Handen spreken boekdelen Good Medicine breidt uit met Qndiase kleding Oriental Garden viert lustrum l l L L Nieuwe pottenbakkerij in Vlissingen T T T Woensdag 6 juni 2001 FAAM/VLISSINGER 9 door Inge Adriaansen Bij Margret Zweedijk zijn handen hoofdzaak. Haar hele werkzame leven draait rond han den, maar daar draait zij zelf haar hand niet voor om. Margret is zoals dat heet nagelstylis te. In haar Nailstudio Sizzle verzorgt en ver fraait zij dames- en herennagels met moisturi zers, coatings, lakjes, of tips van gel of acryl en natuurlijk de vijl. De Nailstudio is een combina tie van een salon en een winkeltje. Want je hoeft niet per se je nagels te laten doen, bij Sizzle koop je ook heerlijke hand- en nagelver zorgingsproducten, leuke (nagel)sieraden, fris se nagellakjes of een hennatattoo. Margret begon haar praktijkje vier jaar geleden. Toen nog in de bijkeuken naast haar baan als verpleegkundige. Afgelo pen winter nam zij het besluit om fulltime als nagelstyliste verder te gaan en haar baan in de verpleging op te zeggen. „Mijn klantenbestand is in de loop der jaren zo gegroeid dat het tijd werd voor een echte volwassen zaak. Mijn man en ik hebben de verbouwing voor een groot deel zelf uitgevoerd dus mijn lange nagels moes ten eraf", vertelt Margret la chend terwijl ze haar verzorg de maar zeker niet bijzonder lange nagels toont. „Nou en dit is het geworden", vervolgt zij trots. „Ik ben er ontzettend blij mee, het is precies gewor den wat ik wilde." In de salon overheersen dierenprints in het interieur, die voor een warme, bijna huiselijke, uitstr aling zorgen. De gladde vloer, natuurstenen werktafel en hy permoderne apparatuur zor gen daarnaast weer voor een functionele aanblik. „Ik wilde het niet kil ingericht hebben, maar het blijft natuurlijk een werkruimte en ik denk dat we een mooie balans hebben ge vonden. Gezelligheid is heel belangrijk in een salon als de ze. Een klant zit hier al snel een paar uur en dan is er niets aan hoor in zo'n kille bedoe ning." Voor Margret staat de klant centraal, die moet zich op zijn of haar gemak voelen en kunnen vertrouwen op een professionele behandeling, of dat nu om een nagelset gaat of het aanbrengen van een lakje. Margret neemt de tijd voor haar klanten en werkt grote en kleine behandelingen met evenveel zorg en toewij ding af. „Dat zal ook alles te maken met mijn achtergrond. Ik kom uit de verpleging en daar draait ook alles om zorg en aandacht. Dat zit gewoon in me, ik hou niet van half werk. Daar komt bij dat is naast de kennis die ik tijdens de opleiding nagelstyliste-ma- nicure heb vergaard ook nog heel vaak kan bogen op mijn verpleegsterservaring." Nailart Als allround nagelspecialiste komt Margret allerlei proble men tegen, zoals de veelvoor komende gespleten nagels, nagelbijten, maar ook huid problemen als eczeem en spe cifieke problemen door diabe tes. „Er is geen hand hetzelf de, dus een standaardadvies of behandeling bestaat niet. Zelfs niet bij een nagelset, ook daarbij is het belangrijk om de tips van het juiste materiaal te kiezen. Voor de een zijn gel- tips heel geschikt, maar als de nagels meer te lijden hebben kan acryl soms beter gekozen worden. En dan is er natuurlijk weer verschil in lengte, vorm, naturallook of nailart. Nailart zijn kleine schilderijtjes op de nagels, een heel secuur werk je maar het resultaat is heel grappig. Als je echt iets aparts wilt of een voor een feest is dat hartstikke geinig." Niet al leen de aandacht voor de han den en nagels is belangrijk volgens Margret. Ook het con tact met de klant zelf moet De esoterische boekhandel en giftshop 'Good Medicine' in de Vlissingse Badhuisstraat 63 is onlangs helemaal gereorganiseerd en uitgebreid. Waar vroeger de cursusruimte was staat nu een prachtige piramide met edelstenen en mineralen te fonkelen. Al met al is de winkel ruim een vier de gegroeid en