ruis r - - - sm Nitf i1 1 Tvfe EIGENTIJDSE ÏUINKASSEN 20 FAAM/VLISSINGER Woensdag 6 juni 2001 REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING BEZOEKADRES: STATIONSPARK 30, 4462 DZ GOES OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M DONDERDAG: 9 TOT 17.30 UUR VRIJDAG: 9 TOT 12 UUR POSTADRES: POSTBUS 158, 4460 AD GOES TELEFOON: (0113-) 231674 FAX: (0113-) 233811 INTERNET: HTTP://WWW.RWSGOES.NL E-MAIL: RWS@RWSGOES.NL WOONKEUZEBON VIA INTERNET: HTTP://ZEELAND. WOONKEUZE.NL PARTNER IN WONEN IN GOES, KAPELLE EN NOORD-BEVELAND Op deze pagina en op Internet, vindt u de vrijkomende huurwoningen van de RWS. Bij iedere woning zijn de voorwaarden vermeld om mee te kunnen dingen. Voldoet u aan alle voorwaarden bij de woning(en) van uw keuze (maximaal 3) dan kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen van onderstaande woonkeuzebon en te zorgen dat deze vóór de sluitingsdatum (zie bon) binnen is. Ook kunt u tot die datum reageren via internet/e-mail. Onvolledige, te late en/of dubbele reacties wor den niet in behandeling genomen. Elke woning wordt aangeboden aan de ingeschreven woningzoekende die hierop heeft gereageerd en de meeste punten heeft. Deze krijgt van ons vanaf ongeveer 4 werkdagen na de sluitingsdatum per brief een aanbieding en moet daarna binnen 5 werkdagen beslissen of hij/zij de woning accepteert. Bij niet-acceptatie krijgt de kandidaat met het daaropvolgende aantal punten een aanbieding, etc. Bij acceptatie wordt, bij een kale huurprijs boven fl. 700,-, een huurcontract aangegaan voor minimaal 10 maanden. Het contract wordt op naam van de hoofdinschrijver en eventueel diens partner opgesteld. Tot aan het moment van afhalen van de sleutels behouden wij ons het recht voor om de aanbieding te annuleren indien blijkt dat de door u geleverde gegevens onjuist zijn. Op het kantoor van de RWS is op te vragen aan welke criteria de kandidaten voldeden die een woning hebben toegewezen gekregen uit de vorige advertentie. Nog niet ingeschreven? Als u belangstelling heeft voor een woning maar nog niet als woningzoekende bij de RWS bent ingeschreven dan kunt u een inschrijfformulier opvragen en tegelijkertijd een afspraak maken voor een persoonlijke inschrijving: hierbij kunt u dan uw woonkeuzebon meebrengen en bespreken. I Inschrijfnummer Goes-Zuid 6261 Adres: Hazelaarstraat 21 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 855,77 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-8-01 Bijzonderheden: rolstoelgeschikte hoek woning Bestemd voor: uitsluitend mindervaliden Aantal personen: 1/4 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 23 jaar WOONKEUZEBON (zie bevestigingsbrief van uw inschrijving) naam: (hoofdinschrijver) adres: (waar u uw post wilt ontvangen) i telefoon: geboortedatum: pc/plaats: 2e telefoon:. (overdag) 1 2e naam:_ geboortedatum: (eventuele partner) totaal aantal meeverhuizenden:. 1e adres: 1 2e adres: l 3e adres:. totaal bruto inkomen: adv.nr.: adv.nr.: adv.nr.: Goese Polder H29H Adres: Bechstede 2209 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 812,05 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Beschikbaar rond: 1-8-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/4 Totaal inkomen: 12 Punten vanaf: tot 5500 Leeftijd: vanaf 23 jaar 1885 Goese Polder Goese Polder I I Adres: Montgomerystraat 1 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: 1 Huurprijs: 878,58 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-8-01 Bijzonderheden: rolstoelgeschikte hoek woning Bestemd voor: uitsluitend mindervaliden Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: vanaf 3500 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 60 jaar Goese Polder Goese Polder I 2527 Adres: Schumanstede 1105 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 810,52 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Beschikbaar rond: 1-8-01 Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/4 