Uut 't Frans (2) Scheldeloodsenkoor en Zeeuws Orkest op schijf Winterfestijn Middelburg gaat door Theatertour Kinderen voor Kinderen Bluesrockin De Piek de Klerk WOENSDAG 1 DECEMBER 1999 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 101 - NUMMER 48 parketvloeren b.x/. Seisplein 5 Middelburg de grootste speciaalzaak van Zeeland Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: door Jan Zwemer Ook de Walcherse steden hebben ty pische restjes be waard uit het Frans dat in vorige eeuwen hier in Nederland po pulair was. Welke Middelburger kent er niet de kiksausAls je dat hoort denk je aan een plezierige vloei stof waar je een kick van krijgt of zo, maar niemand heeft die saus ooit gezien. ©QMGWQK) S p U i straat Vlissingen tel: (0118)422100 door Ellen de Dreu Kaarten voor de Millennium Sea Proms-con- certen van het Scheldeloodsenkoor zijn er al niet meer: die waren binnen enkele uren na de aankondiging van het nieuws uitverkocht. Wel is een uitgebreide bloemlezing van het concert vanaf vrijdag (3 december) op cd verkrijgbaar. Aan het schijfje, getiteld Stormy Weathers, ver leenden soulzangeres Madeline Bell, de beken de bariton Ernst Daniël Smid, het Zeeuws Or kest, de Sea Sound Singers en sopraan José Dorleijn-Heijdens hun medewerking. Van het uitgelaten 'Wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd' tot het ingetogen 'Fotoalbum': alle succesnummers van twintig jaar Kinderen voor Kinderen komen aan bod in de theater tour die zondag (5 december) te zien is in de Stadsschouwburg in Middelburg. Wie leest over het biuesrocktrio Take it for Granted, leest over grote na men in de bluesrock en verwante genres. De zang van Janis Joplin, de geest van Rory Gallagher, voor programma's bij Wal ter Trout, Popa Chub by, Pat Travers en Jeff Healy. De Brabantse band Take it for Gran ted speelt zaterdag (4 december) in De Piek in Vlissingen. Een krappe vier weken voor de aanvang van het schaatsfeest heeft de Stichting Evene menten Middelburg (SEM) dan eindelijk duide lijkheid: het Winterfestijn gaat definitief door. Wittem's Winf(e( faam/ tel. 0118-626721 fax. 0118-642676 home page http: //wmw. zeelandnet. nl/dekJerkparket/ Email: deklerkparket@2eelandnet.il Commissievergaderingen Veranderingen in de afvalinzameling in Arnemuiden Bereikbaarheid in de millenniumnacht De meesten kennen het woord in de samenstelling dat is de kiksaus. Het betekent zoiets als 'dat was het dan' en wordt dus gezegd wanneer ie mand vindt dat er maar tot de orde van de dag overgegaan moest worden. Men veronder stelt dat de kiksaus afgeleid is van het Franse woord 'quel- que chose', dat 'iets' betekent. Een vergelijkbaar restant uit het Frans hoorde ik van een Vlissingse. Zij vertelde me dat in de Scheldestad vroeger sukesuus gezegd werd voor 'voor spek en bonen' spelen. Zou het kunnen komen van het franse 'c'est que c'est' (spreek uit: sèkusè)? Dat is mogelijk, maar het kan ook best een vervorming zijn van 'kwansuis'. Dat is een ouder wets Nederlands woord (te genwoordig: quasi) dat uit het oudfrans komt. Op Walcheren kwam dat vroeger, volgens het Zeeuws Woordenboek, voor in de vorm kesuus. Zo zou ook te verklaren zijn waar om men op Aagtekerke kuus- kuus zei voor 'voor spek en bonen'. Van enkele andere woorden die maar op één plaats voor komen vraag ik me af of ze ook Franse wortels hebben. Het eerste is het Arnemuidse bewiesje. Dat betekent: een kleine hoeveelheid drinken in een kom of glas (een boombe- dekje zegt men op Oostkap- pel). Het Franse woord voor 'bewijs' is 'preuve' en de Ne derlandse vorm van dat woord (proeve of proefje) geeft precies aan wat dat beetje drinken is ten opzichte van de grotere hoeveelheid: het is maar even om te proe ven. Ooit moet een vorige ge neratie Aerremuuenaers het woord naar het Nederlandse bewiesje vertaald hebben, denk ik. Het is bekend dat er zich in Arnemuiden nogal wat mensen uit zuidelijke streken gevestigd hebben. Voor het andere woord moe ten we even buiten Walche