Creatief proces stimuleert gedetineerden en begeleiders GRATIS: Concours Hippique in Nisse GlasGarage Zondag 8 juli zijn wij open a -C Paauwenburgschool schenkt duizend gulden aan dierenambulance Blindproeverij in De Mug Het Station Gegrilde scampi's Zaken Zijn Zaken Streeknieuws Diploma-uitreiking ROC Zeeland College cheque boekje Bij Konmar kan 't. WOENSDAG 4 JULI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 27 faam vlissinger LANGE NOORDSTRAAT 22, TELEFOON 0118^613373 MIDDELBURG (advertentie) door Mieke Roelse In het Gerechtsgebouw aan de Kousteensedijk in Middelburg is momenteel een tentoonstel ling te zien van werk gemaakt door tien Peni tentiair Inrichting Werkers. Deze P.I.W.-ers werden met workshops door het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming (MIKV) begeleid en geven op hun beurt hun kennis en vaardigheden weer door aan gedetineerden. Coen Tack is P.I.W.-er én coördinator van de afdeling Creatieve Expressie van To re ntijd. Hij verzorgt al jaren lessen 'crea', zoals hij het noemt, aan gedetineerden die daar sinds een tijd vrijwillig voor kunnen kiezen. De groot ste groep bestaat uit mensen die in voorarrest zitten. Maar ook bij de anderen is er altijd een vorm van onzekerheid. „Waar kom ik terecht, als ik overgeplaatst word en hoe word ik opgevangen als ik ontslagen ben?", somt Tack op. „Kortom, wat gaat er ge beuren. Allemaal zaken die, hebben we gemerkt, even op de achtergrond raken als ze bezig zijn met een schilderij of hakken in steen." De vraag kwam uit Torentijd naar het MIKV. We doen wel veel, maar hoe kan het nog beter? Anne ke van Dijk, directeur van het MIKV vond het meteen een grote uitdaging. „Maar nee, we zijn geen therapeuten", zegt ze beslist. „Wij bieden de begeleiding aan de P.I.W.-ers en hebben daarnaast een con sulent van Scoop gevraagd. Want het gaat tenslotte om een aparte groep. Ons werk, ons cursusaanbod zeg maar, bestond eruit de begeleiders meer inzicht te geven in de kunstgeschiedenis en naast de basistechnieken die ze al be heersten, een extra impuls te geven aan dat creatieve pro ces. Door net als de P.I.W.-ers te werken met een thema en een materiaaltechniek per blok kun je de mogelijkheden uitbouwen." Motiveren Terug naar Tack en zijn mede exposanten. „Kunst noemen we dit niet", zegt hij eerlijk. „Maar het laat heel goed zien wat er gebeurt als je mensen goed begeleidt en meedenkt met welke mogelijkheden er nog meer zijn. In ons werk met gedetineerden komt dat dan weer terug. Sommigen willen heel snel resultaat zien en als het dan even tegen zit, zeggen ze: zie je wel, ik kan dit ook niet. Door de workshops hebben we gemerkt, óók zelf, dat er vaak nog veel mogelijk is. Bekijk het eens zo of pro beer het eens op deze manier. Die stimulans en het motive ren dragen echt bij aan het plezier. Zowel voor ons als onze cur sisten. Die hebben, om welke reden dan ook, even geen lek kere tijd. Als je er dan een beetje positieve draai aan kunt geven, dan doe je dat. Niet kri tiekloos trouwens. Wie maar wat aan rotzooit krijgt dat te horen." Waarop Van Dijk aan vult: „Maar jullie lijsten hun werk ook mooi in en dat moti veert ook." Wie teveel films gezien heeft denkt meteen aan creatieve gedetineerden die hun kunst gereedschap op een oneigen lijke manier gebruiken. Vol gens Tack werkt het zo niet. „Het is een zaak van vertrou wen en uiteraard tel ik het ge reedschap na de les even na. Maar dat is een routineklus die niets te maken heeft met angst. Dan zou je niet kunnen werken." Zware klus Van Dijk en Tack zijn eensge