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 12 Leeftijd: vanaf 23 jaar Goese Polder 2611 4240 Adres: Schumanstede 1328 Adres: Cort van der Lindenstr 107 Type woning: Eengezinswoning Type woning: Eengezinswoning i Slaapkamers: 3 Slaapkamers: 4 j Huurprijs: 808,65 Huurprijs: 884,32 Servicekosten: 3,83 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Installaties: CV - J J ISTT2 i Beschikbaar rond: 29-9-01 Beschikbaar rond: 8-8-01 i Bijzonderheden: tussenwoning Bijzonderheden: hoekwoning gÉ&kf-, IHf! Bestemd voor: Bestemd voor: Aantal personen: 1/4 Aantal personen: 1/5 Totaal inkomen: tot 5500 Totaal inkomen: vanaf 3500 s Punten vanaf: 12 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 23 jaar Leeftijd: vanaf 23 jaar Goes-Oost rnan Adres: De Graaffstraat 21 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: 2550 Adres: Schumanstede 1128 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 831,10 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Beschikbaar rond: 15-8-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/4 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 12 Leeftijd: vanaf 23 jaar 2 706,35 3,83 CV+ww-voorz Bijzonderheden: begane grond Bestemd voor: Totaal inkomen: tot 5000 Punten vanaf: Leeftijd: Goes-West 549 Adres: Jan van Riebeekstraat 41 Type woning: Etagewoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 414,74 Servicekosten: 8,83 Installaties: geen Beschikbaar rond: 15-7-01 Bijzonderheden: 3e woonlaag Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 3000 Punten vanaf: 15 Leeftijd: vanaf 18 jaar Huursubsidie in relatie tot leeftijd Recht op huursubsidie hangt onder meer af van uw inkomen en de huurprijs. Woningzoeken den vanaf 23 jaar met een minimum-inkomen kunnen in ieder geval geen huursubsidie krijgen als ze een woning huren boven de 833,-. Voor jongeren tot 23 jaar ligt deze grens op 634,-. Wolphaartsdijk rwi I ^ZORG DAT UW REACTIE BINNEN IS OP 12 JUNI 2001 VÓÓR 12 UUFL. Biezelinge Adres: Lingestraat 27 Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 3 Huurprijs: 751,18 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 15-8-01 Bijzonderheden: tussenwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/4 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 12 Leeftijd: vanaf 23 jaar Wolphaartsdijk 15 vanaf 60 jaar Kloetinge Kloetinge Adres: Molendijk 1 A Type woning: Eengezinswoning Slaapkamers: 2 Huurprijs: 710,94 Servicekosten: 3,83 Installaties: CV Beschikbaar rond: 1-9-01 Bijzonderheden: hoekwoning Bestemd voor: Aantal personen: 1/3 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 23 jaar Wolphaartsdijk I 6781 Totaal Inkomen Het totale inkomen (bruto per maand) dat u, en eventueel alle naar het nieuwe adres verhuizende personen zoals uw partner en/of inwonende gezinsleden van 27 jaar of ouder, bij elkaar opgeteld, moeten (vanaf) of mogen (tot) hebben. Deze grenzen zijn o.a. afhankelijk van de huur prijs en eventueel recht op huursubsidie. Wolphaartsdijk 6756 Adres: Meuleweie 35 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: 1 Huurprijs: 851,81 Servicekosten: 34,93 Installaties: CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 15-7-01 Bijzonderheden: begane grond Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 5500 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 60 jaar r 5539 Adres: J Q C Lenshoeklaan 3 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: 1 Huurprijs: 461,99 Servicekosten: 45,20 Installaties: CV Beschikbaar rond: 14-7-01 Bijzonderheden: begane grond Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 5000 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 60 jaar 5565 Adres: Ds H Boersmastraat 31 Type woning: Seniorenwoning Slaapkamers: 1 Huurprijs: 457,88 Servicekosten: 36,50 Installaties: CV Beschikbaar rond: direkt Bijzonderheden: begane grond Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 