Cabaret en muziek op Lentefeest Lions Miniatuur Walcheren wisselt van eigenaar Opvoedbureau is er voor ouders en hun vragen BL0F 34,95 m WOENSDAG 7 APRIL 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 14 M DSFA CD SPECIAALZAAK DSFA WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN In het Vlissingse Arsenaaltheater wordt za terdag 10 april het Lions Lentefeest gehou den. Tijdens het Lentefeest treden bekende artiesten op als Roméo en Erikah Karst. Te vens heeft de organiserende Lions Club Vlis singen besloten om de vorig jaar in ere her stelde traditie om het feest met cabaret te openen, voort te zetten. Zo wordt het feest om 20.15 uur ingeluid met een optreden van Mylène d'Anjou. Miniatuur Walcheren in Middelburg is onlangs van eigenaar veranderd. Reggeborgh Beheer heeft het attractiepark verkocht aan het Wal cherse ondernemersduo Edgar Angelini en Sven van Rijswijk. In een week tijd hebben An gelini en Van Rijswijk het park gereed gemaakt voor het naderende seizoen. Het restaurant is grondig opgeknapt en krijgt een nieuwe menu kaart. „Miniatuur Walcheren moet een voorzie ning voor alle soorten weer worden", is de stellige overtuiging van Sven van Rijswijk. Maquettes Mexico Restaurant 'Soms kun je ze wel achter het behang plakken' is de titel van een bro chure voor ouders. Die 'ze' zijn kinderen en gezien de strakke wanden in woon- en kinderkamers doen de meeste ouders het toch maar niet. Maar de verzuchting is voor veel opvoeders herkenbaar. Marij van Aalst is als pedagogisch medewerker verbonden aan het Opvoedbureau van de Stichting Jeugdzorg Zeeland. In het gloednieuwe gebouw aan de Roozenburglaan in Middelburg is er tweemaal per week een spreekuur. Voor wie er even niet meer uitkomt PZC WEEKBLADEN er faam met de opvoeding. Driftkikkertjes In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is een expositie ingericht over Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zeeland woonden. KoSa Netherlands heeft in Vlissingen-Oost een nieuwe zuiveringsinstallatie in bedrijf genomen. Het internationaal opererende bedrijf Det Norske Veritas heeft een kantoor in Middelburg geopend. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met ISO-certificeringen. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. Salu, ee! (2) Onze gesprekken tijdens het maken van 'Wal- chers Plat', staan dikwijls in het teken van de ontdekkingen. 'Je staet er van te kieken', ver telde Marco deze keer bijvoorbeeld, 'dat er zö- vee woorden verdwene bin uut Walcher, as je 't Zeêuws Woordenboek is bladzie vö bladzie deurleest.' Voor zijn werk, het bewerken van de tekst voor deel twee van dat Woordenboek, moet Marco inderdaad elk van de 1216 bladzij den doorgespit hebben. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 RECORDS Wij leveren alles DE NIEUWE CD BOVEN VAN RECORDS Bij ons altijd Naakt onder de hemel 34,95 Helder/live 34,95 - XXL 29,95 Nieuwe CD van Skunk Anansie (37,50) GEGARANDEERD DE KLEINSTE EN GOEDKOOPSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen Informatie: 0118 - 441 552 Wie de opening van het zes tiende Lions Lentefeest wil meemaken moet snel zijn. Slechts driehonderd kaarten zijn beschikbaar voor het op treden van comédienne Mylène d'Anjou. De voor stellingen van d' Anjou hou den het midden tussen mu ziek en cabaret. Met een ver haal als decor achter de prachtige liedjes werd haar derde theaterprogramma 'Hemelse Mother' door de pers als 'buitengewoon intel ligent en interessant' om schreven. Helaas heeft dit programma het Walcherse niet gehaald, maar door dit optreden op het Lentefeest kunnen ook Walcherse lief hebbers van cabaret kennis maken met dit opmerkelijk talent. Vanaf 20.30 uur zijn ook de andere zalen in het Arsenaal theater geopend. De hele. avond zijn er optredens van Roméo, Erikah Karst, Redivi- der en Hollywood Boule vard. Roméo staat volop in de belangstelling. Zijn de buutsingle 'Always Fall for Love' was een groot succes, evenals de opvolger 'Co ming Home'. Roméo is een Engelstalige rhythm and blues groep bestaade uit de tweeling Spencer en Julian Barry, Wilton Wijngaarde en Clifton