Woonbon Ji Informatie over lokaal wonen en bouwen Nieuwe Belastingstelsel oefent krijgt eigen plek op internet invloed uit op de spaarhypotheek Woonstichting WSB wenst u veel woongenot in 2001 Gematigd positief over bouw productie s-Gravenpolder Heinkenszand Woonboo Ho ^00*STIC*fy SPELREGELS O Doorstromer* Starter* O Garage* *\t' n9 DEZE WONINGEN ZIJN REEDS VERHUURD: Sloestraat 21 Molenmeet 16a Steenvlietstraat 27 Morlodestraat 7 Boomdijk 31 Lelieplein 40 Molenmeeet 2 ONVOLLEDIG OF ONJUIST INGEVULDE WOONBONNEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN. De spaarhypotheek is een combinatie van sparen, lenen en beleggen. Er wordt geld geleend voor het huis, waarover fiscaal af trekbare rente wordt betaald. Tegelijkertijd wordt een levensverzekering afgesloten, waarover een verzekeringspremie wordt betaald. Via internet door de gemeente worden geïnformeerd over onder andere bou wen en wonen! Het regeringsbeleid is erop gericht om Informatie- en Communica tietechnologie (ICT) in te zetten om de demo cratie te versterken, de participatie van de burger te verhogen en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Het kabinet streeft ernaar dat 25 procent van de publieke dien sten door de gemeente via Internet zal wor den aangeboden. Naar thema, bijvoorbeeld bouwen en wonen. Woensdag 3 januari 2001 FAAM/VLISSINGER 15 Kantooradres: v.d. Biltplein 4 4451 AE Heinkenszand Telefoon (0113)56 20 10 Fax (0113) 56 20 81 Openingstijden: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Magnoliastraat 35 Advertentienr.: 1010013 Starter/doorstroraer j eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs: f! 745,52 Beschikbaar: 1 februari 2Ö01 Bijzonderheden voorzien van fuchl- verwarming, rolluiken en carport Voorwaarden; Leeftijd: vanaf 18 Prunusstraat 78 Advertentienr. 1010029 Doorstromer /starter eengezinswoning 4 slpkm Huurprijs: ft 874.58 Beschikbaar: 1 februari 2GÖ1 Bijzonderheden: ruime woning met 2e toitet op verdieping Voorwaarden: Leeftijd: vanaf 18 Doorstromer of starter? U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Tot de categorie door stromers behoort u als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw wo ning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhan kelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek zult Spreeuwehof 1 Advertentienr 1010049 Starter/doorstromer eengezinswoning 3 slpkm Huurprijs- f1768 81 Beschikbaar: 1 februari 2001 Bijzonderheden: hoekwoning voor zien van HR combi-ketel Voorwaarden: Leeftijd- vanaf 18 Achternaam ,„:Vóorletters MA/ Geb.datum Telefoon".' Adres Postcode Woonplaats Naam partner VoorlettersMA' Geb.Datum oartner Tot aantal personen Bruto gezinsinkomen/maand" 1 Advertentienr.: Adres: 2 Advertentienr.: Adres: u hierover nader worden ingelicht. Wan neer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er reke ning mee houden dat bij een huurprijs boven 634,- géén huursubsidie wordt verstrekt. Alle vermelde huurprijzen zijn incl. bijko mende kosten. Woonbonnen dienen uiterlijk dinsdag aansluitende op de bezorging van dit blad voor 12 uur in ons bezit te zijn. Prunusstraai 25 Advertentienr.: 1010031 Vrije sector garages Huurprijs: tl 93,40 Beschikbaar: 1 februari 2001 Zangvogelstraat 10 Advertentienr1010051 Vrije sector garages Huurprijs- fl 93.77 Beschikbaar: i februari 2001 Voor uitgebreidere informatie over de "spelregels" is op het kantoor van WSB een brochure verkrijgbaar. 3 Advertentienr.:Adres: Zelfstandige woonruimte O ja Zo ja, datum woonachtig sinds... O nee Economische binding O ja O nee Zo ja, aantal km woon* werkverkeer km Urgentieverklaring O ja O nee Plaats:Handtekening^. Datum:.....T.w Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen als basisgegevens worden gebruikt. G/) Opsturen naar: WSB, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand (gA§T Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is. 03-01 -2001 C WONEN IN DE GROENE RUST VAN REIMERSWAAL Tffritrii Bezoekadres: Markt 2, 4416 AH KrCfmingen. Postadres: Postbus 14, 4416 ZG Kruiningen. Telefoon: 0113-396400. Openingstijden Maandag t/m donderdag: 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 16.00 uur. Vrijdag: 8.00 - 