daarmee kon ook de wens van Helene Combee om ook kleding in het assorti ment op te nemen verwezenlijkt worden. Good Medicine huist al aan de Badhuisstraat sinds 1995, tot 1998 heette de zaak 'De Oor sprong'. Good Medicine is een zogenaamde new-age winkel. Je vindt er, naast een altijd gastvrij onthaal door Helene, wierook, edelstenen, boeken, symbolische sieraden, boed dha's tarotkaarten, esoterische oliën en muziekinstrumenten van overal ter wereld. En dat is nog maar een kleine selec tie uit het veelomvattende aanbod. Nieuw in de winkel is de kleding uit India in prachti ge kleuren en soepele model len. Heerlijk voor al die zwoele zomeravonden die er vast nog aankomen. Om deze kleding te kunnen bergen hadden ei genaren Evert Leeraert en He lene Combee eerst het plan om een stuk aan de zaak te bouwen, maar vanwege Heie nes naderende bevalling werd hier toch maar van af gezien. „In zo'n vergevorderde zwan gerschap is zo'n intensieve verbouwing niet echt eenvou dig, dus dat hebben we maar niet gedaan. Voorlopig heb ben we toch onze ruimtewinst weten te behalen door de cur sussen te verplaatsen naar Oost-Souburg. Hier geeft mijn vriend Evert Leeraert healin- gen waarbij onder andere ge bruik wordt gemaakt van reiki, remedies, regressietherapie en ademhalingstechnieken. Ook zijn er edelstenenworks- hops, aura en shakraworks- hops en vanaf september be ginnen we met klankconcer ten." De aanbouw is overi gens nog niet helemaal uit het zicht. „We wachten er alleen nog een jaartje mee", lacht Helene. Innerlijke rust Om de vraag wat voor soort mensen zo'n new-age winkel bezoeken moet de eigenares se een beetje lachen. Vervol gens antwoordt zij weer ui terst serieus: „Elk soort, heus niet alleen die zweverige ty pes." Helene erkent dat som mige producten en cursussen niet direct een belletje doen rinkelen bij de grote massa. keel ontsteking oorhanger wonder hard vochtig sierbloem lynx uitbouw 1 Y vogel vogelnaam 5 trefwoord T rijstdrank Russische heerser visgerei Y paardje knaagdier glooiing 3 T perspectief oude munt keer 8 voorwerp Y schouder belegsel muziek noot kus wiel 6 onmin Y 7 zekere afmeting hoogte bij moeras golfterm afgelopen ik (Latijn) ieder bouwland 4 Y gereed voedsel spil Y Griekse godin omslag van een boek 2 www.puzzelland.com 1 2 3 4 5 6 7 Helene Combee toont de splinternieuwe kledingcollectie. foto: Frank Husslage „Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die zich er wel mee bezig houden of voor in teresseren 'anders of zweve rig' zijn. De snelheid en druk waaronder we tegenwoordig moeten werken en presteren brengt met zich mee dat steeds meer mensen op zoek gaan naar innerlijke rust en balans. Afgezien van de onge zonde aanleiding is dat na tuurlijk een goede ontwikke ling. Wat wel heel jammer is dat mensen nog steeds heel laat onderkennen dat ze vast gelopen zijn of hun leven graag anders zouden willen invullen. Onze cursussen en healings helpen bij het be wustwordingsproces en de opheffing van menselijke blokkades. Als steun in de rug, want doorgaans is het niet zo eenvoudig om in je eentje bij jezelf vastgeroeste patronen en verwachtingen te doorbre ken. Daarnaast hebben we zo veel in onze winkel, er is voor iedereen wel iets moois of heilzaams. Eenmaal een keer binnen geweest dan weten de klanten dat." Geen wonderen En daar heeft zij gelijk in, want de Afrikaanse, Indiase, Noord- Amerikaanse en Australische beeldjes, sieraden, instrumen- Een heel nieuw buffet, airco, een elektronische schuifdeur, een enorm zonnescherm en een ter ras zijn de veranderingen die Arthur en Xiaoping Priem de afgelopen vijf jaar hebben doorgevoerd in hun Aziatisch Specialiteiten Restaurant 'Oriental Garden'. Het Koudekerkse restaurant viert deze maand zijn eerste lustrum met een feestelijke actie- maand. Stuur uw oplossing vöör woensdag 13 juni naar de redactie van de Faam/Vlissinger, Postbus 18, 4380 AA in Vlissingen. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City. De prijswinnaar wordt in de Faam/Vlissinger van woensdag 20 juni bekend gemaakt. Arthur Priem begon vijf jaar het Aziatisch Specialiteiten Restaurant omdat zijn vrouw dat graag wilde. „Xiaoping is 'nogal ambitieus en een eigen horecabedrijf was haar ultie me wens, ik moest dus wel meedoen", legt Priem lachend uit hoe een Nederlander er toe komt om een Aziatisch Spe cialiteiten Restaurant te begin nen. „Koudekerke was in onze ogen daarvoor een prima lo catie en dat is ook zo geble ken. We krijgen hier mensen uit heel Walcheren omdat het zo centraal ligt. Daarnaast hebben we ook een groep vaste klanten van buiten Wal cheren. Ons restaurant wordt zo langzamerhand een be grip." En daar werkt Priem dan ook hard aan. Zo heeft het restaurant een eigen website waarop van alles en nog wat over de gerechten, specialitei ten, thema's en arrangemen ten te vinden is. „Je moet na tuurlijk wel steeds blijven ver nieuwen. Je kunt je klanten niet dag in, dag uit hetzelfde voorschotelen. Daarom zijn wij steeds op zoek naar nieu we gerechten, er wordt wat af geëxperimenteerd in de keu ken, en leuke thema's om de klant net iets meer te geven dan die exclusieve maaltijd. Daarbij is het natuurlijk steeds van belang dat de kwaliteit ge lijk blijft of beter wordt, want niet iedere noviteit of veran dering is per definitie een ver betering. Wij stellen dus best hoge eisen aan onszelf maar ook aan de creativiteit en kwa liteit van de keuken en bedie ning. En het mooie is dat dat ook kan, het is namelijk bijna allemaal familie en dat geeft toch weer een andere werk verhouding dan met vreem den." Vreemde eend In de keuken van Oriental Gar den wordt alleen maar Chi nees gesproken. Het hele per soneelsbestand bestaat zoals gezegd uit Aziaten. En dat is volgens Priem niet alleen te danken aan het feit dat het Xiaopings familie betreft. „Ik vind sowieso dat je in een Aziatisch restaurant mensen moet hebben die de gerechten i BelCompany ook in Middelburg goed zijn. „Eigenlijk is het heel intiem, je houdt een hele tijd iemands hand vast. Dat kan alleen als er vertrouwen en respect is. Sociale vaardig heden zijn dus zeker zo be langrijk als deskundigheid op het gebied van nagelverzor ging. Een gezellig praatje, een kop koffie en oprechte belang stelling voor de klant doen heel veel. Ik wil dat mijn klan ten een behandeling als pure verwennerij ervaren." Nicol, die een nagelset laat aanbren gen, (de zaken gaan natuurlijk wel gewoon door) reageert hier bevestigend op. „Nou dat is het ook hoor, altijd hartstik ke gezellig en je voelt je zo heerlijk 'af' als je nagels weer mooi zijn." Ondertussen vak kundig door vijlend vervolgt Margret: Sommige mensen denken datje in een nailstudio alleen nepnagels kunt krijgen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook eigen nagels, zelfs pro bleemnagels, kunnen heel mooi gemaakt worden. En je kunt ook gewoon voor advies komen, hoe je zelf je handen het beste kunt verzorgen en hoe je negatieve invloeden kunt vermijden. Daar kan ie dereen gewoon voor binnen lopen." Bij Sizzle is de enige drempel die genomen moet worden dus de deurdorpel. Sizzle Nailstudio is gehuisvest aan de Gandhistraat 14 in Middelburg, tel. 636696. De salon is overdag geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17 uur en 's avonds op dinsdag tot en met donder- ten en hebbedingetjes zijn prachtig, ook gewoon om in huis te zetten of cadeau te doen. „Waar wij altijd heel duidelijk in zijn is dat je hier geen wonderen of genezing kunt kopen", vervolgt Helene. „Wel producten die een bij drage leveren aan de fysieke en geestelijke gezondheid. Zo zijn er bijvoorbeeld edelste nen die slapeloosheid vermin deren zoals een amethist Maar daarnaast moet je na tuurlijk ook zelf voor rust en balans in je leven