DEZE WEEK IN PARTY: WILLEM-AUXANDFR HAALT HAYA NAAR NEDERLAND! MOEDERDAG-LEED Horeca rond Markt verenigt zich Jeans Inn opent vijfde filiaal ZANGERES:'DE DAG DAT IK MUN DOCHTERTJE VERLOOR' CARLO BOSZHARD EN 'GOUDKUST'-MICHIEL VERLIEFD iiaiin Country 8* western terug van weggeweest Stomerij Veldman breidt uit GRATIS TOEGANG msm r Met de Faam/Vlissinger naar circus Bavaria Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Klassiek Middelburg is een bruisende stad. Toch zou er, zeker op muzikaal gebied, wel wat meer kun nen gebeuren in de zomermaanden. Tenmin ste, dat vinden tien eigenaren van café's in de directe nabijheid van de Markt. In plaats van de vinger te wijzen richting gemeente of andere instanties, sloegen de horeca-ondernemers de handen inéén en richtten een stichting op die de Zeeuwse hoofdstad deze zomer - muzikaal gezien - op z'n grondvesten moet doen schud den. Country western is in. Niet alleen de muziek is razend populair, ook het linedansen neemt hand over hand toe. Toch zijn er nog weinig kledingzaken die inspringen op deze trend. Splendid, een klein winkeltje aan de Korte Gee re in Middelburg, doet dat sinds kort wél. Eige naressen Rona Verhage en Corrie Rootlieb leg gen uit waarom. Nieuwe momentborrel van Bols Europese Wereldwinkeldag Keurhout-vuren op Nederlandse markt Melitta Bamboo Aroma filter Woensdag 5 mei 1999 FAAM/VLISSINGER 17 advertentie) Jeanswinkel 'Jeans Inn' heeft vorige week in Vlissingen haar vijfde filiaal geopend. Eerder waren er al winkels in Oost-Sou burg, Middelburg, Heinkenszand en Goes. Bedrijfsleider André Schout heeft er het volste vertrouwen in dat het met deze zaak ook gaat lukken. Het succes van de zaak heeft hij voor het grootste deel te danken aan zijn personeel. Schout: „Door hun enthou siasme kunnen we zulke resul taten boeken. Het is hier vijf honderd procent werken, mijn personeel is er altijd, ze zijn niet nadr huis te branden". Zelf is hij ook dag en nacht met zijn werk bezig. „Ik heb van mijn hobby mijn werk ge maakt, dan ben je er vanzelf de hele tijd mee bezig." Het assortiment dat Jeans inn biedt is heel breed. Schout: „We zitten met onze kleding boven op de markt. Eigenlijk hebben we voor iedereen wel iets. Maar we zijn toch voor namelijk gericht op jongeda mes, jongens en de sportieve man. We verkopen merken als Big Star, Pepe, Dobber en Cot ton Field voor de heren en voor de dames hebben we merken als O.N.L.Y., Vero Mo- da en Pepe". Ookal zijn er verschillende an dere jeanszaken in Vlissingen, toch ziet Schout de nieuwe Jeans Inn als een aanvulling van de stad. Voor concurrentie is hij dus niet bang. „Bij elke vestiging onderzoek je of het haalbaar is in die plaats een winkel te openen. Je kijkt er bijvoorbeeld naar hoe de mer ken in die plaats liggen. Ik ben zelf Vlissinger en ik ben er zeker van dat deze winkel kan bestaan in Vlissingen. De Vlissingers willen graag in hun eigen stad kunnen winke len en daar ook kunnen sla gen. Aan die vraag wil ik vol doen". Of dat hem ook werke lijk lukt moeten we afwachten. De nieuwe Jeans Inn-winkel is ingericht volgens de huisstijl van de zaak. Modern, maar toch met sfeer, iets wat de ei genaar een zeer belangrijk punt vindt. „Veel winkels zijn tegenwoordig erg modern en strak ingericht. Wij hebben daarentegen ons eigen con cept bedacht, de kleuren van de Jeans Inn-winkels zijn blauw met ecru. Er zitten bij voorbeeld 'oude' pilaren in de paskamers, strak met een klassiek tintje dus. Het is een soort contrast met de moder ne en dus ook koele inrichting van andere winkels". Het succes van andere filialen is volgens Schout enerzijds te danken aan het personeel. An- derszijds heeft het ook te ma ken met de kwaliteit van de kleding die de winkel levert. Schout: „De klant verwacht een goede prijs-kwaliteit ver houding. Wij verkopen mooie artikelen tegen een redelijke prijs. Mijn personeel probeert niet opdringerig te zijn, we ad viseren daar waar nodig en hebben daar ook een goede kijk op. Na jaren ervaring weet je gewoon wat er bij wie past". André