Giersthove. De jon gens, die elkaar toevalliger wijs tegen het lijf liepen op de muziekschool in Rotter dam, werken momenteel hard aan een album. Daar naast vergaarden ze roem door hun muzikale mede werking aan de succesvolle Nederlandse speelfim Abel- tje. Erikah Karst carriere begon al op elfjarige leeftijd met een album vol kinderliedjes in Drents dialect. Ze volgde een professionele opleiding aan het Conservatorium en de Academie voor Lichte Muziek en bracht vorig jaar het album 'Grown Woman' uit, voorafgegaan door haar eerste single 'My heart goes out to you'. Met een optreden van Redi- vider hoopt de Vlissingse Lions Club de aanwezige veertigers een beetje terug naar de hoogtijdagen van Crosby, Stills, Nash and Young te brengen. Deze win naars van de Grote Prijs van Nederland 1998 waren de af gelopen maanden geregeld op de radio te horen met op tredens in onder andere het programma Denk aan Henk van Henk Westbroek. Ridivi- der pakt het publiek met me lodieuze, driestemmige zang op authentiek groovende beats. Tot slot is er op het Lentefeest nog een optreden van het showorkest Holly wood Boulevard. De band bestaat uit rasmu sici en speelt feilloos de nieuwste hits na. De op brengst van het Lentefeest gaat als elk jaar naar diverse goede doelen. Dit jaar heeft de Lions Club gekozen voor een scholingsproject in Cam bodja, een ziekenhuis in Am- bon, rolstoelen voor een re validatiecentrum, hulpverle ning aan bejaarden en de verhuizing van de Zeeuwse Komedie van het Vestzak theater naar een nieuw on derkomen in de voormalige Willem lll-kazerne. Erikah Karst is te zien en te horen op het Lentefeest van de Lions Club Vlissingen. Sven van Rijswijk (links) en Edgar Angelini, de nieuwe eige naars van Miniatuur Walcheren. foto Jaap Wolterbeek door Joep Bremmers passen in het thema van het park". Zo prijken op de nieu we kaart de 'Biggekerke pan nenkoek': „met ham vanwege de big", verklaart Van Rijswijk. De Veere pannenkoek is natu rel zoals ook de Walcherse ge meente volgens het onderne mersduo is en de Oost-Sou burg pannenkoek is voorzien van warme kersen met slag room. „We zijn nu nog bezig om een Lange Jan pannen koek te ontwikkelen", vertelt Sven van Rijswijk. „Dat wordt een pannenkoek die rechtop het bord staat. Die willen we gaan serveren bij speciale ge legenheden". Naast 't Eterijtje hebben Van Rijswijk en Angelini de snack bar omgedoopt tot 't Snekke- rijtje en de overdekte kinder speelplaats tot 't Spelerijtje. Angelini: „In 't Spelerijtje ko men verschillende spelen als luchthockey. We willen van Miniatuur Walcheren een at tractie maken die voor alle weertypen geschikt is, daar maakt die speelhal onderdeel van uit". Sven van Rijswijk en Edgar Angelini zijn geen onbekende in de toeristische sector. An gelini is sinds 1988 eigenaar van strandpaviljoen en pizze ria Kaapduin in Dishoek en Van Rijswijk is de laatste jaren werkzaam geweest als pro jectmanager van Zeeland Ma ritiem bij het Bureau voor Toe risme Zeeland. „In november hoorden we dat Miniatuur Walcheren te koop was", vertelt Sven van Rijs wijk. „We kenden elkaar al een aantal jaar en wilden wel iets samen gaan doen. Edgar stond op het punt om naar Mexico te vertrekken om daar vakantie te vieren. In die pe riode hebben we allebei nage dacht of we Miniatuur Wal-? cheren zouden kopen". Echt veel hoefde er niet te worden nagedacht. „We zagen het ei genlijk vanaf het begin al met een zitten", herinnert Angelini zich. Van Rijswijk en Angelini hebben de knoop doorgehakt en onlangs tekenden ze het koopcontract. Van Rijswijk: „Precies zoals we ons hadden voorgesteld. Allebei keurig in pak en daarna champagne". Veel tijd om feest te vieren kregen de kersverse eigenaars niet. Na de ondertekening van het koopcontract hadden Van Rijswijk en Angelini nog pre cies één week om het park in orde te maken voor het ko mende seizoen. „We hebben als eerste het restaurant flink onder handen genomen", doet Angelini uit de doeken. „De zaak heet voortaan 't Ete rijtje en is helemaal opnieuw geschilderd in de huiskleuren en voorzien van een nieuw plafond. Ook de kaart hebben we aan gepast. Het