ren, naar Bruinisse waar men een eigen dialect met veel ou de woorden heeft. Schoenen werden er vroeger, bij wijze van scherts, ook wel vluchtpe- tiens genoemd. Het is duide lijk dat het laatste deel ervan een vervorming is van 'botti nes', het Franse woord voor laarsjes. Voor het eerste deel van het woord komen we weer terug op Walcheren. Een Weskappelaer vertelde me eens over oude woorden: Was 't waerm en dee je een stik goed of, dan was je in 't vluchtbuis. Hebben beide woorden misschien te maken met het feit dat je er gemakke lijk mee op de vlucht kon slaan? Immers, op schoenen kom je heel wat sneller voor uit dan op de klompen, die meestal gedragen werden. Het was natuurlijk scherts, maar dan scherts uit een tijd dat er nog wel herinneringen waren aan het vluchten voor een vijandig leger. Het West- kappelse vluchtbuis is natuur lijk nog veel duidelijker als scherts bedoeld: een jas meer of minder scheelt bij het vluchten nu ook niet zoveel... The World is not Enough, heet de nieuwste James Bondfilm. Opnieuw zet Pierce Bros- nan een uiterst Engelse geheim agent neer in een spetterende productie. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes Zeeuw van de eeuw-verkiezing. Vul uw keuze in. fH Pietenfeest: woensdag 1 dec. 14.30 tot 15.30 uur In bieb Souburg 16.00 tot 17.00 uur Sintspeurtocht: 1 tot en met 3 dec. Grabbelen zaterdag 4 dec. 13.30 tot 14.00 uur Nu ook thuis dwalen door 't Spui? Internet: www.spui.nl! Superkorte computercursussen. Introductie 6 en 20 december, Internet 13 en 27 december. (advertentie) Bijna alle nummers die vrij dag 10 en zaterdag 11 decem ber op het programma staan, zijn op Stormy Weather te ho ren. De opnamen zijn gemaakt in de Sint Jacobskerk, waar ook de Millennium Sea Proms worden gehouden. Bijzonder aan zowel het concert als de cd is het gegeven dat het Scheldeloodsenkoor nu eens niet met de eigen muzikanten (accordeonist, banjonist en violisten) optreedt, maar met een 62 muzikanten tellend symfonieorkest. Het cd-tje is een bonte aan eenschakeling van klassieke en traditionele werken, die al le als bindend thema 'water' hebben. De dirigent van het Schelde loodsenkoor, Léon Bours, te kende voor de orkestbewer kingen van de koormuziek voor het orkest. De shantie 'De Avond op de Rede' werd door Joan Berkheimer, de diri gent van het Zeeuws Orkest, gearrangeerd. Aan concert en schijfje werk ten nogal wat bekende namen mee. De Amerikaanse soul zangeres Madeline Bell laat haar muzikale talenten tot uit drukking komen in de num mers 'Stormy Weather', 'Bridge over Troubled Water' en 'Cry me a River'. Bell werd geboren in New Jersey en be gon al op vijfjarige leeftijd met haar zangcarrière, onder leiding van haar grootmoeder. Tien jaar later maakte ze deel uit van de Alex Bradford Sin gers, destijds één van de meest gevraagde gospelgroe pen in de Verenigde Staten, inmiddels werkt ze voorname lijk vanuit Engeland, waar ze zelfs haar eigen tv-special kreeg bij de BBC. Ook nam ze deel in de New London Choral onder leiding van Tom Parker. Ernst Daniël Smid zingt num mers als 'Stormy Weather Boys', 'Conquest of Paradise' en 'De Avond op de Rede'. De ze in Enschede geboren bari ton mag zich tot Neerlands bekendste zangers rekenen. Hij presenteert voor Tros-tele- visie een eigen serie televisie programma's onder de titel 'Una Voce Particulare'. Tijdens de première van de Neder landse versie van de musical Les Misérables blijkt dat de van oorsprong operabariton zich als een vis in het water voelt in de wereld van de mu sical. Zijn meeslepende vertol king van Javert maakte hem in één klap beroemd. Hij pro duceerde twee solo-cd's, waarvan de eerste werd be kroond met een Zilveren Harp. Ernst Daniël Smid werkte al Het Scheldeloodsenkoor tijdens een jubileumconcert in 1996. eerder samen met het Schel deloodsenkoor tijdens de pro ductie van de cd 'Sailing', die werd opgenomen in het kader van Sail Amsterdam 1995. Een Zeeuwse bijdrage komt van het damesbarbershop- koor