11 tot 19 uur, donderdag en vrij dag van 11 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Dit najaar probeert een zespersoons Nederlandse expeditie in Tibet om de onbeklommen, 7221 meter hoge, berg Karjiang te beklimmen. Nog nooit had een Nederlandse expeditie zo'n ho ge onbeklommen top als doel. Het is voor het eerst dat een Ne derlandse klimexpeditie voet zet in dit deel van de Himalaya. Van het grensgebied is amper iets meer bekend dan wat een reiziger in de jaren dertig heeft opgeschreven tijdens zijn trek tocht door dit gebied. De deelnemers betalen de vele tiendui zenden guldens die de expeditie kost uit eigen zak. Om de on kosten, waarvoor ze vaak jaren gespaard hebben, enigszins te dekken is er een ansichtkaartenactie, ledereen die 25 gulden (of meer) overmaakt op girorekening 931081 t.n.v. R.J. Koolwijk te Utrecht, krijgt een ansichtkaart met handtekening van alle expe ditieleden uit het Tibetaanse basiskamp thuisgestuurd. Meer in formatie op: www.geocities.com/karjiang Q4matics scant e-mailverkeer op virussen Als reactie op de toename van computervirussen en de daaruit voortvloeiende schade voor bedrijven heeft Q4matics, leveran cier van internetoplossingen, haar hostingdienst uitgebreid met virusscanning. De hostingdienst omvat het plaatsen van websi tes op het internet en het faciliteren van e-mailverkeer. Omdat communiceren via e-mail efficiënt is maken veel bedrijven ge bruik van dit medium. Helaas brengt dit medium ook een ver hoogd gevaar van besmetting door computervirussen met zich mee. De schade als gevolg van computervirussen wordt over het jaar 2000 geschat op 30 miljard gulden. De Q4matics mail server scant automatisch alle doorstromende e-mailberichten, inclusief attachments, op virussen. Ontdekt het antiviruspro gramma een virus in een mailbericht of bijlage, dan ontvangen de zender en ontvanger daarvan direct een melding en wordt het mailbericht geblokkeerd. Meer informatie via info@q4ma- tics.com Het plattelandsgevoel van Walcheren Zeeland is meer dan zon, zee en strand. Het is al vaker geschre ven, maar de terechte vraag is vervolgens wat dat 'meer' is. Een onderdeel van dat 'meer' is zeker het platteland. IJsboerderij, kaasboerderij, yoghurtboerderij, bloemenboerderij, groente schuurtje, aspergepunt, wijngaard, rozenkwekerij, imkerij, boomgaard, tuinderij en fruitteeltbedrijf: allemaal bedrijven met een plattelandsgevoel. In de nieuwe uitgave van het Bureau voor Toerisme Zeeland met de titel 'Op zoek naar het platte landsgevoel van Walcheren' presenteren 15 ondernemers van het platteland zichzelf, hun bedrijf en hun streekproducten. Op de bijgevoegde kaart zijn de 15 bedrijven makkelijk te vinden. Het boekje is verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven en de Walcherse VVV's en kost 6,95 gulden. Vier de zomer met denksport Polderland, puzzelland. De helft van de Nederlandse be volking puzzelt wel eens. Iede re maand reageren tienduizen den mensen op de vele puz zels die Denksport uitgeeft. De zomerperiode is dé tijd voor groot en klein om te ge nieten van puzzelplezier. Daar om komt Denksport met drie vakantiebundels. Na de cryp- togrammenspecial en de Ja panse beeldzoekerspecial is het nu de beurt aan de Doorlo per vakantiespecial. Daarnaast houdt Denksport ook in de zo mer regelmatig puzzelwed strijden. Meer informatie op www.denksporf nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2001 | | pagina 11