restaurant had een beetje een ouderwetse kaart. We hebben nu bijvoor beeld een uitgebreid assorti ment pannenkoeken op het menu. Geen gewone pannen koeken maar lekkernijen die Het belangrijkste van Minia tuur Walcheren blijft natuurlijk de maquettes van typisch Walcherse gebouwen. „De staat van onderhoud is vrij goed", is Van Rijswijk van me ning. „We zijn de hele week bezig geweest met het terug plaatsen van de maquettes die in de winterstalling stonden opgeslagen. Vijftig maquettes worden momenteel nog opge knapt door een groep werklo ze kunstenaars in Hengelo". Naast de vertrouwde maquet tes zijn er ook nieuwkomers in Miniatuur Walcheren. Van Rijswijk: „We hebben een nieuwe vuurtoren van Westka- pelle en ook in de toekomst blijven we in nieuwe schaal modellen investeren. Dat is noodzakelijk, je kan wel een mooi restaurant hebben maar de hoofdzaak is en blijft de mi niaturen". Om Miniatuur Wal cheren bij de toeristen onder de aandacht te brengen gaan er de komende zomer promo tieteams langs de Walcherse campings en evenementen. In het park zelf wordt Koning Willem Walcheren met zijn Hofnar Wallie opnieuw geïn stalleerd. „Ze zijn een paar jaar weg geweest", vertelt Ed gar Angelini. „Maar Koning Willem zwaait vanaf deze zo mer opnieuw de scepter in het park". door Mieke Roelse Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044), Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. „En die momenten komen we allemaal wel eens tegen, als we eerlijk zijn", meent Van Aalst. „Er wordt in deze tijd veel verwacht; zowel van ou ders als van kinderen. Het moet allemaal perfect gaan en soepel lopen. Wie toch de moed heeft om toe te geven dat het ouderschap ook min der plezierige kanten heeft, krijgt meestal goed bedoelde kritiek. Helaas vaak met de toevoeging dat hun kinderen zoiets nooit zouden doen en dat zij dat ook niet zouden toe staan. Waarmee de ouder met z'n zorgen er ook nog eens een schuldgevoel bij krijgt. Dat is niet eerlijk, want ie mand die zich ongerust maakt heeft behoefte om daar over te praten, die wil serieus ge nomen worden. En daar komt het Opvoedbureau in beeld. Tijdens een eerste gesprek ben je gauw een uur aan het praten. Tijd die huisartsen en leerkrachten vaak niet kunnen vrijmaken. In dat eerste ge sprek staat de vraag van de ouders centraal. Wat is het probleem of zijn er meerdere? Wanneer gebeurt het, wat heb je zelf al geprobeerd en hoe ging dat? Door er over te pra ten krijgen ouders vaak zelf ook een beter beeld van de si tuatie. En ouders zijn natuurlijk bij uitstek deskundig als het gaat over hun eigen kinderen. Zij maken die kinderen in allerlei situaties mee en reageren af hankelijk van hun opvoedstijl, hun humeur en de gezinssitu atie. Belangrijk is ook de ma nier waarop je kijkt. Er gaat zoveel vanzelfsprekend goed tussen ouders en kinderen, dat ook dat positieve gevoel een stimulans kan zijn. Daarna gaan we stap voor stap een plan maken. Wat wil je aanpakken en hoe wil je dat doen. Meestal is er na zo'n drie gesprekken al een beter inzicht. Als je weet dat er geluisterd wordt, kun je makkelijker praten over je on zekerheden. Of tot de conclu sie komen dat een andere be nadering misschien beter werkt. Ombuigen van lastig naar leuk, noem ik dat". De meest gestelde vragen gaan over slapen, eten, drukke kinderen en de koppige drift kikkertjes. „Als ouder wil je graag dat je kind opgroeit met zelfvertrouwen en voor zich zelf op kan komen", weet Van Aalst. „Maar aan de andere kant wil je ook weer dat het zich in een groep kan handha ven en sociaal vaardig is. Dat voortdurend laveren tussen wat moet, wat kan en wat ge wenst is maakt ouders kwets baar. Tijdschriften en televisiepro gramma's doen er nog een schepje bovenop en al gauw weet je het door alle informa tie helemaal niet meer. Het Opvoedbureau biedt onafhan kelijke deskundigheid. Dat kan ook gewoon over vragen gaan als goed speelgoed voor een kind van drie jaar of zomaar een folder over zindelijkheid. Voor echt medische proble men verwijzen we natuurlijk door. We willen graag de drempel zo laag mogelijk hou den. Doordat de Provincie en de