Schout temidden van zijn personeel. foto Jaap Wolterbeek Corrie Rootlieb (links) en Rona Verhage voor hun winkel in de Korte Geere. foto Jaap Wolterbeek slot van rekening zijn we niet echt concurrenten van elkaar: als het bij de één druk is, pro fiteert de rest daarvan mee", zegt Martin Priem. Zo ontstond aan het eind van het vorig seizoen het idee om de toen nog incidentele sa menwerking te verbreden en uit te diepen. Begin van dit jaar kwam de gedachte aan een stichting die de uitvoering in handen zou nemen. Deze stichting is inmiddels een feit. Martin Priem, Ger Langermans en Roger Mastbooms (vlnr): „We zijn niet echt concurrenten van elkaar: als het bij de één druk is, profiteert de ander daarvan mee", foto Jaap Wolterbeek De ondernemers zijn dan ook duidelijk geen praters, maar doeners. Middelburgers konden afgelo pen vrijdag (koninginnedag) voor het eerst kennis maken met de activiteiten van de Stichting '99, zoals het samen werkingsverband tussen de tien café's genoemd wordt. Toen traden Le Chou-Chou en The Queen All Star Band op. Maar daar blijft het niet bij, zo laten Ger Langermans, Roger Mastbooms en Martin Priem weten. Zo is er 15 mei een oldtimerdag in Middelburg, georganiseerd door de Stich ting Evenementen Middel burg. De Stichting '99 neemt het muzikale programma voor haar rekening. Zo wordt een door Ellen de Dreu 'De Stichting '99, heet het sa menwerkingsverband tussen café Allez, Bommel, Bar Ame rican, Tympaan, Brooklyn, Elektro, Seventy Seven, Mil- lertime, Stadscafé en het deze zomer nieuw te openen café 'thof. Ger Langermans, Roger Mastbooms en Martin Priem, respectievelijk verbonden aan Allez, Bommel en Brooklyn, leggen de bedoeling uit. „Je hoort zo vaak dat er niets te doen is in Middlburg. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, er gebeurt best wel wat. De braderie, het jazzfestival. Maar juist in de tussenliggende pe riodes is het verdacht stil in de stad. En daar willen we nu wat aan gaan doen. 't Is niet voor het eerst dat we samenwerken. Vorig jaar hebben we ook al wat dingen gezamenlijk ge daan. Alleen wilden we dat dit jaar structureler maken. Per HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 639933. Zondag tot 23 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: A.A.M. Termeer en F. van den Berg, Rosenburglaan 1, tel. 465253. Zondag tot 24 uur: E. Kant, Saba laan 3, tel. 471017. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joos- land, Arnemuiden, Gezond heidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van J.H. Vervloet, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: H.J. Roelofsen, Prins Bernhardstraat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Zondag tot 24 uur: N. Kapteijn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, tel. 461630. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostka pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: Za terdag en zondag: G. Rullens, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 581276. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: PK. Noorlander, Middel burgsestraat 94, Koudekerke, tel. 551231. West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: B. Bouwen- se, Valkenisseweg 42, Biggeker ke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: P. Bruijnzeel, Londense- kaai 35, Middelburg, tel. 625963. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag 18 uur tot de vrijdagmorgen daaropvol gend (geopend van 8.30 - 18 uur): Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 635565. Vlissingen: van vrijdag 18 uur tot de vrijdagmorgen daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Paauwenburg, Drees- straat2a; tel. 470717. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 22 uur: H. Klompe, tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: K. Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: C. Brink, Meanderlaan 326, Middel burg, tel. 611011. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17- 18 uur. Dierenartsenpraktijk Middel burg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8- 9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostka pelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Melisker ke: (kleine huisdieren): Kelder- weg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostka- pelseweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. Zaterdag en zondag: geen dienst. spiegeltent op de Markt ge bouwd met een podium en een bar erin. Ook het Jazzfes tival wordt opgeluisterd. „De vrijdagavond is natuurlijk tra ditiegetrouw kroegentocht, dat blijft zo. Maar al die men sen die naar Middelburg ko men voor het Jazzfestival, ver wachten dat ook de zaterdag en zondag in het teken staan van de jazz. Een dergelijk festival hoort zich niet alleen af te spelen binnen de muren van een schouwburg". En dus is het weekend van 21, 22 en 23 mei uitgeroepen tot Jazzweekend op de Markt. De Zeeuwse formatie Busted treedt er op, met een aange past jazz-repertoire. 's Zater dags is er een optreden van Carlo D'Wys, één van de op vallendste Hammondorganis ten van de huidige Europese generatie. Zo ging hij mee op wereld- toernee met Hans en Candy Dulfer, speelde hij in de be roemde Ronnie Scott's Jazz club en trad hij op met Jimmy Smith tijdens het North Sea Jazz Festival. Zondag 23 mei wordt het Jazzweekend afge sloten met de twaalf man ster ke big band The New Orphe- ans. Onder leiding van zange res Marjon van Iwaarden laat de big band de jaren zestig en zeventig herleven. Het reper toire heeft een duidelijk eigen karakter met arrangementen van Glenn Miller, Ramblers, Duke Ellington en de Skymas- ters. In augustus barst de zomer pas echt los op de Markt tij dens het Caribisch feest dat de 20e en 21e gehouden wordt. Heerlijke zuidelijke hapjes, limbodansers en mu- ziekoptredens zijn de belang rijkste ingrediënten voor een geslaagd weekend, voorspelt het drietal. „Het enige waar we dat weekend geen invloed op uit kunnen oefenen, is het weer. Maar als dat een beetje meewerkt, is het Caribisch feest compleet". Op het pro gramma in ieder geval een optreden van de in Zeeland haast legendarisch te noemen Grandpa Nick Sessieband, on der het motto 'Grandpa Nick goes Salsa'. Als hekkesluiter wordt een heus sixties week end gehouden. Veel bijzonder heden zijn nog niet bekend, maar in elk geval zal een Su per Super Stones Sessie on derdeel uitmaken van de fees telijkheden. Zo'n dertig muzi kanten verlenen medewerking aan de sessie, die doorlopend muziek van de Rolling Stones zal brengen. Het duo zegt 'best liefhebbers' te zijn van country western. Toch is dat niet de oorzaak van de ommezwaai in hun as sortiment (tot voor kort wer den in de winkel voornamelijk eigengebreide truien ver kocht). Rona Verhage: „Eigen lijk is het antwoord op die vraag heel simpel. We liepen door een confectiecentrum en zagen western-kleding han gen. De kleding sprak ons alle bei aan en toen bleek dat we exclusief voor Walcheren kle ding van het merk Stocker Point konden verkopen, was de beslissing snel genomen". Zo gezegd, zo gedaan. En de combinatie tussen gebreide truien en westernkleding - op het eerste gezicht misschien een minder logische - blijkt aan te spreken. „We zien nu een heel ander publiek in de winkel", vertelt Corrie Root lieb. „En dat is hartstikke leuk. De collectie gebreide truien blijft gewoon, hoor, want die loopt uitstekend. We krijgen zelfs klanten die uit Den Haag hierheen komen om een trui te kopen". Maar naast de truien sieren le ren en suède jassen, bedrukte en geappliceerde overhemden en prachtige cowboy-hoeden de winkel. „De kleding wordt veel gedragen door mensen die aan linedansen doen", weet het tweetal. „Maar ook motorrijders kunnen hier goed slagen. Verder verkopen we hier accessoires, die ook leuk als cadeautje gegeven kunnen worden. Dreamcatchers als oorhangers, lederen laarsjes als sleutelhanger. Verder bo- lo's, kettingen of collar points, om een overhemd een echte westernlook te geven. Op ter mijn is het trouwens de be doeling dat we ook echte cow boylaarzen gaan verkopen". Splendid is een