breedUIT Wödmkmïl Groot Russisch Staatscircus in Vlissingen Prijswinnaars kleurwedstrijd Zeebanketspektakel in Middelburg Straatje van Verlangen Hengsten en Hoogaarzen in Veere Zaken Zijn Zaken Zondag 22 juli zijn wij open (K) Bij Konmar kan 't. TPMSBjEsF*"*"I To WOENSDAG 18 JULI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 29 faam vlissinger voorstelling doordrongen is, van de lolbroekende clowns, via de orkestrale muzikale be geleiding tot de ijzingwekken de roofdierenacts. Het mystie ke circus is nog volop levend. De optredens van de Groot Russisch Staatscircus zijn maandag 23 juli tot en met za terdag 28 juli steeds om 16 en 20 uur. Zondag 29 juli zijn de optredens om 13 en 16 uur. De kaarten zijn nu al verkrijgbaar bij alle Walcherse VVV's, de VVV te Goes, Sigarenmagazijn Seyner in Vlissingen, de Tou- ristshops in Middelburg en Domburg en Boekhandel De Vrijbuiter in Oost Souburg. Vanaf dinsdag 17 juli zijn de kaarten te koop aan de circus kassa's. Informatie en reserve ringen via telefoon 0900- 1122333. (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Nieuw: ziektekostenverzekering voor de minima!! TOP voor TOP Stadgewestelijk zwembad (advertentie) Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl Door Frank Husslage Met veel humor en spektakel stelt het Groot Russisch Staatscircus zijn gloednieuwe programma Classiq voor aan het Walcherse pu bliek. Van maandag 23 juli tot en met zondag 29 juli staat de spiksplinternieuwe, luxueus in gerichte circustent aan de Vlissingse Burge meester van Woelderenlaan om daar onderdak te bieden aan liefhebbers van acrobaten, domp teurs, clowns en trapezekunstenaars. De nostalgie van het geurende zaagsel uit de vorige eeuw is vervangen door comfort en luxe. Maar de magie is geble ven. Het Groot Russisch Staatscir cus blijft een droomwereld waar professionele acteurs een show op wereldniveau wegzetten. De acrobaten die in de piste treden zijn stuk voor stuk professionals die een gedegen vakopleiding ge noten hebben. In de klassieke Russische ste den als Moskou of Sint Peters burg zijn specifieke circus- scholen waar getalenteerde en gemotiveerde jongeren in zes jaar een vakopleiding krij gen. Na deze opleiding mogen de besten van hen door naar de pistes van het groot Russisch Staatscircus. Voor hen wordt dan een speciale act-op-maat gecreëerd, met een speciaal daarvoor gecomponeerde lichtshow en muziek. Traditie „Niet alleen aanleg en motiva tie tellen" vertelt artistiek coördinatrice Katja Smit-Bon- dareva desgevraagd. Katja is van geboorte Russische maar woont en werkt al enige jaren, samen met haar Nederlandse echtgenoot, in Nederland. Zij verzorgen hier samen het imp resariaat van het Groot Rus sisch Staatscircus. „Veel men sen die in het circus werken hebben er vaak sterke familie banden mee" legt ze uit. Ook voor haarzelf geldt dit. Haar vader heeft een hoge Russi sche staatsonderscheiding ontvangen voor dertig jaar in breng en ontwikkeling in de circuskunst. Maar ook haar schoonvader. de Nederlander Smit, heeft van de Russische overheid een medaille ontvangen om dat hij al vijftien jaar het Groot Russisch Staatscircus naar Nederland bracht. Hoewel Katja op dit moment hoofdza kelijk achter de schermen werkt is ze zelf terdege des kundig: acht jaar lang heeft ze zelf met beren in de piste ge werkt. Dierplezier Vanuit die achtergrond is Katja ook heel fel als de vraag naar het dierenwelzijn gesteld wordt. „Een dompteur kan niet werken met dieren die on gelukkig zijn, dat is onmoge lijk. Bij een dompteur gaan de die ren voor alles: eerst krijgen zij te eten, dan pas hijzelf! De dieren die in de shows optre den zijn allemaal in gevangen schap geboren. Ook in de die rentuinen worden dieren ge boren. Zelfs de beren planten zich voort, wat in vrijwel geen en kele dierentuin gebeurt. Dit il lustreert hoe goed de dieren zich bij het circus op hun ge mak voelen. Twee van de tij gers die optreden in Vlissin gen komen uit een Franse die rentuin. Daar waren jonge tijgers ge boren die in de dierentuin geen onderdak konden krij gen. De bedoeling was om ze af te laten maken, maar het Op de kleurwedstrijd van het Groot Russisch Staatscircus in de Faam/Vlissinger van woensdag 4 juli zijn vele, vele