Nieuwjaars aanbieding debitel NIEUW ARNEMUIDEN WOONCENTRUM ITVERKOOP UITVER P UITVERKOOP UITVERKOOP UITV Openingstijden: Heeft u een afspraak met een diëtist, CARA- of diabetesverpleegkundige? GRATIS OQOoX. Van Cittersweg 2a, 4341 RC Arnemuiden Tel. 01 18 603075 Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur Vrijdag, koopavond 09.30 - 21.00 uur Zaterdag 09.30 - 17.00 uur Zondag en maandag gesloten. TRANSMURALE ZORG r 11 Als gevolg hiervan veranderen met ingang van 4 januari 2001 het correspondentieadres en de telefonische bereikbaarheid van: de CARA-verpleegkundige van Thuiszorg Walcheren: de diabetesverpleegkundigen van zowel ziekenhuis als thuiszorg: Afdeling voedingsvoorlichting en dieetadvisering van Thuiszorg Walcheren: Datum, tijd en plaats van gemaakte afspraken blijven ongewijzigd. Abonnement] incl. Gratis Aansluiting A2618s 4 FAAM/VLISSINGER Woensdag 3 januari 2001 Thuiszorg Walcheren ill #411»# Ziekenhuis Walcheren Met ingang van 1 januari 2001 werken Thuiszorg Walcheren en Ziekenhuis Walcheren samen in één afdeling Transmurale Zorg*. Ziekenhuis Walcheren, t.a.v. CARA-verpleegkundige (afd. 0 Zuid), Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen, tel. (0118) 425680 Ziekenhuis Walcheren, t.a.v. diabetesverpleegkundigen (afd. 0 Zuid), Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen, tel. (0118) 425680 Ziekenhuis Walcheren, t.a.v. diëtisten (afd. 0 Zuid), Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen, tel. (0118) 425680, maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. De telefonische bereikbaarheid en het correspondentieadres van de diëtisten van Ziekenhuis Walcheren veranderen niet. De afdeling Transmurale Zorg is een gezamenlijke afdeling van Thuiszorg Walcheren en Zie kenhuis Walcheren. In deze afdeling werken verpleegkundigen en diëtisten van beide instellin gen samen in het streven naar continuïteit van zorg voor patiënten op Walcheren. [per maand I SE3223 Aansluiting |t.w.v./105?°| ERTEL ALKMAAR Lanaeslraal 23 ALMELO Grotol raai 43a AMSTERDAM Rofcn 174 ARNHEM Ringraal C-9 ASSEN Knisstnul 2 BERGEN OP ZOOM SL JosepHsirut 4a (R) OEVENTER BiKderenyraal 3-5 EINDHOVEN ',VC Wocr^i 37b ENSCHEDE Oe Heume 1 OEN HAAG FrederU HendnUaan 178. lepveg 633 GOES UngeVorstsIraal 41-43 HEERENVEEN Drachi 106 HEERLEN Promenade 2o HENGELO Etasirait II LEIOSCHENOAM l< -.tschenha^ Ugusiw 8 LEUSDEN Kamen/ 7 MAASTRICHT U.xatxXa empslraal 33 MIDDELBURG ScgecisMI 6 NIJMEGEN l.üneteistóal 53 OLDENZAAL WC De Driehoek. Clansscnliol 38 OSS WJ.'pr-.n 5 ROTTERDAM Sbdhuspten 31 SITTARD Limb« lueistraal 56 TILBURG Heuvefctraal 115 UDEHGafcry8 UTRECHT Steenweg 22 ZAANDAM Gedemple Gfaclil 140-144 (leqenover C&A) ZEIST Sloltan 219 ZOETERMEER V/C SladslHN. Hel Rond 38 Bij aanvraag van een atronnemenl oent u een geldig- legttim.Hr Ic overhandigen plus een banfc- ol gifoatschiilJ niet ouder dan I maand Voor «d:i,-.in:een K vK uRKUei n -louder o 11 |.a.u 'rem een 2 jarig daluur 40 |aclie)abonneme«1 "icm een2 :ir gdaUur 80(aclH)Jbonrnmenl evjnPéedrggeldgbiTi 16aanun2COi e< aotarg de aecnaad strtiil Vragj naar de acPrexraardeji n hee ftui Pn^mv-vgnjen drjc-enaedcui&neccbefojden De Schipper ITVERKOOP UITVER ■KORTING I OPRUIMING OPR

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 4