m Middelburger viert eeuwfeest i Woensdag 17 december 1997 FAAM/VLISSINGER 27 Francois Willem Adriaanse vierde vorige weel dijrestaurant. Adriaanse was zestig jaar advoi is geestelijk nog steeds zeer actief, maar loop van de Volksuniverstiteit, deken bij de Orde Kunst. Op de feestelijke receptie was ook bi drukken. Het echtpaar Adriaanse-Dacosta hee Francois Willem Adriaanse vierde vorige week samen met zijn vrouw zijn honderdste verjaardag in het Middelburgse Ab dijrestaurant. Adriaanse was zestig jaar advocaat bij het Middelburgse advocatenkantoor Adriaanse en Van der Weel. Hij is geestelijk nog steeds zeer actief, maar loopt inmiddels wel op krukken. Naast zijn werk als advocaat was hij voorzitter van de Volksuniverstiteit, deken bij de Orde van Advocaten, voorzitter van de Schouwburg en lid van de Raad van de Kunst. Op de feestelijke receptie was ook burgemeester Spahr van der Hoek aanwezig om de eeuweling een hand te drukken. Het echtpaar Adriaanse-Dacosta heeft een zoon en een dochter, vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Sport Allerlei Kerst Cursus/Onderwijs Bijeenkomst Politiek Lezing Natuur Gevonden Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 i DONDERDAG SNEL GEBOEKT VRIJDAG ZATERDAG" ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen De honderdjarige en zijn vrouw nemen felicitaties in ontvangst. FOTO JAAP WOLTER BE EK Wat te melden? Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Do. 18 december t/m wo. 24 december AAGTEKERKE: Hervormde Ge meente. Zo. 10 uur: A. Spaans- Molenaar, 19 uur: J.A. Murre. Wo. 23 uur: A.E. de Bruijn. Gere formeerde Gemeente. Zo. 9.30 en 19 uur: R. Kattenberg, 14 uur: dienst. ARNEMUIDEN: Hervormde Ge meente. Zo. 9.30 en 15 uur: J. Maas. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: L.H. Bouwkamp, 14.30 uur: G.P.R. Pennekamp. Wo. 22 uur: L.H. Bouwkamp. Volle Evan geliegemeente 'Immanuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE: Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo.: geen op gave ontvangen. DOMBURG: Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: J. van Leer dam. Wo. 20 uur: kerstzang- dienst. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: A.J. Bijl (in de Herv. kerk). Her vormde Kerk. Zo. 10 uur: A.J. Bijl. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: P. Joosse, 19 uur: kinder kerstfeest. Wo. 20.30 uur: PH. Zaadstra (in de Herv. kerk). Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: P.A. den Braanker, 19 uur: kin derkerstfeest (in de Geref. kerk). Wo. 20.30 uur: PH. Zaadstra. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: C. Kleij. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: PL. de Schipper. Wo. 22.30 uur: A.F. Schouwenaar (in de Herv.kerk). Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper (in de Geref. kerk). Wo. 22.30 uur: A.F. Schouwenaar. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gerefor meerde Kerk. Zo. 10 uur: K.W. Kakes. Wo. 22.30 uur: C.J. Kleij (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo.: geen opgave ontvan gen. Wo. 22.30 uur: C.J. Kleij. MIDDELBURG: Baha'i Ge meenschap Walcheren. Informa tie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Chris tengemeenschap. Lange Noord straat 62. Zo.: geen dienst. Bap tistengemeente. Kruitmolenlaan 70. Zo. 10 uur: M. Ezinga. Gere formeerde Gemeente Centrum Middelburg. Ter Hoogekerk. Zo. 9.30 en 18.30 uur: J.J. Tanis, 14 uur: leesdienst. Christelijke Ge reformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Ge meente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: lees- diensten. Hofpleinkerk. Zo. 10 uur: W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: N.H.J.E. Boomer. Wo. 22.30 uur: in de Oostkerk. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Barmentlo, 17 uur: ere dienst. Wo. 22.30 uur: P. Paulus. Nieuwe Kerk. Groenmarkt. Zo. 10 uur: G.J. Smit. Wo. 22.30 uur: C. Brakema. De Morgenster. Zo. 10 uur: J.S. Koops. Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo. 19 uur: C. Balk. Oostkerk. Zo. 10 uur: J.C. Hanekamp. Wo. 22.30 uur: A.C. Verweij. Koorkerk. Zo. 10 uur: E.C. Roos. Wo. 22.45 uur: K. Hendrikse. Wijkgemeente Ge ref. Bond (in de Ontmoetings- kerk). Zo. 10 uur: L. Wüllschle- ger, 17 uur: J.P.J. Voets. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: A.A.J. de Boer. Ned. Gere formeerde Kerk (gebouw Engel se Kerk). Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: A. Beeftink. Pink stergemeente Middelburg. Baarsjesstraat 43. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie (Dam 6). Kerk genootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. J. Engelgeer. Le ger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: N. Bakker. Wo. 22.30 uur: kerstnachtdienst. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Wo. 20 uur: T.K. van Dam. Vereniging van Vrijzin nige Hervormden en Remonstr anten. Koorkerk. Zo. 10 uur: E.C. Roos. Wo. 22.45 uur: K. Hendrik- se. Rooms-Katholieke Kerk: Pet rus en Pauluskerk. Lombard straat 1. Zo. 10 uur. De Hoek steen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Za. 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijn gaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur. Jeho vah's Getuigen Gemeente. Dau- wendaelselaan 35. Middelburg- Reyershove: Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Middelburg-Centrum: Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Tho maskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Francais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: P Barmentlo. 1 OOSTKAPELLE: Gereformeer de Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: J.H. Kip, 17 uur: PH. Zaadstra. Hervormde Ge meente. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander, 19 uur: kinderkerst feest. Wo. 23 uur: A.C. den Hol lander. Gereformeerde Gemeen te. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur. RITTHEM: Hervormde Gemeen te. Zo. 11 uur: P. Barmentlo. SEROOSKERKE: Gereformeer de Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner. Wo. 23 uur: A. Bruin (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A. Bruin, 18.30 uur: kerstviering zondagsschool. Wo. 23 uur: A. Bruin en G. Warner. ST. LAURENS: Hervormde Ge meente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: St. Spanjer. Wo. 22.30 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 uur: P.H. Zaadstra, 17 uur: L.H. Bouw kamp. OOST-SOUBURG: Kanaal straatkerk. Zo. 9.30 uur: P. v.d Beukei. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: N.H.J.E. Boomer, 19 uur: G. Keizer. Wo. 19 uur: kinderkerst feest. 23 uur: kerstnachtdienst. Bejaardentehuis 'De Zoute Vie ver'. Dongestraat 1. Elke eerste en derde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: J. Sinke. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Kanaalstraat 8. Vr. 20 uur: bidstond. Za. 14 uur: J. v.d. Oever. Zo. 14.30 uur: A. Termaat. Kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein. Za.: geen dienst. Geredja Kristen Maluku Selatan. M.A. v.d. Puttestraat. Zo. 17 uur: Sa. Sahertian-Samal- lo. Wo. 19 uur: C.C. Leuhery-Si- nay. VEERE: Samen-op-weg-kerk. Kleine Kerk, Kapellestraat. Zo. 10 uur: A.P Nauta. Wo. 22.30 uur: J. Lukasse. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bet- hel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Zo. 11 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsge zinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo.: geen dienst Wo. 19.30 uur: kerstavonddienst. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2. Zo. 9.30 uur: H. Mostert, 16.30 uur: leesdienst. Hersteld Apostolische Zending gemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West-Sou burg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Wo. 23 uur: J.W. Glashouwer. Open Hof. Alexan der Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. Wo. 19.30 uur: C.A. Schoorel. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Wo. 23 uur: A.V. de Nooij. Ter Reede. Zo. 19 uur: J. van Leerdam. Wo. 19 uur: C. van Rosmalen en A.G. Baas. Zie kenhuis Walcheren. Koudekerk- seweg 88. Zo. 10 uur: P. Paulus. Jehovah's Getuigen. Van Dis- hoeckstraat 534. Centrum: Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Souburg: Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Bossenburgh: Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuis straat 161. Zo. 10 uur. Gerefor meerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo.'15 uur: H. van Sl.uijs. Christe lijk Centrum Zeeland. Faraday- weg 1. Zo. 10.30 uur: samen komst. Volle Evangelie Gemeen te Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Wo. 19.30 uur: kerstzangdienst. Volle Evan geliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samen komst. Het Apostolisch Genoot schap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Ge meente 'De Blinkende Morgen ster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Elke vierde en vijfde zaterdag van de maand in gebouw De Poort 10.30 uur. Zo. 10 uur: Q. v.d. Vrie. Lieve Vrou we Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. 