Aansluiting Small Sail op grote Sail 2000 Wrakduiken in de Oosterschelde Bierproeffestijn Middelburg Zomer vol muziek in Vlissingen er Schitterende lezersactie: Supercross Aagtekerke WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN WOENSDAG 28 JULI 1999 Gratis naar het Russisch Staatscircus met de Faam/Vlissinger! Blader snel verder... JAARGANG 101 - NUMMER 30 ZATKuiMi; i4 U (;i;sius <;ka'ïis vis i'Kor vi n Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Middelburg gaat door met BVR Bomen: wet- en regelgeving MC De Pekelinge houdt 30 juli voor de negen de keer de jaarlijkse supercross. Op het speci aal voor de gelegenheid aangelegde crosster rein op de hoek van de Pekelingseweg en de Aagtekerkseweg beginnen om 16 uur de wedstrijden. De superfinale, met de elf best geklasseerde rijders uit de categoriën 125 cc super en 250/500 cc. Vlissingen is volgend jaar aanloophaven voor de grote Sail van Amsterdam. Dat betekent dat er in de periode tussen 14 en 24 augustus 2000 schepen voor de kust liggen die later die maand aan zullen treden in Amsterdam. Small Sail Vlissingen wordt volgend jaar dan ook in deze periode gehouden. PZC WEEKBLADEN faam/tMÉÉ^ger door Hans Meijer Sportduikers in Zeeland zijn de laatste tijd in 't nieuws. Ze krijgen 't etiket van stroper opge plakt. „Misschien terecht voor een handjevol duikers. Maar de meesten houden zich toch wel aan de regels. Bij mij aan boord in ieder geval wel. Want ik zou m'n eigen graf graven als ik ie dereen die met me gaat duiken ongehinderd kreeften en alles wat je onder water ziet zou la ten meenemen. Mijn ervaring is dat de sociale controle, wanneer er in groepsverband wordt gedoken, groot is". Aldus Peter Nolet uit Yerse- ke. Hij is schipper-eigenaar van Motorschip Zee hond, waarmee in deze tijd van 't jaar regelma tig groepjes sportduikers mee de Oosterschelde op gaan. Om te duiken bij wrakken, waar on derwaterflora en fauna 't weligst tieren. Ommezwaai Wrakken De Markt in Middel burg is zaterdag 31 ju li het decor van een bierproeffestijn. Tus sen 15 en 22.30 uur kan er geluisterd wor den naar live muziek van de groep Mixus en zangeres Joy. Voor de liefhebbers is er een bier-hindernis wedstrijd en een kara- oke-show. De Vlissingse horeca tast dit jaar opnieuw flink in de buidel om haar klanten een muzikale zo mer aan te bieden. Vrijdag opent het Horeca Muziekfestival Bellamypark 1999 met een spet terend optreden van Lee Towers. Kwetsbaar vissrri in <U- vismijn llnolvKiioiisiM s: \V;»kJu i'cn -Zuid Si)< litinii Moerman Promotie - Gemeente Vllssin^cii ASK lldlilini; - Provincie /ei land Van den Akker i.ld Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118)484399 Privé (0118) 41780? Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044) Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Ènrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.. (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: I65.775ex. Lee Towers opent het Muziekfestival op het Bellamypark. foto Don van der Vaart Studio's (advertentie) Gehoorverlies staat nummer één op de lijst van chronische ziekten in Nederland. In Middelburg is onlangs All Ears geopend. In de zaak worden gehoorapparaten en gehoorbeschermers verkocht. Ooit was De Vijgheter een prima zaak. Maar de reputatie verslechterde en er moest nodig iets gebeuren. Chris van Zalen en Edwin Vreeke namen het café-restaurant aan de Vlissingse duinen over en zorgden voor een ommezwaai. Verder deze week: eetzaal voor Chinees-Indisch restaurant Pom Lay, Techno Janssen twee keer zo groot, handige van-dag-tot-dag-overzichten en nuttige informatie van de overheid. De cross is jaarlijks een grote publiekstrekker: zo'n driedui zend bezoekers worden ook dit jaar weer verwacht. Het aan tal deelnemers is eveneens groot: van 120 tot 150 coureurs dingen mee naar de prijzen. De coureurs komen voor het grootste deel uit Nederland, België