Bonte stoet van klassieke vrachtauto's naar Zeeland Hemelvaart brengt traditionele motocross Vlissingen-Oost Gezocht: talent voor Oliver Ovezande even muziekwalhalla van Zeeland Vrouwenpolderse Dagen 1999 VERVROEGDE AFSLUITING 5^°) c WOENSDAG 12 MEI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 19 A AAN HUIS OP GEH èmz Muiy Mm lp®M Zie pagina 15 en 17 Het strand en de duinen van Vrouwenpolder zijn tot ver in het buitenland bekend. Maar dat het dorpje zelf ook meer dan de moeite waard is, wil de ondernemersvereniging be nadrukken tijdens de Vrouwenpolderse Da gen 1999. Deze worden op 13 (Hemelvaarts dag) en 14 mei gehouden. Een bonte stoet van minstens dertig jaar ou de vrachtwagens doet in het weekend na He melvaartsdag Zeeland aan. Dit bezoek maakt deel uit van de Holland Tour voor klassieke vrachtwagens, die de wagens van 13 tot en met 16 mei door heel Nederland voert. De motocross op Hemelvaartsdag in Vlissin gen-Oost kent een lange traditie en is jaarlijks een publiekstrekker van formaat. Vorig jaar nog reden de zijspannen een ronde voor het Dutch Open op het vermaarde en geheel gere noveerde Sloehavencircuit. Het Zeeuws Centrum voor Amateurtheater (ZCA) en de Stadsschouwburg Middelburg heb ben besloten dit jaar samen een kerstproductie te maken. Het publiek komt rond Kerst en de jaarwisseling graag naar een familievoorstel ling. Dat bleek in december 1997 met vijf uit verkochte voorstellingen van de kerstproductie 'Scrooge and Marley'. Zeeuwse popliefhebbers, rockers en festivalgangers weten elk jaar ver van tevoren wat ze op hemelvaartsdag gaan doen. Rocken in Ovezande. Voor het negentiende jaar wordt daar het oudste popfestival van Zee land gehouden. Klomppop. En als de rockers nog maar net naar huis zijn, stroomt het dorp alweer vol met de volgende lading cultuurlief hebbers. De zondag na Klomppop is het sinds twaalf jaar gereserveerd voor het straatfestival Ove zande. PZC WEEKBLADEN faam/^ PETER CIIRIST SENSATIONELE VERBOUWINGS UITVERKOOP m JEFFREY ENGELHART Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Vrouwenpolder is een gast vrije familiebadplaats waar het goed toeven is. In het dorp is een uitgebreid win kelaanbod, compleet met horecabedrijven en heerlijk gezellige terrassen. De Vrouwenpolderse Dagen worden donderdag 13 mei geopend door de Veerse burgemeester A.C. de Bruijn, vergezeld door dorpskinderen die ballonnen oplaten. Een boemeltreintje maakt rondritten door de omgeving van Vrouwenpol der. De eerste dag brengt verder een seizoen/jaarmarkt, straattheater, looporkesten en kinderspelen. In de feest tent kan het publiek het ge luk beproeven met darten, oud-Hollandse spelen en schieten. The Opus zorgt hier voor muzikale begelei ding. 's Avonds is het dan sen in de feesttent, op mu ziek van Thisplay. Vrijdag 14 mei staat geno teerd als 'dag van tradities'. Er wordt aan ringrijden ge daan, er is een antiek- en verzamelmarkt, een kinder vrijmarkt en een optreden van de Walcherse folklore- groep Wallacra. Voor kinde ren is er een playback show, om 20 uur opgevolgd door de Veronica Drive Inn show. Het Zeeuwse gedeelte van de reis begint zaterdag 15 mei, wanneer de deelne mers rond 12.30 verwacht worden bij het Ir. Topshuis bij het Waterland Neeltje Jans. Na een lunchstop, waarbij het publiek kan genieten van de stilstaande wagens, trekt de stoet verder naar het Pro file Tyre Centre aan de Ver rijn Stuartweg in Goes. Daar zullen de vrachtauto's rond 16.30 uur aankomen. De vol gende dag trekt de stoet ver der naar het eindpunt: een truckerscafé in Boxtel. Behalve historische exem plaren van het vandaag de dag nog actief zijnde merken als