Van hondenpil tot mensenpil Cezondheid Zie je op tegen je examen Uw Eigen IJ Drogist Sanex biedt 16 uur bescherming tegen uitdroging van de huid Grijze haarkleur geleidelijk kwijtraken Speciaal voedingssupple ment tegen botontkalking bij vrouwen Zweetlucht voorgoed voorbij! Dé homeopatische oplossing voor oogirritaties Verzorgde schone oren voor een beter gehoor Wie goed voor zichzelf zorgt, zorgt ook goed voor z'n mond M i I j oenen k unstgebi i ten lachend door hei leven Gezonde nachtrust is het beste medicijn DE Synovitab pakt gewrichtspijn bij de wortel aan Óro clean Alles over zenuwen en slapeloosheid rrrrrr Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER 5 Overbelasting of veelvuldig gebruik van bepaalde gewrichten leiden vaak tot gewrichtspijn en op den duur tot slijtage. Dit heeft als gevolg dat er gebrek aan soepelheid optreedt. Dit soort klachten aan het bewe gingsapparaat komt veelvuldig voor. De soepelheid van gewrichten wordt in stand gehouden door een speciale vloeistof, ook wel synoviale vloeistof geheten. Deze vloeistof is als het ware het smeermiddel van het ge wricht. In deze vloeistof zit een evenwichtige samenstelling van mineralen en sporenele menten die de smering opti maal houden. Het evenwicht van deze samenstelling kan verstoord worden door inten sieve arbeid of overbelasting. Hierdoor kunnen er gewrichts klachten ontstaan die leiden tot een verminderde beweeglijk heid en pijnlijke gewrichten. Slecht passend schoeisel en weinig aandacht voor voet verzorging brengen onze 'onderdanen' in slechte condi tie. Likdoorns, eeltplekken, ingegroeide nagels, over matige transpiratie en zwemmerseczeem zijn dan het gevolg. In veel gevallen brengt de juiste behandeling- verbetering. Transpirerende voeten vormen een groot probleem. De zweet- productie kan, afhankelijk van de temperatuur en de emo ties waaraan iemand onderhe vig is, aanzienlijk variëren. Het zweet en de vochtig ge worden huidcellen worden door bacteriën en schimmels afgebroken, wat resulteert in een onwelriekend productie proces. Zwemmerseczeem Voetschimmel of zwemmersec zeem is de meest voorkomende huidontsteking van de voeten. De huid tussen de tenen is rood, vochtig en vertoont soms kleine kloofjes, terwijl makke lijk velletjes los getrokken kunnen worden. De hierbij op tredende jeuk wordt erger bij warmte. De schimmel heeft be hoefte aan een vochtige, warme en alkalische omgeving, die voornamelijk bij de voeten wordt aangetroffen. Overma tige transpiratie kan dus het ontstaan en de ontwikkeling van voetschimmel sterk bevor deren. Omdat schimmelinfec ties nogal hardnekkig zijn, moeten ze worden voorkomen. Conditieverbetering Een uitstekende hulp hierbij zijn Geurvreters inlegzolen. Ze zijn speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur en vocht weg te nemen. Bovendien zorgen Geurvreters voor een algehele conditieverbetering van de voe ten. De inlegzool bestaat uit een toplaag en een foamlaag. De combinatie zorgt ervoor dat de voeten droog blijven. Geur vreters zijn in drie varianten verkrijgbaar: Comfort, voor de dagelijkse schoen, Super Sterk voor laarzen en werkschoenen en Sport Schoen Special voor sportschoenen. Het verschil is dat iedere opeenvolgende soort 10% meer actieve koolstof be vat. De doeltreffendheid van Geurvreters is te danken aan een uniek en gepaten teerd procédé. Er wordt zelfs drie maanden garan tie gegeven op geurver- mindering van voeten, kousen en schoenen. Geurvreters zijn verkrijg baar bij uw drogist. Voor meer informatie: Tendem. tel.: (038) 421 77 47. Vanaf het 35ste jaar neemt het botweefsel van zowel mannen als vrouwen met ongeveer 0,3% per jaar af. Vrouwen krijgen na de menopauze bovendien te maken met een hormonaal bepaald extra verlies van 0,6%, zodat het totaal voor vrouwen op bijna 1% per jaar komt. Vrouwen zijn dus veel gevoeliger voor botontkalking dan mannen. Daaróm heeft de Life Extension Foundation nu een voedingssupplement ontwikkeld speciaal afgestemd op de behoefte van de vrouw. Deze Mineral For mula Voor Vrouwen biedt precies die combinatie van mi neralen tegen bot ontkalking (osteo porose), die speciaal is afgestemd op vrouwen. Het bevat zowel