Valentïjnsactie goed voor lach en traan i I A °W Duizend scheepsmodellen in Zeelandhallen 2 3 HALEN 1 BETALEN BALANS OPRUIMING ROYALE KORTINGEN Juwelief^jfr VANDERJMADEN WA plat WOENSDA^itMlglWARI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 7 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Romeo en Julia Huwelijksaanzoek -r fw PZC WEEKBLADEN f aam De laatste winterartikelenü Truien - Jacks - Overhemden - Shirts o* Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Frans-Vlaams (1) Als 't aan Irm en Rein van Vliet van de Goese Zeelandhallen ligt, dan staat hun evenemen tencomplex binnenkort in het Guiness Book of Records. Het echtpaar is eigenaar-exploitant van De Zeelandhallen en organiseert op 20 en 21 februari de jaarlijkse modelbouwshow. Daar zullen ruim duizend scheepsbouwmodellen on der één dak zijn te zien. En dat is een unicum, waarmee men het Guinnes Book hoopt te ha len. Commercieel faam/ De Valentijnsactie van de PZC Weekbladen de Faam/Vlissinger en de Bevelander was ook dit jaar weer een grandioos succes. De redacties van de weekbladen zijn overstelpt met ingezon den bonnen. Uit bijna duizend ingezonden Valentijnswensen zijn zeventien inzenders geselecteerd die afgelopen vrijdag in het PZC-gebouw in Vlissingen een presentje in ontvangst mochten nemen. Anthony van den Berg en Marleen Leijdekker uit Vlissingen tre den volgend jaar in het huwelijk. In januari is hun dochter Kim geboren. De Valentijnswensen getuig den weer van het nodige lief en leed op Walcheren en de Bevelanden. Na een ontvangst met koffie en gebak werden de aanwezi gen toegesproken door Char les van den Oosterkamp, ho- fd exploitatie van de PZC-we- kbladen. „Valentijnsdag is de dag bij uitstek voor geliefden om elkaar te tonen hoeveel ze van elkaar houden", sprak Van den Oosterkamp in zijn inlei dende praatje. „En te zien aan het aan tal inzendingen dat we jaar lijks ontvangen wint Valen tijnsdag behoorlijk aan popu lariteit". Zo stuurde de heer K. Kruys uit Goes een wens in voor mevrouw A. Oosterling uit Goes, na achtentwintig jaar elkaar alleen op afstand ge volgd te hebben laaide de lief de tussen het paar weer op. „We zijn allebei op de Antillen opgegroeid", vertelt mevrouw Oosterling. „Maar onze liefde was verboden. We zijn toen uit elkaar gegaan, mijn ouders hadden liever dat ik in Neder land met een Hollandse man zou trouwen. Maar ik had nog contact met het zusje van mijn vriend en vroeg regelmatig hoe het met hem was". Na achtentwintig jaar kwamen de twee elkaar weer tegen en was het bingo. „Ik vergelijk onze liefde met die van Ro meo en Julia", verklaart de heer Kruys. „Door omstandig heden hebben we heel lang gescheiden geleefd maar in ons hart zijn we toch altijd sa men gebleven". Dat Valentijnsdag iets voor al le leeftijden is bewezen de kin deren van kleuterschool De Lichtboei uit Westkapelle. De kinderen stuurden een wens in voor juf Karen Starrenburg uit Middelburg. Juf Karen zou de afgelopen zomer tegen haar zin worden overgeplaatst naar een school in Koudeker- ke. Dankzij de steun van colle ga's, kinderen en ouders mocht ze na lang touwtrekken in Westkapelle blijven. „We vinden de juf zo leuk omdat ze altijd leuke werkjes heeft", wisten de kinderen te vertel len. „Ze is soms ook wel eens streng maar ze geeft nooit straf". Juf Karen en de kinde ren hadden de hele zomervak antie in spanning gezeten of de juf les in Westkapelle mocht blijven geven. Piet en Joke Wielemaker uit Seroos- kerke werden in het zonnetje gezet door Sandra Wielema ker uit Vrouwenpolder. „Ze verzorgen al dertig jaar mijn gehandicapte broer", vertelde Sandra Wielemaker. „Er wordt eigenlijk nooit echt over ge sproken maar ik had toch zo iets van goh, ze mogen best wel eens in het zonnetje gezet worden. We houden ontzet tend veel van hem en ze