en Duitsland. Behalve de wedstrijden is er een KNMV motorcross-opstap dag voor de jeugd, de mogelijkheid om een helicoptervlucht te maken en is er een fietscross voor de jeugd tot en met twaalf jaar. De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent die op het terrein staat opgesteld. MC De Pekelinge werd in 1991 opgericht door een paar motorcrossfanaten. Doel was het be vorderen van de motorsport door het organiseren van wed strijden. Inmiddels is de supercross in Aagtekerke één van de grotere motor evenementen in Zeeland. Peter Nolet: in de zomer drie keer per week op weg met de MS Zeehond naar wrakken in de Oos- Foto Anton Dingemanse terschelde met sportduikers. prachtige zeedieren zijn te vin den is te danken aan de per fecte bescherming die ze er hebben. Je zou 't een onder water-flat voor zeedieren kun nen noemen. Een ander interessant wrak voor duikers is de Tholen 10. Het schip werd even buiten de haven van Wemeldinge in 1958 overvaren door een bin nenvaartschip. Het vissersvaartuig zonk en ligt op een diepte van ruim twintig meter. Andere mooie duiken zijn verder vanuit Yer- seke met de boot te maken in het Lodijksche Gat. Nolet: „Je vindt daar een prachtig stukje ongerepte natuur op een diep te van een meter of tien. Voor iedereen, ook de beginnende sportduiker, dus toegankelijk. Wij Zeeuwen vinden dat je niet diep hoeft te duiken om móói te duiken. Je treft er veenblokken die prachtig be groeid zijn. En ook wie niet bang is voor grote kreeften kan er, als 't weer een beetje meezit, een prachtige duik be leven". denk ik dat 't er betrekkelijk weinig zijn. Maar ze maken 't wel kapot voor de rest. Van daar dat ik er alle belang bij heb dat iedereen zich aan de regels houdt. Ik zou 't immers voor mezelf en de rest kapot maken als je iedereen die je aan boord krijgt maar van alles en nog wat zou laten meenemen. Dan zou er binnen de kortste keren niks meer zijn te zien voor de goedwillende duikers. Je hebt in zo'n geval de kip met gou den eieren geslacht. Ik heb goeie contacten met de Rijks politie te Water en andere in stanties met wie je op 't water veel te maken krijgt. Moet ook wel als je een aantal mensen aan boord hebt en je de ver antwoordelijkheid draagt. Er kan altijd wel eens wat gebeu ren. Vandaar dat we goede navigatieapparatuur aan boord hebben, dat er een speedboat meegaat en een medische zuurstof koffer. Want je moet op alles voorbereid zijn. Al moet ik zeggen, dat we in al die jaren nog nauwelijks problemen hebben gehad. Wat me steeds meer opvalt is, dat sommige duikers die al een enorme ervaring zeggen te hebben, soms helemaal niks onder water hebben ge zien. Anderen weer des te meer. Bootduiken is toch weer een verhaal apart en wanneer je het bij wrakken doet zéker!" breed Jaap Heijligers, lid van de stichting Small Sail Vlissin gen, is verheugd over deze ontwikkeling: „We weten na tuurlijk niet welke schepen Vlissingen aan zullen doen. De Sail Amsterdam begint 24 augustus en het is de be doeling dat alle schepen dan daar zijn. Maar omdat je met weersomstandigheden te maken hebt, kan het gebeu ren dat een schip al veel eer der aankomt. Om deze sche pen te herbergen zijn aan- loophavens aangewezen". Omdat de grotere zeilsche pen de Binnenhaven van Vlissingen niet in kunnen (die is te klein) zal voor het eerst ook de Buitenhaven bij het Small Sail Festival ge houden worden. „Er wordt niet gevaren met die grote boten", weet Heijligers al. „Maar de schepen die hier liggen afgemeerd, zullen wel allemaal te bezichtigen zijn voor het publiek". Dit jaar wordt Small Sail van 13 tot en met 15 augustus gehou den en is het in grote lijnen gelijk aan het festival van vo rig jaar. Nieuw zijn de invoe ring van een 'visserij-dag' en de deelname van de Konink lijke Marine aan het festival. Vo.lgende week kunt u in de Faam/Vlissinger meer lezen over het programma van Small Sail '99. Bovendien vindt