breed Al in de zomer voorbereid op een strenge winter Het nieuws in de eenentwintigste eeuw II- Jonge Jenever uitverkoop DELSCHER Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 17 WOENSDAG 3 JANUARI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 1 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Inge Adriaansen Een heel jaar door zijn ze er mee bezig: wel of geen elfstedentocht dit jaar. Wie kent ze niet de sporters die op de meest onwaarschijn lijke tijden de fietspaden, stranden en bospa den trotseren om in topvorm te zijn als de vorst toeslaat. Werd in Amsterdam vorige week zaterdag de eerste kortebaanwedstrijd op natuurijs verreden, op Walcheren kijken ve len uit naar het lange afstandswerk met als topper de Friesche Elfstedentocht. Volgens de echte liefhebbers gaat het bij deze beroemde tocht niet om een schaatswedstrijd alleen. De Elfstedentocht beheerst een deel van hun le ven, in positieve zin dan. Geluk Weissensee Nieuwsvoorziening bestaat sinds de mensheid er zich bewust van is dat de wereld groter is dan alleen dat ene dorp. De eerste nieuws- brengers waren misschien wel de marskramers die met hun waren van dorp tot dorp gingen. De actualiteitswaarde van het nieuws was vaak niet eens het belangrijkste, het was al heel wat als men wist wat er er gens anders gebeurde. Tegenwoordig is dit niet meer zo, het is niet on gebruikelijk meer dat een nieuwsfeit aan de andere kant van de wereld in 'real time' hier op Walcheren te volgen is. De wereld is een dorp en de dorpsomroeper heet www.NEWSS.com. Vaak echter is het eerste nieuws, hijgerig en heet van de naald, niet eens zo interessant. Er staat de hedendaagse mens een dusdanig uitgebreid scala aan media ter be schikking, dat hij kan kiezen hoe actueel of uitgekristalliseerd hij het nieuws tot zich wil nemen. Zeeuwse wortels Voetenbank Digitaal Zaken Zijn Zaken Streeknieuws iDGgener huls-aan-hulskrantGn Daar is hij nu directeur van een Hongaarse vestiging van het Nederlandse moederbe drijf. „Het nieuws? Ik kijk veel naar het televisienieuws. Mijn Nederlandse krant komt drie keer per week mee met de materiaaltransporten uit Ne derland. 'Ton Janssen, afgeven bij de portier' staat er op de adres wikkel van die krant" vertelt hij lachend. Door het scannen van het televisienieuws en on danks het verlate aanleveren van de krant denkt Janssen toch goed op de hoogte te zijn van het wereldnieuws. „Maar je ziet wel verschil tussen krantennieuws en televisie nieuws: het krantennieuws is wat meer bezonken en wordt beter afgewogen gebracht." Over een digitale krant zegt Janssen: „De krant lezen via internet gaat hier moeilijk, de telefoonlijnen zijn hier nog te onbetrouwbaar. Maar zelfs al zou het wel gaan, dan vind ik het nog geen volwaardig al ternatief. Ik zal altijd het pa pier in mijn vingers willen voelen. Een krant bij het ont bijt, dat doe je toch niet achter je computer? En met een in- ternetkrant op een beeld scherm kan ik geen vliegen doodmeppen... (Advertentie) Delscher Mode Grote Markt 11-13 Goes 01 13 - 22 76 07 Deze week: Inloopmorgen Trefpunt GALM project BV Monumentenbeheer Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'Kabouter Plop in de Wolken', 'The Grinch' en 'Mariken'. De Heemkundige Kring De Bevelanden viert het 25-jarig bestaan met de reizende tentoonstelling De Verheerlijkte Bevelanden. In de Nederlands Hervormde Kerk in Kapelle wordt 6 januari een nieuwjaarsconcert met panfluit en twee orgels gegeven. Vrijdag 5 januari om 15 uur speelt poppentheater 'Ijswoestijn' in de Stadsschouwburg in Middelburg 'De Drie Musketiers'. pag Huurders