Dorpen willen 's zondags open Roel Kamperman weet het zeker: 'Digitaal tijdperk niet meer te stoppen' Nieuwe Burg in kerstsfeer Stadsdanszaal in andere handen: 'Geen kinky houseparty's meer' Knippen met uitzicht op zee Kerst in Jacobspassage Recordomzet vismijn Expert Nederland viert 30-jarig bestaan In Domburg is vorige week de Federatie van Gezamenlijke Ondernemersverenigin gen van de gemeente Veere opgericht. Hier in zijn ondernemers uit alle kernen verte genwoordigd. De federatie heeft wethou der economische zaken M. Brouwer-te Rol ler gevraagd om de permanente zondags sluiting in de dorpen te heroverwegen. 'Overal gezocht, bij Expert Kamperman ge kocht'. Dat is de slogan van Roel Kamperman, eigenaar van de inmiddels al weer tien jaar be staande electronicazaak aan de Lange Noord straat in Middelburg. De winkel die voorheen bekend stond als De Lichtbron verkoopt alle huishoudelijke apparatuur waar een stekker aan zit. En dat varieert van een mixer tot een televisie of een wasmachine. Bouwdoos Service De Sint Jacobs passage in Vlfss- ingen is zaterdag 20 en zondag 21 december in kerstsferen ge huld. Van 13 tot 17 uur worden er diverse activitei ten georganiseerd zoals skilopen en sneeuwballen gooien. Voor kin deren zijn specia le activiteiten op touw gezet. De organisatie is in handen van de winkeliers van de winkelstraat. Digitaal De Middelburgse winkelstraat de Nieuwe Burg staat van donderdag tot en met zaterdag (18 tot en met 20 de cember) helemaal in het teken van het aanstaand kerst feest. Zo plaatsen veertien van de daar gevestigde onderne mers een strand- hokje voor hun zaak. Een etaleur is aangetrokken om het geheel een fees telijk tintje te ge ven. Nachtcafé Portiers Je haar laten knippen terwijl je over de Wester- schelde tuurt. Dat kan sinds vorige week op de Vlissingse boulevard. Jacco en Patricia Kwek keboom openden naast Hotel Arion de deuren van Jacco's Hairstyling. „We zitten dan mis schien op een dure lokatie, maar we hebben toch lage prijzen", vertelt Jacco Kwekkeboom. De vismijn van Vlissingen heeft dit jaar 65 mil joen gulden omgezet, de hoogste omzet die ooit in Zeeland is gehaald. De directie en de ge meente wilden daar toch even bij stilstaan. De verkoop werd even stop gezet om dit heugelijk feit te vieren. Vaste bezoekers kan het niet zijn ontgaan: de Middelburgse Stadsdanszaal is een andere weg ingeslagen. De 'kinky' houseparty's waar de discotheek de afgelopen jaren naam mee opbouwde, horen tot het verleden. In plaats daarvan wordt de enige discotheek van Mid delburg uitgebreid met een nachtcafé en broodjeszaak. De veranderingen zijn het gevolg van een overname van de disco door voormalig bedrijfsleider Mario Spetic en zijn compagnon Martin Franke. Woensdag 17 december 1997 FAAM/VLISSINGER 13 Uit een enquête blijkt dat winkeliers uit Domburg, Zoutelande en Veere maar wat graag hun deuren zou den openen op zondag. Big- gekerke, Aagtekerke, Grijps- kerke en Meliskerke lieten eerder al weten hierin niet geïnteresseerd te zijn. In Koudekerke, Serooskerke, Vrouwenpolder en Westka- pelle is een minderheid van de ondernemers voor open stelling op zondag. De Veerse gemeenteraad vergadert 5 februari over de voorstellen waar Brouwer- te Roller mee komt. Voordat Kamperman in Mid delburg belandde, was hij be drijfsleider in een Expertzaak in Groningen. Op een koude dag, ergens in november 1987, kreeg hij middels een te lefoontje de vraag voorgelegd of hij geïnteresseerd was om aan de andere kant van het land verder te gaan met een eigen zaak. Kamperman: „Bin nen drie maanden was het zaakje rond en liep ik in Mid delburg in mijn eigen zaak. De eerste vijf jaar heb ik sa men met de heer Temme, de eigenaar van De Lichtbron, gewerkt. Daarna ging deze met pensioen en heb ik hem eruit gekocht". Vanaf 1993 runde Kamperman samen met zijn broer de