GUESS r breed Metal-avond in De Piek Het Vlissingse poppodium De Piek staat za terdagavond (27 november) helemaal in het teken van de hardrock. Vanaf 22 uur treden de metalbands Trail of Tears en Callenish Circle er op. Beide bands staan onder contract van het Vlissingse platenlabel DFSA. CD van zingende buschauffeurs Uut 't frans 32S 9 c SUPERSTUNT 2 JEANS nü 199,95 KOOPZONDAG VLISSINGEN FIRM Juwelier^SÏ/^ \ANDERJMADEN 28 NOVEMBER KOOPZONDAG WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 101 - NUMMER 47 l NOVEMBER 1< 'l2 WOENSDAG 24 NOVEMBER 1999^S£BiBL'OT//^ M S p U i straat |j| Vlissingen tel: (0118) 422100 ©OKIGMÖK] pag- 9 't Waepen van Veere Kerstmenu 1999 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Agressief Aardschok a.s. zondag 28 november door Marijke Vael Bijna driekwart-eeuw geleden werd hij gebo ren in Arnemuiden. Lang bleef Adrie de Rid der echter niet in het oude vissersdorp. Hij kocht een fiets en besloot, net als zijn vader, visventer te worden. En dat vak oefent hij nog tot op de dag van vandaag uit. Niet meer in Ar nemuiden, maar in Zierikzee. Contacten Vanzelfsprekend door Jan Zwemer In het Zeeuws Woordenboek kwam ik het woord koeter tegen: het mes dat bij het ploe gen in de grond snijdt, vóór de scharre, die de grond omkeert. Het derde onderdeel van het ploegijzer heet het riester, het wendbord dat boven de grond blijft. Zeeland is 'n bijzonder mannenkoor rijk: het ZWN Mannenkoor. Het bestaat dezer dagen tien jaar. En de zingende buschauffeurs en an dere medewerkers van de vervoersmaatschap pij gaan dat op gepaste wijze vieren. Gepolijst Eigen CD Vlaggetjes COLLECTION KLEINE MARKT I VLISSINGEN Tel. 1)118412605 bew. ex. ^/DDELB^5^ faam/ Adrle leurt' zestig jaar met vis Zwarte Pieten maken er een feest van! Woensdag 1 dec. in 't Spui 14.30 - 15.30 uur, y bieb Souburg 16.00 - 17.00 uur Pakjesspeurtocht. Zoek de letters en grabbel een prijs! Van 1 t/m 4 dec. Van welke boeken houdt Sinterklaas? O, kom er 'ns kijken! advertentie Stress en burn-outs zijn tegenwoordig schering en in slag. Ria Peeman van energetisch centrum Kaivalya heeft een oplossing: meditatie. „Nu ik regelmatig medi teer merk ik dat ik dingen meer en meer bewust doe. En dat ik, hoe gek dat ook mag klinken, daardoor ook juist tijd over houd", vertelt ze. Meliskerke in vroeger tijden: een nieuw boekje belicht aan de hand van een kleine honderd foto's de geschiede nis van het oude Meliskerke. Gratis naar de nieuwste Schwarzenegger in Cine City? Dat kan! Zaterdag is er een speciale film-panelvoorstel ling. Verder aandacht voor Blue Streak, een doldwaze actiekomedie met Martin Lawrence. Directeur Arjen de Pagter van De Pagter Vastgoed krijgt deze week de Water- torenpijs uitgereikt. Hij krijgt deze vanwege de verbouwing van de Mid delburgse watertoren tot kantoorruimte annex pen thouse. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (0118) 484 316 (0118) 484 276 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes advertentie) Hotel Restaurant Mousse van eendenlever met gepocheerde druiven en steranijs Heldere bouillon van kreeft Tarbot filet uit de oven met aardappelschijljes en waterkerssaus Citroensorbetijs met calvados Haastournedootjes omwikkeld met spek en een saus van groene pepertjes Sinaasappel symfonie Mokka met versnaperingen fl 97,50 per persoon Info en reservering: 0118-501231 (advertentie) Inzameling oud papier Veranderingen inzameling bedrijfsafval Vrij parkeren nationale feestdagen Sinterklaas in Middelburg De Noorse hardrockformatie Trial of Tears speelt zaterdag in De Piek. Trail of Tears is een Noorse band die sinds 1994 bestaat. De huidige bezetting, met zan geres Helena Iren Michealsen, stamt uit 1997. In de muziek van de band, die te omschrij ven valt als 'atmosferische droom-metal' zijn sfeer en emotie belangrijke elementen. De combinatie van een man nelijke grunt en een hoge vrouwenstem is op zich niets nieuws: Orphanage, Within Temptation en Cassiopea