zorgen. Dat geldt overigens ook voor de cursussen. Je kunt nog zo vaak een cursus bijwonen waar gewerkt aan het innerlijk van de mens, als je het niet toepast of kunt vertalen naar het leven van alledag dan heb je er niets aan. Wij geven de mensen handvaten om tot zichzelf te komen, maar uitein delijk moeten ze er zelf naar handelen. Wij doeri ook niet aan voorspellingen en derge lijke, want daar schuilt juist het gevaar dat mensen,passief gaan zitten wachten tot de voorspelling uitkomt. Dat is toch zonde van je tijd en niet erg spannend bovendien." Good Medicine is dinsdag en donderdag open van 11 tot 18 uur, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur en zaterdag van 11 tot 17 uur. Het interieur van de BelCompany winkels. De 93e winkel van BelCompany vond haar bestemming in Mid delburg. Met ruim 650 medewerkers biedt BelCompany het al maar toenemende aantal mobiele bellers, uit zowel de consu menten als zakelijke markt een breed pakket van abonnemen ten, producten en diensten aan. De jongste telg van de mobiele communicatiespecialist zetelt in de Lange Delft 63. BelCompany biedt een keuze uit meer dan 100 verschillende soorten tele foontoestellen voor het mobiele of vaste netwerk en een com pleet assortiment accessoires voor mobiele telefoons, variërend van frontjes tot handsfree carkits. Uiteraard behoren ook de prepaidkaarten en pakketten en telefoonkaarten tot het aanbod van BelCompany. Kreeftentiendaagse bij Ten Weijngaert Bij restaurant Ten Weijngaert in de Middelburgse Wijngaard straat wordt van 14 juni tot en met 24 juni de jaarlijkse kreeften- tiendaagse gehouden. Tijdens deze smakelijke tiendaagse kun nen van Ten Weijngaert aantrekkelijk geprijsde kreeften eten. Swatch voor kids De tweede collectie van de kinderhorloges van Flik Flak en Cata- mini is uit. De reeks brengt het beste van de twee bekende mer ken samen voor modebewuste jongens en meisjes. Het 'Little Backpackers'-horloge is uitgevoerd in stralend roze, fris groen en pittig oranje. Het Tipsi Tapsi-horloge was gemeeakt als een geschikte accessoire voor alle matroosjes. De blauwe vogeltjes op het donkerblauwe bandje kijken uit naar mooie avonturen tussen wind en golven. De zomerkleuren van een grasvlakte le verden de inspiratie op voor het model Wild Stripes, voorzien van dansende zebra's. Elk Flik Flak Catimini horloge wordt in Zwitserland gemaakt en voldoet aan de volgende specificaties: schokbestendige aluminium kast, mineraal glas, waterdicht tot dertig meter. Elk horloge kan in de machine gewassen worden en wordt verkocht met een klein kartonnen oefenhorloge waar mee de kinderen kunnen leren klokkijken. De verkoopprijs ligt rond de ƒ55. Emmy de Dreu uit Vlissingen in haar atelier. foto: Frank Husslage Enige weken geleden opende Emmy de Dreu haar pottenbakkersatelier aan de P.A. de Ge- nestetlaan 13 in Vlissingen. Het atelier is ge vestigd in de garage aan haar woonhuis, die zij met hulp van haar man speciaal daarvoor heeft ingericht. Het atelier is tevens verkoopruimte, zo kunnen bezoekers gelijk zien waar en hoe de unieke keramiek is ontstaan. Xiaoping en Arthur Priem van Oriental Garden. foto: Frank Husslage kennen en de taal. De commu nicatie tussen de bediening en de keuken gaat in het Chinees. Bovendien zou het toch geen gezicht zijn als in deze am biance allemaal Hollanders zouden werken. Ik voel mezelf al een vreemde eend in de bijt", lacht Priem. En daarom blijft hij ook zoveel mogelijk achter de schermen. De orga nisatie van thema-avonden, het ontwikkelen van een com puterprogramma voor de be stellingen, de logistiek en de bar dat zijn zijn beslommerin gen. En daar is hij dan ook goed in. Al menig keer wist Priem zijn gasten te verassen met bijzondere thema-avon den. Ook ter gelegenheid van het lustrum is er 14 juni een Thais buffet met danseressen. Ter wijl de gasten genieten van de meest