ver zorgen hem echt met heel veel liefde". De vleiende woorden van San dra zorgden voor de eerste tranen in de PZC-kantine. Piet Wielemaker werd er een be- tje emotioneel van en wist niet goed wat hij moest zeg gen. „Ik had dit echt niet ver wacht", was het enige dat hij kon melden. Opa Van de Water uit Kapelle wist niet wat hem overkwam toen hij afgelopen vrijdag naar voren werd geroepen in het PZC-restaurant. „Ik dacht dat ik een rondleiding zou krij gen", vertelde hij verrast. „Nou begrijp ik ook waarom ik mijn nette kleren aan moest van mijn vrouw. Ik dacht ge woon een rondleiding, daar hoef ik toch niet zo netjes voor te zijn". De werkelijke reden van zijn komst naar Vlissingen hoorde opa Van de Water van zijn kleinzoon Wesley Erent- reich. Zijn opa en oma bakken altijd pannenkoeken voor Wesley en opa speelt ook nog eens indiaantje met hem. „Voor de buurvrouw is het ook leuk dat Wesley van pof fertjes en pannenkoeken houdt", wist oma Van de Wa ter. „We verzorgen ook een bejaarde buurvrouw en die lust ook wel een pannen koek". Met ingehouden adem wach ten de aanwezigen in het PZC- kantine af op de laatste Valen- tijnswens. Anthony van den Berg uit Vlissingen wilde zijn vriendin Marleen ten huwelijk vragen nadat zij hem een maand geleden een dochter heeft geschonken. Tot een echt aanzoek kwam het echter niet in het PZC-gebouw. „Ik heb haar twee weken geleden thuis al ten huwelijk gevraagd", vertelt Van den Berg. „Ik zag het toch niet zo zitten in een volle kantine. Maar gelukkig heeft ze het ja-woord gege ven, en daar ging het om". De beloonde inzendingen zijn: Mevrouw R. de Vries uit Vlis singen voor Chantal van den Broek uit Vlissingen. Omdat ze zo lief is en altijd geld van me leent. Het ca deau: een cadeaubon van Hunkemöller in Vlissingen. Mevrouw J. van Stee uit Yer- seke voor C. van Stee-de Win ter uit Yerseke. Omdat het de liefste broer is van de hele wereld. Is de klok of fiets kapot, geen nood, Kees maakt het. Het cadeau: een taart van bakkerij Den Soeten Inval in Goes. 9 Sandra Wielemaker uit Vrou wenpolder voor Piet en Joke Wielemaker uit Serooskerke. Omdat ze al bijna dertig jaar, met veel liefde, mijn gehandi capte broer verzorgen. Het ca deau: een cadeaubon van Bij ou in Middelburg. 9 Jacky Nuyten uit 's-Graven- polder voor mevrouw Bal uit 's-Gravenpolder. Omdat ze de alleroudste en de allerliefste buurvrouw is en omdat ik altijd bij haar mag eten. Het cadeau: een bos bloemen van Bloemisterij Wisse in Heinkenszand en een windlicht van cadeaushop Hebbedingetje in Goes. 9 Mariska Janse en alle kinde ren van de kleuterschool De Lichtboei in Westkapelle voor juf Karen Starrenburg uit Middelburg. Omdat we zo blij zijn dat onze juf mocht blijven in Westka pelle, want ze zou tegen haar zin geruild worden met een andere leerkracht uit Koude- kerke. En zodoende is ook haar zomervakantie niet echt leuk geweest. Het cadeau: een vlaai en bonbons van Vlaaien huis Paddeltje in Vlissingen. o Jannie van Hese uit Hein kenszand voor mevrouw J. Baas uit Heinkenszand. Omdat ze niet van de bijstand wil leven, heel weinig ver dient, en toch vrijwillig voor zo'n tweehonderd kinderen maandelijks helpt bij de orga nisatie van de sportinstuif in De Stenge. Het is een mens uit duizenden, niets is haar te veel. Het cadeau: een geurtje van drogisterij-parfumerie Marijke in Heinkenszand. 