Strandjutters Wijziging T\f-programma-indeling ZEKATEL (diverse plaatsen op Walcheren lUomu Zomertarief VERSPUY Subsidie Gesloten beeldend en luisterrijk KLASSIEKE ORGELDEMONSTRATIE Abdij Nieuws is de JA BA informatierubriek van M I Met een rolstoel het strand op is niet te doen. En dat is jammer voor die mensen die in hun bewegingsvrijheid afhankelijk zijn van een rolstoel. Maar de ZSG (Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid) ziet mogelijkheden dat ook deze groep gehandicapten het strand op kan. WÊÊSIËËIÈSÊmÊËÊgÈËËIÊSgm Wmmmmmmmmmmm mfflÊfflmmfflÊSËÊfflSÊÊm Stel uw televisie opnieuw in! Nieuw Band ZE KA- EL Natuurgetrou we pijporgelklanken Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei a.s. Woensdag 13 mei 1998 FAAM/VLISSINGER 11 ss, Abd i «as Nieuws s "s< Strandjutter in gebruik, (foto: Co Coppooise) Van 1 mei tot 1 oktober gel den voor een overtocht op de veerlijnen van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) de zomèrtarieven. Van belang is met name dat voetgangers en (brom)fietsers op de lijn Vlis- singen-Breskens v.v. moeten gaan betalen. Vlissingen-Breskens v.v. Voetgangers en (brom)fietsers die gebruik maken van de afvaarten tussen 06.45 en 20.00 uur moe ten tijdens de zomerperiode 1,50 betalen voor een over tocht. Een abonnement voor de zomerperiode kost vijftien gulden. Inwoners van Zeeuwsch-Vlaan- deren die een geldig legitimatie bewijs bij zich hebben, kunnen gratis mee. Wat behalve de per soon, diens (brom)fiets en bagage verder mee mogen zijn: een kar retje achter de fiets, kinderwagen, rolstoel en invalidenwagen zonder kentekenbewijs. Het maakt niet uit of de invalidenwagen al dan niet is voorzien van een hulpmotor. Het voetgangerstarief geldt uitslui tend voor personen die aan boord gaan via de voetgangersterminal. Passagiers van auto's hoeven niet apart te betalen. Het voetgangerstarief op deze lijn is ingevoerd omdat veel mensen de overtocht als een recreatief uitje zien en gewoon aan boord stappen. Vaak ook zonder aan de overkant van boord te gaan. Op die manier waren de schepen soms overbevolkt. Volgens wette lijke voorschriften mogen de sche- pen niet meer dan 1.000 perso nen vervoeren. Voetgangers en (brom)fietsers op de lijn Kruiningen-Perkpolder v.v. kunnen als vanouds de overtocht gratis maken. Op beide lijnen Bestuurders van voertuigen krij gen op de beide lijnen (Vlissingen- Breskens v.v. en Kruiningen- Perkpolder v.v.) te maken met een tariefswijziging per overtocht. Voertuigen tot en met zes meter zijn in de zomerperiode een tarief verschuldigd van 16,50. Boven de zes meter tot en met twaalf meter kost de overtocht 31,50. De bestuurder van een motor zon der zijspan of aanhangwagen betaalt tot 1 oktober 8,—. De provincie geeft jaarlijks enkele tientallen miljoenen guldens uit aan subsidies; geld dat beschik baar is om zaken die de provincie belangrijk vindt mogelijk te maken. Voor het aanvragen van subsidie gelden spelregels. Niet-alleen voor de aanvrager van subsidie. Ook de provincie heeft zich te houden aan spelregels bij het behandelen van een aanvraag. Dat geldt bij het afwijzen ervan en ook bij het verlenen, de uitbeta ling, de controle en het gebruik van subsidie. Wie wil weten hoe alles werkt kan het informatieblad Subsidie van de provincie aanvragen bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118-631400. Wie op een rolstoel is aangewe zen, laat het wel uit het hoofd het strand op te gaan of een natuur gebied met hobbelige of rulle zandpaden in te trekken. Hoe han dig rolstoelen en de gebruikers ervan ook zijn op geëgaliseerde en verharde wegen en paden, zodra ze daarvan afwijken is het gedaan met de voortgang. De wagentjes