zijn tevreden over Goese woningcorporatie RWS. Huurprijs blijkt volgens onderzoek Woonbond belangrijker dan de omgeving van de woning. saimii miiiin a Advertentieverkoop (0118)484 316 Redactie (0118)484 276 Bezorgklachten (0800)023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes (advertentie) GOES: Winkelcentrum De Bussel (bij Jan Bruijns Supermarkt) Meer informatie? Bel onze slijterij: 0113 - 233 960 of kom eens langs - Beukenhof 14 pag. m vlissinger cfcUWSEB,IBLlo Adrie Riemens (54) uit Dom burg is een van die mensen waarvan het hart sneller gaat kloppen, zodra het kwik onder nul daalt. Al van jongs af aan is hij een fervent schaatser en houdt de elfstedentocht hem bezig. Het zit zoals hij zelf zegt gewoon in de familie: je krijgt het mee of niet. „Ik weet nog dat mijn opa altijd lange toch ten maakte, als er voldoende ijs was reed hij naar Middel burg op de schaats en hij had ook een elfstedentochtkruisje, maar of hij hem ooit zelf gere den heeft weet ik niet. We vonden het kruisje pas na zijn overlijden. Maar ook mijn moeder schaatste graag, ik zie haar nog gaan in bóeren- dracht", herinnert Riemens zich. De Domburger heeft er heel wat over om de tocht mee te kunnen rijden. Het hele jaar door houdt hij zijn conditie op peil door te fietsen. Daarnaast traint hij regelmatig op kunst ijs in Den Haag of Eindhoven. „Om de tocht behoorlijk te kunnen rijden, dus zeg maar in zo'n 10 tot 12 uur, moet je toch wel 1000 kilometer in de benen hebben. En dan is het handig als je kan trainen op kunstijs." Volgens Riemens zijn de schaatsen minder belangrijk, ze moeten gewoon goed zijn. Schaatsen van duizend gul den of meer vindt hij klinkkla re onzin. „Mijn Noren heb ik al van m'n zestiende en die zijn nog altijd prima, je moet gewoon kunnen schaatsen en daar helpt duur spul je niet bij. Jammer genoeg rijden er nog altijd veel slechte schaat sers mee, die de boel erg op houden op de smalle stuk ken." Maar een goede condi tie en kunnen schaatsen is niet genoeg om ook daadwer kelijk te kunnen starten in Friesland. Het gelimiteerde aantal toegestane deelnemers en daarmee verwante loting systeem zorgt keer op keer voor massale teleurstellingen. Riemens, die te boek staat als potentiële deelnemer, werd zelf nog nooit ingeloot. Toch is hij de trotse bezitter van twee kruisjes. Echte liefheb bers zijn blijkbaar niet voor één gat te vangen en ook een leugentje mag best. „Ja, de kans dat je ingeloot wordt is klein, dus dan moet je creatief zijn en geluk hebben. Twee keer had ik het geluk om, op andermans naam weliswaar, mee te doen. Dat was in '86 en in '97. In 1986 zette in een 'kleintje' in de PZC en zo kwam ik aan een deelnemers- bewijs, dat kon toen vrij ge makkelijk. En in 1997 ben ik in de plaats van iemand die ziek werd gegaan. Dat was nog wel spannend, want het huidi ge registratiesysteem aan de start is normaal gesproken waterdicht. Maar, het geluk was weer met mij, want er was een stroomstoring in de Frieslandhallen waardoor het registratiesysteem niet werk te. Voor mijn identiteitsbewijs had ik de smoes al klaar: ik had hem 20 kilometer verder op op mijn logeeradres laten liggen. Verder konden ze zon der stroom toch niets checken dus ik mocht starten", lacht Riemens. Maar ook zonder reële start kansen rijdt Riemens, als de tocht gereden wordt, met zijn Cor Schipper (vooraan) rijdt de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee op klapschaats. gezin naar Friesland. „Als de tocht doorgaat rijd ik hem al tijd, soms vooraf en soms er na, maar ik moet er geweest zijn." Cor Schipper (43) uit Middel burg is ook zo'n