Kerstkrant DOE MEE EN WIN! YASHICA Clearlook AF FF 139,- 179,- 399,- FOTO VIDEO KEES DE GRAVE SOUBURG r KALKOEN GOURMET- SCHOTELS SALADE SCHOTEL Gemakkelijk te bedienen compact- camera met: YASHICA 12,50 Snellere aangifte gestolen fietsen 28 66 106 60 62 86 80 88 Omschrijving horizontaal: Omschrijving verticaal: Hoofdprijs Princess Royal Twin t.w.v.fl. 129,95 Troostprijs Princess Classic Citrus Juicer t.w.v. fl. 49,95. Wat moet u doen? Uitzonderlijk grote zoeker Automatisch filmtransport Zelfdenkende flitser incl.anti rode ogen Flitser ook bewust in te schakelen Zelfontspanner Werkt op 2 Penlite batterijen goed voor 700 foto's, waarvan 50 geflitst COMPLEET IN GESCHENKVERPAKKING YASHICA CLEARLOOK fix-focus YASHICA CLEARLOOK auto-focus Compact-camera met zoomlens tot 90 mm Geheel compleet December aanbiedingen L. J. NIJSEN Buteuxstraat 27 - Oost-Souburg - Telefoon 0118-461424 de bestellingen zijn 1 e en 2e kerst af te halen tussen 11.00 - 12.00 uur Bakker steunt Roemenië Inwoners van Walcheren waarvan de fiets is gestolen hoeven voortaan niet meer op het politiebureau te wachten als ze aangifte gaan doen. Het District Walcheren heeft een zogenaamd aan giftepakket voor gestolen fietsen sa mengesteld. In het pakket zitten een folder van het bureau slachtofferhulp, een preventiefolder met fietsregistra- tiekaarten en een aangifteformulier. 45 57 73 82 92 104 119 131 139 157 174 18 46 93 112 158 165 37 58 105 149 19 47 67 83 94 140 59 74 95 132 175 48 68 84 89 120 38 75 90 113 166 29 49 35 159 20 39 96 114 150 167 50 69 76 97 107 141 30 61 77 133 21 40 70 22 31 51 41 32 52 33 23 63 24 53 11 42 12 25 34 121 168 122 Ï6Ü~~ 123 151 176 142 143 124 134 152 169 125 126 144 161 78 98 108 115 153 170 177 135 162 71 99 127 145 171 64 116 136 14 43 54 79 109 35 55 91 100 154 146 117 172 15 26 27 44 87 110 128 163 72 101 118 137 155 173 16 102 129 7 65 36 56 103 111 138 147 Ï5F 178 81 130 148 164 1.schel 4.een veiliger woonplaats zoeken 9.soort kerstbrood 11.sprookjesachtig figuur 16.woon- boot 18.vreemd 20.water in Friesland 21.scha mel onderkomen 23.bijbels persoon 25.item (afk.) 26.lieflijke plek 28.figuur bij de kerststal 29.wier 31.figuur bij de kerststal 34.paar 35.on middellijk 37.hoofddeksel 39.kenteken 41.gezang 42.bewerkte dierenhuid 44.persoon 45.aanko mend (afk.) 47.buigzaam 50.windzijde 52.en der gelijke (afk.) 53.plezier 54.!ekkernij 56.familielid 57.soort 59.soort schaatsen 61.groente 63.helder 64.manier van schoonmaken 65.afhangend boord 66.voegwoord 68.gedroogde vrucht 70.kerkelijk hoogfeest 71.schraal 72.dof 73.koren 75.boom 76.ziekenhuisafdeling (afk.) 78.boks- term (afk.) 79.oude maat 80.tijdmaat (mv.) 82.rund 83.legitimatiebewijs 85.zacht 86.voorte ken (Lat.) 87.deel van een gebouw 88.muziek noot 89.Chinese maat 91.nachtspiegel 92.klaar 94.stuk 96.zeehond 98.klein 100.in orde 103.lid woord 104.actief koolpoeder 107.rivier in Rus land 108.neodymium (afk.) 110.staat in het Mid den-Oosten 112.middag 113.plaats in Zeeland 115.aanreiken 118.losgerafelde naad 119.rivier in Duitsland 120.maatterm 121.plaats in Israël 127.oude taal 129.handeling 131.stampvol 132.rondborstig 133.overwinning 