zijn dan op eigen spier kracht, of op die van familie of vrienden, niet meer vooruit of ach teruit te krijgen. En de gemotori seerde stoelen trekken het veelal nog wel op een hobbelig pad, maar in het zand lopen die ook vast. Met andere woorden: de Zeeuwse stranden en andere fraaie natuurgebieden zijn voor veel gehandicapten niet toeganke lijk. Dikke banden De oplossing is eigenlijk heel sim pel. Ga maar na: wie naar het strand gaat en veel spullen heeft mee te sjouwen, gebruikt geen karretje met smalle banden maar een bolderwagen. Voornaamste kenmerk hiervan: brede wielen met brede banden. Daarin ligt dus ook de oplossing voor rolstoelers. Vandaar dat er een rolstoel is ont worpen met brede banden. Deze heeft de naam 'strandjutter' mee gekregen. Een proef met twee strandjutters vorig jaar op de stranden van West-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft uitgewezen dat gehandicapten veel plezier beleven aan het gebruik van de strandjutter en er gemakkelijk mee het strand op kunnen. De proef was een initia tief van de ZSG (Zeeuwse Stichting voor Gehandicapten) met financiële steun van onder meer Dow Chemical in Terneuzen. Zeelandbreed De ZSG heeft het voor elkaar gekregen de proef uit te breiden over heel Zeeland. Zorgverzekeraar CZ-groep Zeeland bleek bereid vijftiendui zend gulden beschikbaar te stel len en de provincie verdubbelde dat bedrag. Met tweeduizend gul den korting van de fabrikant zijn vervolgens acht strandjutters aan geschaft. Gehandicapten die een dagje naar het strand willen, kun nen op acht nieuwe plekken de stoelen reserveren. De ZSG gaat ervan uit dat ook op deze plaat sen de strandjutters een succes zullen zijn en dat de behoefte aan deze voorziening zal toenemen. Wat dat betreft kan ze rekenen op de steun van de provincie. Die is bereid ondernemers die een strandjutter (kosten: vierduizend gulden per stuk) willen aanschaf fen voor hun gehandicapte gasten financieel tegemoet te komen. De provincie streeft dan naar een redelijke spreiding over de hele provincie. Strandjutter te leen De strandjutter is te leen op de volgende adressen: Strandpaviljoen Zomerzon, p/a Hotel de Tweespan, Laone 15 Renesse, tel. 0111 - 462570; Hotel De Zeeuwse Stromen, Duinwekken 5 Renesse, tel. 0111 - 462040; Waterland Neeltje Jans, A.M. Ge- lukweg 1, eiland Neeltje Jans, tel. 0111-652702; RCN De Schotsman, Schotsman 1 Kamperland, tel. 0113 - 371751; Hotel en conferentiecentrum Bos en Duin, Duinweg 82 Oostkapelle, tel. 0118-583110; VW-Westkapelle, Markt 69a Westkapelle, tel. 0118-571281; VW-Zoutelande, Bosweg 2 Zoutelande, tel. 0118 - 561364. Strand en Reddingspost Vrouwen- polder, tel. 0118- 591925; Camping De Panneschuur, Zeedijk 19a Nieuwvliet, tel. 0113 - 372300. De proef vorig jaar in Zeeuwsch- Vlaanderen heeft met name daar veel ondernemers enthousiast gemaakt. De ZSG beschikt over een lijst waar de Strandjutter eveneens verkrijgbaar is. De ZSG is telefonisch verkrijgbaar via het Klaverblad Zeeland, tel. 0113 - 249325. Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam de strandjutter vooraf te reserveren. Donderdag 21 mei is het Hemel vaart. De kantoren van de provin cie zijn die dag gesloten. Vrijdag 22 mei blijven de kantoren ook dicht, dan als gevolg van een col lectieve verlofdag. Een extra lang weekend dus voor bestuurders en ambtenaren van de provincie. Maandag 25 mei zit iedereen weer op zijn of haar werkplek en is het provinciaal bestuur weer een volle werkweek bereikbaar voor 'het publiek'. Pinksteren De week daarna krijgt iedereen weer te maken met een korte werkweek. Zondag 31 mei en maandag 1 juni is het Pinksteren. En zoals gebruikelijk is Tweede Pinksteren vrij. Sommige