inzendingen binnengekomen. De ene plaat was nog mooier gekleurd en versierd dan de andere. Uit deze inzendingen heeft de redactie de 25 mooi ste gekozen. Deze kinderen krijgen allemaal twee vrijkaartjes voor het Groot Russisch Staatscircus. De gelukkige prijswinnaars zijn: Lindy van Schijndel uit Oost-Souburg Julian v.d. Meulen uit Koudekerke Zoë Tilroe uit Vrouwenpolder Naomi v.d. Broeke uit Sint Laurens Lizan Huibregtse uit Westkapelle Robbin Sondak uit Vlissingen Linda Dekker uit Grijpskerke Lot Antheunisse uit Middelburg Joyce Dekker uit Zoutelande Deborah Tuyt uit Oost-Souburg Nona Dronkers uit Westkapelle Rowan van Belzen uit Arnemuiden Nadine Mijnsbergen uit Arnemuiden Mickey Bosschaart uit Oost-Souburg Merijn van Belzen uit Middelburg Maurits Juliana uit Vlissingen Melissa de Puit uit Middelburg Anne Caljouw uit Domburg José van Hanegem uit Middelburg Boy van Vierdengen uit Middelburg Manoek Meghane uit Middelburg Zoey van Everdingen uit Middelburg Edwin de Haan uit Vlissingen Kirsten Jansen uit Oost-Souburg Jessica de Jonge uit Vlissingen Janstoren breidt uit met broodjesservice. Toons Rijwielshop geeft Batavus weg. Pratend T-shirt bij Robbemijn. Snelzeilen in Veere. Senioren in beweging. Nachtmarkt in Middelburg viert lustrum. Kimpe in de Schotse Huizen. Russisch licht in Domburg. Zonnige klanten in Zoutelande Verbetering van woonkwaliteit in Vlissingen. Jaarverslag Woongoed Middelburg. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18)484 276 Bezorgklachten (0118)484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 (advertentie) et zeezicht Kom ook eens gezellig brunchen aan de boulevard van Vlissingen Iedere zondag van 12.00 tot 14.30 Voor reservering kunt u bellen naar 0118-410502 of mailen info@hotelarion.nl www.hotelarion.nl Groot Russisch Staatscircus heeft kans gezien ze onder zijn hoede te krijgen. Kwaliteit In de dompteursacts wordt ge toond dat de relatie tussen mens en dier sterker kan zijn dan de brute oerkracht van de grote roofdieren. Maar het blijkt dat oefening en wils kracht zelfs de strijd tegen de zwaartekracht aan kan gaan. De krachtpatser Joury Maibo- roda torst een 15 meter lange metalen paal op zijn schouder, waarop drie leden van zijn groep acrobatisch hoogstand jes verrichten. Nog spannen der wordt het als op de top ook weer iemand gaat staan met een paal, waarop een der de collega achteloos ëèn ach terwaartse salto mortale maakt. De salto's zijn echter niet alleen voorbehouden aan de krachtpatsende beren van kerels. Ook de lenige, soepele acrobaten van de vliegende trapeze-virtuozen Flying Anieskin. Dit hoogtepunt van de Classiq-show is hoog in de nok van de circustent. Deze groep Moskovieten is 's we relds beste groep luchtacroba ten van dit moment. Hun zweefduiken en salto mortales op drie niveau's brengen het publiek op het puntje van de stoel. De kwaliteit en professionali teit van deze artiesten vormt het kenmerk waarvan de hele ge te beleven. Ook voor de meer cultureel ingestelde be zoeker is er het nodige te bele ven. Bij alle voorgaande mos selfestivals was hij al te gast, en ook dit jaar laat hij niet ver stek gaan: Jan van Dam, de mascotte van het festival. Drie dagen lang zal deze duizend poot het publiek vermaken met zijn talloze gedaantes en steeds wisselende verschijnin gen. Ook Adriana Westra zal drie dagen lang in verschillen de verschijningsvormen aan wezig zijn. Waar ze het ene moment de doldwaze maar verlegen clown Ikke is, is ze het andere moment de vrouw- naar-ieders-hart Doortje. Doortje, die met haar koffer dit festival afstruint. Wat is het Festival Van gebakken mosselen, via fruits de mer en de specialiteit Spisula gaan de menu's langs bij de oesters, garnalen, kreef ten en scampys om dan uit eindelijk uit te komen bij de Calamaris. De gastronoom kan zijn hart Barend Midavaine van De Mug en Ben Willemsen van de Ge spleten Arent nemen een voorproefje op het mosselfestival. Foto Anda van Biet. geheim van haar koffer? Opent ze daarmee deuren? Trapt ze open deuren in, of valt ze met de deur in huis? Of slaat ze misschien de deur voor de neus van de festival gangers dicht? Muziek Ook een sneltekenaar, een ma ritiem schilder, een steltloper en nog vele andere artiesten zijn dezer