Volvo, Daf en Scania zijn ook legendarische merken als Henschel, Bussing, Krupp, Kromhout en Hogra vertegenwoordigd. De wagens gaan vergezeld van volgwagens, aanhan gers en opleggers. Vanuit Duitsland is zelfs een in schrijving ontvangen van een wagen met maar liefst twee aanhangers. De route voert over secun daire wegen en daarbij wor den traditionele dorpsker nen aangedaan. Eén van de vrachtwagens die mee zullen rijden. Spectaculaire beelden uit de motocross van vorig jaar Dit jaar ligt het accent bedui dend anders. Er is een ronde voor het KNMV districtskam pioenschap, een nog betrekke lijk jonge competitie waarin clubrijders en districtslicentie houders de boventoon voe ren. Er wordt gereden in alle solokklassen, van supermini's tot en met de 250/500 cc, vete ranen en, speciaal toegevoegd aan het programma, een apar te damesklasse. De districtsmotocross compe titie is een paar jaar geleden door de KNMV en de clubs opgestart om als opstap te dienen voor de rijders naar de landelijke competities. Johnny Gijssel uit Wemeldinge, Fred dy Blaas uit Oostkapelle en Kees den Hollander uit Aagte- kerke werden vorig jaar kam pioen in respectievelijk de 80, 125 en 250/500 cc klasse. Daarnaast werden ook nog verschillende ereplaatsen door Zeeuwse rijders bezet. Of deze titels ook dit jaar be haald kunnen worden is maar Voor dit jaar viel de keus op 'Oliver', wederom een bekend verhaal van Charles Dickens. Het betreft een ontroerende geschiedenis over het wees jongetje Oliver dat verkocht wordt aan de sluwe handelaar Fagin. De regie is in handen van dramadocente Katinka van de Dool. Het is de bedoe ling dat zoveel mogelijk en thousiastelingen via het Zeeuws amateurtheater mee doen met deze voorstelling. Spelers, figuranten, muzikan ten, mensen die grimeren of achter de schermen een bij drage willen leveren, zijn wel kom. Aan deze kerstproductie kunnen zowel jongeren als volwassenen meedoen. Wie op een of andere manier be trokken wil zijn bij deze groot schalige voorstelling, dient zich voor 17 mei aan te mel den bij Katinka van den Dool, Boulevard Bankert 228, 4382 AC Vlissingen, telefoon 0118- 412252. Vanaf begin septem ber wordt twee keer per week gerepeteerd. Voor de belang rijkste rollen worden maandag 31 mei en op dinsdag 1 juni audities gehouden. Op 31 mei gebeurt dat vanaf 18.00 uur in het gebouw van de Stichting Scoop, Achter de Houttuinen 8 in Middelburg en op 1 juni vanaf 16.00 uur in het Mini- theater in de Verwerijstraat in Middelburg. Oplage: 51 450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18,, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569) Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276. (privé (0118) 641484) Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10 00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Zet een paar honderd rockers, bluesgangers, popliefhebbers en gezelligheidsmensen op een sportveld. Geef ze wat stokken, een tentzeil, een flink terras, eten, drinken en wat klasse muziekacts uit binnen- en buitenland en je hebt de juiste ingrediënten voor don derdag 13 mei Klomppop. Pak een paar honderd straat- theaterliefhebbers. Mix ze met enkele honderden fanaten van maffe muziek en clownerie en voeg een snufje braderiebe zoekers eraan toe en je krijgt het straatfestival Ovezande dat wordt gehouden zondag 16 mei. Elk jaar verandert het rustige dorpje in de Zak van Zuid-Be veland in een smeltkroes van cultuurliefhebbers. Klomppop verhuisde enkele jaren geleden van vergaderza len in Heinkenszand, naar fes tivaltenten op het sportveld van Ovezande. Een goede zet van de organisatie. Het bezoe kersaantal begon langzaam