Huren in Middelburg, Vlissingen en in de Walcherse dorpen B/ASCO WOONBON Editie 1 Woensdag 3 januari 2001 i WOONBON VOOR: Voorwaarden Vrije sector Overige woningen Selectievolgorde overige woningen Adresgegevens Deze woonbon moet uiterlijk op dinsdag 9 januari (voor 1 3.30 uur) in het bezit zijn van de eigenaar van de woning die u bij (1) hebt ingevuld. Mijn belangstelling gaat uit naar: __r: Woongoed Middelburg Basco Stichting Woningbeheer Schelde Woongroep Woningstichting Walcheren Woensdag 3 januari 2001 FAAM/VLISSINGER 19 Gaan en staan waar u wilt, een gevarieerd en ruim aanbod wat betreft ligging, type en prijs, geen tijd om te klussen, dat zijn maar enkele voorbeelden waarom u uiteindelijk toch voor een huurwoning kiest. De woningcorporaties op Walcheren ge ven u die keuzes. Op deze pagina's vindt u het aanbod van vrijkomende woningen van de vier woningcorporaties op Walcheren Hieronder staan in het kort de spelregels De volledige spelregels zijn opgenomen in de brochure 'Huurwijzer Walcheren', die u bij de woningcorporaties kunt aanvragen. Bij iedere advertentie staat, naast de informatie over de woning zelf, aangegeven aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een woning in aanmerking te komen. De ze voorwaarden worden hieronder puntsgewijs toegelicht. U hoeft niet voor iedere wo ning aan al deze voorwaarden te voldoen. Inkomen Het inkomen van uw totale huishouden dient te passen bij de huurprijs van de woning. Uw bruto gezinsinkomen bestaat uit: alle maandinkomens van uw huishouden bij elkaar opgeteld. Ook de rente die u ontvangt uit eigen vermogen behoort tot uw bruto gezinsinkomen. Leeftijd U dient minimaal l 8 jaar te zijn om een woning te kunnen huren. Bij specifieke ouderen of jongerenwoningen gelden voorwaarden voor de leeftijd van de hoofdbewoner. Aantal personen Het aantal personen moet zoveel mogelijk overeenstemmen met de grootte van de wo ning Met het aantal personen bedoelen we alle personen die naar de nieuwe woning gaan verhuizen. Als een woning tot de vrije sector behoort (herkenbaar aan het symbool U), betekent dit dat wie zich het eerst meldt het eerste kans maakt om deze woning toegewezen te krijgen. Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing bij de woningcorporatie. Als u belang stelling heeft voor een woning in de vrije sector is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de betreffende woningcorporatie. Indien de woning van uw keuze niet tot de vrije sector behoort, kunt u op drie manieren reageren: Woonbon in de Woningkrant In deze krant vindt u een woonbon waarmee u kunt reageren op het woningaanbod. In dien u een woonpasnummer heeft, hoeft u niet alle gegevens in te vullen. De Reactielijn - telefonisch reageren U kunt ook telefonisch reageren op de woning van uw keuze via de Reactielijn. Dit is een computergestuurde telefoonlijn, ook wel voice respons systeem genoemd. U krijgt geen medewerker aan de telefoon. U kunt alleen telefonisch reageren als u een woonpasnummer heeft. Het telefoonnummer van de Reactielijn is: 0900-2025589 (80 cent per minuut) Woonbon op internet Het woningaanbod van de woningcorporaties op Walcheren vindt u ook op internet: http //www.woonkeuze.nl. Hier vindt u tevens de digitale woonbon, waarmee u kunt reageren op het woningaanbod. U kunt maximaal op drie woningen reageren die niet tot de vrije sector behoren, onge acht wie de eigenaar van de woningen is. Bij het aanbod voor 'starters doorstromers' geldt dat bij de selectie starters voorrang hebben op doorstromers. Bij het aanbod voor 'doorstromers