9 Wesley Erentreich uit Bors- sele voor opa en oma Van de Water uit Kapelle. Omdat opa nog steeds indiaan tje met me speelt en pannen koeken bakt en oma spelletjes met me speelt, en voor mij o,,- i Mma Ylona Oosthoek (links) en Olga van Oost hebben zich er samen doorheen geslagen nadat Ylona haar vader en Olga haar man hebben verloren. De negenentachtigjarige mevrouw J. Kokelaar (links) uit Vlissin gen vindt zichzelf nog helemaal niet oud en gaat dagelijks poet sen bij een vijfennegentigjarige man. Ze werd door A. Franse uit Vlissingen in het zonnetje gezet. foto's Jaap Wolterbeek verhuisd zijn. Het cadeau: een taart van patisserie Van Op- dorp in Goes. 9 A. Vermerris-Versprille uit Rilland en Marianne Remijnse uit Rilland voor Leny van Raaij- en uit Rilland. Omdat Leny zich enorm inzet voor stralingszieke kinderen in Tsjernobyl en ook voor men sen hier in haar omgeving en omdat zij zoveel doet voor de kinderen uit Tsjernobyl (Stich ting Henk) om hen eten en een goede behuizing te geven. Het cadeau: een cadeaubon van juwelier Theo Lucas in Goes en een boek van Boek handel Paard van Troye in Goes. 9 Michel en Lilian Luitwieler uit Vlissingen voor Piet en Bets Luitwieler uit Oost-Sou burg. Omdat 14 februari hun trouw dag is (dit jaar dertig jaar gele den). Het cadeau: een diner bon van het Middelburgs Kof fiehuis in Middelburg. 9 Olga van Oost uit 's-Graven- polder voor Ylona Oosthoek uit 's-Gravenpolder. Omdat zij in maart haar vader heeft verloren en ik mijn man. Zonder haar steun, begrip en liefde hadden wij ons er nooit zo doorheen geslagen als nu het geval is. Een hele lieve meid waar ik trots op ben en veel van hou. Het cadeau: een schoonheidsbon van schoon heidssalon Eau Soleil in Goes. 9 Coby Matthijsse uit Oost- Souburg voor Ingrid Luyer uit Oost-Souburg. Omdat we al heel lang vrien dinnen zijn. Zij is er voor mij en ik voor haar. Het cadeau: een cadeaubon voor een eten tje bij La Pampa in Middel burg en een bos bloemen van de Boeketterie in Middelburg. 9 J. Poortvliet uit Yerseke voor Carina Poortvliet uit Yerseke. Omdat ze elk jaar een bewo ner van Arduin tien dagen mee naar de camping in Oost- kapelle neemt en die helemaal verzorgt (eten geven, wassen, aankleden, wandelen etc.). Het cadeau: een armbandje van juwelier Jansen in Goes. 9 Els Leon-Feij uit Borssele voor Frans Baas uit Middel burg. Omdat hij mijn moeder weer gelukkig maakt na het overlij den van mijn vader. Ze zijn pas getrouwd (oktober) en hebben allebei hun vorige echtgeno(o)t(e) verloren door een ernstige ziekte. Hij ver pleegde vijfjaar lang zijn zieke vrouw. Het cadeau: een foto boek van Boekhandel de Ko peren Tuin in Goes en een ca deaubon van Expert Kamper man in Middelburg. 9 De heer K.L. Kruys uit Goes voor mevrouw A. Oosterling uit Goes. Omdat wij elkaar na achten twintig jaar weer hebben her vonden. Onze jeugdliefde is nooit verloren gegaan. Het ca deau: een cadeaubon van Ju welier Galary d'Or in Goes. 9 Carina Walhout uit Goes voor Catrien Walhout-Murre uit Heinkenszand. Omdat ze altijd kleding aan het naaien is voor de kleinkin deren. Het cadeau: een duster en nachthemd van Livera in Goes. 9 Mevrouw A. Franse uit Vlis singen voor mevrouw J. Koke laar uit Vlissingen. Omdat ze nu met haar nege nentachtig jaar nog steeds uit werken gaat bij een man van vijfennegentig jaar (amazing!). Het cadeau: een cadeaubon voor eau de toilette van Jan Laban in Middelburg. 9 Anthony van den Berg uit Vlissingen voor Marleen Leij dekker uit Vlissingen. Omdat Marleen mij een prachtige dochter Kim heeft gegeven (16 januari 1999) en dat ik graag wil dat Marleen volgend jaar met me gaat trouwen zodat ze net als Kim ook Van den Berg mag gaan heten. Het cadeau: een duster en nachthemd van Livera in Middelburg. Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur de 400 kilo. Ik denk dan aan de radiografisch bestuurbare trucks. Ook dit jaar zullen die door de hallen rijden. Verder, zoals ge zegd, veel scheepsbouw, spoorbanen, rally- en racewa gens". Maar ook andere speci ale vormen van modelbouw kan men er zien, zoals een mi- nikermis en minicircus, hout bouw, bouwplaten, landbouw- en autominiaturen, legervoer tuigen, minitrucks, elektro-ra- cers, warhammer, voorbeel den van modelstoombouw, plastic modelling, enzovoort. De show in Goes is allesbehal ve statisch. Want veel van de modellen kunnen worden aan gedreven door stoomkracht en zijn radiografisch te bedie nen. Vorige jaren trok ook steeds een in werking zijnde mini-dorsmachine veel be kijks. Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om hun behen digheid te beproeven bij het vaarbassin, op de slotcarbaan en op het speciaal ingerichte truckparcours. Verder kan de jeugd een tochtje maken met de mini-reuzetram (schaal 1 op 8 met uitzicht op een stukje Miniatuur Walcheren dat in de Zeelandhallen is op gebouwd. De show in de Zeelandhallen is beide dagen geopend van 10 tot 18 uur. Entree 12,50, kinderen tot twaalf jaar 7,50. Inlichtingen via de infolijn: 0113-221020. (advertentie) O/» Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. (advertentie) Deze week: Statenfracties bezoeken Middelburg Interview: Alleen kijken naar je eigen situatie is kortzichtig Middelburg op de borden gezet Leefbaarheidsonderzoek Middelburg Zuid KLEINE MARKT l 4381 EJ VLISSINGEN Tel. 0118-412605 (Walstraatpromenade) Vrijdag koopavond Deze week in de Woningkrant: koop en buur gaan band in band in Wilbelrninadorp. De Regionale Woningbouwvereniging Samenwer king (RWS) bouwt er zes buur- en zeven koopwoningen. Het Middel burgse makelaarskantoor Sinke Komejan beeft ah eerste Zeeuwse ma kelaar bet IS0-9002 certificaat in bezit. Woningcorporatie Woon goed Middelburg betrekt baar huurders in bet groot onderhoud in de wijk Griffioen en de bouw van de nieuwe wijk Ve/dzigt in Middelburg is weer een stap verder. In Vlissingen is bet hoogste punt bij de bouw van de woontoren aan de Nieuwe Haven in zicht. En verder: een ruim aanbod aan huurwoningen op Walcheren en Noord- en Zuid- Be vela nd. Het Middelburgse bedrijf M5 maakt ligfietsen en handbikes. Het bedrijf heeft een nieuw pand op het industrieterrein Arnestein II. De Ondernemersvereniging Koudekerke is op zoek naar de hoofdprijswinnaar van de eindejaarsloterij. De winnaar heeft de hoofdprijs tot op heden nog niet opgehaald. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. In deze rubriek hebben we al eens eerder stilgestaan bij het Frans-Vlaams, een dialect dat in noordwest-Frankrijk ge sproken wordt. Nu kwam ik onderlesten in de Middelburgse bieb het proef schrift over het Frans-Vlaams van Hugo Ryckeboer van de Universiteit van Gent tegen. En daarin staan een paar za ken, die me bijzonder verbaas ten. Zo gelden in een stukje Frans- Vlaanderen dezelfde regeltjes voor de slot -n in werkwoor den en meervoudsvormen, als die we hier op Walcheren ken nen. In het kort: de -n valt weg aan 't eind van werkwoorden, behalve als er 'te' voorstaat en bij meervoudsvormen hoor je de -n wel: 'Ik geeve 't je te doen, peeën mee zukken weer mee de 'and uutdoee'. In Ze- uws- en West Vlaanderen plakken ze overal een n achter en slikken ze de e in: 'ik geeve 't je te doen, beêtn mee zukn weer bie d' and uutdoen'. Hu- go Ryckeboer vermoedt, dat dat Frans-Vlaamse gebiedje een restant is van een veel groter gebied, dat zowat heel de Vlaamse kust omvatte. De Zeeuwse eilanden incluis, zou ik zeggen. Volgens Ryckeboer is de slot -n in West-Vlaande- ren typisch een geval van 'Brabantse expansie': het in Zuid-Nederland steeds be langrijker worden van het Bra bants door de eeuwen heen. Opvallend is dat de slot -n in Brabant inmiddels weer is verdwenen, 't Kan verkeren. Een ander voorbeeld van Bra bantse expansie is de zware ao-klank die je overal in Ze- uws- en West-Vlaanderen hoort, waar wij meestal een ae-klank hebben. Ook daar is er een stuk Frans-Vlaanderen aan de Brabantse invloed ont snapt. Hun aa klinkt dan wel niet als onze ae, maar zit er toch heel dicht tegen: hij komt ongeveer overeen met de keu rige aa, zoals je die in oude stukjes polygoonjournaal