enthousiaste ling. Schaatsmarathons vor men een wezenlijk onderdeel van zijn leven. Anders dan Riemens laat Schipper zijn schaatsplezier niet afhangen van de Nederlandse winters, als hei niet wi' vriezen reist hij 'gewoon' af naar Oostenrijk om daar op de Weissensee de marathon te rijden. De jaren tachtig waren prima om te schaatsen op natuurijs, toen heb ik echt veel geschaatst. Helaas niet in de twee Frie sche Elfstedentochten, want toen was ik nog geen lid. Van af dat moment heb ik heb mijn zinnen gezet op de Alter natieve Elfstedentocht die sinds 1988 in Oostenrijk ge houden wordt. Vanaf 1990 ben ik gaan trainen op de Vechtsebanen in Utrecht met het doel om in '93 de Weis- sensee-marathon te rijden. En ja hoor, in januari 93 reed ik hem voor hei eerst. Een fan tastische ervaring was dat: in het donker samen met nog tweeduizend andere schaat sers onder aanmoediging van de ronkende helikopters ver trekken met allemaal hetzelfde doel." Schipper bleek goed voorbereid want in ruim acht uur wist hij de tweehonderd kilometer af te leggen. Na de ze eerste indrukwekkende er varing had de Middelburger de smaak te pakken en wer den de trainingsschema's ver fijnd en verbeterd. Ook het materiaal werd aan gepast. De oude Noren maak ten plaats voor speciaal op maat gemaakte schaatsen en momenteel zweert Schipper bij de klapschaats. Een heel jaar lang is hij bezig met de schaatsmarathon, 's zomers veel fietsen, skeeleren en atle tiek en 's winters zoveel mo gelijk schaatskilometers ma ken. „Als je marathons wil schaatsen moet je daar een heel jaar voor trainen, je kunt niet afwachten of het wel gaat vriezen, want dan ben je te laat." 1996 leek het jaar van zijn leven te worden, Schipper werd ingeloot voor de Frie sche Elfstedentocht, maar he laas op 6 februari werd de tocht vanwege de voorspelde invallende dooi afgelast: „Met die dooi viel het wel mee, dus toen heb ik vrijdagsmiddags besloten om samen met een collega naar Friesland te rij den. We hebben bij wild vreemde mensen onderdak gevraagd en gekregen en zo reden we de volgende dag sa men met nog zo'n tweedui zend dwarskoppen de offici euze Elfstedentocht en het werd echt niet warmer dan - 10 graden. Heel leuk was trou wens de stunt van een beken de bierbrouwerij die de offici euze deelnemers de meest ei gengereide staatsonder scheiding ter wereld overhan digde en hen later in maart op een groot feest trakteerden." Vanwege de onzekerheid rond de Friesche Elfstedentocht be sloot Schipper zich in 1998 en 2000 in te schrijven voor zijn derde en vierde schaatsmara thon op de Weissensee in Oostenrijk. Voor 2001 heeft hij het ambitieuze idee opgepakt om zowel aan de wedstrijd als aan de Ronde van Oostenrijk mee te doen. „Zo ontzettend ambitieus is het niet, sporten vormt gewoon de rode draad door mijn leven", stelt Schio- per enigszins bescheiden vast. „Het is gewoon een drive die mij heel veel genoegdoening geeft", legt Schipper uit. En schaatsen is gewoon heerlijk om te doen, na een tijdje kom je in een soort roes en dat geeft een heerlijk gevoel van vrijheid, misschien zelfs ver gelijkbaar met andere mo menten van zogenaamde ont aarding besluit Schipper la chend. In de krantenhoek van de Pro vinciale Bibliotheek in Middel burg is Ronald Dingemanse een vaste gast. Hij leest daar vrijwel dagelijks gratis de krant. Vandaag moest hij toch in de bibliotheek zijn om een boek in te leveren. Vaak gaat hij ook doelbewust alleen maar om de krant te lezen. „Hoofdzakelijk lees ik de Volkskrant," vertelt Dinge manse „voor de lokale agen da's blader ik dan ook nog de PZC door. Thuis krijg ik