calcium, mag nesium als vitamine D. Calcium ver sterkt de botten, vitamine D stimu leert de opname er van en magnesium houdt de slagade ren gezond en de bloeddruk laag. 20 cm leeftijd 55 Toepassingen Mineral Formula Voor Vrouwen voorkomt botontkalking en versterkt de botten en de botdichtheid. Het zit in capsules waardoor het, in vergelijking met tabletten, sneller in het lichaam wordt opgenomen. Mineral Formula Voor Vrouwen is nu ook in Nederland ver krijgbaar en te bestellen bij Liberty Health Care Products (tel.: (035) 548 05 48). Hier kunt u ook een gratis nieuwsbrief over botontkalking aanvragen. Uitgebreide informatie over botont kalking ook op Internet: www.gezondheidsnet.nl Hondenpil Dit was bijvoorbeeld ook het ge val met de heer Sanders. Van zijn opvallende ervaringen werd begin dit jaar verslag ge daan in een aantal regionale dagbladen. Hij had jaren gele den een hond met heupdyspla sie, die daar pillen tegen kreeg van de dierenarts. Omdat deze pillen bij de hond een goed ef fect hadden en hij zelf ook ge wrichtsklachten had, besloot hij deze ook zelf in te nemen. Het resultaat bij hem, maar ook bij vele anderen, was zeer posi tief. De klachten werden duide lijk minder of verdwenen zelfs. Deze toevalstreffer leidde uit eindelijk tot de ontwikkeling van Synovitab voor mensen. Natuurlijk voedingssupplement Synovitab is een 100% natuur lijk supplement dat de essentiële mineralen en sporenelementen bevat die de gewrichtsvloeistof nodig heeft. Hierdoor wordt de verstoorde balans weer in evenwicht gebracht. Dit leidt Steeds meer mensen wor den geconfronteerd met de gevolgen van oogirri taties: droge ogen, rode of jeukende ogen, ogen die geïrriteerd zijn door computerwerk, lensirri- taties of andere overge voeligheidsreacties (b.v. hooikoorts). Heel Biologische j Geneesmiddelen I heeft voor boven- staande dé oplos sing: Oculoheel homeopatische oogdruppels. Dit is bijzonder effectief bij geïrriteerde ogen. Natuurlijk De in het oog te druppelen vloeistof (100%. plantaardige bestanddelen, zonder conser veringsmiddelen) zit handig in 15 monodoses per doosje verpakt. Oculoheel heeft een onmiddellijk verzachtende werking terwijl het genezings proces begint. Bovendien is het ook geschikt voor lens dragers. Het is voor 12.95 vrij verkrijgbaar bij apothe ken, drogisterijen en erken de reformhuizen. Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Voor meer informatie: tel. (0115) 56 32 00. Voor wie regelmatig last heeft van zweetlucht onder oksels, voeten, e.d. is er nu een nieuwe doeltreffende oplossing: Safety Five. Een milieuvriendelijke pompver- stuiver die minimaal 5 dagen continue werkt. Safety Fiv§ bestrijdt de bacteriën op de huid die de zweetlucht versprei den èn reduceert het normale trans pireren. Het is bovendien huidvrien- delijk en neutraal van geur dus ook goed te gebruiken in combinatie met uw favoriete deo of parfum. De fabrikant van Safety Five is zo ze ker van zijn zaak, dat hij een 'niet goed, geld terug' garantie geeft. Voor meer informatie en verkoop plaatsen: Heijne Import, tel. (050) 409 26 44. tot een verbeterde smering van het gewricht, waardoor de klachten duidelijk verminde ren of zelfs verdwijnen. Synovitab is verkrijgbaar in een verpakking van 60 en 120 tabletten, bij apotheker, dro gist en reformzaak. Voor meer informatie: Kernpharm-Ultra- vit, tel. 0800 - 099 77 73. Om ervoor te zorgen dat uw huid in optimale conditie blijft is een dagelijkse verzorging geen overbodige luxe. Een goed verzorgde huid is een persoonlijk visite kaartje waar u voorzichtig mee moet omspringen. Om de huid gezond te houden kunt u het beste een intensie ve verzorging met een langdurige werking gebruiken. De huid is in opper vlakte het grootste or gaan van ons lichaam en is heel kwetsbaar. Gelukkig is ze opge bouwd uit verschillen de lagen, waarvan de bovenste laag (hoorn- laag) als natuurlijke be schermlaag dient. Hierin bevinden zich de lipiden of huidvetten die ervoor zorgen dat overmatig vochtverlies wordt voorkomen. Jammer genoeg zijn er allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld veelvuldig douchen en droge lucht door de centrale verwarming, waar door de huid teveel