zind als het gaat om de kracht van wat kunst met mensen doet. „Je brengt een creatief proces op gang dat weer aller lei zijweggetjes heeft en onge merkt kom je steeds verder", zegt Van Dijk. „Zonder even aan je problemen van dat mo ment te denken", zegt Tack, die trouwens erkent dat het soms een zware klus is. „Het is geen toeristen-zomerklasje nee, maar als er van de ge middeld zes mensen er één is die onvermoede mogelijkhe den bij zichzelf ontdekt en dat kan uitbouwen, dan werkt het al, vind ik." De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Weelruiters houdt zater dag 7 en zondag 8 juli een Concours Hippique voor springruiters aan de Brilletjesdijk te Nisse. Internationaal parcoursbouwer Mare Vijgh ontwerpt op zaterdag een parcours voor de pony's en op zon dag bouwt hij de hindernissen voor de paarden. Zo'n 50 ponyruiters hebben zich opgegeven om te strijden om de hoogste eer in de verschil lende rubrieken op zaterdag. Aanvangstijd van de wedstrijd die dag is 11 uur. Op zondag din gen meer dan 100 combinaties met paarden vanaf 10.00 uur mee naar het aantrekkelijke prij zengeld. Het Concours Hippique is opengesteld voor ruiters en amazones van alle basisbon den en inschrijvingen kunnen nog tot enkele dagen voor de wedstrijd plaatsvinden. Jumpin' de Weel wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door een geroutineerd team vrijwilligers die veelal ook de schouders zet onder het grootste indoor paardensportevenement van Neder land: Indoor Zeeland. Daar ligt ook de link met de gerenommeerde internationaal parcours bouwer Mare Vijgh uit België. Hij tekende het afgelopen jaar voor de obstakels in de spring- piste van het grootste indoor evenement, en hij is nu bereid gevonden om de parcoursen voor Jumpin' de Weel te ontwerpen. Op zaterdagavond vindt tussen al het springgeweld een show plaats van Stal Hexagon. Deze clinic is voor iedereen vrij toegankelijk, de aanvangstijd is 19 uur. Jumpin' de Weel vindt plaats op één van de mooiste plekjes van Zeeland namelijk op de thuisbasis van L.R. en P.C. de Weelruiters bij de Brilletjesweel in Nisse. ledereen is van harte welkom, de toegang is vrij. Het schoolplein van de Vlissingse Paauwen burgschool was 14 juni het decor voor een grootscheepse fancyfair. In totaal leverde de activiteiten zo'n tweeduizend gulden op. De school heeft besloten hiervan de helft, dus duizend gulden aan de Dierenbescherming te schenken, het andere deel is bestemd voor bui tenspelmateriaal voor de kleuters. Vorige week donderdag werd de cheque ter waarde van duizend gulden aan de Dierenbe scherming overhandigd. Zij zullen dit geld in zetten voor de nieuwe dierenambulance. Deze opleidingen zijn de meest actuele vertaling van de beroepspraktijk. Er zijn enquê tes gehouden bij bedrijven om een beeld te krijgen van de beroepshandelingen, die de monteurs dagelijks uitvoeren. De leerlingen voerden deze beroepshandelingen uit in de praktijk en theorie. De lesstof is opgedeeld in afgeronde de len, die afzonderlijk worden getoetst. De praktijkoefenin gen en de theorie worden nu in hetzelfde examen afgeno men. Een voordeel van de modulering is dat leerlingen makkelijker van de ene naar de andere opleiding kunnen overstappen. Om deze opleiding te kunnen volgen sluiten leerlingen met de school en een installatiebe drijf een praktijkovereenkomst af. In het bedrijf krijgen zij dan de praktijkopleiding. De theo rie opleiding wordt op ROC Zeeland vestiging (techniek en nautisch) Oude veerhavenweg 3 te Vlissingen verzorgd. De huidige gediplomeerde instal