te rug te lopen en zit nu weer in de lift. Gemiddeld krijgt Klomppop zo'n achthonderd muziekfanaten op de been. Dit jaar worden er een kleine dui zend man verwacht. De orga nisatie is in handen van een werkgroep van jongerencen trum de Klomp uit Ovezande. Volgens de vele vrijwilligers van het festival is dit te dan ken aan de goede sfeer, de aantrekkelijke programma's en de nieuwe opzet van twee gekoppelde tenten en twee grote podia. Het motto was altijd 'twaalf bands in twaalf uur tijd'. Dit jaar staan maar liefst dertien bands en acts op het pro gramma waaronder nationale topacts, een Belgische belofte in de vorm van Sticks'n'sto- nes, een Britse blues topact van The Hoax en de betere Zeeuwse acts waaronder Ra coon en Blunt. Bluesrock, gi taarrock, grunge, Nederlands talige rock, dance, jungle en drum 'n bass komen vanaf 12.30 uur allemaal voorbij. Uit de eigen provincie komt de Walcherse hardcoreband Wolfshead. Wolfshead staat voor veel tweestemmige zang, afwisseling en niet aan een stijl gebonden. Van hardcore gaat het programma verder met Bevelandse rock van Crash BurnV. De band met het pijltje achter de naam staat garant voor stevig swingwerk en enkele lekkere ballads. De ene jonge band volgt de ander op. Blunt ontstond twee jaar geleden uit een Brabants en Zeeuws onderonsje en brengt 'recht voor zijn raap- muziek' als Skunk Anansi en Live. De openingsact van vorig jaar, Nimbus uit Middelburg, mag nog een keer op herhaling op Klomppop 1999. Ook De Niro was al eens eerder te gast op Klomppop. Afgelopen jaar zijn ze uitgegroeid tot een vaste waarde in de Zeeuwse pop- scene. Ze brachten een prach tige cd uit en stonden in het voorprogramma van Blpf. Spil van de band is zanger en gita rist Jan Piet de Klerk die al eens als finalist in de Grote Prijs van Nederland stond. De Niro laat, ook live, degelijk vakmanschap horen. Natuurlijk mag de trend van de afgelopen jaren nederpop De Walcherse band De Niro treedt op tijdens Klomppop. foto Bert van Leerdam niet missen op dit Zeeuwse festival. Bands als Grof Ge schut en Is Ook Schitterend zijn de eerste en tweede to pact van Klomppop. Hun live optredens zijn meeslepend met verrassende nummers. De Zuiderburen leveren de funkrockband Sticks 'n' sto nes. Iets na achten kunnen de muziekliefhebbers gaan genie ten van Racoon. Een Zeeuwse topband waar iedereen hoge verwachtingen van heeft. Vijf Engelse podiumdieren die sa men The Hoax vormen zijn de absolute topact van Klomp- pop'99. De organisatoren van het fes tival wildden de band, zolang ze nog betaalbaar waren, graag nog eens op het podi um zien. The Hoax is een blues- en rockband waar het publiek van zal na genieten. 'Klomppop goes dance' Enkele jaren geleden was het nog niet denkbaar. Dancemu- ziek op het programma van Klomppop. Maar de laatste ja ren komt deze muziek steeds vaker op het programmablad voor. Dit jaar geven drie dan- ce-acts een acte de presence na de Engelse band The Hoax. De uit Kapelle afkomstige Sander Verhaar houdt zich on der de naam Sandstorm bezig met breakbeat, chemical en drum bass. Vorig jaar won hij de Zeeuwse Belofte. Eelke de Jager treedt op Klomppop op als Lytrix. Hij sluit de avond af met chemical beats, trance, techno en drum 'n bass. Afwachten of de rockers en bluesgangers zich hierin ook kunnen vinden. Als hoofd act op het gebied van dance zal de Amsterdamse Capri corn te horen zijn. De band wordt vergeleken met Junkie XL en is de belofte voor alle komende zomerfestivals. Klomppop biedt de bezoekers een unieke kans om Hans Weekhout, Ruben van Roon en Servee Wijsen aan het werk te zien. In de volgende eeuw zal rock, blues en dance