doen dit al langer. Maar het bereik en de variatie van de opera-geschoolde Michaelsen geven de band net even iets extra's. De band stond eerder dit jaar al met veel succes ge programmeerd op Dynamo Open Air. Het optreden in De Piek maakt deel uit van een Nederlandse tour, die uit vijf optredens bestaat. In het voorprogramma van de Noren zal het Limburgse Cal lenish Circle te horen zijn. De ze formatie bracht net de nieuwe cd Graceful... Yet For bidding uit. De muziek van de Limburgers wordt omschre ven als agressieve, melodi sche death/black met een doomy touch. Voor de minder ingewijde hardrockliefhebber: hard, met maar liefst twee gruntstemmen. De eerste demo die de band in 1995 uitbracht, getiteld Lo velorn, kreeg wereldwijd lo vende recensies, werd beste Nederlandse demo van dat jaar in hardrockblad Aard schok en bezorgde de band menig geïnteresseerd platen label achter zich aan. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop voor ƒ17,50 verkrijgbaar bij DFSA Records in de Walstraat in Vlissingen. (advertentie) (zwart, blauw, khaki) normaal 254,90 op op koopzondag geopend OUDE MARKT 8-10 (0118-418851VLISSINGEN (advertentie) IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND MEER DAN 80 WINKELS GEOPEND!! Toen de bestelwagen, waar mee hij zijn vis vervoert, afge lopen voorjaar uitbrandde dachten veel klanten dat Adrie de Ridder zou stoppen met zijn activiteiten. Maar de 74-ja- rige visventer kocht een ande re auto en zijn vertrouwde verschijning is weer wekelijks te zien op de markt in Zierik zee. Op vrijdag en zaterdag 'leurt' hij vis uit in een aantal Duivelandse dorpen. 'Adrie de visboer' doet dat al zestig jaar. ledereen kent hem en zelf is hij op de hoogte van het lief en leed van duizenden men sen op het eiland. „Wanneer je wekelijks bij mensen aan de deur komt worden het je vrienden. Ik ken op Duiveland hele families. Laatst hoorde ik van een jong koppeltje dat ging trouwen. 'Alweer een achterneef en nicht', was mijn reactie. Toen bleek dat ze dat zelf niet eens wisten". Volgens Adrie de Rid der weet hij zulke dingen om dat hij interesse heeft in men sen en goed kan luisteren en observeren. „Ze kunnen hun verhaal bij me kwijt en ik ver tel ook wat van mezelf. Want het kan niet van één kant ko men". Contacten aan de deur en op de markt zijn de belangrijkste reden dat de bejaarde visven ter nog steeds niet aan stop pen denkt. „Ik heb verder geen hobby's en ik vind het gezellig om met mensen om te gaan. Er is geen baas die zegt dat ik moet stoppen. Zelf doe ik dat ook niet, want ik werk stikgraag en een mens kan dat ritme niet missen". De Ridder werd geboren in Arne muiden waar zijn vader ook actief was als visventer. Zo rolde hij vanzelf 'in het vak'. Vroeger was het vanzelfspre kend dat je ook ging doen wat je vader deed. Er was niet zo veel keuze." En dus stapte Adrie op veertienjarige leeftijd op de transportfiets om huis- aan-huis verse vis aan te bie den in dorpen op Zuid-Beve land en Walcheren. „Dat viel helemaal niet mee want de mensen kenden me niet en hadden het niet zo breed. Je moest altijd afwachten hoe ze reageerden en proberen hun vertrouwen te winnen". Voor dat laatste bleek De Rid der een aangeboren talent te hebben want zijn klandizie groeide. „Je moet tact hebben om met mensen om te gaan. Goed luisteren maar altijd je eigen mening houden en de koopwaar presenteren met een beetje komedie en show. Bijvoorbeeld door een vis 'tot leven te brengen' met je hand om te laten zien hoe vers hij is. Als mensen je eenmaal zeese weekmarkt waar hij zijn vis aanbiedt versiert Adrie de Ridder altijd met vlaggetjes. En hij geeft 'demonstraties' vis schoonmaken en fileren. „Dat vinden mensen leuk om te zien. Je moet in een kraam nooit met je handen over el kaar staan". Tijdens al die activiteiten staat De Ridder zijn mond niet stil, want hij heeft altijd wel wat te vertellen ofte vragen. Behalve 'Hoe is het ermee' vraagt hij aanbekenden steevast 'Doet er nog