zaak. Broerlief hield het echter in fe bruari van dit jaar voor ge zien. „Hij heeft zijn oude werk in de verzekeringen weer op gepakt. Dat ligt hem gewoon het beste. En ik ben van mening dat je moet doen waar je het beste in bent", zegt hij beslist. En voor Kamperman was het al heel vroeg duidelijk waar hij goed in was. „Deze handel heeft mij mijn hele leven al getrokken. Van kleins af aan lag ik te sleutelen aan elektrische ap paraten. Toen ik negen jaar was had ik al een bouwdoos waarmee ik mijn eigen radio in elkaar zet te. Ik was dan ook één van de eerste mensen op school die een zelf gebouwde stereo ra dio had. In die jaren hadden we thuis nog geen koptele foon. Als mijn vader dan stereo wil de luisteren, ging hij tussen twee door mij gebouwde boxen liggen". Naast de techniek vindt Kam perman vooral de omgang met mensen het leuke van zijn werk. „Ik sta altijd met plezier in de winkel. Natuurlijk heb je ook wel eens baaldagen, maar de liefde voor het product over wint altijd. Het mooiste vind ik zo'n ste reo-installatie van een merk als Bang Olufsen. Dat speelt gewoon fantastisch. Hij is ook leuk om te verkopen, er is zo veel over te vertellen. Dat is toch anders dan bij voorbeeld een wasmachine. Die hoeft alleen maar goed rond te draaien en zo weinig mogelijk te kosten". Expert-zaken zijn in heel Ne derland te vinden. Het zijn zelfstandige ondernemingen, die hetzelfde logo voeren en gezamenlijk inkopen doen. Volgens Kamperman biedt dat verschillende voordelen. „Re clame wordt centraal gere De Zeeuwse Verwarmings Unie repareert uw CV. Als het moet binnen een halve dag, overal in Zeeland! Bel: Terneuzen: 0115-613641 Goes: 0113-221116 Zeeuwse Verwarmings Unie B.V. geld, zodat je daar geen om kijken naar hebt. Als ondernemer kun je je daarom helemaal concentre ren op de verkoop van je pro ducten. Omdat we zo groot in kopen kunnen we ook lagere, concurrerende prijzen voe ren". Het belangrijkste vind Kam perman echter een optimale voorlichting en goede service verlening. „Vroeger kon je een televisie of een radio nog repareren met een koffer met buizen en een schroevendraaier. Tegenwoordig is het allemaal veel ingewikkelder. Reparaties zijn moeilijker uit te voeren en kosten daarom meer in zowel tijd als geld. In tegenstelling tot veel andere electronicazaken hebben wij een eigen technische dienst. Het voordeel daarvan is dat reparaties snel, goed en tegen een redelijke prijs worden uit gevoerd. We hebben daarnaast ook nog zo'n twintig televisies in bruik leen. Als iemand zijn toestel bij ons brengt ter reparatie krijgt hij van ons tijdelijk een ander mee". Schipper Piet Siereveld op de Arnemuiden-7. FOTO JAAP WOLTERBEEK Om wat meer leven in de rijk versierde Sint Jacobs passage te brengen heb ben de winkeliers hun krachten gebundeld en verschillende kerstactivitei ten ontwikkeld. De kerst man en zijn kleine broertje delen glühwein én choco lademelk uit. Daarnaast is er live-muziek en kan het winkelend pu bliek deelnemen aan activi teiten als sneeuwballen gooien, ski-lopen en schminken. Leden van de scouting verkopen erwten soep om hun groepskas te spekken. De activiteiten vinden plaats van 13 tot 17 uur. Roel Kamperman (links) met medewerker Martin van de Guchten en partner Gonny Grootjans. FOTO JAAP WOLTERBEEK „De minidisc", roept Kamper man zonder aarzeling uit op de vraag naar dè trend voor de komende jaren. „Digitale opnames geven alle voorde len van een cd. Steeds meer audiomerken leveren nu al een minidisc bij hun compo nenten". Maar volgens Kamperman gaat het in de toekomst alle maal nog veel verder: „Bin nen twee jaar zal ook de vi deorecorder zoals we die nu kennen de geest geven. Dan zal de eerste digitale vi deo zich aandienen. Video banden worden dan vervan gen door digitale schijfjes. Het digitale tijdperk is niet meer te stoppen". Dertig