Goese Operette treedt op in Stadsschouwburg Jubileumtoernee Dansz Galerie viert jubileum met expositie van kinderboeken Topbrassband musiceert voor 70-jarige ONDA Vlissingse creatief met brooddeeg IN MIDDEN ZEELAND De Goese Operette vereniging komt zaterdag 22 november naar Middelburg met de uitvoe ring Die Zirkusprinzessin van Emmerich Kalman. Het ensemble heeft er tegen die tijd al vier uitvoeringen opzitten, waarvan twee in Goes, één in Heinkenszand en één in Zierikzee. Na Middelburg treden de Zeeuwen nog twee keer op in het Belgische Leuven. Grap G astsolist Consolidated na nieuwe cd ook in Goes De Christelijke Brass Band Jeugdorkest ONDA Middelburg heeft één van Nederlands bes te brassbands uitgeno digd om zaterdag 15 no vember een concert te komen verzorgen in het kader van het zeventig jarig bestaan van ONDA. Brassband Rijnmond komt die avond in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg en treedt er op vanaf 20 uur. De (Zeeuwse) Stichting Dansz viert haar koperen jubileum met een toer door Zeeland met het pro gramma Fighting Chance. De titel is ontleend aan de nieuwe choreografie van Lia Sorber die tijdens de voorstelling is te zien. Yvonne de Kramer heeft haar creatieve kunsten met brooddeeg voor ie dereen toegankelijk ge maakt. Sinds kort ligt namelijk een boekje van de Vlissingse in de boekhandel met de titel 'Brooddeeg, te mooi om op te eten'. Uitgeverij Tririon in Baarn heeft het boekje uitgegeven. Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 9 Die Zirkusprinzessin - de cir cusprinses - gaat over het in verval geraakte Circus Stanis- lawski. Dat circus is vanwege geldgebrek geen rondtrek kend gezelschap meer maar gezeteld in een hotel aan de rand van de stad. Ster van dat circus is Mister X, een panto mimespeler. Deze werd ooit verliefd op Fedora Palinsky, de toenmalige verloofde van zijn oom de koning. Toen zijn oom daar achter kwam, maak te hij een verdere carrière van zijn neef onmogelijk en werd hij gedwongen zijn geld als pantomimespeler te verdie nen. Wanneer Fedora na de dood van haar man een voor stelling van het circus bij woont, waagt Mister X op nieuw een kans. Door de slinkse spelletjes van de ja loerse Prins Fergius trouwt het stel, terwijl Fedora denkt een rijke prins te huwen. Zo degradeert ze tot circusprin ses: Sergius' wraak. Fedora wijst Mister X onmid dellijk af, denkend dat ze het slachtoffer is van een grap van beide mannen. Toch is ze erbij wanneer Mister X weer optreedt in het circus. Ze heeft spijt van haar houding en wil zich weer bij haar echtgenoot voegen. Parallel hieraan loopt het ver haal van Toni Schlumberger, de zoon van de circusdirec teur. Na een paar jaar te heb ben rondgetrokken, keert hij nog eens terug naar zijn ou ders. Het circus zegt hem niets, hij vindt dat er voor hem een betere toekomst is weggelegd. Toch wordt hij verliefd op Mabel Gibson, één van de circusrijdsters. Omdat ook zijn moeder graag wil dat hij uit het circus wegkomt, trouwt hij Mabel in het ge heim. Het koor in Die Zirkusprinzes sin bestaat uit 37 leden en staat onder leiding van de Bel gische dirigent Hans Swinnen. Elke Laleman tekende voor de regie en Luk Carels nam de choreografie voor zijn reke ning. Gastsolisten zijn Saskia Gerritsen uit Middelburg, die de rol van Fedora Palinsky op zich neemt, en Paul van Grins- ven uit Maastricht. Deze laatste speelt Mister X. Prins Sergius wordt gespeeld door Leo van Loenhoet, cir cusdirecteur-zoon Toni Sch lumberger door Eric Debbaut. Dien Ravia tekent voor de rol van zijn geliefde, Mabel Gib son. De voorstelling in de Middel burgse Stadsschouwburg be gint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Zeeuwse Theater Stichting. Dien Ravia en Eric Debbaut als de geliefden Toni en Mabel. Op de achtergrond Leo van Loenhout, die de rol van Prins Ser gius op zich neemt. Donderdag 13 november t/m woensdag 19 november ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en posters. Geopend na tel. af spraak 0118-603469. DOMBURG Apparthotel Bommeljé, Heren straat 24, Han Koster, schilderijen. GOES Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kun stenaars, diverse werken. Stadskantoor, Oostsingel 2, Elsa Westland; beeldhouwwerk. Joop Dam; tekeningen. Galerie-Atelier De Kaai, Turfka- de 7, Mariska Schilperoord, 'Droomvlucht'. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, Singelstraat 13, Arend Hijner, schilderijen 'Een impres sionist in het Wemelding van 1900' (t/m 15 november). Galerie Van den Berge, Wijn gaardstraat 3, Mare Nagtzaam, te keningen (vanaf 16 november). Safian Art Studio, Stikkerstraat 28, Ashot Safian, olieverfschilde rijen. Geopend na telefonische af spraak 0113-232592. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Wil van Maanen-Hoppen- brouwers, aquarellen. Verpleeghuis Ter Valcke, Valck- eslotlaan 200, Riet van der Sluis, aquarellen van speelgoedberen. KAMPERLAND Restaurant Papilion, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aquarel len en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. vanaf 17 uur. KATTEN DUKE Galerie llona. Dorpsstraat 23-25, llona Schmit, naïeve schilderijen. Geopend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorps straat 8-10, Jan Capello en Ireen Schmid, aquarellen. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlas- markt 7-9, Maurice en Saskia Göth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Trees Verwilligen, nieuwe werken. Galerie Dauvillier, L. Noord straat 56, 'Gera Dauvillier, schilde rijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Grootmede 66, tel. 0118-616323, staaltouwplastieken en staal- steenobjecten, geopend na tel. af spraak. Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Jo ke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Galerie Spitsbergen, Korendijk 46, Jaap Heuvingh, beelden. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgelaar, gemengde technieken. Hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Ria Ruedisueli, beelden. Depot, 't Zanddorp 68, Margot Oomen, schilderijen en objecten.. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, Willy de Houck, stempelen en stampen 'A glimpse of Tyl' (t/m 14 november). Galerie 'T', Turfkaai 25-27, Lidia Verschoor; grafiek, olieverf, acryl en gemengde techniek. Peter Kromhout; schilderijen. Yolanda Philippens; schilderijen. Café Goudwaard, Lange Noord straat 52, Hay Wijnhoven, lino's. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, Liesbeth Mullenm- eister; keramiek. Lutske Strating- Wobma; schilderijen en aquarel len (t/m 15 november). De Vleeshal, Markt, Dora Garcia, 'Lifetime soundtrack'. Galerie Veurink, Vlissings- estraat 14, Bert Dorrestijn, schilde rijen. Galerie Het Gouden Briefke, Gortstraat 32, Joop Houthuyzen, bronzen beelden. Metro S, Kuiperspoort 22, Harry Vandevliet. Spinn-Off, Gravenstraat 63, Har ry Vandevliet. Rabobank, Lange Geere 3, Anne Breel; keramiek 'Planeten en aard se vormen'. Ilse van Loo-Remijn; schilderijen in acryl op doek. De Kapper, Korte Geere 10, Alexander Rodin, schilderijen. Galerie 't Haentje te Paart, Spanjaardstraat 19, Riet Mooren; objectschilderijen. Marianne Klun- ne; objecten in diverse materialen. Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, Adri Leijdekkers, ex positie over Simon Carmiggelt (t/m 15 november). Zeeuwse Bibliotheek, Kous teensedijk 7, 'Goes rond 1900', tentoonstelling van prentbrief kaarten en foto's. NEELTJEJANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Framew ork Invitation. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Mammoeten te rug in Zeeland'. Toeristisch Centrum Oranje zon, Schoolstraat 4, Joke Plomp- Kroes, aquarellen 'Vakantie'. Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, 'Naar de haaien', tentoonstelling. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat 1, Martin en Elma Smit-van Wuijck- huijse; fotografie en poëzie. Ria Barten; poppen. Geopend tijdens kantooruren. SINT LAURENS Boerderijgalerie De Osseberg, Singelweg 11, Corrie Blaas; etsen en houtdrukken. Hansje den Hol lander; beelden. VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vondsten in Veere'. VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, levende reptielen, amfibieën en insekten, dagelijks geopend van 14-17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dubbeldekkersveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische pro motie (beeld van Zeeland als va kantieland). Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans. Arsenaaltheater, Arsenaalplein 7, Ludmila Kalmaeva, tekeningen en grafiek. Galerie Hannelore Meijaard, Hendrikstraat 8, Thomas Roman, schilderijen en aquarellen. Open Atelier, Baljuwstraat 20, Marcel Lucien Robbe, olieverf schilderijen 'Toscana'. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. Galerie De Hoekweide, Naza reth 4, Klaas Boonstra; schilderij en (t/m 15 november). DONDERDAG 13 NOVEMBER Abdijplein, Middelburg; Bei aardconcert, 12 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Staatsopera van Tatarstan, 'La Bohème', 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Cristina Branco, 20.15 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; Josée Ruiter, 'The drowning of Mrs. Woolf', 20.15 uur. Podium 't Beest, Goes; Theatergroep Malpertuis, 'De meester van Koekelaere', 20.30 uur. VRIJDAG 14 NOVEMBER Stadsschouwburg, Middel burg; Het Toneel Speelt, 'Trijntje Cornelis', 20 uur. Prins van Oranje, Goes; Caba rettrio De Bloeiende Maagden, 'Muts', 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Antoine Beiier Band en support act Gospelrock, 20.15 uur. De Piek, Vlissingen; Try-outs van lokale bands, 21 uur. JOP, Vlissingen; Mostafa's Ma gie Show en Theatergroep Ama zone, 20.30 uur. Stadsdanszaal, Middelburg; Linda, Roos Jessica, 22 uur. ZATERDAG 15 NOVEMBER Arsenaaltheater, Vlissingen; Accordeola en Papillon, 'Reis door de Balkan', 19.30 uur. Westerkerk, Goes; Koninklijke Christelijke Zangersbond, 19.30 uur. Wijkcentrum De Zwaan, Oost- Souburg; Toneelvereniging Stee, 'Hotel het Veerhuis', 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Stichting Dansz, 'Fighting Chance', 20 uur. Kloveniersdoelen, Middelburg; Mandoline-orkest Con Amore, 20 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Brassband Onda en Brassband Rijnmond, 20 uur. Koorkerk, Middelburg; Madri gaalkoor en het Strijkersenmble van de Zeeuwse Muziekschool, 20.15 uur. Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, 'De twee wezen', 20.30 uur. Vestzaktheater, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, 'Kees de jon gen', 20.30 uur. De Piek, Vlissingen; One love reggae concert, 21 uur. Café Centraal, Vlissingen; Ne derlandse Karaoke kampioen schappen, 21 uur. Podium 't Beest, Goes; Conso lidated, 21.30 uur. ZONDAG 16 NOVEMBER Minitheater, Middelburg; Het Middelburgs Theater, 'De twee wezen', 14.30 uur. Prins van Oranje, Goes; Jeugd theater Het Appeltje, 'Dag mon ster', 15 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Iers folkkwartet Oige, 15 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Het Reizend Muziekge zelschap, 15.30 uur. Schuttershofcafé, Middelburg; BSUR, 17 uur. DINSDAG 18 NOVEMBER Grote Kerk, Goes; Carilloncon cert door Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. Midgard, Middelburg; Jamses sie, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Freek de Jonge, try-out van zijn oudejaarsconférence, 20 uur. WOENSDAG 19 NOVEMBER Kloveniersdoelen, Middelburg; ICP Orchestra, 20.30 uur. Donderdag 13 november t/m woensdag 19 november DONDERDAG 13 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The Peacemaker' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Game' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Double Team' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'My Best Frieds Wedding' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Vol cano' 20 uur. 't Beest Goes, 'Exit' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Love Serenade' 20.30 uur. VRIJDAG 14 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The Peacemaker' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Game' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Double Team' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Contact' 19 uur. 