u dan bij de Faam/Vlis singer de Small Sail krant, met alle informatie over ac tualiteiten en achtergronden rond het maritieme festival. Wild Wild West In ons overzichtelijke uit- katern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag tot dag over zichten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week aandacht voor de films Sliding Doors en Wild Wild West. Verder is in Mid delburg feestcafé Nationaal geopend. Dat de naam wel erg lijkt op een zaak in Goes, is geen toeval. Op Noord-Be veland wordt dit weekend Peerock gehouden: acht bands spelen er, en er wordt veel pu bliek verwacht. Volgend jaar zullen nog meer grote zeilschepen te zien zijn in de havens van Vlissingen. foto Ruben Oreel Oplage: 51.450 ex Kort geleden werd de Sport- duikersgids Zeeland uitgege ven waarin duikplekken staan beschreven. De gids is ge schreven door John Neusch- wandler, zelf sportduiker. Hij is tevens hoofdredacteur van het blad 'Duiken' dat zowel in Nederland als België ver schijnt. De door Neuschwand- ler aangegeven interessante duiklocaties zijn volgens Peter Nolet maar een fractie van wat er allemaal op de bodem van de Oosterschelde te zien is. De auteur somt een zestigtal locaties op. Peter Nolet heeft de afgelopen jaren veel ar chiefonderzoek gedaan en heeft vastgesteld dat er op de bodem van de vroegere zee arm veel meer interessante plekken voor duikers zijn te vinden. Zo'n tweehonderd. Plaatsen waar schepen zijn vergaan, waar verdronken dorpen en restanten ervan zijn te vinden, waar bijvoorbeeld het Slot Lo- dijke in de stormvloeden van midden zestiende eeuw voor goed onder water verdween. Nolet weet ze met zijn achten twintig meter lange schip bij na blindelings te vinden. Want hij is al vele jaren zeer ver trouwd met de Oosterschelde, ook al toen het nog een open zeearm was en de Storm vloedkering nog moest wor den gebouwd. De 46-jarige schipper van MS Zeehond be gon namelijk achtentwintig jaar geleden al met hetzelfde schip met het rondtoeren van sportvissers naar de beste vis- stekken. Met de komst van de pijler- dam is de Oosterschelde een ander water geworden. Peter Nolet heeft dat aan den lijve ondervonden. „Als we des tijds 'n dagje hadden gevist, kwam je meestal met 'n flinke partij vis terug. Het is steeds minder geworden. Vier jaar geleden besloot ik wat anders te gaan doen, zonder dat ik m'n boot hoefde te missen. Want dat is in al die jaren toch wel je eigen huis geworden. Ik vaar af en toe nog wel uit met 'n ploegje sportvissers. Maar het wrakduiken is nu toch wel hoofdzaak geworden. Zelf ben ik geen duiker. Ik denk dat je daar jong mee moet begin nen. Maar ik weet aardig wat van de Oosterschelde af. Ben gaan snuffelen in boeken, in archieven en ben bij schippers gaan luisteren om te achter halen, waar interessante duik plekken zijn. En dat is op plaatsen waar wrakken liggen, restanten van ooit vergane schepen. Duikers weten dat ze daar de mooiste kreeften vinden, ze de mooiste zeeanemonen kunnen zien, andere flora, zee katten en krabben. Bovendien is 't voor het ploegje duikers dat je aan boord hebt van be lang dat het water er tamelijk rustig is. Doorzicht is immers belangrijk. Ik krijg uit heel Ne derland regelmatig aanvragen om met een club duikers uit te varen. Uit de reacties blijkt dat er in de Oosterschelde heel veel te zien is. Als je de goeie plekken tenminste weet te vinden". Eén van de plekken waar Pe ter Nolet met zijn Zeehond en duikers aan boord regelmatig heen vaart is het Thoolse Gat, niet ver van Yerseke. Op een diepte van zestien meter ligt daar het wrak van een sleep- schip. Het is ongeveer veertig meter lang en zeveneneenhalve me ter breed. Het wrak ligt onder steboven en zit vol gaten, 't Is vermoedelijk tijdens de oorlog tot zinken gebracht. Meer bekend is er over een ander scheepswrak tegenover de slikken van Kats. Het gaat om de Damco 136. Het sleep- schip verging daar in