11.15 uur. VROUWENPOLDER: Hervorm de Gemeente. Zo. 10 uur: G. Pennekamp, 17 uur: J.H. Kip (beide SOW-diensten in de Ge ref. kerk). Wo. 18.30 uur: kinder kerstfeest, 22 uur: G. Penne kamp. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: G. Pennekamp, 17 uur: J.H. Kip. Wo. 18.30 uur: kinderkerstfeest, 22 uur: G. Pennekamp (beide SOW-diensten in de Herv. kerk). Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). Schoolstraat 11. Zo. 9.30 en 14.30 uur: G.F. Overweg. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 17 uur: A.E. de Bruijn (SOW-dienst in 'Bethel'). Wo. 22.45 uur: Spaans (in 'Mo- ria'). ZOUTELANDE: Hervormde Ge meente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Wo. 23 uur: L.C. Manuputty. 1 Snelschaakwedstrijd Schaakvereniging Middelburg houdt vrijdag 19 december een open snelschaakkampioenschap in Ontmoetingscentrum Dau- wendaele. Aanvang 20.00 uur. Aanmeldingen voor 19.45 uur. Netnummers - Sinds 1 de cember is het mogelijk om van uit het netnummergebied 0118 tegen binnenbasistarief te bel len met netnummergebied 0111 te bellen. Bellen van Wal cheren naar Schouwen-Duive- land en omgekeerd is hiermee beduidend goedkoper gewor den. Onderscheiding- De heer J. Poppe heeft donderdag 11 de cember de versierselen beho rende bij het Draaginsigne Ge wonden ontvangen uit handen van burgemeester mr. L.H.B. Spahr van den Hoek van Middel burg. Dit als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder zware omstandigheden tijdens zijn diensttijd in Nederlands-ln- dië. Poppe raakte gewond door granaatscherven gedurende de politionele acties. Warme maaltijd - De warme maaltijdvoorziening in Gapinge, Vrouwenpolder, Veere en Se- rooskerke wordt uitgebreid van drie naar vijf dagen per week. De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren komen hiermee tegemoet aan de wen sen van een aantal ouderen. Vanaf 5 januari 1998 worden de maaltijden van maandag tot en met vrijdag aan huis bezorgd. In lichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-583687. Reumafonds - Het Nationaal Reumafonds viert in 1998 twee jubilea. Het is veertig jaar gele den dat het fonds voor het eerst vakanties voor reurhapatiënten in het Limburgse Valkenburg or ganiseerde en twintig jaar gele den is het aangepaste vakantie- centrum 'Groot Stokkert' in Wa penveld geopend. Jaarlijks wor den hier vierduizend gasten ont vangen. De vakantiegids 1998 kan worden aangevraagd bij het Reumafonds, tel. 070 3503231. Dansen - André en Diana Zoe- tewey van Janvier Dance Mas ters zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse ballroom. Het dan spaar kwalificeerde zich tijdens het Sint Nicolaaskampioenschap dat 7 december in Hilversum is gehouden. André en Diana Zoe- tewey zijn het eerste Zeeuwse danspaar dat de hoofdklasse ballroom heeft bereikt. Postduiven - Postduivenver eniging De Zwaluw uit Kwaden- damme houdt vrijdag 19 en za terdag 20 december haar jaar lijkse tentoonstelling in café 's Lands Welvaren in Kwadendam- me. Er zijn duiven te zien van deelnemers uit heel Zeeland. Vrijdagavond wordt er een com putersysteem gedemonstreerd waarmee duiven kunnen wor den geklokt. De tentoonstelling is vrijdag geopend van 19 tot 24 uur en zaterdag van 16 tot 24 uur. Horeca - Ruim een jaar gele den is de Regionale Horeca Commissie begonnen met het opstellen van het Regioplan Vi sie 2000. Donderdag 18 decem ber wordt het plan officieel ge presenteerd in Hotel Arneville in Middelburg. Met het plan wil de commissie een duidelijke weg uitstippelen voor de toekomst, waarbij afstemming met belang rijke regionale factoren op de horeca-arbeidsmarkt centraal staan. Het plan wordt om 16 uur overhandigd aan J. van Rooijen, voorzitter van de Arbeidsvoor