ook hand in hand gaan op he- .melvaartsdag. Maffe muziek Donderdag wordt er natuurlijk tot zeer laat in de avond en vroeg in de morgen doorge- feest. Ovezande heeft dan slechts twee dagen de tijd om zich klaar te maken voor het vol gende cultuurevenement. Zondag 16 mei vanaf 11.00 uur start het straatfestival en de braderie in Ovezande. Sinds twaalf jaren reizen dui zenden bezoekers naar Ove zande af om te genieten van de gezelligheid. Alleen op die dag moet je en tree betalen om het dorp Ove zande in te kunnen. Voor een rijksdaalder struin je langs ze stig kramen, de kindermarkt en kun je genieten van ver schillende gekke en mooie op tredens. Veertien groepen en straatartiesten kunnen overal opduiken en een optredentje weggeven. Clowns, acroba ten, muziek, steltenlopers, dansers en de band zonder banaan. Wegens groot succes mag deze flauwekul rockband nog een keer proberen om het dak van de tent te spelen! (advertentie) AUTHENTIC BASIC STORES MIDDELBURG Vanaf 1!) april t/m 15 mei Langeviele I Langedelft 3 de vraag. Tijdens de eerste wedstrijd, 17 april in Bleiswijk, bleek de wedijver aanzienlijk en ging de winst naar de con currentie. Op het thuiscircuit zouden de Zeeuwse rijders deze echter een flinke slag moeten kunnen toebrengen. Naast genoemde districtskam pioenen is er van Zeeuwse zij de vuurwerk te verwachten van Mark Boot, Nicky Huis- zoon, Leo Stroo, Arjo Verhage, Mykel van de Goor, Willem Jaap Janse en Ad Geldof. Bij de damesklasse is het uitkij ken naar Karin Goetheer. Een echte favoriet is hier niet, om dat de motocrosswedstrijden normaal gesproken geen aparte damescompetitie heb ben. Karin Goetheer gaf de af gelopen jaren echter veie mannen het nakijken. Tijdens Hemelvaartsdag wordt de mannen dit lot in elk geval be spaard. De trainingen beginnen om 10.30 uur, de wedstrijden van af 12.30 uur. Het Sloehavencircuit is uitge zet rondom een dijktalud en is daardoor voor publiek zeer overzichtelijk. De organisatie van de wedstrijden is in han den van Motorsportvereniging De Uitlaat. breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag-tot-dag-overzichten - met het uitgaans- aanbod op gebied van film, muziek, theater en ex posities. Deze week aandacht voor het optreden van een Russisch Kozakkenkoor in Oostkapelle, Urban Dance Squad in Podi um 't Beest en Vengeance in De Piek. Deze week in de Woningkrant: Nog één keer de verkiezing Beste Buur van Tuid-Beveland, ge organiseerd door de woningcorporaties en Humanitas. Verder het politiekeurmerk 'Veilig wonen', dat eventuele inbraakpo gingen hoopt te voorkomen. Zo kan de tijd die een inbreker no dig heeft om zijn werk te doen, worden verlengd tot drie minu ten. Dat is een toename van ruim twee minuten. Op een werkelijk unieke locatie is de 23-jarige kok Robert de Jonge zijn eigen restaurant begonnen. Midden in de duinen, met een schitterend uitzicht over Walcheren, kan voortaan eenvoudig, maar smakelijk gegeten worden. De Vlissingse wijk Paauwenburg heeft sinds kort een eigen 'fietsenmakker'. David Quist: „Ik zit hier perfect". Verder deze week: een pagina vol nieuwtjes rond 'Hair Body', interessante regioinformatie en nuttige tips van de overheid. In verband met Pinksteren dient kopij voor de editie van dinsdag 26 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 19 mei 12.00 uur advertenties is woensdag 19 mei 17.00 uur (advertentie) OPENHEID VAN LISTIGE ZAKEN Een kijk in de praktijken van een mega-fraudeur NU in elke boekhandel 219 blz. 29,95 (advertentie) Deze week: Herinrichting kernwinkelgebied Aanval illegaal geplaatste voertuigen succes

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1