m Tentoonstelling Goes rond 1900 r Ook voor sporters met een handicap... In het Zeeuws Documentatiecentrum is tot 20 december de tentoonstelling 'Goes rond 1900' te bezichtigen. Ruim honderd beelden geven een indruk van het leven in Goes rond de eeuwwisseling. Zo zijn er prentbriefkaarten van het koninklijk bezoek in 1907 en is er ook een foto van de rooms katholieke kerk in de Singelstraat die eind vorige eeuw werd afge broken. Het Zeeuws Documentatiecentrum is te vinden op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Op de fo to hier afgedrukt een beeld uit de Klokstraat, stammend uit 1890. FOTO ZDC Gezondheid Allerlei Cursus/Onderwijs Lezing Vrouw Politiek Bijeenkomst Sport Geloof Beurs Jongeren Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Wet Voorzieningen Gehandicapten SNEL GEBOEKT Woensdag 12 november 1997 FAAM/VLISSINGER 15 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Do. 13 november t/m wo. 19 november. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente, Zo. 10 uur: W.H. Feenstra, 19 uur: H. Schipper. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: L. Wüllschleger, 15 uur: J.P.J. Voets. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Volle Evangeliegemeente 'Immanu- el'. Westdijkstraat 5-7, samen komst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE: Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo.: geen opgave ontvangen. DOMBURG: Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: A. Mol. Rooms Katholieke Kerk H. Wil- librordus. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer. GRIJPSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: J.D. Sinte Maar tensdijk, 14.30 uur: C. Simons. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: PA. den Braanker, 14.30 uur: C. Simons (in de Geref. kerk). KLEVERSKERKE: Hervorm de Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: H. Stam. KOUDEKERKE: Gerefor meerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper. MELISKERKE: Gereformeer de Gemeente. Valkenburg straat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: L.C. Manuputty (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: L.C. Manuputty. MIDDELBURG: Baha'i Ge meenschap Walcheren. Infor matie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Christengemeenschap. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Baptistenge meente. Kruitmolenlaan 70. Zo. 10 uur: A. Davidse. Gere formeerde Gemeente Cen trum Middelburg. Ter Hooge- kerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Christelijke Gere formeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Ge meente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gerefor meerde Gemeente in Neder land. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Hof- pleinkerk. Zo. 9.30 uur: J. Rie- sebos, 14.30 uur: P. Paulus. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus. Nieuwe Kerk. Groenmarkt. Zo. 10 uur: G.J. Smit. De Morgen ster. Zo. 10 uur: J.S. Koops. Engelse Kerk. Simpelhuis- straat. Zo. 19 uur: A.C. Verwe- ij. Oostkerk. Zo. 10 uur: W. Dijckmeester. Koorkerk. Zo. 10 uur: D. Jobse-Spierings. Wijk- gemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 uur: J.P.J. Voets, 17 uur: L. Wül lschleger. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: L.W. de Graaf. Ned. Gerefor meerde Kerk (gebouw Engel se Kerk). Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: J.D. Smit. Pink stergemeente Middelburg. Baarsjesstraat 43. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie (Dam 6). Kerkgenootschap der Zeven- dedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bij belstudie, 11 uur: eredienst. H.G. van Rijn. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: C. v.d. Ham, 19 uur: dienst in Vlissingen. Evangelisch Lutherse Ge meente. Lutherse Kerk. Zuid singel 70. Zo. 10 uur: C. Kleij. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstran ten. Koorkerk. Zo. 10 uur: D. Jobse-Spierings. Rooms-Ka- tholieke Kerk: Petrus en Pau- luskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Za. 17 uur. Waalse Kerk (Egli- se Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo. 10.45 uur: J. Chardard. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël ge meenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur. Jehovah's Ge tuigen Gemeente. Dauwenda- elselaan 35. Middelburg-Rey- ershove: Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Middelburg-Centrum: Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Francais, pastor: Je an Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: P. Barmentlo. OOSTKAPELLE: Gerefor meerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: J. Bin- nenmarsch, 19 uur: A. Bruin (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander, 19 uur: A. Bruin. Gereformeerde Ge meente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur. RITTHEM: Hervormde Ge meente. Zo. 11 uur: P. Bar mentlo. SEROOSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Zo. 10 uur: geen opgave ontvangen. Hervorm de Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: G. de Lang. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: De Vos. Gere formeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 en 17 uur: P.H. Zaadstra. OOST-SOUBURG: Ka naal- straatkerk. Zo. 9.30 uur: L. v.d. Jagt. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: H. van Schaik, 19 uur: P. Barmentlo. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Donge- straat 1. Elke eerste en derde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: H. van Schaik. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Kanaalstraat 8. Za. 14 en 20 uur: in 't Guushuus Zo. 14.30 uur: W. v.d. Linde. Ma. 20 uur: bijbelkring (in 't Guushuus). Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein. Za. 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. J. Engelgeer. Geredja Kristen Maluku Sela tan. M.A. v.d. Puttestraat. Zo. 10 uur: C.C. Leuhery-Sinay. VEERE: Samen-op-weg-kerk. Kleine Kerk, Kapellestraat. Zo. 10 uur: J. Lukasse. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Se amen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrijd- omweg 1. Zo. 11 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Chris telijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: M.C. Mulder, 16.30 uur: J. van der Wal. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: D. Weytingh. Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 uur: J.J.T. Doedens, 16.30 uur: G.F. Overweg. Hersteld Apost olische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West-Sou burg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: J.W. Glashouwer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. De Schaapskooi. Papegaaien burg. Zo. 9.30 uur: T. van Tey- lingen. Ter Reede. Zo. 19 uur: H. Koetsier. Ziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: W.A. v.d. Berg. Je hovah's Getuigen. Van Dis- hoeckstraat 534. Centrum: Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Souburg: Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Bossen- burgh: Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Da gen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Gereformeerde Gemeen te. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: P. Bakker, 19 uur: P. Bakker en Van Riet. Pinkster gemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Fi- ladelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Ge meente 'De Blinkende Mor genster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 en 17 uur. Rooms- Katholieke Kerk Der Boede. El ke vierde en vijfde zaterdag van de maand in gebouw De Poort 10.30 uur. Zo. 10 uur: P.A. Trimpe. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. 11.15 uur. VROUWENPOLDER: Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: G. v.d. Linde, 17 uur: C. Brakema. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: G. v.d. Linde, 17 uur: C. Brakema (beide SOW-dien- sten in de Herv. kerk). Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11. Zo. 9.30 en 14.30 uur: G.F. Overweg. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Schouwenaar (SOW- dienst in 'Moria'), 17 uur: Van den Berg (SOW-dienst in 'Bet hel'). ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur. Ontspanningsmiddag Speciaal voor zieken, gehandi capten en ouderen wordt er 22 november in de voormalige mts aan de Marconiweg in Vlissin gen een ontspanningsmiddag gehouden. De ontspannings middag is georganiseerd door de nationale vereniging De Zon nebloem en begint om 13.30 uur. Pacemakers - Hartezorg Mid den-Zeeland houdt vrijdag 14 november een thema-avond in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. J.A.M. van Ombergen van het Streekziekenhuis Wal cheren spreekt over pacema kers en hun functioneren en be antwoordt vragen op dit gebied. De thema avond begint om 19.30 uur. Colourful future - Als feeste lijke afsluiting van de migranten- week Vlissingen Middelburg Mozaïekstad wordt zaterdag 15 november de manifestatie Co lourful Future gehouden. Van 14 tot 20 uur is er een afwisselend programma met muziek uit ver schillende culturen, workshops, discussies en een informatie- en hapjesmarkt. De manifestatie wordt gehouden in het gebouw van scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen. De dag staat in het kader van het Europees Jaar tegen Racisme 1997. Vogelvreugd - De vereniging Vogelvreugd uit Tholen houdt 18, 19 en 20 december de Pro vinciale Kampioenschappen van Zeeland in sport- en gemeen schapscentrum Meulvliet in Tholen. Ze verwacht dat onge veer vijftienhonderd vogels mee zullen dingen naar de titel pro vinciaal kampioen. De opening wordt verricht door commissaris van de koningin Van Gelder. Nieuwe directeur - Het Zie kenhuis Walcheren en het Zeeuws Radio-Therapeutisch In stituut krijgen per 1 januari vol gend jaar een nieuwe directeur patiëntenzorg. J.W. van den Blink volgt C. Kostense op. Van den Blink (52) komt uit Rotter dam, waar hij veertien jaar direc teur patiëntenzorg was van het gespecialiseerde kankerzieken huis Daniel den Hoed Kliniek. Daarvoor werkte hij als huisarts in Rotterdam. Vuurwerk - Het Regionaal Halt Buro heeft een lespakket samengesteld over de gevaren rond vuurwerk. Het pakket be vat een videofilm waarin duide lijk wordt hoe niet met vuur werk moet worden omgegaan. Daarnaast is er een prijsvraag waarbij de bovenbouwleerlingen een tekening maken en er een verhaal omheen kunnen schrij ven. Voor scholieren uit het voortgezet onderwijs is er de vuurwerkkrant, die tot stand is gekomen in overleg met de stichting Consument en Veilig heid en Sire. Ook voor deze groep is een videofilm beschik baar. Jubilarissen - De vakbond Abvakabo huldigt 28 november haar jubilarissen. In hotel Noord- zeegalm in Westkapelle worden van 18.30 tot 22.30 uur hon derddrie jubilarissen in het zon netje gezet. De jubilarissen wordt ondermeer een buffet aangeboden. Discoavond - In café brasse rie Karolingenburcht in Oost- Souburg wordt 25 november een discoavond voor verstande lijk gehandicapten gehouden. De disco is georganiseerd door de Carnavalsstichting Oost-Sou burg en café Karolingenburcht. De disco begint om 19.30 uur en duurt tot 22 uur. De muziek wordt verzorgd door D.J. Elwin. Kern met pit - De leefbaar heidswedstrijd Kern met Pit, zo als die gehouden wordt door de vereniging Koninklijke Neder- landsche Heidemaatschappij, is bijna ten eind. In november en december ontvangen 144 deel nemende bewonersgroepen die iets hebben gedaan ter verbete ring van hun leefomgeving een bedrag van duizend gulden. Voor bijzondere projecten zijn er tien trofeeën, vervaardigd door Ad van den Brink uit Doesburg. Deze worden zaterdag 28 febru ari uitgereikt in Musis Sacrum in Arnhem. Onda - Muziekvereniging Oe fening na den Arbeid (Onda) uit Nieuw- en Sint Joosland viert zaterdag 29 november haar ne gentigjarige bestaan met een ju bileumuitvoering. Naast de ver toning van een film zijn er optre dens van Kees en Arthur van Broekhoven. De film begint om 19.30 uur in Het Dorpshuis aan de Veerstraat. Vegetarisch - MicMec Wal cheren houdt - met de decem bermaand in het vooruitzicht - een praktische cursus vegetari sche feestmaaltijden voor het samenstellen van gezonde, smakelijke en milieuverantwoor de menu's. Deelnemers koken en proeven zelf enkele meer- gangenmaaltijden en er is aan dacht voor koude schotels en hapjes. De cursus wordt gehou den in het MDGO-gebouw in Vlissingen op de donderdagen 4, 11 en 18 december van 14 tot 16.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 25 novem ber opgeven bij de Milieuwinkel in Middelburg of het Milieu Edu catie Centrum in Vlissingen. Rouwbegeleiding - SBI-Zee- land Studiecentrum in Aarden burg geeft 3, 4 en 5 december een cursus 'stervens- en rouw begeleiding'. De cursus is speci aal bedoeld voor mensen die via vrijwilligerswerk of hun beroep in contact komen met ongenees-lijk zieken, stervenden en rouwenden. De cursus wordt gegeven vanuit de gedachte dat het er bij stervens- en rouwbe geleiding om gaat wezenlijk contact te maken met de zieke, de stervende en rouwende. Er wordt gewerkt met ervaringen van de deelnemers. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0117- 492292. Gemmologie - In De Aqua marijn in Veere wordt donder dag 27 november een lezing ge houden over gemmologie. De spreker introduceert de toehoor ders over de edelsteenkunde, synthesen, imitaties en falsifica ties. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de Zeeuwse Volks Universiteit, 0118 - 634 800. Vrekken - Het alom bekende vrekkenechtpaar Hanneke van Veen en Rob van Eeden geeft donderdag 20 november een le zing in het Vlissingse Alhambra- theater. Wie inzicht in het eigen bestedingspatroon wil hebben of ook eens iets wil overhouden in plaats van voortdurend tekort te komen kan vanaf 19.30 uur terecht in de bioscoop. Kaarten voor deze avond zijn gratis af te halen bij de Vlissingse bibliothe ken. Agrarisch - Bij het Kadaster in Middelburg wordt donderdag 20 november een bijeenkomst voor agrarische vrouwen gehouden. De groep krijgt uitleg over wenszitting en ruiling van gron den in verband met de ruilverka veling. Deze bijeenkomst begint om 9 uur. Middelburg - De Middelburg se gemeenteraad vergadert maandag 17 november in het stadhuis in de provinciehoofd stad. Op de agenda onder meer het intrekken van het besluit tot bouw van garages in de Veter manstraat en het nemen van een nieuw besluit hierover, de aanschaf van een huurwoonwa- gen, begrotingswijzigingen, de exploitatieopzet Elzenlaan-Beu kenlaan en de huisvesting voor de sectie Parkeerbeheer. De ge meenteraadsvergadering begint om 19.30 uur. Dorpsraad - De Zoutelandse dorpsraad vergadert 25 novem ber in zaal Middendorp. Vanaf 20 uur praten aanwezigen onder andere over het vrijhouden van voetpaden en verfraaiing van de boulevard. Veere - De Veerse gemeente raad vergadert 13 november in het gemeentehuis in Koudeker- ke. Op de agenda onder meer een voorbereidingsbesluit voor de wachtruimte voor De Hooi zolder, de gemeentebegroting en de eerste wijzigingen daarop, belastingen en een krediet voor het aanbestedingsgereed ma ken van het nieuwe gemeente huis. De gemeenteraadsverga dering begint om 13.30 uur. Integratie - De Nabard Cultu rele Associatie Nederland houdt vrijdag 14 november een ont spanningsavond met een multi cultureel accent. Het thema van deze bijeenkomst is 'de rol van de media bij het integratiepro ces van buitenlanders in de Ne derlandse samenleving'. Geïnte resseerden kunnen vanaf 16 uur terecht in het Trefpunt aan de Middelburgse Nassaulaan. Studiedag IB - De Informatie Beheer Groep houdt donderdag 13 november een instructiebij eenkomst voor al haar interme diairs uit de regio Zeeland en West-Brabant. De intermediairs komen bij elkaar in congrescen trum De Stoelemat om voorlich ting te krijgen over studiefinan ciering en tegemoetkoming in de studiekosten. Vertegenwoor digers van onderwijsinstellin gen, maatschappelijke dienst verlening, wijk- en buurthuis werk krijgen namelijk steeds va ker te maken met vraagstukken op het gebied van studiefinan ciering. De IB-Groep is voor het ministerie van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschappen het uit voerend orgaan voor de Wet op de Studiefinanciering. Interland - In het gebouw van de Middelburgse Turn Vereni ging '69 aan de Breeweg 94 wordt zaterdag 15 november de turninterland Nederland- Enge land gehouden. De wedstrijd begint om 17 uur en het Neder landse team wordt gevormd door topturnsters uit heel Ne derland. Voorafgaand aan de wedstrijd is er donderdag 13 en vrijdag 14 november een stage voor zowel het Nederlandse als Engelse team. Onderscheiding - Penning meester Jan Minderhoud van voetbalvereniging Domburg kreeg vorige week een zilveren waarderingsspeld van de KNVB. Minderhoud maakt sinds vijfen twintig jaar deel uit van het be stuur van de Domburgse voet balclub. Ook was hij trainer/lei der van verschillende jeugd- teams. Jeugd - De Zeeuwse Sport raad houdt vrijdag 14 november de bijeenkomst 'Jeugdsport, in vesteren in de toekomst'. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand en is bedoeld voor het bestuurlijk en uitvoerend kader van sport verenigingen en -organisaties, docenten onderwijs, medewer kers en bestuurders van ge meenten en jeugdbelangenor- ganisaties. Paul de Knop, ver bonden aan de Vrije Universiteit in Brussel, houdt een inleiding over het thema en de restulta- ten van het onderzoek '0-mee- ting jeugdsport in Zeeland' wor den bekend gemaakt. De Zeeuwse Sportraad presenteert de producten en mogelijkheden op het gebied van jeugdsport en schoolsport in de provincie. Oranje Nassau - De christelij ke gymnastiekvereniging Oranje Nassau uit Vlissingen houdt za terdag 15 november een jubi leumuitvoering. Ze doet dit in het kader van haar zestigjarig bestaan. Aanvang 15 uur in sporthal Baskensburg aan de Vlissingse President Roosevelt- laan. Zondagsschool - De Vereni gingsraad van de Nederlandse Zondagsschool Vereeniging (NVZ) houdt donderdag 13 no vember zijn eerste ontmoetings avond in het jeugdgebouw van de Nederlands hervormde kerk in Westkapelle. De raad is opge richt om contacten tussen teams van zondagsscholen en kindernevendiensten te bevor deren. Aan de orde komen on der meer de voorbereiding op de komende adventstijd en het kerstfeest in de kerk. De avond wordt geleid door regio coördi nator Elizabeth Reijnhoudt-Ka- land. Handwerk - Het Walcherse Kinderpostzegel comité houdt woensdag 26 november een handwerkbazar. Vanaf 14 uur worden dan handwerkspulletjes verkocht in het pand De Boog aan de Middelburgse Heren gracht. Vanaf woensdag'12 no vember wordt een aanvang ge maakt met de verkoop van kin derpostzegels. De verkoopstand is te vinden in de Middelburgse vestiging van Albert Heijn. Christmas fair - Imkerij Pop- pendamme houdt 2 december een Christmas fair. Tijdens deze beurs is het mogelijk om deel te nemen aan de workshops 'kran sen en guirlandes' van Ans Kloet of 'werken met bijenwas'. Deze laatste is speciaal bedoeld voor kinderen. Voor groepen is er een apart programma. Opge ven kan bij de imkerij: 0118 - 616 966. Hasj en wiet - Het Jongeren Advies en Informatie Bureau be steedt deze maand extra aan dacht aan drugs. Daarmee sluit het bureau aan op de landelijke campagne 'hasj en wiet, wat weet je wel en wat weet je niet'. Speciale aandacht is er vöor de zogenaamde Smart- drugs en Ecodrugs als padde stoelen, cactussen, energie drankjes en kruiden. Het JAIB is te vinden aan de Middelburgse Hoogstraat 5. Inlichtingen: 0118 Do. 13 november t/m wo. 19 no vember HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: J. K. Dominicus, Dam 30, tel. 639933. Zondag tot 23 uur. P.F. de Doelder, Bellinkplein 7, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: F. Legemate, Troelstraweg 411, tel. 468021. Zondag tot 24 uur: J.M.G. Roebroecken en E.R. van Russen Groen, Leliënstraat 2, tel. 412225. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreek uur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemuiden, Gezondheidscen trum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Vis ser): Zaterdag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Prins Bernhardstraat 2, Arne muiden, tel. 601308. Zondag tot 24 uur: H.J. Roelofsen, Prins Bernhard straat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Vee re en Zanddijk: Zaterdag en zondag: R. Jbels en M. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 591212. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: W. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 581271. West- en Midden-Walcheren: Zater dag en zondag: 6. Bouwense, Valke- nisseweg 42, Biggekerke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: N.J.M. Kootstra, Korenbloemlaan la, Arnemuiden, tel. 602929. Patiënten tandartspraktijk P. Malland, Tobagolaan 6, Vlissingen: Zaterdag en zondag voor spoedgevallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 18 uur): Apotheek Welsinge, J.W. Thibautstraat 45, tel. 623298. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 461593. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van vrijdag 9 uur t/m maandag 9 uur: tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: M. de Jonge, tel. 616761. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdie ren): Zaterdag en zondag: C. Brink, Meanderlaan 326, Middelburg, tel. 611011. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huisdieren) tel. 633803 Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostka pelle, tel. 581443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huisdieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelse- weg 12, Grijpskerke, tel. 593060. za terdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrijdag avond t/m zondagavond: M.H. Drij- gers, tel. 423425. Vogelopvang Midden-Zeeland, ge hele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaarsvan 14-20 uur, 0800-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113- 249389. Stichting Bejaarden- (en gehandi capten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en ge handicapten, Vlissingen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandicap ten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Al gemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 636108. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 615551 (dag en nacht). Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin, te lefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraamzorg en Entadministratie Zeeland. 0113- 249280. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 673333. Thuiszorg Walcheren, voor gezins verzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, 06-53863677. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assistentie aanvragen 633333. Voorinformatie, bef (0118) 684000 ntAATscHAPPEiuKE fff maandag t/m vrijdag zorg van 8.30 tot 9.30 uur en Walcheren van 13.30 tot 14.30 uur. DONDERDAG FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13 tot 16 u., tel. 625655. Wijkcentrum Schelde- buurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50 plussers, 14 u. Het Woltershuis Vlissingen, Interculturele avond over de Albanese cultuur, 19.30 u. Buys Ballotcollege Goes, lezing door rabbijn R. Evers, 'Verzoening in de joodse traditie', 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bingo voor 50 plussers, 14 u. VRIJDAG Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, spelletjesmid dag, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kla verjassen, 13.15 u. Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg, bingo-dansant, 14.30 u. Zeeuwse Biblio theek Middelburg, lezing door Isabel Kapp, 'De kathe draal van Straatsburg', 20 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door E. Gittenberger, 'Ondersoor ten, soorten en hogere eenheden (taxa)', 16.45 u. Zandput 17a Serooskerke, verkoopdag van Israëlische producten, 10 u. Morgenster Middelburg, ledenver gadering CNV regio Walcheren, 19.30 u. Café Memo ries Middelburg, voorronde Karaoke Mega Tour, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, cursus zelf wijn maken, 19.30 u. Trefpunt Middelburg, ontspan ningsavond van De Nabard Culturele Associatie, 16 u. ZATERDAG~ Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bridge voor be ginners, 15 u. Wijkcentrum De Schuur Oost-Sou- burg, koppelklaverjassen, 11 u. Wijkcentrum De Schuur Oost-Souburg, dansavond, 20.30 u. Zuider baken Middelburg, playback show, 19.30 u. Midden dorp Zoutelande, wintermarkt, 10.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, prijsklaverjassen, 14 u. Wijkcentrum De Spinne Goes, dans- en ontmoetings avond, 21 u. Koopmanshaven Vlissingen, intocht Sint Nicolaas, 13.15 u. Sporthal Baskenburg Vlissin gen, uitvoering gymnastiekvereniging Oranje Nassau, 15 u. Buurthuis Aldegonde Vlissingen, dansavond, 20 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, Horrorfeest, 20 u. Resto Vrouwenpolder, strandwan- deltocht met diverse afstanden, vertrek vanaf 10 u. DINSDAG ZONDAG Jacob Roggeveenhuis Vlissingen, bijeenkomst van Het Humanistisch Verbond, 10.30 u. MAANDAG Sporthal Baskenburg Vlissingen, sporten met longen- fyseem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Kinderdagverblijf 't Kinderbolwerk Middelburg, contactavond van de Nederlandse Voedselallergie Stichting over bioreso- nantie, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, country line dansen, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ont moetingsmiddag, 13.15 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmid dag voor 50 plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door Piet Meeuse over verbeelding, 20 u. Ramschip De Schor pioen Middelburg, bijeenkomst van de Abvakabo over de Wet BIG, 19.30 u. Esoterische boekwinkel De Oor sprong Vlissingen, workshop met de didgeridoo, 20 u. Wijkcentrum De Schuur Oost-Souburg, samenkomst Women's Aglow, 9.45 u. Wijkcentrum De Zwaan Oost-Souburg, bingo, 19.30 u. Buurthuis Aldegonde Vlissingen, bingo, 20 u. WOENSDAG Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u.* Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijk centrum De Schuur Oost-Souburg, kinderbingo, 14 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, beesten boelmiddag met rugzakwandeling, 14 u. Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 15