lipiden kan verliezen en uitdroogt en geïr riteerd raakt. Intensief Vanuit de gedachte dat een in tensieve, langdurig werkzame verzorging de huid mooi en ge zond maakt, creëerde Sanex een complete lijn Hand Body Care producten. Alle produc ten bevatten Dermolipiden, een complex van huidverwante vetten en andere werkzame stoffen dat de verloren gegane lipiden kan vervangen. De Dermolipiden dringen door tot in de bovenste lagen van de huid, waardoor de huidstruc tuur zich kan versterken. De milde Hand Body Care pro ducten respecteren de natuur lijke beschermlaag en zorgen voor een langdurige verbete ring van de vochtbalans van de huid. Zelfs na 16 uur wordt de huid nog beschermd tegen uit droging. Uw huid wordt voel baar zachter en soepeler en ziet er gezond uit. De producten van Sanex zijn dermatologisch getest en verkrijgbaar bij su permarkt en drogist. Voor meer informatie en een gratis proefmonster van Sanex Hand en Bodycare kunt u bel len met de Sanex Informatie lijn: 0800 - 022 18 77 (gratis). Grijze haren doen ouder lijken, terwijl u nog hele maal niet oud bent. Wie van grijze haren af wil, zal zijn toevlucht nemen tot haarkleuring. Met Grecian 2000 is dat een eenvoudige zaak. Onze haren bestaan overwe gend uit proteïne. Deze stof be vat melanine, een substantie die de natuurlijke haarkleur bepaalt. Het verschil in haar kleur ligt in de hoeveelheden kleurpigment dat ons haar be vat. Zo heeft donker haar méér melanine dan lichtgekleurd haar. Met het verstrijken van de jaren daalt het melaninege- halte van het haar, waardoor het grijs wordt. Over het alge meen worden mannen iets sneller grijs dan vrouwen. Kleurbehoud Om de natuurlijke haarkleur te behouden is een dagelijkse behandeling met Grecian 2000 de moeite waard. Met iedere be handeling groeit het kleurstof gehalte aan en wordt het ver grijzingsproces als het ware omgekeerd. Op deze wijze kunt u zelf het kleuringsproces con troleren en beslissen wanneer de gewenste kleur( is bereikt. Makkelijk Grecian 2000 is een kleurloze, haarvriendelijke vloeistof die even makkelijk te gebruiken is als een gewone haar lotion. Het vergt geen omslachtige behan deling: u brengt het eenvou digweg direct op de haren aan. Aanvankelijk zult u deze be handeling dagelijks moeten verrichten, tot u de gewenste kleur heeft bereikt. Daarna ge bruikt u het één a twee maal per week om de natuurlijke haarkleur te behouden. Omdat het proces zich langzaam vol trekt zult u tijdens de eerste behandelingen geen opvallen de wijziging zien. Maar u kunt er zeker van zijn dat uw na tuurlijke haarkleur terugkomt en dat die zich accentueert na iedere behandeling. U kunt de ze lotion ook plaatselijk ge bruiken, bijvoorbeeld als u al leen grijze slapen heeft. Grecian 2000 is niet schadelijk voor het haar. De verzorgende componenten zorgen er juist voor dat het haar er gezonder en mooier gaat uitzien dan voorheen. Voor meer informa tie: Tendem, tel. (038) 421 77 47. Iedereen heeft er mee te maken, oorsmeer, die geelach tige stof in de oren. Door ongemerkt enkele malen per dag in de oren te peuteren houden we ze meestal schoon. Belangrijk omdat teveel oorsmeer kan zorgen voor irritatie en een minder gehoor. Daarom verdient het aanbeveling om oren, net als onze haren, regelma tig goed te reinigen. 10ml OOSDBUPPttS ES ICer( Oroclean Oroclean Er is een reinigingsolie, Oroclean, die zeer ge schikt is om teveel oorsmeer te verwijderen. Het bevat drie speciale oliën die een emulge rende werking hebben, waardoor het oor smeer zacht wordt en makkelijk te verwijde ren is, b.v. voorzichtig met een wattenstaafje. Als men de oren wekelijks reinigt zullen de prestaties van het oor zo optimaal mogelijk blijven. Verkrijgbaar bij de betere drogist en apotheek. Voor meer infor matie: Darci Pharma, tel. (076) 581 06 81. Als je 's morgens na het tandenpoetsen de mond met Gengive verwent, help je die gezond te houden. Gengive is een natuurlijk balsem die de conditie van het tandvlees verbetert. Dagelijks gebruik geeft tevens al snel een frissere mond en adem. Natuurlijke mondhygiëne Gengive is een zuiver natuur product dat volgens Zwitsers recept wordt gemaakt. Naast beschermende kruiden als ka