gemeente Middelburg het Opvoedbureau subsidiëren kunnen de gesprekken gratis zijn. Natuurlijk niet ongelimi teerd, maximaal zes is de norm. Scholen en huisartsen zijn op de hoogte van ons werk en hun weg wijs-functie is belangrijk. We kennen geen wachtlijst; we leggen geen dossiers aan en zonder toe stemming van ouders benade ren we geen arts of leerkracht. Want die ouders daar gaat het om. Zij staan centraal en zij bepa len mede door het tevreden- heidsonderzoek of het Op voedbureau de leemte opvult tussen de consultatiebureaus en de Jeugdhulpverlening. Het werkt preventief. Als je vroegtijdig inspeelt op proble men, kun je voorkomen dat de boel helemaal vastloopt". In Goes draait al voor het der de jaar een Opvoedbureau. Als het succes van dat bureau als maatstaf dient, dan ziet de toekomst er zonnig uit. Voor het Opvoedbureau in Middel burg, maar meer nog voor al die grote en kleine vragen die het moderne ouderschap met zich mee brengt. Ouders zijn ook maar gewone mensen. Met kinderen, dat wel. Het Op voedbureau houdt spreekuur op maandag en donderdag van 9 tot 11 uur. Marij van Aalst van het Middelburgse Opvoedbureau. foto Jaap Wolterbeek (advertentie) Topcompetitie U.C.1.1.6 om de Arjaan de Schipper Trofee Zaterdag 24 april 1999. Start: 12.00 uur op de Grote Markt te Goes. Aankomst: ±15.45 uur op de Westhavendijk te Goes Kijk voor meer info op 21 april in de Bijlage van De Bevelander breed In ons overzichtelij ke uitkatern BREED UIT weer heel veel informatie over uit gaan in Midden-Zee land en natuurlijk handige ladders met films, podiumkun sten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor Arling ton Road: een spannen de thriller met in de hoofdrol Jeff Bridges. In Cine City in Vlissin gen gaat ook de film Studio 54 in première. De film is geïnspireerd op de discoperiode van x x de jaren zeventig en T'betan Institute of Performing tachtig. In de Piek in Arts- Vlissingen speelt zaterdag 10 april de Haagse band drof Geschut, die onlangs een kleine hit had met de single Moe. In de Stadsschouwburg in Middelburg is dinsdag 13 april de Tibetan Institute of Performing Arts te bewonderen. Van die verdwenen woorden, die in het Woordenboek (met gegevens uit 1920-1960) nog voorkomen als algemeen Wal- chers, noemt hij er binnen vuuf minuten zo een hele serie op. Het zijn: 'oeneer (wanneer), vrom (zie vorige week), wilder (wij), vae- ge (vege), leêge (laoge), ge wist (geweest), ze wazze (ze waere), ze lagge (laege) en tummere (timmere). De laatste vier komen nu alleen nog op Arnemuiden voor! Leêge wordt nog op Westkapelle ge zegd ('t is een leêge taefel), terwijl in Aagtekerke, Melisker- ke, Arnemuiden en misschien Zoutelande 'laeg' gezegd wordt. Op de rest van het ei land is op een gegeven mo ment de vorm 'laog' inge voerd. En Jan vertelt van ouwe woor den die hij van zijn buurman, die 'uut de Lepelstraete' komt, gehoord heeft. Zoals: 'iemand uutschelde vó 't stof van de wegt' of 'blaeze' voor het toe teren van een auto. Een mooie parallel met het Engels, want daar zeggen ze van een auto: 'it blows its horn'. Als we het over 'blaezen' heb ben, reageert Marco door te zeggen: is dat bij jullie een sterk of een zwak werkwoord? 'Hü? Ons zeie 'blaesde', 'oor! Net as 'snuufde' en 'stuufde' in plekke van 'snoof' en 'stoof'!' Waarop Marco weer weet te vertellen dat 'waoide' ook zo'n mooie afwijking van het Nederlands is. Er is geen Walcherenaar die 'waaide' zegt. Natuurlijk heeft Jan nog een andere bron voor 'Walchers Plat' in de buurt. Zijn vrouw, die uit Arnemuiden komt. Ze zegt bijvoorbeeld nooit 'zael' voor het zadel van een fiets, maar 'zaedel'. Dat krijgt een Oostkappelaar niet uit z'n mond. En wist je dat ze op Ar nemuiden tegen toffees 'wup- pers' zeggen? Nee, dat wist Marco niet. Zo blijven er elke keer weer nieuwe gegevens toestromen, die we uitwisse len bij het maken van 'Wal chers Plat'. Kommende weeke nog eên keer! Marco Evenhuis en Jan Zwemer (advertentie) Deze week: DNV: bewuste keuze voor Middelburg Tentoonstelling archeologische vondsten Avond nieuwe inwoners

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1