ziening Zeeland. Verslavingszorg - Het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) en het Huiskamerproject voor Drugs verslaafden (HKPD) zijn er niet in geslaagd om het eens te wor den over hun fusie. De twee in stellingen onderhandelen al sinds december 1991 en 1 janu ari 1998 zou het eindelijk zo ver moeten zijn. Nadat de fusie-da tum meerdere malen is ver schoven zijn de besprekingen weer vastgelopen en zijn de on derhandelingen definitief ge staakt. Wel gaan de twee instel lingen meer samenwerken. Kerstmenu- Tot 17 december kan iedereen op website www.kerstmenu.com aangeven hoe zijn of haar ideale kerstmenu eruit moet zien. Liefdadigheids instellingen kunnen zich op deze website presenteren en bedrij ven en particulieren kunnen een nieuwjaarswens brengen. Verder is er alles wat met kerst te ma ken heeft op te vinden. Kerstzangavond- De com missie Zingen in Middelburg or ganiseert zaterdag 20 december samen met de Evangelisatie- commisssie van de Christelijk Gereformeerde kerk een kerst zangavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Het koor 'Dé Lof- stem' uit Sint-Laurens en het Juliana Blaasorkest verlenen hun medewerking aan deze avond. Aanvang: 19.30 uur. Kerstmiddag - In het Activi teiten Centrum Middelburg aan de Vrijlandstraat wordt donder dag 18 december een kerstmid dag gehouden. Van 14 tot 19 uur worden er liederen gezon gen, voordrachten gehouden en een kerstverhaal voorgelezen. De kerstmiddag wordt afgeslo ten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Na de kerstmid dag is het Activiteiten Centrum Middelburg tot donderdag 8 ja nuari gesloten. Vrije School - Leerkrachten en ouders van de Vrije School in Middelburg voeren woensdag 17 december twee kerstspelen op. Van de honderd jaar oude 'Oberufer kerstspelen' zijn twee bewerkingen gemaakt. Eerst wordt het paradijs-spel opge voerd en daarna het kerstspel. De stukken worden op de plan ken gebracht in het gebouw van de Vrije School aan de Willem Arondeusstraat in Middelburg. De uitvoeringen beginnen om 20 uur. Familiekerstfeest - In de gro te zaal van de Gereformeerde kerk in Oost-Souburg houdt Pinkstergemeenschap Shalom 25 december een familiekerst feest. Er worden dan gedichten voorgedragen, een korte over denking gehouden en het gos pelkoor Sound of Hope zingt kerstliederen. Het familiekerst feest begint om 14.15 uur. Na de dienst wordt er om 18 uur een gezamenlijk kerstdiner ge nuttigd. Kerstbal - In Wijkcentrum De Zwaan in Oost-Souburg wordt zaterdag 20 december een kerstbal gehouden. De zaal gaat is geopend van 20.30 tot 1.00 uur en de entree bedraagt slechts twee gulden vijftig. Poppencursus- Poppen ate lier José aan de Vliedberg 9 in Biggekerke verzorgt een cursus klei- en karakterpoppen maken. De cursus omvat 8 lessen op maandagavond en woensdag ochtend. Inlichtingen: 0118 - 553049. Kunstzinnige vorming- De afdelingen dans, boetseren, ke ramiek en beeldhouwen van het Middelburgs Instituut voor de Kunstzinnige Vorming stellen tot 18 december hun lessen open voor belangstellenden. De les sen zijn 's morgens, 's middags en 's avonds. Het is verstandig van tevoren te informeren wan neer welke lessen worden ge geven. De leslokalen van het MIKV zijn gevestigd aan de Kui perspoort en de danszalen in het gebouw van de muziek school aan de Hagepreekgang. Ouderen- De Stichting Welzijn voor Ouderen Middelburg start in januari met een tweetal cur sussen. De cursus 'Leren om gaan met de computer' begint 13 januari en bestaat uit tien les sen. De aanvangs datum van de cursus 'Koken voor mannen 55 plus' is nog niet bekend, omdat deze alleen bij een voldoende aantal inschrijvingen doorgaat. Beide cursussen zullen worden verzorgd in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen in Middelburg. Voor informatie of opgave: 0118 - 627537. Groen College - Het Groen College in Goes houdt zaterdag 7 februari een open dag. Zeeuwse ondernemers, bedrij ven en instellingen die actief zijn in de agrarische sector worden in de gelegenheid gesteld zich te presenteren tijdens de open dag. Inlichtingen en/of aanmel ding, tel. 0113 - 272261 Schilderen - De Stichting Edu catief Toerisi*ne Zeeland Oranje zon in Oostkapelle houdt van 16 tot en met 20 februari een aan tal workshops waarin