12.00 uur. «WIRKCxaW Reimerswaal staat bekend om de rust die er is. Het is één van de weinige ge bieden in Nederland, die nog niet dicht bevolkt zijn. U kunt er heerlijk wandelen of fietsen. In Reimerswaal is er volop werkgele genheid. In Yerseke hebben we de mos sel- en oestercultuur. Hansweert richt zich op de scheepvaart. In Kruiningen is de procesindustrie goed ontwikkeld. Krabbendijke heeft haar fruitteelt en Ril land ontwikkelt zich op het gebied van transport. Wonen en werken kan dus heel goed samengaan in Reimerswaal. Heeft u interesse in één van onze wo ningen? Lees dan voor het invullen van de woonbon de onderstaande informa tie even door. DE SPELREGELS Bij elke advertentie zijn de kenmerken van de woning vermeld. Daarbij is ook aangegeven voor welke doelgroep de woning is bedoeld. Als u aan die voor waarden voldoet, kunt u voor de woning in aanmerking komen. Het als voorwaarde genoemde gezinsin komen bestaat uit alle bruto inkomens van het huishouden, uitgezonderd de in komens van gezinsleden jonger dan 18 jaar. Inkomen uit vermogen behoort tot het gezinsinkomen. Bij de toewijzing is de hoogte van de eventuele huursubsi die medebepalend. SELECTIEVOLGORDE Als u over een urgentieverklaring be schikt, dan krijgt u voorrang voor een passende woning. Daarnaast spelen de woon-werk afstand en de woonduur een belangrijke rol in de volgordebepaling. Degenen die wer ken in Reimerswaal of in een naastgele gen gemeente, zijn economisch gebon den. Natuurlijk dient u wel te voldoen aan de gestelde voorwaarden. AANMELDING Heeft u interesse in één of meer wonin gen? Vul dan de woonbon in en stuur deze zo spoedig mogelijk op. U kunt per woonbon hoogstens op 3 advertenties reageren. Als u over een klantnummer beschikt, dan hoeft u het onderste deel van de woonbon niet meer in te vullen. U ont vangt een klantnummer, zodra u voor de eerste keer een woonbon heeft inge zonden. Bent u niet in de gelegenheid om de Woningkrant door te nemen, dan kunt u ons een zoekopdracht geven. Wij zullen dan woningen voor u selecteren die aan uw wensen voldoen. Neem met ons contact op als u een zoekopdracht wilt geven. Als u voor een woning in aanmerking komt. nodigen wij u uit voor een nader gesprek en een bezichtiging. Mochten uw gegevens bij controle niet blijken te kloppen, dan vervalt het aanbod. Na de bezichtiging krijgt u één dag be denktijd om definitief te beslissen. Ais u geen bericht ontvangt, dan bent u niet geselecteerd voor een woning en kunt u reageren op de advertenties in de volgende Woningkrant. NADERE INFORMATIE Nadere informatie over het huren van een woning treft u aan in onze brochu re, die op ons kantoor verkrijgbaar is. Heeft u vragen of opmerkingen over het huren van een woning van de Stichting AWR (voorheen Algemene Woning bouwvereniging Reimerswaal) dan kunt u ons bellen. Wij zullen u graag nader informeren. Woonbonnen dienen uiterlijk dinsdags aansluitend op de bezorging van deze Woningkrant vèór 12 uur in ons bezit te zijn. Scheldestraat 68, Hansweert ADVERTENTIE 912 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 3 huurprijs f745,04 beschikbaar per 9 februari 2001 VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 2 - 4 Inkomen vanaf f 2.800,00 Mooie hoekwoning, waarvan de zolder bereikbaar is met een vli- zotrap. De woning is voorzien van een HR-combi-ketel. Swaanhilstraat 47, Rilland ADVERTENTIE 920 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 3 huurprijs f 636,58 beschikbaar per 2 februari 2001 VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 2 - 3 Inkomen vanaf f 1.800,00 Mooie, rustig gelegen tussenwoning met grote achtertuin. De wo ning is voorzien van een HR-combi-ketel. i Mijn belangstelling gaat uit naar: 1 Advertentienr.:Adres: 01 2 Advertentienr.:Adres:j I 3 Advertentienr.:Adres: Achternaam:Voorletters: Zwartebessestraat 22, Krabbendijke ADVERTENTIE 922 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 4 huurprijs f 891,62 beschikbaar per 16 febr. 2001 VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 2 - 5 Inkomen vanaf f 3.400,00 Zeer ruime tussenwoning met 4 slaapkamers en een tweede toilet in de badkamer. De zolder is bereikbaar met een vaste