'My Best Friends Wedding' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'Vol cano' 19 uur. 'Air Force One' 21.30 uur. 't Beest Goes, 'Exit' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, Opening en lezing door Paul Verstraeten 20 uur. 'Celluloid Closet' 21 uur. ZATERDAG 15 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ge orge uit de Jungle' 14 uur. 'The Peacemaker' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Lost World' 14 uur. 'The Game' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Napoleon' 14 uur. 'Double Team' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, Contact' 14 en 19 uur. 'My Best Friends Wedding' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 uur. 'Volcano' 19 uur. 'Air Force One' 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Exit' 19.30 uur. 'Boys on the side' 22 uur. ZONDAG 16 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ge orge uit de Jungle' 14 uur. 'The Peacemaker' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Lost World' 14 uur. 'The Game' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Napoleon' 14 uur. 'Double Team' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Contact' 14 en 19 uur. 'My Best Friends Wedding' 21.30 uu r. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 uur. 'Volcano' 19 uur. 'Air Force One' 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Love Serenade' 20.30 uur. MAANDAG 17 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'The Peacemaker' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Game' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Double Team' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Vol cano' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Exit' 20.30 uur. DINSDAG 18 NOVEMBER Grand Theater Goes, 'Vol cano' 20 uur. 't Beest Goes, Boys on the side' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Edward II' 20.30 uur. WOENSDAG 19 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ge orge uit de Jungle' 14 uur. 'The Peacemaker' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The Lost World' 14 uur. 'The Game' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Napoleon' 14 uur. 'Double Team' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Contact' 14 uur. 'My Best Friends Wedding' 20 uur. Grand Theater Goes, 'The Lost World' 14 uur. 'Volcano' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Love Serenade' 20.30 uur. De niéuwe cd 'Drop ped' is nog maar net uit en één van de drie Nederlandse plaatsen waar de markante popgroep Consolida ted optreedt is Goes. In 't Beest wel te ver staan, aanstaande za terdag - de 15e no vember - is de forma tie er. Het begint om 21.30 uur. Consolidated brengt een show die bedoeld is als een soort van open fo rum. Allerlei onderwerpen ko men aan bod. Homofo bie, agressie binnens huis, incest, pornografie en prostitutie passeren de revue, verpakt in mu ziek met invloeden uit de jaren zeventig. 'Cropped' is de vijfde cd van de Amerikanen. De eerste cd sloeg in als de spreekwoordelijke bom. Het nummer 'You suck', samen met de Yeastie girls werd een clubhit en verzorgde de band we reldwijd bekendheid. Hoewel Consolidated nog steeds gebruik maakt van technologie gaat een vergelijk met de electronische hiphopsce- ne niet (meer) op. Het drietal deelt de op vatting dat muziek geen wegwerpartikel is. Liefhebbers van oude schoolboeken of andere zaken die te maken hebben met het ABC of zondagsschool kunnen tot volgend jaar terecht in Galerie Icon in de Middelburg se Wagenaarstraat. Deze galerie viert dit jaar haar vijfen twintig jarig bestaan met een verkooptentoonstelling. Daarom is in de vooral in prenten gespecialiseerde ga lerie een tentoonstelling inge richt met oude kinderboeken, strips en zaken die met (zon dagsschool te maken heb ben. Wanneer kinderen in de