de Sea Sound Singers, die op vier van de achttien nummers van zich laten ho ren. De Vlissingers bestaan in middels al zestien jaar. Er wordt a capella gezongen, in vierstemmige harmonie. Het koor wist, onder leiding van dirigent Rob van der Meule, grote naam op te bouwen. Nu is de leiding in handen van Don Henken. Na cursussen in Engeland bouwde hij zijn mu zikale kennis uit in het koor. Dat heeft ook al zijn vruchten afgeworpen: op de laatste Na tionale Conventie werd de ar tistiek leider beloond met het hoogste aantal punten in de categorie 'music'. Een nieuwe overwinning op dit jaarlijks treffen zit eraan te komen, denken de Sea Sound Singers zelf. Ze wonnen al vijf van de negen Nationale Conventies die tot nu toe gehouden wer den. De Vlissingse sopraan José Dorleijn-Heijdens laat haar bijzondere stemgeluid horen in 'Me voila, seule dans la nuit' uit De Parelvissers van Bizet. Dorleijn-Heijdens kreeg al op jonge leeftijd haar eerste zanglessen. Toen ze negentien was, vertolkte ze bij de Wal cherse Operette- en Musical vereniging reeds een hoofdrol in De Zigeunerbaron en De Graaf van Luxemburg. Na de opheffing van het gezelschap richtte ze - met anderen - het operette- en musicalgezel schap Groep Papilion op. Dor leijn-Heijdens is lid van vocaal ensemble Elancore en heeft met pianist Jaap Edel een ei gen gevarieerd programma. Overigens is de cd niet in de platenzaak te verkrijgen. Wie een exemplaar wil hebben kan zaterdag (4 december) tussen 10 en 15 uur terecht in de Nederlandse Loodsen So ciëteit aan de Boulevard de Ruyter in Vlissingen. Na Sin terklaas is de cd op werkda,- gen tussen 9 en 17 uur te be stellen bij J.A.T. Aben (0118 - 642 822). Tamarah Fikensher zingt het bekende 'De Pest aan Pesten'. foto Bob van der Meuten Het Vara-Kinderen-voor-Kin- derenkoor bestaat twintig jaar en gaat daarom voor het eerst in twintig jaar op tournee. Het jongerenkoor zingt in een con cert van anderhalf uur de ster ren van de hemel. Het koor bestaat uit twintig er varen jonge mensen van der tien tot en met achttien jaar. Henk Westbroek presenteert, maar zingt zelf ook af en toe een deuntje mee. Zijn band 'Consorten' begeleidt het koor. Het dirigentenstokje is in handen van Majel Lustenhou- wer, die al vanaf de eerste Kinderen voor Kinderen-lp bij de organisatie is betrokken. Het eerste album van Kinde ren voor Kinderen verscheen in 1980 en was meteen een hit. Nog steeds is het koor marktleider op het terrein van de jeugdmuziek. Een lange rij met bekende namen werkte door de jaren heen voor de Ip's en later cd's: Ivo de Wijs, Toon Hermans, Bennie Jolink, George Kooymans en de for matie T-Spoon. Voorafgaand aan de voorstel ling geeft Sinterklaas acte de présence in de foyer van de Stadsschouwburg. De voor stelling begint om 13 uur. (advertentie) De bandleden zijn al twaalf jaar bij elkaar. De harde kern wordt gevormd door gitarist John Dirven en zangeres Net ty Driessen. Dit jaar kwam het zesde studio-album van de band uit, getiteld Tear it Down. Vooral de kwaliteiten van bovengenoemd duo wer den geroemd, alhoewel in de pers ook waardering was voor de avontuurlijke kant van de band, die het veelgespeelde bluesrockgenre een stukje ei genheid meegeeft. Live-optre dens van Take it for Granted zijn altijd een succes. Vandaar dat binnenkort een live-album verschijnt, dat de naam Take it for Granted Rocks zal meekrij gen. Het optreden in De Piek begint om 22 uur. voorverkoop is dan ook al in volle gang. Arend de Jonge: „Wie voor acht gulden vijftig een kaartje koopt, kan twee uur aaneengesloten schaat sen. Maar er zijn ook een aan tal ondernemers die acties hebben. Zo kan je korting krij gen op een kaartje. Daarnaast zijn er ook ondernemers die kaartjes weggeven". Een schaatsverhuurbedrijf zorgt ervoor dat ook de toevallige voorbijganger aan zijn trekken kan komen. Uiteraard ontbre ken de koek- en zopiekraam- pjes rondom het schaatsfeest niet. De ijsbaan is dagelijks van 11 tot 23 uur geopend, behalve