starters' geldt dat bij de selectie doorstromers voorrang hebben op starters. Binnen de categorie starters is de leeftijd bepalend. De oudste heeft voorrang. Binnen de categorie doorstromers is de woonduur bepalend. Degene die het langst op zijn/haar huidige adres woont, heeft voorrang. Starter U bent een starter als u een woning zoekt en daarbij geen zelfstandige woonruimte ach terlaat bij verhuizing. Dit is het geval wanneer u bij uw ouders woont, op kamers woont, inwonend bent, of door een relatiebreuk zelfstandige woonruimte zoekt. Doorstromer U bent een doorstromer als u over zelfstandige woonruimte beschikt en deze vrijkomt bij verhuizing. Dit is het geval wanneer heel het huishouden waar u deel van uit maakt, de woning verlaat. Voor meer informatie over de spelregels en toewijzing van een woning verwi|zen wij u naar de brochure 'Huurwijzer Walcheren'. Urgentie Inlichtingen over het verkrijgen van urgentie kunt u inwinnen bij: Stichting Thuiszorg Walcheren Dit kan uitsluitend telefonisch op: 0118-684000 maandag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur en dinsdag en vrijdag tussen 09 00 en 10.00 uur Basco Stichting Woningbeheer Postadres Postbus 227, 4380 AE Vlissingen Bezoekadres: Hermesweg 13, Vlissingen ma. t/m do. van 8.30 tot 16.30 uur op vr. van 8.30 tot 1 2.30 uur. Telefoon: 01 18-427700 Faxnummer 01 1 8 - 41 1 177 E-mail: info@basco nl Woongoed Middelburg Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235 Middelburg ma t/m do. van 9.00 tot 13 30 uur, op vr van 9 00 tot 12.00 uur, overige tijden op afspraak Telefoon: ma. t/m do. van 8.00 tot 16.30 uur, op vr. van 8.00 tot 1 2.30 uur Rayon 101 1 8 - 691717 Rayon 2: 01 18-691727 Rayon 3: 01 1 8 - 691737 Rayon 4: 01 18-691747 Faxnummer 0118-691791 E-mail: postbus@woongoed.nl Internet: www.woongoed.nl Schelde Woongroep Postadres: Postbus 24, 4380 AA Vlissingen Bezoekadres: Keldermansstraat 64, Vlissingen ma. t/m do. van 8.00 tot 1 2 00 uur/ 13.00 tot 15.00 uur, op vr. van 8.00 tot 1 1.30 uur Telefoon01 18 - 415620 Faxnummer: 01 1 8 - 41 9767 E-mail: schelde.woongr@zeelandnet.nl www.zeelandnet.nl/scheldewoongr Woningstichting Walcheren Postadres: Postbus 1093, 4388 ZH Oost-Souburg Bezoekadres Burchtstraat 48, Oost-Souburg ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur, 13.30 tot 15.30 uur, op vr. van 9 00 tot 12.00 uur Telefoon 0118-461718 ma. t/m do. van 9.00 tot 12.00 uur, 1 3.30 tot 15.30 uur op vr. van 9.00 tot 1 2.00 uur Faxnummer: 01 1 8 - 471690 E-mail: wonst.walch@worldonline nl v Dishoeckstraat 105 Scheldestraat e.o Advertentienr: 1010471 Starter doorstromer etagewoning 3 slaapkamers 1 e woonlaag Huurprijs, fl 633,76 Beschikbaar: Begin februari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Aantal personen: t/m 4 Eigenaar Basco V Quakkelaarstraat 46 Scheldestraat e.o. Advertentienr.: 1010261 Doorstromer starter etagewoning 2 slaapkamers le woonlaag Huurprijs: fl 736,26 Bijkomende kosten: fl 154,40 stookvoor- liikc icnc schot Beschikbaar: Eind januari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 30 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Sottegemstraat 68 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010251 Starter doorstromer benedenwoning 1 slaapkamer Huurprijs: fl 462,29 Beschikbaar: Medio februari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 1 8 Bruto gezinsinkomen: t/m fl 3000,00 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: Basco Bonedykestraat 45 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010461 Starter doorstromer benedenwoning 