wel de Faam/Vlissinger en de Schel- debode, maar behalve yoor het uitnieuws lees ik deze ei genlijk niet". Een abonnement op een dagblad heeft Ronald Dingemanse niet. Voor een deel van de dagelijkse kran tenlezers heeft de kranten- hoek in de bibliotheek ook een sociale functie denkt hij „En met slecht weer zal deze ruim te ook best een schuilfunctie hebben..." „Ik sla geen week over!" ver telt een enthousiaste me vrouw Driesen uit Zoutelande. Vrijwel iedere week vult ze de kruiswoordpuzzel uit De Faam/Vlissinger in en stuurt ze de oplossing naar de krant. „Alleen waren de puzzels de laatste weken soms wat moei lijk, die ronde puzzels". Maar niet alleen daarvoor leest me vrouw Driesen het Walcherse huis-aan-huisblad. „Ik woon pas sinds drieënhalf jaar weer op Walcheren en ik vind al het Walcherse nieuws zo leuk. Mijn zus woont nog in Rotter dam en aan haar stuur ik de krant altijd door, dan kan zij daar ook het Walcherse nieuws lezen" vertelt de steeds enthousiaster worden de Zeeuwse. Wel vind ik het erg jammer dat 'Walchers plat' er niet meer in staat". Behalve de huis-aan-huisbla- den leest mevrouw Driesen geen andere kranten:,, Voor het Zeeuwse nieuws kijken we altijd om tien uur naar Om roep Zeeland en voor het lan delijke nieuws naar het jour naal van acht uur." Sinds een jaar of twee is er een nieuwe loot aan de kran tenboom: de gratis treinkran ten Spits en Metro. Deze och tendkranten met daarin het actuele nieuws kunnen gratis meegenomen worden op de Nederlandse treinstations. De losse krantenverkoop in de stationskiosken is hierdoor gedecimeerd. Er zijn zelfs mensen die niet met de trein reizen, maar wel speciaal voor de gratis krant op en neer naar het station gaan. De krantenartikelen zijn geschre ven op de reisduur van de ge middelde forens: korte, zake lijke informatie en weinig ach tergrondinformatie. 'Spits' is de sensatie- en roddelvariant van de twee krantjes, 'Metro' de iets serieuzere van het stel. „De kranten slingeren overal door de trein" vertelt een con ducteur. „De eerste forensen lezen ze 's ochtends, op weg naar hun werk en de rest van de dag liggen ze als oud pa pier in de trein. Gelukkig schuiven de reizigers ze nogal eens onder hun schoenen als ze de bank als voetenbank wil len gebruiken". De heer Quist uit Veere heeft zijn abonnement op de PZC al een paar jaar geleden opge zegd. Niet alleen omdat hij de krant van Internet haalt, hoe wel hij dat laatste wel een paar keer per week doet. „Die computer heb ik toch staan, en die internetaansluiting heb ik ook, dus waarom zou ik het niet doen?" Voor de gepensio neerde Veerenaar is internet geen vervanging van de krant, dan zou je dagelijks moeten kijken. Hij heeft geen abonne ment op een ander dagblad, maar met de combinatie van internet en de huis-aan-huis- bladen blijft hij toch genoeg bij. Ton Janssen is door zijn baas uitgezonden naar Budapest. Voetbal Combinatie Vlissingen heeft twee nieuwe hoofdsponsors. De Vlissingse bedrijven Kojo Engineering b.v. en C-Services Holland b.v. hebben sinds kort hun naam met de voetbalclub verbonden. Wendy Bijl opende onlangs aan de Vlissingsestraat in Oost-Souburg haar hondentrimsalon. Marlous Pleijte en Mila Bouwense, beide 17 jaar en leerlingen van Stedelijke Scholengemeenschap Neha- lennia uit Middelburg, wonnen het Nederlands Kam pioenschap Debatteren voor middelbare scholieren. De prijswinnaars van de Eftelingkleurplaat Gevonden voorwerpen De gratis treinkranten vinden gretig aftrek bij de reizigers. (advertentie) heeft alle dranken ryn Hplil!/ mm

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1