organi saties en overheden zijn zelfs derde Pinksterdag vrijaf, maar voor de provinciale bestuurders en ambtenaren geldt dat ze dins dag 2 juni weer aan het werk zijn. «■Hl I ZEKATEL houdt het programmapakket in het belang van haar klanten actueel. Dat betekent dat er soms veranderingen plaatsvinden. Voor u betekent dit echter -helaas kan het niet anders- dat u uw televisietoestel en videorecorder opnieuw moet instellen. Vanaf 11 mei wordt er gewerkt aan het realiseren van de nieuwe situatie voor: Aagtekerke - Arnemuiden - Biggekerke (Klaasses- weg e.o., Tolweg e.o.) - Gapinge - Grijpskerke - Kleverskerke - Koudekerke (Evertsenstraat e.o.) - Meliskerke - Middelburg (Eisenhouwerlaan e.o.) - Nieuw- en St. Joosland - Oostkapelle - Serooskerke (W) - Sint Laurens - Veere - Vrouwenpolder - Westkapelle - Zoutelande (Noordstraat e.o.). Wat is er aan de hand? Na renovatie van ons kabel net krijgen acht TV-programma's een andere frequentie. Zo komt het programma van VRT-TV1 op kanaal 8, waarop nu CNN wordt doorgegeven. Maximaal TV komt op kanaal 10, waarop nu TV5 Europe wordt verspreid. Dit betekent dat beide programma's VRT-TV1 en Maximaal TV wisselen van frequentie met respectievelijk CNN en TV5. Voorts introduceren wij een nieuw extra informatie kanaal via het verglaasde, gerenoveerde netwerk. Via dit kanaal -nu nog in gebruik voor doorgifte van RTL-Television- zullen de abonnees worden geïnformeerd over de kanaalwijzigingen. Ook wordt in de uren waarin geen uitzendingen plaatsvinden via verscheidene kanalen informatie over .de wijzigingen bekendgemaakt (het reguliere informatie kanaal). Alle informatie zal geregeld worden aangepast. Let op uw brievenbus want binnenkort wordt er huis- aan-huis een nieuwe programmakaart met alle tv- en radiofrequenties verspreid. De kaart is ook verkrijgbaar bij de meeste televisie- en radiozaken, het districts kantoor van NV DELTA Nutsbedrijven in Vlissingen en bij de gemeentehuizen of bij afdeling Voorlichting van NV DELTA Nutsbedrijven in Middelburg. Ook op de web site (http://www. delta-zld.nl/zekatelbd/) is een totaal overzicht te zien. Heeft u vragen? Als u vragen heeft over de programmawijzigingen, neem dan contact op met tel. (0118) 882 882. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 en 20.00 uur. Programma nieuw kanaal frequentie MHz VRT-TV1 8 196,25 III, VHF VRT Ketnet Canvas 11 217,25 III, VHF Maximaal TV 10 210,25 III, VHF RTL-television 42+ 640,25 IV, V, UHF RTL5 49 696,25 IV, V, UHF BBC2 58 767,25 IV, V, UHF TV5 Europe 64- 812,25 IV, V, UHF CNN 69 855,25 IV, V, UHF infokanaa! 22 479,25 IV, V, UHF infokanaal renovatie 43 651,25 IV, V, UHF Omroep Zeeland TV 6 182,25 III, VHF Heeft u een toestel dat handmatig afgesteld moet worden? Lees dan onderstaande tips: de programma's met kanaalnummer 5 t/m 12 moet u opnieuw afstellen in band III, ook wel aangeduid met VHF; de kanaalnummers 21 en hoger moet u opnieuw afstellen in band IV en V, ook wel aangeduid met UHF; de kanalen waarbij of - is aangegeven moet u met fijnafstemming afstellen. ZEKATEL Basis Diensten uw leverancier van kabeltelevisie en radio Postbus 8130 4330 EC Middelburg demonstrates Michel de Wit alle Domus modellen zijn te horen, inclusief het positief orgel de Canticus 11, en de nog niet elders gedemonstreerde Prestige 5 door partij-inkoop nog hogere prijzen voor uw inruilorgel groot aanbod en laagste prijzen, ook voor occasion orgels en natuurlijk de bekende Verspitv service, koffie staat klaar ^XlEKClavjs^ 's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 (bij de jachthaven) 4461 BV Goes Tel.: 0113-214862 - Fax: 0113-214965

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1998 | | pagina 11