schilderen centraal staat. De workshops worden gegeven door Joke Plomp die momenteel in het Toeristisch Centrum Oranjezon in Oostkapelle exposeert. Inlich tingen en/of aanmelding, tel. 0118-581507. Indiëgangers - De leden van de Vereniging Oud Militairen In diëgangers (VOMI) komen don derdag 29 januari bij elkaar in verenigingsgebouw Ons Huis in Meliskerke. De vereniging telt in de provincie Zeeland vijfhon derdvijfendertig leden en is daarmee de grootste oudstrij- dersvereniging van Nederland. Op de bijeenkomst, die om 13.30 uur begint, zijn alle oud-ln- diëgangers welkom, ongeacht bij welk onderdeel van de krijgs macht de militairen gediend hebben. Veere - De gemeenteraad van Veere vergadert 18 december vanaf 19.30 uur in het gemeen tehuis in Koudekerke. Er wordt ondermeer gesproken over het aanwijzen van de Vliedberg aan de Rorikshilweg in Grijpskerke als beschermd archeologisch monument, het vaststellen van de straatnaam Garijp in Grijps kerke en de aankoop van een stuk grond aan de Hondegem- seweg in Serooskerke voor de inrichting van een milieustraat. Vlissingen - De raadsleden van de gemeente Vlissingen ko men donderdag 18 december in vergadering bijeen in het ge meentehuis van Vlissingen. De raadsleden nemen besluiten over ondermeer de verkoop van grond aan de Buitenhaven aan Autodemontagebedrijf Netten, de renovatie van de aula bij de Noorderbegraafplaats, de ver koop en herontwikkeling van de Willem lll-kazerne en het bouw plan van de bioscoop aan de Spuikom. Kreken - Op uitnodiging van de Heemkundige Vereniging Terneuzen houdt H.J. Kennis uit Nieuwvliet donderdag 18 de cember een voordracht over 'het ontstaan van kreken'. De le zing wordt gehouden in café De Vriendschap aan de Noordstraat in Terneuzen en begint om 20 uur. De lezing wordt geïllus treerd met dia's en sheets. Neeltje Jans - In de kerstva kantie worden er op het voor malige werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde-monding verschillende boottochten ge houden. De boot vertrekt 26 de cember om 13 uur, 28 decem ber om 10.30 uur en 2 januari om 13 uur vanuit de haven van Zierikzee. Tijdens de tocht wordt er uitleg gegeven over de vogels en zeehonden in de Oos- terschelde. De vaartochten op 26 december en 2 januari wor den tevens opgeluisterd met een concert. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 010 - 2650296. Konijn - Bij de politie in Mid delburg zijn in de periode van 6 tot en met 12 december de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven. Diverse boeken, zwart etui met landkaart, rood geldkistje, groen geldkistje met inhoud, rode multomap, witte integraalhelm, wit konijn met zwarte vlekken, portemonnee met diverse passen, zilveren halsketting, spiraalslpt, diverse handschoenen, fietsen en sleu tels. De voorwerpen worden drie maanden bewaard en kun nen door de rechtmatige eige naar tijdens kantooruren worden opgehaald. HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: A.P Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 639933. Zondag tot 23 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 464633. P>Zondag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 465498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Souburg, Nieuw- en St. Joos- land, Arnemuiden, Gezond heidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: J.C. Ponten, Oude Rijks weg 6, Nieuw- en St. Joosland, tel. 601340. Zondag tot 24 uur: H.J. Roelofsen, Prins Bernhard- straat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur, Grijpskerke, Gapinge, Oostka pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: Zater dag en zondag: R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 501271. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: PK. Noorlander, Middelburgs estraat 94, Koudekerke, tel. 551231. West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: A. Stutter- heim, Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 561760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: J.D.W. Rombouts, Lange- viele 47, Middelburg, tel. 650510. Maandag en dinsdag: N.J.M. Kootstra, Korenbloemlaan la, Ar nemuiden, tel. 602929. Woens dag: C. Westveer, Loskade 27, Middelburg, tel. 626694. Patiënten tandartspraktijk P. Mal- land, Tobagolaan 6, Vlissingen: Za terdag en zondag voor spoedge vallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag 19 de cember tot zaterdag 27 december 8.30 uur (geopend van 8.30 - 18 uur): Apotheek Welsinge, J.W. Thibautstraat 45, tel. 623298. Vlissingen: van vrijdag tot de vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Sou burg, C. van Perestraat 1, tel. 461593. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: H. Hament, tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: K. Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 613118. Spreekuren zonder af spraak: 11 -12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middel burg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapel le: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behan deling kleine huisdieren op af spraak. Dierenartsenpraktijk Melisker ke: (kleine huisdieren): Kelderweg I, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapel- seweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. zaterdag en zondag: geen dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrij dagavond t/m zondagavond: E. van de Klooster, tel. 0113-373070. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kin dermishandeling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 0800-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en gehan dicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende oude ren en gehandicapten, Vlissingen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandi capten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg 684000. Vlissingen 448844. Stichting Slachtofferhulp Zee land. 636108. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereniging tegen seksuele kin dermishandeling binnen het ge zin, telefonisch spreekuur: van 9- 12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraamzorg en Entadministratie Zeeland. 0113-249280. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescher ming. 673333. Thuiszorg Walcheren, voor ge zinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, 684000. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assistentie aanvragen 633333. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13 tot 16 u., tel. 625655. Wijkcentrum Schel- debuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Theo van Doesburgcentrifm Vlissingen, ontmoetings middag voor 50 plussers, 14 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, klaverjasclub, 19.30 u. Het Bolwerk Vlissingen, kerstbingo, 20 u. De Schommelaer Vlissingen, vergadering van het co mité Schildersbuurt-Noord, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, spelletjes middag, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissin gen, klaverjassen, 13.15 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, bingo, 20 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, kinderkerstbal, 19.30 u. Stationsstraat Domburg, kerstmarkt, 13 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, onthulling van het beeld De Getijdenkus, 17 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bridge voor beginners, 15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vliss ingen, buurtcontact, 15 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, kerstbingo, 20 u. Stationsstraat Domburg, kerstmarkt, 13 u. Clubhuis VTV Vlissin gen, kerstbingo en loterij, 20 u. Ijsbaan Sport- fondsenbad Vlissingen, X-Mas on Ice, 19 u. Hervormde Kerk Oostkapelle, kinderkerstfeest, 19 u. Rock Café Gommert Vlissingen, dartranking, 16 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, sporten met lon- genfyseem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijk centrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, country line dansen, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmiddag, 13.15 u. Speel tuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafelten nissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ont moetingsmiddag voor 50 plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Restaurant De Golfbaan Vlissingen, prijsklaverjassen, 20 u. Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, darten, 19.30 u. Dienstencen trum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55- plussers, 19 u.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 13