jaar geleden maakte Nederland voor het eerst ken nis met de Expert-zaken. Om dat te vieren werd onlangs in elke winkel een kleurwedstrijd voor jeugdige klantjes gehou den. Expert Kamperman uit de Middelburgse Lange Noord- straat nodigde in verband met het jubileum dertig Zeeuwse winnaars uit om hun prijs op te halen. De twee mooiste teke ningen werden beloond met een Sony Playstation spelcom puter. Alle andere prijswinnaars kregen een walkman. FOTO JAAP WOLTERBEEK Verder wordt de straat bezaaid met houtsnippers en lopen er, als het even meezit, dieren rond. Steven Klatte, lid van de winkeliersvereniging Nieuwe Burg èn ondernemer in die straat, legt uit dat zijn straat kerst op gepaste wijze wil vie ren: „In juli hadden we een stranddag op de Nieuwe Burg. Focus Optiek zette toen een aangekleed strandhok voor de deur. Heel origineel. Vandaar dat we het nu ook met z'n al len doen". Een etaleur moet ervoor zor gen dat alle hokjes in één en .dezelfde stijl blijven. „De huis jes worden met linten en kerstbomen versierd", vertelt de ondernemer. „Die kerstbo men, veertig stuks, worden trouwens ook verkocht. Men sen kunnen zich daarvoor in schrijven bij het strandhuisje voor het Toeristisch Huis. 's Zaterdags kan de boom dan voor een zacht prijsje meege nomen worden. De opbrengst van de bomen gaat naar een goed doel". Hij vervolgt: „Verder ben ik op dit moment bezig om nog wat schapen en misschien zelfs nog wat andere dieren te re gelen. De kinderboerderijen hebben het nogal druk rond deze da gen". De ondernemers heb ben de j<erstmarkt-sfeer die ze willen creëren pas een maand geleden bedacht. Klatte: „We zaten op een vergadering van de winkeliersvereniging en vonden toch dat we kerst niet zomaar aan ons voorbij kon den laten gaan. Leuk aan de Nieuwe Burg is trouwens dat je zoiets gewoon kunt organi seren op zo'n korte termijn. Dat alle neuzen dezelfde kant op staan". De ondernemers kozen er bewust voor om hun kerstmarkt een week na de kerstmarkt op de Markt te houden. Steven Klatte: „Het is toch veel leuker om het een beetje te spreiden. Nu heb je die speciale kerst sfeer veel langer in de binnen stad hangen". 0 Jacco en Patricia Kwekkeboom (links) met medewerkster Angelique in hun nieuwe kappers zaak. FOTO JAAP WOLTERBEEK maand ofzo, wel house-avon- den houden. Want we willen toch ook het jongere publiek niet helemaal verliezen. Die avonden zijn net zo goed ge organiseerd als in de Stads danszaal en dezelfde dj's zor gen voor de muziek. Maar de travestieten-acts en het kinky gedoe verdwijnen, daar willen we echt vanaf". De house-avonden maken deel uit van een reeks thema avonden. Franke: „Elke vrij dagavond staat in het teken van zo'n thema. Één keer per maand een houseparty, afge wisseld met R&B party's en nationaal bekende artiesten". Zo zullen in de nabije toe komst artiesten als Guus Meeuwis, Anouk, T-Spoon, 4 Fun en Replay het podium van The Nighttrain beklimmen. Op de eerste verdieping van het pand wordt gewerkt aan de opening van een nachtcafé, dat dagelijks tot vijf uur 's nachts geopend zal zijn. Fran ke: „Een van de problemen die je tegenkomt als eigenaar van een discotheek is dat het publiek steeds later binnen komt. Eigenlijk begint het hier pas te lopen als de café's in de binnenstad dicht gaan. Daar om hebben we besloten ge woon zelf een café te begin nen". Het nachtcafé, dat door het ondernemersduo Central Station genoemd wordt, ver koopt behalve drankjes ook verse broodjes. „Want om e,en uur of half drie heb je altijd de run naar de shoarmatenten. Nu kunnen mensen gewoon hier blijven om iets te eten", vertelt Franke. Ook veiligheid is een belang rijk punt voor Franke en Spe- tic. „In het weekend zijn er acht tot negen man aanwezig die de boel in de gaten hou den. Ook op straat. Want je moet je hier wel op je gemak kunnen voelen als je een bor reltje