wat op'? „Dan begin nen ze gelijk te praten, want er is altijd wel iets dat ze kwijt willen, een ongeluk of sterfge val". Vorige week werd De Ridder door zijn collega's en bij voorbaat drieduizend CD's van de zingende bus chauffeurs en andere mede werkers besteld. Overigens weet Piet Tramper te vertellen dat er voor andere belangstel lenden nog voldoende CD's over zijn. Ze kunnen worden besteld bij A. Bom te Vlissin gen, tel. 0118-478685. Ze kos ten 25,- per stuk. Het tienja rige Mannenkoor houdt vrij dag 26 november verder een receptie bij de Merelhoeve, aanvang 17.00 uur, einde rond 19.00 uur. Zoals gezegd is er verder op vrijdag 17 decem ber het grote concert in Mid delburg. Kaarten daarvoor zijn in voor verkoop bij Piet Tramper, Per zikstraat 14 in Goes, bij John's Mannenmode in Oost- Souburg en Het Muziekcen trum te Middelburg. Kaarten kosten 17,50, kinderen tot en met elf jaar 12.50. Aanvang concert 20.00 uur. om handen heeft en uit verve ling een beetje aan van alles gaat prutsen. Het kan niet an ders, of annewienig komt van het franse 'ennui'. Dat wordt uitgesproken als 'anwie' en betekent: verveling. Een ande re Waschappelaer vroeg zich af of het ook uit het Frans zou kunnen komen, wanneer ze vroeger zeiden: Je bin op je kappe 's zondagsen (op je paasbest). Dat is niet zo: het komt gewoon van de kappe, de boerinnenmuts, die vroe ger door veel vrouwen blijk baar pas opgezet werd bij ge legenheden zoals de zondag. Op werkdagen, of overdag, droegen ze alleen de onder- musse. Waarschijnlijk komt de uit drukking ie goeng op de sek- ker voor iemand met grote haast, wei uit het Frans. Ik weet alleen niet hoe of wat. Wie me er iets over kan vertel len, mag dat doen. Het is een uutdruksel nog steeds op Was- chappel gebruikt wordt, maar vroeger algemener was. Dat geldt trouwens voor meer woorden die nu als 'Westkap- pels' gelden. Zo vertelde een zeventigjarige Oostkappelaar me, dat zijn grootouders het woord vromme (terug) ge bruikten. Nu is het alleen nog op de westpunt van ons ei land in zwang. Volgende week verder over de overblijfsels van het Frans Vroeger heette een mesje waarmee men de ploeg schoonmaakte ook een koeter. Misschien dat daar het woord koeteren voor haasten, onge duldig doen, vandaan komt. Immers, het schoon krabben van de ploeg was altijd een jachtig werkje: er was eigen lijk geen tijd voor, want er moest voortgeploegd worden. Mevrouw Ghijsen, die het Zeeuws Woordenboek samen stelde, dacht dat poken of peuteren de oorspronkelijke betekenis van koeteren zou zijn. Dat is dus niet zo. Het woord koeteren komt van het voorwerp de (of het) koeter. De oorsprong daarvan is heel eenvoudig: dat is het franse woord 'couteau', dat gewoon 'mes' betekent. Het is trouwens ongekend, zo veel van oorsprong franse woorden er in het Walchers voorkomen. Vooral op West- kapelle, in de steden en in Ar nemuiden Westkappel en Ae- remuu zijn trouwens ook ste den) is die invloed opvallend. Op Westkappel wordt gezegd: Me zitte 'ier zö jentig bie me teore. Dat wil zeggen: genoe- gelijk en gezellig. Jentig is duidelijk een vervorming van het franse 'gentil', dat 'aardig' betekent. Een bejaarde Was chappelaer vertelde me over het woord annewienig. Daar mee wordt de stemming uit gedrukt van iemand die niks foto Marieke Mandemaker burgemeester J. J. R M. As- selbergs in het zonnetje gezet omdat hij zestig jaar 'in het vak' zit. Hij kreeg daarbij een 'Mars kramerbeeldje'. „Ik had het niet verwacht. Ik vond het heel leuk Vooral omdat ik zo'n bijeenkomst gezellig vind, niet vanwege een pres tatie. Ik was zestig jaar met plezier visboertje omdat ik de gezondheid daarvoor kreeg en ik hoop nog een poos door te gaan". De Ridder is ervan overtuigd dat vis venten uit de tijd raakt. „Ik kom alleen nog bij oudere mensen. Jonge mensen werken buitenshuis of willen kant-en-klaar gebak ken vis". Onder meer met de presenta tie van een eigen CD en een receptie op vrijdagavond 26 november in de Merelhoeve onder