kleine winkel. Toch is er veel aanbod in de schappen. Bovendien ligt er een boek op de toonbank met voorbeelden die niet in de winkel hangen, maar wel zo te bestellen zijn. Wie lid is van een linedans vereniging, krijgt op vertoon van lidmaat- schapsbewijs tien procent kor ting op zijn western-aanschaf. Ed Veldman: „Een stomerij begin je niet zomaar, daar moet je echt inrollen". foto Jaap Wolterbeek Aan de buitenkant is er weinig van te zien, maar achter de schermen is Stomerij Wasserij Veldman in Middelburg is on langs behoorlijk uitgebreid. Meer ruimte en nieuwe apparatuur geven Ed Veldman, eigenaar van de stomerij, de gelegenheid om meer klanten te bedienen. Veldman begon in 1991 zijn ei gen stomerij aan de Middel burgse Gortstraat. „Een sto merij, die begin je niet zo maar", vertelt hij. „Daar moet je echt inrollen". Veldman 'rol de' erin toen hij zijn vrouw leerde kennen. „Haar ouders hadden een stomerij in Vliss ingen en waren daarin altijd aan het werk. En natuurlijk pak je dan, al is het maar om een goede indruk te maken, ook eens wat aan. Zo leerde ik broeken persen". Van het één kwam het ander. Veldman opende zijn eigen zaak en specialiseerde zich in bedden- en linnengoed. „Ik doe de was voor een paar in stellingen en verzorg het tafel linnen voor restaurants en ho tels. Maar daarnaast zijn ook de particulieren heel belang rijk voor me", weet Veldman. Die komen dan ook meer en meer binnen. Met name dek bedden krijgt hij met grote re gelmaat aangeboden. „Buiten staat een groot bord voor de deur waarop staat: 's morgens brengen, 's avonds halen. En dat blijkt aan te spreken. Het is toch ook niks als je je dekbed een paar dagen kwijt bent. Zoiets moet je gewoon in één dag kunnen doen". Veldman doet er alles aan om het zijn klanten gemakkelijk te maken. „Zo heb ik bijvoor beeld elf agentschappen. Hier in Middelburg, maar ook in Vlissingen en op de dorpen. Daar kunnen mensen hun spullen afgeven en na het rei nigen weer afhalen. Dat is makkelijk voor wie bijvoor beeld geen auto heeft en het niet ziet zitten om met grote tassen was over straat te gaan". Veldman wil zijn dienstenpak ket zo breed mogelijk houden. „In principe kun je hier alles afgeven om het te laten reini gen. Leer of suède, tapijten, dat maakt allemaal niet uit. Sommige dingen kan ik niet hier in mijn eigen zaak doen, maar die besteed ik dan uit. Verder verhuren we tapijtreini gers en verrichten we op ver zoek ook reparaties. We was sen gordijnen, maar wie het vervelend vindt om die dingen af te halen en weer op te han gen, zijn we ook van dienst. Dan komt er toch gewoon ie mand langs die het even doet? Dat geldt trouwens ook voor de tapijtreinigers. Je kunt ze hier afhalen en het zelf doen, maar mensen kunnen er ook voor kiezen hun vloerbe dekking door ons te laten rei nigen" Het werken in een stomerij is hard werk. „Sommige dagen beginnen we al vöör zes uur 's ochtends", vertelt hij. „En zel den zijn we voor tien uur 's avonds klaar. Maar dat moet ook wel, als je goede service wil blijven leveren. Niemand wil toch twee dagen op zijn dekbed wachten?" Avondbries. Zo heet de nieuwe 'moment-borrel' die Bols in juni op de markt brengt. Een passende naam voor het drankje, dat zijn frisse, fruitige smaak te danken heeft aan een uitzonderlijke combinatie van citroen, limoen en mint. Avondbries (32% alcohol) staat voor verfrissing tijdens aangenaam warme avonden. De adviesprijs is ƒ15,95 voor een 0,5 liter fles. Avondbries brengt verfrissing tijdens warme zomeravonden. Zaterdag 8 mei wordt de vierde Europese Wereldwinkeldag gevierd. Het thema van deze dag is 'Hoe vrij is de handel'. Alle wereldwinkels in Europa, dus ook die op Walcheren besteden hieraan ruim de aandacht. De winkels willen de aandacht vesti gen op de erbarmelijke omstandigheden waaronder de mensen in de ontwikkelingslanden onze consumptiegoederen moeten produceren. Daarnaast is er ruimte voor de wereldwijde cam pagne 'Jubilee 2000', die beoogt bepaalde ontwikkelingslanden hun schulden vrij te schelden en daarmee ruimte