5000 Punten vanaf: 10 Leeftijd: vanaf 60 jaar Punten Het minimaal aantal punten dat u verzameld moet hebben om kans te maken. De geïnteres seerde woningzoekende met de meeste punten krijgt de wo ning toegewezen. Punten ver-, zamelt u, na inschrijving, op ba sis van uw leeftijd, de wachttijd en eventueel voor woon-werk- verkeer naar ons werkgebied. Bij medische en/of sociale ur gentie (bijvoorbeeld echtschei ding) komt u in de regel niet in aanmerking voor extra punten. Adres: Type woning: Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: Beschikbaar rond: Bijzonderheden: Bestemd voor. Aantal personen: Totaal inkomen: Punten vanaf: Leeftijd: Gardenierhof 18 Seniorenwoning 2 783,05 45,38 CV+ww-voorz 15-7-01 1e woonlaag 1/2 tot 5500 10 vanaf 60 jaar Adres: Type woning: Slaapkamers: Huurprijs: Servicekosten: Installaties: Gardenierhof 42 Seniorenwoning 1 656,80 45,38 CV+ww-voorz Beschikbaar rond: 1-8-01 Bijzonderheden: begane grond Bestemd voor: Aantal personen: 1/2 Totaal inkomen: tot 5000 Punten vanaf: Leeftijd: 10 vanaf 60 jaar Zoekt u een overdekte autostalling? In de parkeergarage Watertorenstraat hebben we nog enkele overdekte en afgesloten parkeerplaatsen voor' auto's of motoren beschikbaar. De huurprijs per maand is fl. 66,69. Indien u in de nabije omgeving van de Watertorenstraat woont en interesse heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Verhuur, telefoon 0113-231674. GRANDIOZE AKTIES IN CF KASSENLAND nieuw Profiteer van onze kennis, ervaring en mogelijkheden! Je leest 't in je huis-aan-huiskrant genoemde aanbiedingen zijn alleen geldig van 5 vm 16 juni voor veel kweekplezier! Espace 23 «ttt MEmmtffiÊ van/3975,-voor [TÉrf. I5HB0I De nieuwe norm voor uw tuin lltffili topkwaliteit ALUMINIUM KWEEKKAS topkwaliteit ALUMINIUM KWEEKKAS type 34, afm. 1.458 x b. 3.10 x goothoogte 1.80 x nokhoogte 2.54 m. met fundering, 4 mm, glas, afvoerpijpen, regenleiding, zaaibak 4 58 m„ schap 4.58 m Husqvarna Nieuw, slimme en makkelijk te hanteren heggenscharen. Nu ook leverbaar op stok, voor mensen die hoog willen knippen. roorde sfeervolle tuin. van 7845,- voor maar (inch montage) raamopener S 0P=0P Klein, handig comfortabel TROMECA i Loopmaaier E41 401 "X 3,5 pk. BIJ ALLE ELEKTROMAAIERS uit ons programma Husqvarna Europa's meest verkochte/"»•-n" Kweekkas Popular 86 incl. 2 dakramen, dubbele deur, rC¥7jul fundering en bezorgen (op=op) Kweekkas type 148 afm. 1.442,3 - b. 256,7 - h, 210 cm. ind. 2 dakramen, dubbele deur, FTTTjul fundering en bezorgen (op=op) EAfcfinu met vele mogelijkheden èn in de door u I gewenste kleur V\ leverbaad^ TUINTREKKER LT125 SStè»* functionele iSsgjl trekker wS, met makkelijk ■|^L breikbare handels aan de zijkant. voor wie n meer en sneller wil! Edward noemt zichzelf met trots een hij graag goed geïnformeerd wil blij- milieufreak. Zo houdt hij al vijfendertig ven, spelt hij iedere week zijn huis-aan- jaar zijn eigen buurtje schoon. Maar hij huiskrant. Zo kan Edward mooi in de kent ook de milieuproblematiek van de gaten houden of de gemeente wel een gemeente op zijn duimpje. En omdat beetje goed omspringt met ons milieu De huis-aan-huiskrant staat boordevol nuttige informatie en actueel nieuws uit de eigen buurt en wordt daarom uitgèbreid én veelvuldig gelezen. Slimme adverteerders springen hier op in. Meer informatie: tel. 0118-484000. Superwendbarefrontmaaier met knuppelbesturing. WOODY KLOOFMACHINE Compleet en krachtig: kloofkracht 4 ton nu ook met 7 ton^r kloofkracht leverbaar! BOSMAAIERS/KETTINGZAGEN FREZEN Ma sport V Gazonmaaier met takhout- ^^Xversnipperaar Husqvarna rJ.W. FRISOSTRAAT 31 dj- KRABBENDIJKE TEL (0113) 501255 V faam/vlissinger tl vindt onze showroom op slechts 1 kwartier van Bergen op Zoom en Goet Ti Fi'.T.'M Geopend: ma. t/m vr. 08.00 -12.00 en 13.00 -17.00 en zat. ffMWT'EI 9.00-12.00en 13,00-15.00 RUIME PARKEERGELEGENHEID Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 14