het En gels vaarwater op 3 november 1968 bij noordwesterstorm. Het wrak, inmiddels gebroken, ligt op vijftien meter diepte, is oorspronkelijk 110 meter lang en dertien meter breed. Een paradijsje voor sportduikers. Er is veel te zien en er wordt ook druk gefotografeerd. Bij zonder grote kreeften en rijke plantengroei kunnen sportdui kers vinden in het Schaar van Yerseke. Daar is destijds een twintig meter lange silo met een doorsnede van vijf meter van een ponton gevallen. Het gevaarte was op weg naar de fabriek van General Electric bij Bergen op Zoom. Dat er veel optredens van de Stormtroop- ers en Racoon. Donderdag 5 augustus spelen The Clarcks op het podium in de Vlissing se binnenstad. Vrijdag 6 au gustus is er Va-va-voom. Zaterdag 7 augustus is de ne gende - één na laatste - dag van het festival. Die staat he lemaal in het teken van de Ier se folk, met optredens van de Whiskey Priest op het pro gramma, met vooraf een op treden van The Old Firm uit Middelburg. Zondag 8 augus tus sluit het festival met optre dens van Abba Gold en The Showbusters. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Van 2 tot en met 5 augustus is de binnenstad van Vlissingen nog eens extra aantrekkelijk. Dan staat het jaarlijkse Mos selfestival op het programma. Dat wordt dit keer gehouden op de Zeilmarkt. in Zeeland zo'n drieënveertig duizend duikvergunningen zijn afgegeven. Daaronder zit ten ook stropers. Persoonlijk Het Bierproeffestijn Middel burg is een initiatief van Eet café het Stadscafé en de Stichting Evenementen Mid delburg. Er doen dertien brou werijen aan mee, die bij elkaar meer dan dertig soorten bier zullen presenteren. Er zijn bekende bieren, zoals het Amberbier van Palm en Dubbel van Westmaller, te proeven zijn. Maar ook min der bekende soorten maken hun opwachting: Hooibier, Koytbier (uit Afrika) en Volko ren bier. Om 1b uur begint een bier hindernis wedstrijd. Deelne mers moeten, met volle gla zen bier, een parcours met hindernissen afleggen. Wie de beste tijd van de dag maakt, is winnaar. En voor wie 's mid dags goed in vorm is geko men, is er 's avonds een kara- Voor duikclubs heeft Peter No- let speciale arrangementen. „Er zijn nog volop andere prachtige plaatsen om te dui ken. Voor veel mensen onbereikba re plaatsen. Maar doordat je je in de loop der jaren ver diept hebt in de Oosterschel de weet je er meer van af dan anderen. Daarbij zijn er na tuurlijk wel beperkingen. Want de tijd dat je overal voor anker kon gaan in de Oosterschelde is al lang voorbij. Vind ik ook een goeie ontwikkeling. Want er moet voorzichtig met de natuur worden omgespron gen. 't Is allemaal een stuk kwetsbaarder geworden. Je moet rekenen dat er alleen al oke-show. Zangtalenten kun- doen naar de wisselbeker of nen vanaf 19 uur een gooi andere ereprijzen. „Wat we in feite hebben", ver tellen Henk Hut en Frans Me ijer, beiden horeca-onderne- mer uit Vlissingen en de trek kers van het festival, „is tien dagen feest voor een breed publiek. We beginnen vrijdag met Lee Towers, maar er is volgende week zaterdag ook een optreden van de Whiskey Priest. Zo komt iedereen aan zijn trekken". Dagelijks zijn er optredens op het Bellamypark. Vrijdag, in het voorprogramma van Lee Towers, opent The Original Showband het festival. Zater dag 31 juli beklimmen G- String en Killer Queen het po dium. Frans Meijer: „Killer Queen is een Queen look-a-li- ke-band. Ze spelen Queen-co- vertjes. De zanger lijkt trou wens als twee druppels water op Freddie Mercury". Zondag 1 augustus is het de beurt aan de Dop Band en Facelift. „Het programma voor maandag is nog niet he lemaal rond. We weten in elk geval zeker dat Fragment, de band uit Vlissingen, optreedt", vertelt Henk Hut. Dat geldt ook voor het dinsdag-pro gramma, waar de Jan Rij broekband het hoofdoptreden doet. Woensdag 4 augustus zijn er (advertentie)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1