mille en zoethout, zijn ook sa lie, mirre, hamamelis. peper muntolie en vitamine A verwerkt. Deze kruiden staan bekend om hun heilzame wer king. Gengive is niet alleen een verfris sende ge woonte, maar tevens een helpende hand bij alledaagse problemen in de mond. Voor meer (020) 456 05 60. MACJiom vmmmmic: pttssmims - posjbus 262 3/ao ag baakn informatie: Je dag begint rond een uur of negen en eindigt ergens halverwege de nacht. Je hebt een fles cola op je bureau staan, die je af en toe eens aan je mond zet. Op de vloer liggen restanten van wat eens een volle zak chips was. Stapels studieboeken, voorzien van de nodige markeer- strepen, liggen opengeslagen op je bed. Je bureau is bezaaid met kladjes vol aantekeningen en toch hè...die voortdurende onzekerheid: ken ik het wel en als ze nu eens dat vragen...wat is ook al weer het antwoord. Snel nog even opzoeken, maar in welk boek stond dat. Het wordt vast niets. Misschien toch de wekker maar om 6.00 uur zetten, om het nog een keer door te nemen. Relaxed met Nervovit Een gezonde spanning voor je examens is goed. Maar waar ligt de grens? Uiteindelijk be paal je die zelf. Er zijn ge noeg examenkandida ten, die inderdaad goed kunnen slapen, redelijk normaal kunnen eten en niet meer dan anders het toilet bezoeken. Zij heb ben het geluk de rust in het hoofd te kunnen be waren en zullen dan ook geen behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Is de exa menspanning jou wel te veel, dan moet je eens een beroep doen op Nervovit Extra Sterk van Bional. Dit natuurlijke mid del bevat valepotriaten uit de wortels van de valeriaanplant. Deze plantaardige extracten werken binnen 1-2 uur rust- tSjp Nervovit Valcriiidii est ra gevend, sterken de zenu wen en bevorderen het concentratievermogen Dit maakt Nervovit de natuurlijke rustgever bij uitstek. Nervovit is ver krijgbaar bij drogisterij, apotheek en reformhuis in ver pakkingen met 45 en 90 dra gees. Dosering: naar behoefte meermalen per dag 1-2 dra gees: geruime tijd voor het sla pen gaan 2-3 dragees. Bel voor meer informatie de gratis Bio nal infolijn: 0800 - 020 20 20. Nu ook op Internet: www.ge- zondheidsnet.nl www.gezondheidsnet.nl Eén op de vier Nederlanders heeft een gebits prothese, 64% daarvan reinigt deze met huis houdelijke schoonmaakproducten als zeep en azijn. Daarnaast worden gebitsprotheses schoon gemaakt met chemische reinigingsproducten. Goede reiniging van een gebits prothese is van essentieel be lang. Huishoudelijke reini gingsproducten maken het kunstgebit niet echt goed schoon en de agressieve be standdelen tasten het materi aal van de gebitsprotheses aan waardoor deze verbleken en uitbijten. Daarnaast kunnen de chemicaliën in de reini gingstabletten klachten geven zoals slijmvliesirritatie, bran derigheid en maag-klachten. De meeste tand artsen en tand- prothetici adviseren daarom het natuurlijke reini gingsproduct Ecosym. Ecosym is er als dagbehandeling 6,95) en weekbehandeling 8,95). Verkrijgbaar bij drogist, apothe ker en tandprotheticus. Stuur voor een gratis proefmonster Ecosym Gel een briefje naar: Christiaens B.V.. Antwoord nummer 10099, 4800 VB Breda (postzegel niet nodig). Wie problemen heeft met slapen moet dit zeker lezen. Sinds kort is er Mela- tomatine, een 100% natuurlijk product dat ervoor zorgt dat u makkelijk in slaap valt. Melatoinatine, gemaakt uit verse tomaten, versterkt de werking van het lichaamseigen rustgevende hormoon melatonine. Vour "en "■«uurl.jk uj cn "«htrWu rE«I::.rflAT|flE Een goede nachtrust is het bes te medicijn voor vele kwalen. Melatonine is daarom de ideale oplossing voor iedereen die van een gezonde nachtrust wil genieten. Daarnaast verbetert het middel de geestelijke span kracht en werkt het preventief bij ouderdomsverschijnselen. Melatomatine is verkrijgbaar in verpakking-en met 60 tablet ten (goed voor 30 nachten lek ker slapen). Te koop bij apo theek, drogist en reformhuis. Voor meer informatie: Distri- Care, tel.: (013) 528 49 76. Lange Delft 121 Middelburg (0118) 639905 Oude Markt 18 Vlissingen (0118) 430250 Drogisterij van Aken Vrijlandstraat 77 Middelburg, 01 18-612862 l

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 5