exotische en exclusieve Thaise lekkernijen van de Thaise kokkin Sawarat, wor den er door de Thaimazing Dancegroup exotische Thaise dansen opgevoerd. „De Thai se avonden zijn zo'n succes dat we vanaf 21 juni starten met iedere donderdag Thais buffet", vertelt Priem. Verder wordt de verjaardag gevierd met een aantrekkelijke kor tingsactie, de hele maand juni is er ieder weekend lopend buffet voor slechts 5 vijfjes. Wie geen tijd heeft om Orien tal Garden te bezoeken, maar wel van de voordelige actie- maand wil profiteren creëert gewoon thuis een exotisch sfeertje en geniet van het af- haalmaandmenu, ook weer voor 5 vijfjes. Oriental Garden, Schuttestraat 10 Koudekerke. Emmy volgde haar artistieke opleiding in Amsterdam en heeft jarenlang als creatief therapeute gewerkt in een zie kenhuis. Langzamerhand is zij zich steeds meer gaan toeleg gen op het vervaardigen van keramiek en heeft ze vervolg cursussen gedaan, zoals gla zuren. Zelf gaf zij lange tijd les in pottenbakken, „toen mijn man in de VUT ging zijn we hier komen wonen", vertelt Emmy. „Ik ben toen gestopt met lesgeven, want we willen samen ook nog andere leuke dingen ondernemen. Ik werk nu alleen voor mezelf en maak wat ik leuk vind. Het is nog steeds, elke keer weer, span nend om achter de draaischijf te gaan zitten met een brok klei en te ervaren welke vorm er nu weer ontstaat." Persoonlijk recept Langs de wanden van het ate lier staan aan de ene kant rek ken met haar producten. Va zen en vaasjes, grote en kleine borden, schalen en kannen, inderdaad allemaal verschil lend van elkaar. De draaischijf, hèt gereedschap voor dit vak, staat er natuurlijk ook. Aan de andere kant neemt de oven een opvallende plaats in. Hier in wordt het aardewerk, na drie weken drogen, gebakken bij temperaturen van om en nabij de 1000 graden Celsius. De 'klei komt uit Frankrijk of Duitsland. Die is wel voorbe werkt, want het is niet zo dat je zomaar een stuk klei uit je tuin kunt spitten en daar een schitterende vaas van maken. Over de samenstelling van haar glazuur wil Emmy niets kwijt. Dat zijn haar persoonlij ke recepten. Glazuren kan be doeld zijn om een gebruiks voorwerp waterdicht te ma ken, maar heeft ook een erg belangrijke functie bij de de coratie van keramiek. Emmy maakt bij de decoratie van haar werkstukken vaak ge bruik van de Engobetechniek. Daarbij wordt het aardewerk eerst beschilderd met een speciaal mengsel van klei en water en daarna geglazuurd. „Ook het glazuren is enorm spannend", zegt de potten bakster. Ik maak altijd eerst kleine proefstukjes, maar toch weet je nooit helemaal precies wat er tevoorschijn zal ko men." Trots laat ze een sier- kannetje zien met een hele nieuwe kleur die eigenlijk per ongeluk is ontstaan. Opdrachten Emmy werkt ook in opdracht. Een heel leuke opdracht vorid ze om voor een restaurant de kaarsenhouders, asbakken en wijnkarafjes te maken. Degene die één of meer van haar arti kelen aanschaft kan ervan ver zekerd zijn dat hij of zij in het bezit komt van een voorwerp waarvan er geen tweede be staat. Een unicum. „Zelfs als je zes dezelfde borden bestelt zullen die onderling nog wel kleine verschillen vertonen, maar dat is natuurlijk het ken merk van eerlijk handwerk", legt de ontwerpster uit. Een bezoek aan het atelier is zeker de moeite waard. Het ligt heel dicht bij de Boulevard. En wie slaat die nu over bij een be zoekje aan Vlissingen? De kin deren van bezoekers die iets kopen krijgen een speciale, zelfgemaakte verassing. Het atelier is voorlopig geopend op dinsdag, vrijdag en zater dag van 10.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Voor eventuele an der bezoektijden kan een af spraak gemaakt worden, tel. 0118-412440. Margret Zweedijk: „Naast vakkennis en ervaring zijn sociale vaardigheden een must in dit be roep. foto: Frank Husslage

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 21