1 slaapkamer Huurprijs: fl 481,62 Beschikbaar: Eind januari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 1 8 Bruto gezinsinkomen: t/m fl 3000,00 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: Basco Bonedykestraat 56 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010171 Starter doorstromer bovenwoning 2 slaapkamers Huurprijs: fl 531,88 Beschikbaar: Eind januari 2001 Voorwaarden: Leeftijd, vanaf 18 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Bonedijkestraat 99 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010081 Doorstromer starter etagewoning 3 slaapkamers 2e woonlaag Huurprijs: fl 571,63 Beschikbaar: Direkt Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 25 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Schuitvaartgracht 215 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.. 1010241 Doorstromer starter bovenwoning 2 slaapkamers Huurprijs: fl 582,65 Beschikbaar: Medio januari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 20 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Hogeweg 43 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010291 Vrije sector ouderen etagewoning 1 slaapkamer 4e woonlaag Huurprijs' fl 608,86 Bijkomende kosten: fl 215,1 1 stook-en watervoorschot Beschikbaar: Medio januari 2001 Voorwaarden: Leeftijd' vanaf 50 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar- Basco Hogeweg 63 Bonedijkestraat e.o. Advertentienr.: 1010161 Doorstromer starter ouderen etagewoning 1 slaapkamer 4e woonlaag Huurpri|s: fl 610,09 Bijkomende kosten: fl 215,1 1 stook- en watervoorschot Beschikbaar: Direkt Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 50 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: Basco Leeghwaterstraat 107 Bonedijkestraat e o. Advertentienr.. 1010381 Doorstromer starter eengezinswoning 3 slaapkamers Huurprijs: fl 645,65 Beschikbaar: Medio februari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Aantal personen: vanaf 2 t/m 5 Eigenaar: Basco V Dishoeckstraat 215 Bloemenlaan e.o. Advertentienr.' 1010401 Starter doorstromer etagewoning 3 slaapkamers 3e woonlaag Huurprijs: fl 587,71 Beschikbaar: Eind |anuari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 1 8 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Irislaan 20 Bloemenlaan e.o. Advertentienr.: 1010523 Starter doorstromer eengezinswoning 2 slaapkamers Huurprijs fl 701,55 Bijkomende kosten: fl 3,00 Beschikbaar medio februari Bij zonderheden: leuke starterswoning Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 1 8 Bruto gezinsinkomen: vanaf fl 2800,00 Aantal personen- vanaf 2 t/m 4 Eigenaar: Schelde Woongroep Meidoornlaan 29 Bloemenlaan e.o. Advertentienr.1010493 Doorstromer starter eengezinswoning 2 slaapkamers Huurprijs: fl 750,85 Bijkomende kosten: fl 3,00 Beschikbaar: medio februari Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Bruto gezinsinkomen: vanaf fl 2800,00 Aantal personen: vanaf 2 Eigenaar: Schelde Woongroep Mesdaglaan 20 Bloemenlaan e.o. Advertentienr. 1010391 Starter doorstromer ingezmswonmg 3 slaapkamers Huurprijs fl 794,10 Beschikbaar Eind anuor 2001 Bijzonderheden: bestemd voor Huishou dens met minimaal 1 kind Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 1 8 t/m 22 Aantal personen: vanaf 2 t/m 5 Eigenaar: Basco Albert Cuyplaan 36 Hercules Seghersiaan e.o Advertentienr.: 1010513 Doorstromer starter eengezinswoning 3 slaapkamers Huurpri|s fl 495,46 Bijkomende kosten fl 4,75 Beschikbaar eind februari Bijzonderheden' geen c.v. Voorwaarden: Leeftijd vanaf 18 Bruto gezinsinkomen: t/m fl 