latie- en verwarmingsmon teurs werken en leren bij be drijven in heel Zeeland. De Paauwenburgschool steunt de dierenambulance met een gift van duizend gulden. foto: Jaap Wolterbeek Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de 'Alliantie van Biertapperijen' wordt er de komende weken in alle aangesloten Alliantie-café's een blindproeverij gehouden. Uit het bierassorti ment van 'De Mug' uit Middelburg worden 10 bieren geselec teerd. Iedere deelnemer proeft deze 10 bieren en geeft aan wel ke bieren er geproefd zijn. De winnaars van de blindproeverijen worden in de herfst uitgenodigd om deel te nemen aan de lan delijke finaledag bij Interbrew Nederland. Uit deze wedstrijd komt dan 'De beste bierproever van Nederland' die zijn naam mag verbinden aan het 'bier van de maand' september 2002. De blindproeverij in de 'De Mug' aan de Vlasmarkt 54-56 vindt plaats op dinsdag 10 juli om 20 uur. De inschrijfkosten bedra gen 2001 cent, aanmelden is mogelijk via tel. 614851. GlasGarage Vlissingen President Rooseveitlaan 768, Tel: 0118 - 41 56 62 www.glasgarage.nl ^Visrestaurant en Cateringbedrijf Maandmenu juli: Stationsplein 5, 4382 NN Vlissingen, Tel. 0118 46 59 09 pag. 11 Brammetje Dump in Middelburg heeft de kampeerafdeling uitgebreid. De Konmar in Middelburg is weer open en legt meer dan ooit de nadruk op service. BAZ'art in Oostkapelle is een verzamelplaats van antiek, curiosa en verhalen. pag. 21 Kleur mee en win gratis toegangskaarten voor het Groot Russisch Staatscircus. Ronald Mesu neemt na 20 jaar afscheid van basisschool 't Veer. Orthopedagogisch Centrum 'De Veersesingel' heeft sinds kort een nieuwe bus, deze nieuwe aanwinst werd mogelijk gemaakt door het Zeeuwse bedrijfsleven. Naast Coen Tack exposeren ook: Peter Faas, James Mala- wauw, Theo Manuhutu, Paul Melief, Piet Nijnatten, Dolf Pattianakotta, Jan Frans Sturm, Eef v.d. Velde en Rinus v.d. Velde. De werken, uitge voerd in speksteen, keramiek, pastels, airbrush en gouaches zijn dagelijks te bezichtigen van 8 tot 18 uur in de centrale hal van het gerechtsgebouw tot en met 9 augustus 2001. Bij CineCity deze week: One night at Mc Cool's en Evolution. Het Urker Mannenkoor bezoekt Zeeland. Organist Jan Haye speelt zaterdag 7 juli in Kapelle. In Vlissingen werd het Wijkbureau Middengebied officieel in gebruik genomen. Woontrend: City classic interieur, een nieuwe mix van modern design en klassiek. Bij de woonwensen staat een royale woonkamer hoog op het verlanglijstje. De gediplomeerden installatietechniek. Op de voorgrond rechts de drie mentoren van de oplei ding. foto: G.H.M. van Da mme Onlangs behaalden 34 deelnemers van het ROC Zeeland ves- tiging (techniek en nautisch) Oude veerhavenweg 3 te Vlis singen een diploma installatietechniek. Het gaat hier om jonge vaklieden in de installatietechniek. Het betreft hier een gemo- (advertentie) duleerde opleiding. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (0118) 484 276 (0118) 484 216 zie pagina 2 U heeft ons toch ontvangen? Met bonnen voor o.a. Voorruit vervangen Ster-reparatie Kom er anders snel één halen en bewaar deze bij uw autopapieren Pottenbakkerssingel 2, Middelburg. Open van 10.00 tot 17.00 uur. Vragen? Bel gratis Konmar Klantenservice: 0800-0809. Of kijk op www.konmar.nl (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Folkloristische dag Steunpunt Arnemuiden gesloten Restauratie Balans 17 afgerond Anneke van Dijk (MIKV) en Coen Tack (P.I.W.) met een selectie van het werk. foto: Jaap Wolterbeek

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1