krijgen om het land te ontwikkelen. Door de toenemende interesse voor duurzaam bosbeheer ontplooien verschillende organisaties, landen en producenten initiatieven op het gebied van boscertificering. Dit houdt in dat er verschillende certificaten op de Nederlandse markt beschik baar (zullen) komen. Hout- en plaatmaterialenhandel Stiho ver koopt als eerste in Nederland Zweeds vurenhout volgens de normen van de Stichting Keurhout. Met het 'keurhout-vuren' draagt Stiho substantieel bij aan het Duurzaam-Bouwen-beleid van de overheid. Melitta presenteert haar nieuwste innovatie op het ge bied van koffiefilters: het Me litta Bamboo Aroma-filter. Dit unieke filter, gemaakt van bamboe-pulp, is het ecologi sche en toegankelijke alterna tief voor milieubewuste koffie drinkers. Melitta verbouwt en oogst de bamboe ecologisch en kleinschalig op speciale boerderijen in Thailand. Omdat het bedrijf dit jaar ne gentig jaar bestaat, is aan de introductie van de bamboe-fil ters een prijsvraag verbon den. Kopers kunnen meedin gen maar een tiendaagse reis naar Thailand of een luxe bamboe tuinmeubelset. Een nieuw, milieubewust koffefilter. advertentie) ftjSJKKCX- iVAMfcoo Circus Bavaria staat garant voor een wervelende show: Het gezellige Belgische familiecircus Bavaria is binnenkort in Zeeland. Lezers van De Faam/Vlissinger kunnen extra voorde lig kennis maken met de rijke traditie van het circusleven. Knip onderstaande bon uit, neem hem mee naar een voorstelling naar keuze en ontvang een gratis toegangskaartje voor een kind! Circus Bavaria bewijst in het programma van 1999 dal het circus in het laatste jaar van deze eeuw nog altijd springlevend is. Een nieu we generatie jonge artiesten staat voor u klaar en presenteert een wervelende cirsusshow, vol passie en vuur en met de welbekende Vlaamse hartelijkheid. Zo begint de voorstelling met een jongleursact van moeder en doch ter Cecile en Roselba. Ballen, keulen en ringen razen door de piste. Een perfect getimede wisselwerking lussen twee generaties. De Matriosjka Sisters brengen vervolgens de belofte van de toekomst: jeugdig elan en ongekende souplesse in een prachtig staaltje acro batiek. Circus Bavaria staat bekend om zijn clownerie. Dit jaar reist de in ternationaal gelauwerde komiek Clown Alonzo mee met het gezel schap. Hij loopt als een rode draad door het programma en weet het publiek keer op keer le verrassen met zijn verfijnde mimiek en ko mische fratsen. Het familieprogramma staat bol van verwondering en poëzie. Miss Tamar, slangenmens, beheerst de meest onmogelijke houdingen en Miss Soraya werkt met boa contrictors en vogelspinnen. Wie durft, mag ook even voelen... Zoals altijd in een echt circusprogramma brengt ook Circus Bavaria het vertederende samenspel tussen mens en dier. Met dieren uit de eigen woon- en leefomgeving, bekend van de kinderboerderij: po ny's, ganzen, een lama. honden en geiten. Los Galicos. afkomstig uit Mexico, presenteert een veelkleurig folkloristisch tableau uit Midden-Amerika. Een diervriendelijke dressuur met allerlei soorten honden, gebracht vol temperament en souplesse. Maar bovenal met plezier. Want het lijkt alsof de honden in de piste niet van ophouden weten. Circus Bavaria staat van donderdag 6 tot en met zondag 9 mei op het Hof van Tange in Middelburg. Voorstellingen zijn dagelijks om 15 uur, zaterdag ook om 19 uur. Maandag 10 mei doet het circus Recreatieterrein Stelleplas aan. Daar is om 16.15 uur een voorstel ling. Daarna is het de beurt aan Vlissingen. Aan de Gildeweg op het par keerterrein van het Miro-center zijn er de volgende voorstellingen: dinsdag 11 mei om 16.15 uur. woensdag 12 mei om 15 en 19 uur en donderdag 13 mei om 15 uur. i INTERNATIONALE ARTIESTEN EN DIEREN I DOLGEKKE CLOWNS - ADEMBENEMENDE ACROBATIEK - VROLIJKE DIERENNUMMERS - FLITSENDE JONGLEURS I I UITSLUITEND OP VERTOON VAN DEZE BON Voor één kind vergezeld van één betalende volwassene. Geldig op alle rangen. Niet verenigbaar met andere kortingen.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 17