Nieuw en St. Joosland. Het mannenkoor, dat lange tijd werd geleid door een vrouw in de persoon van Riet Westerweele, geniet landelijke bekendheid vanwege zijn unieke samenstelling. Uniek omdat er, voorzover be kend, in den lande geen enke le koor is dat is samengesteld uit buschauffeurs en andere collega's van hetzelfde ver voersbedrijf. Vroeger was dat de ZWN, tegenwoordig Con- nexxion. Het koor, dat als thuisbasis Middelburg heeft, telt vijfentwintig leden, waar onder ook enkele vut-ers. Een van de koorleden is Piet Tram per uit Goes, tevens solist. Hij vertelt: „We zijn op 15 decem ber 1989 opgericht. We heb ben in de afgelopen tien jaar flink aan de weg getimmerd. Niet alleen op muzikaal ge bied, maar ook organisato risch. Zo hebben we destijds gezongen bij de inhuldiging van de nieuwe klokken van Arnemuiden. We hebben daarmee zelfs het NOS-jour- naal gehaald. Verder werkte ons koor mee aan een groot benefietconcert voor de bouw van het nieuwe Rode Kruis- schip de Henry Dunant Drie. En er werden afgelopen tien jaar veel optredens verzorgd in bejaarden- en verzorgings huizen. Hoogtepunt voor ons is toch telkens weer het jaar lijks concert. Daaraan verle nen beroeps en goede ama teurs als vocalist of instru mentaal hun medewerking." Vrijdag 17 december geeft het ZWN Mannenkoor extra kleur aan zijn jaarlijkse concert. Het wordt een jubileumconcert in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Het koor zelf treedt er op onder leiding van de nieuwe dirigent Jos Vogel, maar ook anderen. Het Haags Kinderkoor komt de zingende buschauffeurs die avond ver sterken. Verder treden op de harpiste Jolanda Davids, sopraan Nel van de Broeke uit Serooskerke, pianist Ronald Baljeu uit Goes, Rien Balke nende aan het Compton- theaterorgel en de eigen solis ten, Dat zijn tenor Edo Zijl en bariton Piet Tramper. De laat ste vertelt: „Dat we zo'n suc ces hebben gehad de laatste jaren is vooral ook de verdien ste van Riet Westerweele. On der haar bezielende leiding werden de mannenstemmen flink geschaafd, geschuurd en gepolijst. Elke woensdag avond wordt er hard gewerkt om het peil omhoog te krij gen. Dat alles met veel zang- plezier. Ons repertoire is veel zijdig: van klassiek tot popu lair en in verschillende talen." Vrijdagavond zal bij de pre sentatie van de eigen CD van het ZWN Mannenkoor die veelzijdigheid tot uitdrukking komen. Enkele liederen op de schijf zijn het bekende Wolga- lied, Sanctus Benedictus en ook lichtere nummers zoals 'Home on the Range' en 'Soft ly as I leave you'. De directie van de busmaatschappij is bij de presentatie van de CD aan wezig. De vervoersmaat schappij Connexxion heeft trouwens flink in de beurs ge tast, want het bedrijf heeft al Het ZWN Mannenkoor Adrie de Ridder bij zijn viskraam op de weekmarkt in Zierikzee. kennen blijven ze bij je kopen. Er is in de loop van de tijd veel veranderd, maar dat niet". In maart 1950 maakte Adrie de Ridder de 'overstap' naar Schouwen-Duiveland om zijn handelsgebied te vergroten. Vier keer per week stapte hij om 05.00 uur in Arnemuiden op de transportfiets om de ochtendboot Katseveer-Zierik- zee te halen. Hij ging naar Duivelandse dorpen als Nieu- werkerk, Oosterland, Bruinis- se, Noordgouwe en Dreischor. „Ik ventte ook in Zierikzee, maar ik ging liever naar 'buut- en'. De dorpsbevolking lag me beter". In 1968 kreeg Adrie de Ridder een vaste plek op de Zierik- zeese weekmarkt. „Dat kwam door groenteboer Piet Dekker. Die beval mij aan bij de markt meester die een visboer zocht. „Die heb je voor altijd, die blijft voor geen beetje regen thuis", zei hij. Een voorspel ling die uit kwam want Adrie de Ridder verzuimde alleen in 1981 toen hij werd geveld door een galblaasontsteking. „Voor wat kou, nattigheid of griep blijf ik niet thuis". De transportfiets maakte plaats voor een brommer en sinds 1964 vervoert de visven ter zijn handel met bestelwa gens. Het kraam op de Zierik-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1