134.hooivork 136.bedvulling 138.ontkenning 139.persoonlijk voornaamwoord 140.visbeentje 141.kring om een hemellichaam 142.muzieknoot 144.mep 146.Russisch staatsman (hist.) 148.eerwaarde heer (Lat.afk.) 149.vlaktemaat 150.stip 151.bij woord 153.buitendijks land 155.zendgemachtig de (afk.) 157.autostal 159.dapper mens 160.pe riode voor Kerstmis 162.pas 163.jaargetijde 165.stad in Peru 167.aanhef boven een brief (afk.) 168.hervormd esperanto 169.grond 171.landbouwwerktuig 173.omlaag 174.bijbels persoon 175.steun geven bij verdriet 176.keer 177.winters vervoermiddel 178.doorgang 2.lof 3.vorm van gedaanteverwisseling bij dieren 4.duchten ö.bolgewas ö.hoofdbeschermer 7.stoep- steen 8.godsdienst (afk.) 9.dierenverblijfplaats lO.verdriet 11.bijdehand meisje 12.kerkelijke ge bruiken 13.hemellichaam 14.familielid 15.naam ge ven 16.Noorse goden (myth.) 17.zoogdier 19.stand 22.klein kind 24.vliegenier (afk.) 27.palmblad 28.be zittelijk voornaamwoord 30.voornaamwoordelijk bijwoord 32.Chinese vermicelli 33.gelofte 34,teken 36.deel van een wiel 38.bittere gomhars 40.bede- plaats 42.middeleeuws kerstlied 43.hemels wezen 46.wasstaaf 48.uiterste punt 49.onstoffelijk deel van de mens 51.sprookjesfiguur 53.scheepstouw 54.soort verhaal (mv.) 55.ijzerhoudende grond 56.doopouder 58.groente 60.aanhef boven een brief (afk.) 62.titel (afk.) 63.vreemde munt (afk.) 64.rondhout 65.drinkgelegenheid 67.vruchtennat 69.gesloten 71.masker 72.tam 73.vlakte in het Mid den-Oosten 74.later 77.voederbak voor dieren 78.fi- guur bij de kerststal 80.bevestiging 81.mist 84.af- sluiter 87.weersgesteldheid 90.persoonlijk voor naamwoord 91.procureur-generaal (afk.) 93.gerecht 94.alcoholische drank 95.kippenloop 97.plek 99.no bel 101.Europeaan 102.snelle loop 103.gewichts- eenheid van kunstzijde 105.schoorsteenzwart 106.gemeenteweide 109.hoeveelheid 111.bloeiwij- ze (mv.) 113.onzekere zaak 114.eikeschors (dial.) 116.beroep 117.benauwen 119.omhaal van woor den 120.deel der visvangst voor eigen gebruik 121.hoop 122.ik (Lat.) 123.voorzetsel 124.heer (afk.) 125.boom 126.zuivelproduct 128.kloosterlinge 130.zacht 132.soort vaartuig 133.steenstof 135.zui- velproduct 137.koortswerend middel 140.gewicht 141.heester 142.vreemde munt 143.plaats in Over ijssel 145.geestelijke 147.interval van negen tonen (muz.) 149.lied 150.vacht 151.bijbels persoon 152.vlug 154.salaris 156.speelgoed 158.Engels bier 160.ten bedrage van 161.telegramtekst (afk.) 164.tijdperk 166.muzieknoot 168. voorzetsel 170.muzieknoot 172.reeds Er ontstaat een wens wanneer u de letters uit de hokjes met de volgende nummers achter elkaar plaatst: 56.63.43.69.123.90.109.114 - 11.20.18.54.85.87.92.100.79.104 - 164.147 - 125.122.117 - 154.151.142.5.40.46.62.53 - 60.25.43.22.139.80.66.45.57. PRIJSPUZZEL Unieke combinatie van een complete kofiezetter en een prakti sche waterkoker. Werkt apart, maar ook gelijktijdig. U kunt dus in een keer 12 kopjes koffie zetten en 2 liter water koken. Eenvoudig te bedienen elektrische citruspers. Draait zodra de vrucht erop gedrukt wordt. Geschikt voor alle citrusvruchten. Compleet met stofdeksel en snoeropbergsysteem. Los het