wel hoort. Zoiets als de Rotter damse aa, je weet wel, 'daaar an de Maaas'. Wat me tot slot bijna van me stoel deed vallen, is dat ze in het Frans-Vlaamse gebiedje ook ouderwetse verleden tijdsvormen kennen als 'bid- dede, maaktede, baktede'. Die vormen kennen we op Wal cheren ook, al zijn ze ook hier ouderwets aan het worden. Als je de literatuur d'r 's op naslaat, blijkt dat die vorm be halve op Walcheren en in Frans-Vlaanderen ook voor komt in Oostende, Heist, West-Zeeuws-Vlaanderen (bij die laatste twee met een -n: ie werktende), de kop van Schouwen en op Goeree. Een echt kustverschijnsel dus. Frans-Vlaamse dorpen waar alle drie de hierboven ge noemde taalverschijnselen voorkomen, zijn onder meer Capelle-Brouck, Volckerinck- hove, Bollezeele, Buysscheure en Clairmarais. Aardige week endbestemmingen voor de taalliefhebber, lijkt me zo. En het is er nog mooi ook! Marco Evenhuis De modelbouwshow in Goes is de laatste jaren de grootste in zijn soort in ons land ge worden. Zaterdag 20 en zon dag 21 februari wordt de ze vende editie gehouden. De show is jaarlijks goed voor duizenden bezoekers. De ex positieruimte is gigantisch: ruim 10.000 vierkante meter ofwel het totale tentoonstel lingscomplex. Meer dan 600 leden van modelbouwclubs uit Nederland, België en Duits land komen met hun pronk stukken naar Goes. Onder hen, meer dan ooit, mensen die liefhebberij hebben in het bouwen van scheepsmodel len. Drie vaarbassins zullen in de Zeelandhallen worden geplaatst, waar de massale vloot te wa ter kan worden gelaten. Daar onder veel radiografisch be stuurbare modelboten. Irm van Vliet van de Zeelandhal len daarover: Sinds we onze Naast een enorm aantal modelschepen, zal tijdens de modelbouwshow in Goes een minitram rijden die is gebouwd door Otto de Jager. Jeugdi ge bezoekers kunnen er een rondritje mee maken. modelbouwshow houden, moesten we jaarlijkse een groot aantal vaargroepen af wijzen. We wilden de verschil lende vormen van model bouw met elkaar in evenwicht brengen. Maar dit jaar was er zoveel vraag van de kant van clubs om met modelboten naar de show te mogen komen, dat de verleiding ontstond om er een recordpoging aan vast te kop pelen. Op die manier hopen we in het Guinness Book of Records te komen. We hebben wel een compromis moeten doen. Er zullen dit jaar wat minder modelvliegtuigen op de show zijn". Overigens heeft de model bouwshow in De Zeelandhal len ook ruimte gelaten voor de commercie. Dat wil zeg gen: een flink aantal leveranciers van mo delbouwpakketten zal tijdens de show pre sent zijn. Ook kunnen de liefhebbers er een scala aan onderde len, accessoires, mi- niatuurgereedschap- pen en andere mate rialen aantreffen. Wie de modelbouwshow in Goes ooit bezocht, zal weten dat er een enorme diversiteit aan modelbouw be staat. Mevrouw Van Vliet vertelt: „Model bouw kan bestaan uit millimeterwerk. Maar ook hadden we de laatste jaren grote schaalmodellen, zelfs tot drieëneenhalve meter lengte en met een gewicht tot rond In ons overzichtelijke uit- katern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige lad ders met films, podium kunsten en exposities. Deze week onder meer aan dacht voor You've Got Mail, de nieuwe film over verliefd worden via het Internet met in de hoofdrollen Meg Ryan en Tom Hanks. Footpucks is een nieuwe rage die op dit moment in Europa op het punt van doorbreken staat. De legendarische Nederlandse blues formatie Cuby the Blizzards is aanstaande vrijdag te zien en te horen in het Vlissingse Arsenaaltheater. In het Karre- wiel in Koudekerke wordt binnenkort een country and western-festival gehouden met klinkende namen uit binnen- en buitenland. In café De Post aan de Grote Markt in Goes speelt vrijdagavond de Rotterdamse band Zorro.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1