trap. Zwartebessestraat 11, Krabbendijke ADVERTENTIE 870 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 3 huurprijs f757,73 beschikbaar per direct VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 1 - 3 Inkomen vanaf f 2.800,00 Leuke tussenwoning, gelegen aan een woonerf, op loopafstand van het centrum. Eendracht 20, Hansweert ADVERTENTIE 908 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 3 huurprijs f812,95 beschikbaar per 19 januari 2001 VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 2 - 4 Inkomen vanaf f 3.200,00 Tussenwoning in een aantrekkelijke, rustige buurt. De woning is voorzien van een HR-combi-ketel. Kerseplein 24, Krabbendijke ADVERTENTIE 932 woningtype eengezinswoning aantal slaapkamers 3 huurprijs f 804,28 beschikbaar per 14 febr. 2001 VOORWAARDEN Leeftijd vanaf 18 jaar Aantal personen 2 - 4 Inkomen vanaf f 3.000,00 j Geb.datum:M/V Ik heb een klantnummer: O ja O nee Mijn klantnummer is: iL_i_j I i (Ais u een klantnummer heeft, hoeft u hieronder niets in te vullen) I J Adres: I Postcode plaats: Overdag telefonisch te bereiken op (privé): I J Overdag telefonisch te bereiken op (werk): Naam partner:voorletters: Ik betrek de woning met:personen I Mijn bruto gezinsinkomen is: ...per f» 10 J s maand/jaar...:. i Ik woon in een zelfstandige woonruimte O ja, sinds O nee j Economische binding I O nee I O ja I plaats van het werk: I aantal km woon/werk: Aan een woonerf gelegen tussenwoning, die recent gemodernis- serd is. De zolder is bereikbaar met een vlizotrap. Minster Van Boxtel voor Gro te Steden- en Integratiebeleid stelt vier miljoen gulden be schikbaar voor de stimule ringsregeling waarmee ge meenten een productencata logus op het internet kunnen zetten. Eén overheid, één loket is hierbij de gedachte. Van Boxtel hecht eraan dat al le Nederlandse gemeenten in 2002 een website hebben. Die website moet burgers en be drijven informatie bieden die zij zoeken en moet burgers de mogelijkheid geven om inter actief te communiceren met hun gemeentebestuur. Productencatalogus Om gemeenten te onder steunen bij het realiseren van een goede elektronische dienstverlening aan de bur ger stelt Van Boxtel een een malige bijdrage beschikbaar aan de kosten van het plaat sen van een gemeentelijke productencatalogus op het internet. Die bijdrage is maximaal 25.000 gulden per gemeente. De aanvragen van de ge meenten zullen in volgorde van binnenkomst worden be handeld. Het is dus voor ge meenten belangrijk om snel te reageren wil men gebruik kunnen maken van deze re geling. Gemeenten moeten wel aan een aantal voorwaarden vol doen. Zo moet de website door slechtzienden en blin den te raadplegen zijn, moet de raadpleging kosteloos zijn en moet voor minstens vijf tig producten de mogelijk heid bestaan een formulier af te drukken dat men kan in vullen en terugsturen. Daarnaast dienen de produc ten en diensten gemakkelijk zoekbaar te zijn gerubri ceerd, naar thema, doel groep (bijvoorbeeld jongere of oudere inwoner). De ge meente dient de producten catalogus binnen een jaar na toekenning van de bijdrage op het internet te plaatsen en daarop de productencata logus tenminste een jaar be schikbaar en actueel te hou den. 'De toekomst van de stad; de stad van de toekomst' 'De invloed van nieuwe tech nologie reikt verder dan de arbeidsmarkt', sprak Van Boxtel op de conferentie 'De toekomst van de stad; de stad van de toekomst' op 12 oktober. 'Want in tegenstelling wat futurologen veronderstellen, is ICT geen kille technologie die mensen uiteendrijft. ICT is een middel dat ons kan helpen om de sociale cohe sie in de wijken te bevorde ren en daardoor participatie van actieve burgers te ver groten. Dat komt de integratie ten goede. In dit verband wijs ik op de mogelijkheden die ICT biedt om de participatie van burgers te vergroten en daardoor de democratie te versterken. Inspraak op lokaal, regionaal en nationaal niveau, opinie peilingen en verkiezingen zullen in gedigitaliseerde vorm meer burgers aanspre ken.' Aan het eind van de looptijd van de hypotheek wordt de 'schuld' met de uitkering van de verzekering in één keer af gelost. Vanaf 1 januari 2001 geldt voor de uitkering van de levensverzekering