kruiswoordraadsel op. Schrijf uw oplossing op een (ge frankeerde) briefkaart en zend deze voor 2 januari 1998 naar: KerstKrantPuzzel, Postbus 1830, 3000 BV Rotterdam. Vergeet niet uw naam en adres en de titel van deze krant te vermelden. Onder de juiste inzendingen worden een Royal Twin en een Classic Citrus Juicer verloot. Prijswinnaars ontvangen thuis bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. KANAALSTRAAT 67 4388 BK OOST-SOUBURG TEL. (0118) 46 17 62 Franse pruimen 500 gr. 4,45 nu 3,95 Abrikozen 500 gr. 5,45 nu 4,95 Heerlijke dadels 250 gr. 2,75 nu 2,50 Rozijnen 500 gr. 2,95 Heerlijke Blauwe Kruis Sinaasappels 8-10-12-16 voor 5,00 De lekkerste Maroc Clementines 12 - 18 - 20 voor 5,00 Goudreinetten 2 kilo 2,95 Walnoten 500 gr. 4,50 Rode Bordeaux wijn 2 fles 12,50 met kerst natuurlijk meloenen, ananas, granberry's, aard beien. Kerkstraat 4-6 VLISSINGEN Bestel tijdig voor de Feestdagen Kant Klaar Gevuld met gehakt en kastanjes en heerlijk gekruid per kilo... 12,50 Bestel tijdig voor de Feestdagen met Pepersteak, rund, kip, varkenssnitzel, hamhurgertje,slavinkje, miniworstje, cordon hleu, mini karbonade, 300 gram per persoon voor..8, 00 Bestel tijdig voor de Feestdagen met o.a. Huzarensalade, rosbief, ham, fricandeau, zalm, krab, garnaalsalade rauwkost en vruchten garnering per persoon •4-- Bakker Steketee uit Oost-Souburg steunt de jaarlijkse actie voor Roemenië van de Honga- rije-werkgroep. Jaarlijks zamelt de werk groep hulpgoederen in die met een vrachtwa gen paar Roemenië worden gebracht. Bakker Steketee doet dit jaar een extra duit in het zakje. Van iedere kerstkrans die de bakker verkoopt schenkt hij vijf gulden aan de Stichting Speranta. De Stichting Speranta is een organisatie die een dagverblijf en dagver- pleging voor geestelijk gehandicapte kinderen in Roemenië runt. De medewerkers van de stichting halen de ge handicapten uit hun iso lement, leren ze sociale vaardigheden en helpen om hun achterstand in te halen. De stichting is dit jaar helemaal zelf standig geworden en erkend door de Roe meense overheid. Sper anta moet nu ook finan cieel op eigen benen staan en kan een beetje extra steun dan ook goed gebruiken. De kerstkransen kunnen gewoon met de andere bestellingen voor de feestdagen bij de Sou- burgse bakker worden besteld. Zodra er aan de recep tie van het politiebu reau wachttijden drei gen te ontstaan wordt het aangiftepakket uit gereikt en kan de gedu peerde het aangiftefor mulier zelf invullen. Aan de hand van dit formulier wordt later in de politie-computer, een officieel proces-ver baal opgemaakt. De ge dupeerde krijgt een af schrift van de aangifte. Maandelijks worden er bij de Walcherse politie ruim honderd aangiften van gestolen fietsen ge daan. Omdat er regel matig is geklaagd over de lange wachttijden is de nieuwe methode in het leven geroepen. Met deze manier van aangifte doen hoopt de politie de bereidheid van de burgers om aan gifte te doen te verbete ren. Als het pakket een succes wordt acht de politie het niet ondenk baar dat de methode ook bij andere strafbare feiten wordt toegepast. 4

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 7