dagen op de Vlas- markt van de partij. Behalve theatrale kleinkunstenaars zor gen de uitbaters van de Vlas- markt-etablissementen ook nog voor passende muzikale omlijsting. Zo staat de Wal cherse formatie 2 X Bakboord garant voor een sferisch en gevarieerd programma met een mix van rock, funk, rap en alles wat je er verder zelf in wilt horen. Vrijdag en zaterdag nemen de twee conservatori umstudenten Frans Molenaar en Laurens Joensen de Vlas- marktbevolking mee op een muzikale reis van Eddy Wally tot Frank Zappa. Een van de vele hoogtepunten van dit gezelschap was toen ze vorig jaar in de Wipneus- en Pim show van het Low- landsfestival stonden. Hiernaast zijn er nog vele, vele andere muzikanten van de partij. Variërend van een dixie- land-looporkest tot bühnetij- gers in café 't Hof, en van Kel tische Folk tot Levend Levens lied. De precieze programme ring van de diverse podia is uiteraard te vinden in alle ho recagelegenheden aan de Vlasmarkt. In het weekend van 19, 20 en 21 juli wordt de Middelburgse Vlasmarkt omgebouwd tot een groot aaneengesloten terras. Alweer voor de vijfde keer zal de horecastraat zijn naam 'Straatje van verlangen' eer aan doen tijdens dit eerste lustrum van het Mossel-zeebanket festival. De slechte verkrijgbaarheid van een goede kwaliteit mosselen die op dit moment de opening van het mosselseizoen plaagt, zien de horecaondernemers alleen maar als een ex tra uitdaging om met iets bijzonders op tafel te komen. Tijdens een spoedberaad afge lopen week hebben de onder nemers unaniem besloten om het groots opgezette bourgon- disch-culinaire festival toch door te laten gaan. Diana 't Gilde, woordvoerster van de organiserende commissie ver telt: „Dat er problemen zijn met de aanvoer van verse grondcultuurmosselen wil niet zeggen dat er verder niets meer kan. De koks in onze straat zien dit alleen maar als een extra uitdaging. Dit jaar staan er niet alleen grote pan nen gekookte mosselen op ta fel maar worden alle uithoe ken van de zeebanket-cuisine verkend. de komende dagen ophalen op de Vlasmarkt." Van 14 uur tot middernacht is er in het Straatje van Verlangen niet al leen gastronomisch het nodi- Vanaf de Campveerse Toren in Veere klinkt zaterdag 21 juli het startschot voor de Van Loon Hardzeildag op het Veerse Meer. Nadat vanaf 10.15 uur het authentiek kanongebulder de schippers en het publiek bijeen geroepen heeft strijden vanaf 10.35 uur de hoogaarzen, hengsten en andere traditionele platbodems om de eer. De schepen die meedoen aan de wedstrijd zijn al veel eerder in de buurt. Donderdagavond verzamelen ze in de haven van Zierikzee. Daar vandaan vertrekken ze vrijdag naar Veere om daar, in kiellinie, om 18 uur te arriveren. Zeker als de schepen vol onder zeil kun nen gaan bij een gunstige wind is deze aankomst een fo togeniek gebeuren van de eer ste orde. Scheepstuig Voorop gaat de Alcyon, een prachtige jachthoogaars uit 1928, gebouwd bij Meerman in Arnemuiden. Deze hoogaars is de afgelo pen anderhalf jaar liefdevol gerestaureerd in de Voormali ge Timmerfabriek van de Schelde in Vlissingen en is pas enkele weken geleden weer te water gelaten. De wedstrijdbaan ligt zaterdag en zondag pal voor de Camp veerse toren zodat de toe schouwers op de wal een fan tastisch overzicht van de wed strijden hebben. Ook op de wal is er een mari tiem sfeertje. Tal van kraam pjes rondom de Campveerse toren brengen maritieme pro ducten aan de man. 'Zingen voor de wind' Het Shantykoor 'Het Veerse Scheepstuig' zorgt voor de muzikale ondersteuning. Dit koor bestaat sinds de hardzeil dag in 1999 en trad voor het eerst op tijdens de hardzeil dag 2000. Toen klonken uit 18 kelen lie deren als 'De klokke van Arne muiden' en 'De Zuiderzeebal- lade'. De omstandigheden waren toen bar en boos. Het Veerse Scheepstuig ontwikkelde bij die gelegenheid een speciale techniek, namelijk het 'zingen vóór de wind'. Dankzij een stevige bries in de rug bereikten de zeemanslie deren toen toch nog de wal. Dat is zowel het koor als het publiek dusdanig goed beval len dat het Scheepstuig en hun liederen ook dit jaar weer te bewonderen zijn. De Hoogaars Alcyon tijdens Sail Antwerpen, 7 juli 2001. Foto: Jan Hendriksen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1