3200,00 Aantal personen: vanaf 2 t/m 4 Eigenaar: Schelde Woongroep H Seghersiaan 198 >egr Hercules Seghersiaan e.o. Advertentienr.: 1010121 Starter doorstromer etagewoning 2 slaapkamers 3e woonlaag Huurprijs, fl 620,57 Bijkomende kosten: fl 27,03 watervoor schot Beschikbaar Direkt Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar. Basco H Seghersiaan 254 Hercules Seghersiaan e.o. Advertentienr: 1010301 Starter doorstromer etagewoning 3 slaapkamers 3e woonlaag Huurprijs: fl 623,99 Bekomende kosten: fl 27,03 watervoor schot Beschikbaar' Direkt Bijzonderheden: Huishouden zonder kin deren genieten de voorkeur Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar' Basco H Seghersiaan 206 >egr Hercules Seghersiaan e.o. Advertentienr.: 1010131 Starter doorstromer etagewoning 2 slaapkamers 3e woonlaag Huurprijs: fl 638,33 Bijkomende kosten: fl 27,03 watervoor schot Beschikbaar: Direkt Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco H Seghersiaan 250 >egr Hercules Seghersiaan e.o Advertentienr' 1010231 Doorstromer starter etagewoning 3 slaapkamers 1 e woonlaag Huurprijs fl 646,96 Bijkomende kosten: fl 27,03 watervoor schot Beschikbaar Eind |anuari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 22 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco v Raaltestraat 73 Paauwenburg-Oost Advertentienr: 1010271 Starter doorstromer- etagewoning zit/slpkm 8e woonlaag Huurpri|s: fl 461,76 Bijkomende kosten- fl 125,15 stook- en watervoorschot Beschikbaar: Begin februari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 25 Aantal personen: t/m 1 Eigenaar: Basco Dreesstraat 21 Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 1010221 Starter doorstromer etagewoning 2 slaapkamers 3e woonlaag Huurprijs: fl 722,02 Beschikbaar: Medio maart 2001 Voorwaarden: Leeftijd, vanaf 23 Aantal personen: t/m 3 Eigenaar: Basco Falckstraat 48 Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 1010281 Doorstromer starter ouderen etagewoning 1 slaapkamer 2e woonlaag Huurprijs: fl 738,1 1 Bijkomende kosten: fl 175,13 stook-en watervoorschot Beschikbaar: Direkt Voorwaarden: leeftijd: vanaf 50 Aantal personen: t/m 2 Eigenaar: Basco De Beaufortstraat 9 Paauwenburg-Oost Advertentienr.: 1010201 Doorstromer starter eengezinswoning 4 slaapkamers Huurpri|s: fl 867,75 Beschikbaar. Begin februari 2001 Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 23 Bruto gezinsinkomen, vanaf fl 3500,00 Aantal personen: vanaf 2 t/m 5 Eigenaar' Basco 1Advertentienummer J j j j j j Straatnaam: 2. Advertentienummer 1 I j j j Straatnaam: 3. Advertentienummer Jj j j Straatnaam: Garage Straatnaam: Huisnr. Huisnr. Huisnr. Huisnr. Achternaam: Voorletter(s): O m O v Geboortedatum: maand jaar Ik heb een woonpasnummer: O ja O nee Mijn woonpasnummer is: j Hef onderstaande hoeft u alleen in le vullen als u geen woonpasnummer hebt, of als er gegevens veranderd zijn Als u op dit moment geen woonpasnummer hebt, ontvangt u automatisch een woonpasnummer, nadat wij deze woonbon van u hebben ontvangen Ik ben een: O starter Ik woon vanaf O doorstromer in mijn woning. dag jaar Straat: Huisnr,: Postcode: Woonplaats: Achternaam partner: Voorletter: Geboortedatum: O m O v dag maand jaar Mijn telefoonnummer waar ik overdag bereikbaar ben: Er verhuizen in totaal personen naar de nieuwe woning. Mijn bruto-gezinsinkomen per maand is Ik werk op Walcheren/Sloegebied en woon builen Walcheren/Sloegebied O nee O ja Zo ja, de afstand van mijn woning naar het werk bedraagt km, enkele reis. I

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 19