drinkt. En als je dan een borrel te veel hebt gedronken en iets verkeerds doet, moet het niet zo zijn dat je gelijk door acht portiers in de kraag gegrepen wordt. Daarom heb ben we professionele mensen aangetrokken die problemen op een nette en beleefde ma nier oplossen". The Nighttrain mikt vooral op het wat oudere publiek. Fran ke: „Mensen vanaf een jaar of vijfentwintig. Niet dat jonge ren hier niet mogen komen, want de leeftijdsgrens blijft gewoon achttien jaar. Maar de muziek die gedraaid wordt, wordt een stuk gevarieerder. We merken nu al dat de pillen- slikkende jeugd, die hier iede re zaterdag stond te gabberen, wegblijft. Verder geven we meer servi ce. Zo wordt in het discoge deelte meer plek ingeruimd voor zitplaatsen en worden die plaatsen ook voorzien van bediening. We willen er ge woon een echt gezellige tent van maken, waar je leuk met een groep vrienden op je ge mak een hele avond kunt zit ten", besluit hij. Als dertienjarig jongetje wist Jacco Kwekkeboom al precies wat hij later wilde worden: kapper. Het was al jaren zijn ideaal om nog voor zijn dertigste een ei gen kapsalon te openen. Zelfs de plaats van de zaak was in zijn dromen al bekend: aan de boulevard in Vlissin- gen. „Volgende maand wordt ik dertig, dus alles is precies vol gens planning gegaan", glun dert Jacco Kwekkeboom. Na het behalen van het kap persdiploma kon hij terecht in de kapperszaak van zijn oom in Rozenburg. Kwekkeboom: „Het was ei genlijk de bedoeling om die zaak op den duur over te ne men. Maar mijn oom is nog lang niet van plan om te stoppen. Daarom ben ik voor mezelf begonnen". Hij liet zijn oog vallen op het pand aan de boulevard. „De winkelpanden staan hier al lang leeg, en wat is er nu mooier dan een zaak op het mooiste plekje van Vlissin- gen? We hopen wel dat er hier nog meer winkels komen. Mis schien werkt het zo dat als er één schaap over de dam is, er meer volgen", zegt de kers verse ondernemer hoopvol. Vanuit zijn zaak heeft hij vrij uitzicht op zee. Een 'levend schilderij', zoals hij het zelf noemt. „Het uitzicht is zo mooi dat ik soms wel eens hoop dat het niet te druk wordt in de kapsa lon", grapt Kwekkeboom. „Maar de schoorsteen moet ook roken, dus je kunt natuur lijk niet de hele tijd naar bui ten kijken". Bij Jacco's Hairstyling worden mannen, vrouwen en kinde ren geknipt. „ledereen is welkom, jong en oud. We hebben de prijzen bewust laag gehouden zodat mensen van allerlei pluimage bij ons hun haar kunnen laten knip pen". Wethouder T.R.K. Meijers (Vis serijzaken) hield een toe spraakje en maakte de namen bekend van de schipper en de handelaar die de recordomzet hebben gerealiseerd. Schipper Piet Siereveld van de Arnemuiden-7 en hande laar Koos Marteijn-Poppe kre gen uit handen van directeur Koos de Looff een gouden ket tinkje met een eveneens uit goud vervaardigd scholletje uitgereikt. Vorig jaar behaalde de Vlis singse vismijn nog een omzet van 59 miljoen. De recordomzet is niet het ge volg van een spectaculaire toename van de hoeveelheid gevangen vis, maar van hoge re visprijzen. Service, veiligheid en een ge- het nieuwe beleid van de dis varieerde muziekkeuze vor- cotheek, die vanaf januari de men de sleutelwoorden van naam 'The Nighttrain' mee krijgt. Martin Franke: „We wil len een wat ouder maar voor al ook breder publiek gaan trekken. De party's waar de Stadsdanszaal bekend om stond, daar houden we mee op. Een paar jaar geleden was dat leuk, maar de nieuwigheid is er van af. Bovendien spreekt dat 'kinky' gedoe maar een heel smalle doelgroep aan. Terwijl je er wel een be paalde naam van krijgt. Zeeu wen zijn toch een beetje con servatief, in Amsterdam of Rotterdam zou zo'n tent mis schien wel heel goed lopen. We blijven, zo eens in de Martin Franke en Mario Spetic. FOTO JAAP WOLTERBEEK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 17