een vrij stelling van 554.000 gulden voor twee partners en 272.000 per persoon. De vrij stelling is éénmalig. Het vrij gestelde, uitgekeerde bedrag moet worden aangewend als eigen geld bij de aankoop van een nieuwe eigen wo ning.De spaarhypotheek is geschikt voor mensen die op zeker gaan en die zekerheid willen combineren met fis caal voordeel. De premie be staat uit een spaarpremie en risicopremie. Met de risico premie wordt (een deel van) de overlijdensrisico afgedekt. Tijdens de kooptijd van de hypotheek vindt geen aflos sing plaats. In plaats daarvan wordt via de levensverzeke ring exact het bedrag bij el kaar gespaard, dat aan het eind van de rit nodig is om de hypotheekschuld af te los sen. Over de 'spaarpot', die met de spaargelden wordt opgebouwd, wordt rente ver goed. Deze rente is gelijk aan de hypotheekrente. Daardoor is de last betrekkelijk onge voelig voor renteschomme lingen. Stijgt de rente, dan daalt de spaarpremie. Daalt de rente, dan stijgt de spaar premie. Is er sprake van ei gen vermogen die in het huis wordt gestopt, dan zal de spaarhypotheek nog gunsti ger uitvallen. Het bedrag aan eigen kapitaal wordt dan na melijk 'geparkeerd' in een premiedepot. Hierover wordt rente vergoed die is gekop peld aan de hypotheekrente. Vanuit het premiedepot wor den de spaar- en risicopre mies betaald. Bij deze con structie wordt optimaal van de fiscale voordelen gebruik gemaakt. In beginsel betaalt men alleen fiscaal, aftrekbare hypotheekrente. En dat bete kent (aanzienlijk) lage woon lasten. De netto maandlasten blijven gedurende de hele looptijd ongeveer gelijk; geen tussen tijdse aflossing, dus optimale hypotheekrenteaftrek; op de einddatum is de hypotheek op de cent af afgelost. De looptijd van de spaarhypo theek is minimaal 20 jaar. Wordt het huis eerder ver kocht, dan komt er geen kapi taal vrij, want het opgebouw de spaardeel blijft in de polis. De polis kan wel meeverhui zen naar een nieuw huis. In plaats van rentevergoeding over de spaarpremies kan er voor worden gekozen de spaarpremies te beleggen. Het rendement over de spaar premies kan zo hoger uitval len dan bij de 'normale' ren tevergoeding. Dit extra ren dement kan leiden tot lagere maandlasten. In veel gevallen wordt een hoger kapitaal op gebouwd dan nodig is om de hypotheek af te lossen. Er kan dan eerder worden afgelost of er blijft aan het einde van de looptijd extra kapitaal over. De garantie de schuld aan het eind van de looptijd te kunnen aflossen, gaat dus niet altijd op bij een spaarhy potheek met beleggen! Voor beeld: Iemand verkoopt een eigen huis, terwijl in het ver leden uit de kapitaalverzeke- ringsuitkering de hypotheek schuld al is afgelost. De huis eigenaar was vrij om de nieu we woning met een geheel nieuwe hypotheeklening te fi nancieren. Dat kan niet meer vanaf 2001. De vrijgestelde uitkering van de polis wordt geacht te worden aangewend voor de financiering van de volgende eigen woning. Met andere woorden: alleen de le ning die daar qua financie ring bovenuit gaat, leidt nu tot aftrekbare hypotheekren te. De bedrijfstak bouwnijver heid blijft profiteren van de huidige welvaart en blijft zich voorspoedig ontwikkelen. Vorig jaar steeg de bouwpro ductie met ruim 5,5 procent en voor 2000 en 2001 wordt een stijging van 4,9 en 2 pro cent verwacht. Voor de mid dellange termijn (2002-2005) is het vooruitzicht gematigd positief: een gelijk blijvende productie of een lichte stij ging, zo schrijft staatssecreta ris Remkes van VROM (en coördinerend bewindsman voor de bouw) in de Bouw- prognoses 2000-2005, die hij onlangs naar de Tweede Ka mer heeft gestuurd. De gunstige ontwikkeling op korte termijn hangt nauw sa men met de gunstige alge' mene economische conjunc tuur. Volgens de Macro Eco nomische Verkenningen 2001 van het Centraal Planbureau groeit de economie (BBP) dit jaar met 4,5 procent en vol gend jaar met 4 procent. Dit optimisme wordt onder steund door het vertrouwen van producenten en consu menten. Het gaat vooral goed met de bouw van kantoren voor commerciële verhuur. Ook voor de handel, horeca en de vervoersector wordt veel ge bouwd. «CAUtX

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 15