achttiende of negentiende eeuw voor het eerst naar school gingen, kregen ze vaak een prent die vanwege de toenmalig geldende prijzen ook wel een 'centsprent' ge noemd wordt. In de galerie is een kleine collectie van deze prenten te bezichtigen. Hierin is ook de oudst bekende centsprent opgenomen: een zeventiende eeuws beeldver haal over de 'verkeerde we reld'. Van één van de bekendste uit gevers van kinderprenten (Pellerin in Epinal) zijn er boekjes van zestien pagina's waarvan er acht gevuld zijn met handgekleurde gravures. Kindertijdschriften bevatten in de negentiende eeuw vaak houtgravures of litho's. De mooiste is nog wel La Poupée Modèle, waarvan in de jaren twintig nog nummers ver schenen met Jugendstil-teke- ningen van de dochter van Robida, een bekende Franse kunstenaar. Maar bok in Ne derland verschenen prachtige kindertijdschriften, zoals 'Voor 't Jonge Volkje' of 'Voor de Kinderkamer', meestal geïllus treerd door bekende kunste naars. Hetzelfde gold ook voor schoolboeken en zondags schoolboeken, waarvan er in de galerie een aantal te zien zijn. Kunstenaars als Jan Sluij- ters, Tjeerd Bottema en Rie Cramer lieten zich niet onbe tuigd als het er om ging kin derlectuur te voorzien van fraaie illustraties. De tentoon stelling geeft niet alleen een nostalgisch beeld, maar ook inzicht in verschillende druk technieken. Albumplaatjes, beloningsplaatjes van de zon dagsschool of bjjbelles, com munieprentjes en dergelijke werden vooral rond de eeuw wisseling in bewerkelijke tech nieken (tot negen verschillen de kleuren over elkaar) ge drukt. De tentoonstelling is nog tot 31 december te zien in Galerie Icon. Het toporkest bestaat uit een Scene uit Fighting Chance. FOTOGRAFIE WIM ORANJE Ze maakte tevens een chore ografie voor oud-Dansz-leden. Die uitvoering draagt de titel Shadow Duplication. De jubi leumuitvoering wordt zater dag 15 november gespeeld in de Middelburgse Stads schouwburg en een week la ter in het Vlissingse Arsenaal theater. Beide keren begint het om 20 uur. Jazz en moder ne dans kenmerken de dans stijlen die worden uitgevoerd. Zaterdag 29 en zondag 30 no vember is de groep nog te be wonderen in Goes. Brassband Rijnmond in concert. geselecteerd aantal amateur musici en koperblazers die een opleiding volgen aan Het conservatorium. De Brassband Rijnmond werd in 1978 opgericht door een aantal liefhebbers van Brass- bandmuziek in Rotterdam, het doel was simpeler gezegd dan uitgevoerd. De liefhebbers wilden namelijk op een zo hoog mogelijk niveau musice ren. Dat is ze inmiddels ge lukt. Want voor brassbandlief hebbers is Rijnmond zeker geen onbekende meer. Ze zit ten in de Nederlandse top en bezoeken regelmatig buiten landse brassbandfestivals, waaronder concoursen en concerten. Overigens komen de Rotterdammers niet alleen voor een concert naar Zee land, ze knopen er meteen een studieweekeind aan vast. Dit als voorbereiding op de Nederlandse Brassband Kam pioenschappen. Daardoor is het mogelijk dat Rijnmond het verplichte werk van die kam pioenschappen zal uitvoeren. Verder staat ook lichte kost op het programma voor zaterdag 15 november. Het boekje bevat allerlei voor beelden van taarten, gebakjes, petit fours en bonbons, alles op realistische wijze nage maakt. het brooddeegrecept bestaat uit meel, zout en wa ter. Na het boetseren, model leren en bakken in de gewone huishoudoven wordt het deeg beschilderd en krijgt het drie lagen vernis om het te be schermen tegen vocht. Het is niet de bedoeling om het op te eten. Het kan als sieraad worden neergezet. Alle tech nieken om het gebak zo echt als mogelijk te laten lijken staan in het boek. Overigens is Yv~..ne de Kramer heel be kend op Schouwen Duiveland. In Zierikzee staat ze jaarlijks op de toeristendagen en een groot aantal creaties worden van vrijdag 30 tot en met zon dag 28 november getoond in Slot Moermond in Renesse. Het boek is te koop voor f 18,90 in de boekhandel. Yvonne de Kramer bij een aantal creaties en haar boek.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 9