tijdens de twee kerstdagen. Eerste kerstdag is de baan ge sloten, tweede kerstdag kan er tussen 12 en 22 uur ge schaatst worden. Arend de Jonge: „Maar ook buiten die openingstijden zijn er wel mo gelijkheden. Zo kunnen scho len bijvoorbeeld in plaats van een gymles 's morgens voor elf uur reserveren. En valt er te praten over personeels- feestjes". Los van de ijsbaan en zonder kaartje toegankelijk zal nog een tent worden gebouwd. Hierin wordt een wintermarkt gehouden. Ondernemers ver kopen hier producten die met het naderende kerstfeest of de winter te maken hebben. In deze tent ook een podiumpro gramma met horecaterras. Arend de Jonge: „Voor de he le periode hebben we enter tainer John Prins aangesteld. Die zal met zijn elektronisch orgel de stille momenten in het programma opvullen". Verder zullen een aantal arties ten optreden. Hieronder de zangeres Joy, zanger Danny Everett, zangeres Mandy Mi chaels, looporkest Euphonia, de Concertientjes en de Chee ky Blighters. Een blaasensem- ble van drum bugle corps Juliana laat kerstmuziek ho ren. Overigens verschijnt over twee weken bij de Faam/Vlis- singer een krant waarin het volledige programma en meer achtergrondinformatie over het Winterfestijn is opgeno men. op de Markt zou staan, riep weerstand op bij de markt- koopmannen, die zo vlak voor het Kerstfeest goede zaken doen. De ambulante handel spande een rechtszaak aan, maar vorige week donderdag werd bekend dat dat niet mocht baten. Arend de Jonge, woordvoer der van de SEM, toont zich opgelucht over de uitspraak van de rechter. „De onduide lijkheid was slepend. En het is voor ons ook niet gemakkelijk om nu nog een kwalitatief hoogwaardig evenement neer te zetten. We hebben tenslotte nog maar een paar weken te gaan. Maar je weet tenminste weer waar je aan toe bent". Het Winterfestijn op de Markt gaat donderdag 16 december van start. Op het plein voor het stadhuis worden twee ten ten gebouwd: één voor de ijs baan (vanaf 16 december) en één voor een wintermarkt (in verband met de weekmarkt pas vanaf vrijdag 17 decem ber). Twee dagen (18 en 19 december) is er bovendien nog een buitenmarkt. Die zou worden georganiseerd door de Stichting Speciale Markten Zuid-West Nederland (lees: ambulante handel), maar die trok zich terug na de uitspraak van de rechter. Arend de Jon ge: „Dus dat buitengebeuren doen we nu als SEM ook zelf. We zijn er volop mee bezig, maar of het op deze korte ter mijn haalbaar is, valt nog te bezien". Wethouder Tjeu Strouss opent het evenement. Arend de Jonge: „Hoe weten we nog niet precies, want schaatsen kan hij niet. Wel heeft hij toe gezegd om mee te willen wer ken aan iets ludieks, dus mis schien laten we hem de baan wel vegen". Na de openings handeling is de ijsbaan open voor publiek. De ijsbaan moet flink wat schaatsers herbergen om zichzelf terug te betalen. De Het evenement stond geruime tijd op losse schroeven door dat ambulante handelaren (marktkooplieden) en ge meente Middelburg het niet eens konden worden over de hoeveelheid ruimte die één en ander (overdekte ijsbaan en een tent met een wintermarkt) in zou nemen.Ook het aantal dagen dat de ijsbaan met tent (advertentie) (advertentie) John en Cocky Bleijenberg begonnen in 1974 een schoonmaakbedrijf met welgeteld één klant: reparatie- werf Scheidepoort. Overgenomen van Johns vader, die met pensioen ging. Nu, vijfentwintig jaar later, is Schoonmaakbedrijf Bleijenberg BV een grote onderne ming met vierhonderdvijftig werknemers en een indruk wekkend klantenbestand. Vlissingen heeft een bevrij dingsfestival op bevrij dingsdag. Oostkapelle krijgt een eigen vliegshow. De Oranjevereniging heeft voor de bevrijdingsdag van volgend jaar een unie ke verzameling historische vliegtuigen naar de gemeente Veere weten te lokken. Zon twintigduizend toeschouwers worden verwacht. Winterpaleis 2/3 december 10.00-21.00 uur. 4 december 10.00-17.00 uur. Dam 61, Middelburs <1 *»1

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1