NCERT A Wiener Sangerknaben als ambassadeurs van Oostenrijk L sssss BLEIJENBERG van Fraassen Najaarsconcert Rotary Club Vlissingen 1997 potochou L Rabobank bas+mar de jager HOEs4ND INTERNATIONAL Loodswezen Regio Scheldemonden efle/ka van der wijst advocaten ('Ai theelen van der weele OOI NE JAARS n SI IK WOONWIJZER ZUIDWEST vastgoed verkoopmij bv Lange Geere 153 4331 MG Middelburg Tel. (0118) 62 71 58 Fax (0118) 62 82 76 Koninklijke Schelde Groep wisse tuinhof slemmer architekten vlissingen alexander gogelweg 12 vlissingen tel. 0118-460500 fax. 0118-478163 *TtT°«*lete oïS*""* AUTO MAZDA DIJKWEL Gildeweg 33 Vlissingen, 0118-440022 PEUGEOT DIJKWEL Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen, 0118-412008 RENAULT AUTO RENAULT DIJKWEL B.V. Gildeweg 16 Vlissingen, 0118-417130 j!,f TOON'S RIJWIELSHOP AUTOBEDRIJF J. W. DE VOOGD B.V. Bedrijfsweg 4 Vlissingen, 0118-470666 VG D Makelaardij Advies, bemiddeling en taxatie. BADHUISSTRAAT 71, VLISSINGEN r AUTO DIJKWEL MIDDELBURG Veerseweg 104 CITROËN0 Middelburg, 0118-629955 Middelburg-Veere tel. 0118-686800 Walcheren-Zuid tel. 0118-428200 SCHOONMAAKBEDRIJF Scheldestraat 98, Vlissingen, tel. 0118-417500 Reisburo Co-sponsor Hoofdsponsor vAN DERJ) MADEN Diamantexpert G.I.A. Auto Poppe Walcheren B.V. Audi Gildeweg 22, Vlissingen /g telefoon 0118-424000 vj? WALCHERSE BOUW UNIE Molenstraat 4, Grijpskerke tel. 0118-591786, fax 0118-592895 <5 de delta SAUER OONK Apotheek Papegaaienburg PAPEGAAIENBURG 24/26 VLISSINGEN 0118-466345 HARDY BRILLEN/LENZEN MET DANK AAN: faam/vlissinger Bouwbedrijf Kambier bv Co-sponsor 10 FAAM/VLISSINGER Woensdag 12 november 1997 '97 Rotary NAJAARSCONCERT rtwrli iciowa HamocmArto exclusieve damesmode KlGine Markt 3 4381 EJ Vlissingen Tel. 0118-413166 Koninklijke Scholdo Groep BV Postbus 16, 4380 AA Vlissingen Glacisstraat 16S Tblefoon (0118) 48 39 11 Fax (0118) 48 60 13 peugeot Winkelcentrum Papegaaienburg 0118-479565 Vlissingen NVM - Makelaar Tel. 0118-418143 PartneR PR Adviesbureau Christine Barnhard Jo dam5l middelburg tel.: (0! 18) 61 61 21 fax: (01 18) 61 59 57 i De Wiener Sangerknaben. Jaarlijks wordt voor het Najaarseoncert een artiest of groep gekozen die normaal gesproken niet zo snel in Zeeland te zien valt. Dit jaar is de keus gevallen op het populaire jongenskoor de Wienér Sangerknaben. De geschiedenis van dit koor gaat maar liefst een half millennium terug. Toen keizer Maximiliaan in 1498 per decreet de oprichting van een Hofmusikkapel met een jongenskoor aankondigde, legde hij een stevig fundament onder de ontwikkeling van Wenen tot één van dè belang rijkste muzikale centra van Europa. Twaalf knapen werden als lid van de Hofmusikkappelle toegevoegd, teneinde de glans van de aristocrati sche cultuur van de Bourgondische landen, zoals de keizer die door zijn huwelijk met Maria van Bourgoiidië had leren kennen, naar Midden Europa te verplaatsen. De hofkoorknapen, wier aantal spoedig dat van het pauselijk koor zou overtreffen, werden aan de kerk toevertrouwd. Van Ferdinand de Eerste tot Karei de Zesde, van Maria Theresia tot Franz Joseph: alle Habsburgse heersers bevorderden in steeds wijdere omvang de aanver wante kunsten. Zo kreegf> de residentie Wenen de belangrijkste muzi kanten en componisten in haar ban. Van Paul Hofhaimer (1459-1537, kamerorganist van Maximiliaan, componist en orgelbouwer) tot Gluck en van Mozart tot Anton Bruckner: allen waren in Wenen werkzaam. Een deel van hun werken stond in nauwe samenhang met de Hofsangerknaben. Want zij componeerden voor of musiceerden met de keizerlijke hofkapel. Joseph Haydn was weliswaar nooit hofkoorknaap maar zong als jon genssopraan wel In de St. Stephankerk. Hij werd veelvuldig 'uitgeleend' om in de kapel van het hof of in dat van slot Schönbrunn samen met de Sangerknaben te musiceren. Daarnaast kwam één van de beroemdste Oostenrijkse componisten uit de rijen van het knapenkoor naar voren: Franz Schubert. Hij schreef zijn eerste composities in liet keurslijf van de Sangerknaben. De zang opleiding van Schubert bij de Hofsangerknaben mag dan ook gezien worden als het fundament voor zijn latere Iiederencomposities. Ook prominente dirigenten als Hans Richter, Felix Motti, Clemens Krauss en Luvro von Matacic waren ooit Sangerknaben. Toen in 1918 de Oostenrijkse monarchie zijn einde vond, leek ook het einde voor het koor aangebroken. Het is aan de energie en het initiatief van de rector van de Hofburgkapelle - Josef Schnitt - te danken dat het nooit zo ver is gekomen. Vanuit de overtuiging dat voor de stilistisch juiste uitvoering van klassieke missen jongensstemmen absoluut nood zakelijk waren en dat de jonge republiek Oostenrijk een instituut nodig had waarin jongens 'ter bewaring en verbreiding van de Oostenrijkse muziekcultuur opgevoed werden", zoals Schnitt in zijn dagboek schreef, werd het koor van de Hofsangerknaben wedergeboren onder de naam Wiener Sangerknaben. Omdat nu de keizerlijke schatkist niet meer voor de kostendekking zorgde, begon rector Schnitt ai vrij snel concerten te verzorgen buiten de Hofburgkapelle, om met de toegangs gelden het onderhoud van de jeugd te bekostigen. Kort daarop trad het koor op in de beroemdste concertzalen van de wereld. Door hun bui tengewoon succesvolle optredens in het buitenland verwierf het koor de naam 'zingende ambassadeurs van Oostenrijk'. De Rotary Club Vlissingen houdt donderdag 20 november haar jaar lijks terugkerende Najaarsconcert in de katholieke Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Het optreden van het welbekende jongens koor de Wiener Sangerknaben moet volgens de serviceclub genoeg geld in het laatje kunnen brengen voor vier nieuwe watertappunten in Indonesische dorpjes. Daarnaast blijft er geld over voor een deel van de inrichting van een gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten in Zoutelande. De Vlissingse architect Hans Slemmer is voorzitter van de werkgroep Najaarsconcert van de Vlissingse serviceclub. Hij legt uit waarom spe ciaal voor deze twee goede doelen is gekozen: „Jaarlijks kiezen we twee projecten waar de opbrengst van ons Najaarsconcert voor bestemd is. Eén internationaal doel en één lokaal project. Voor het internationale doel hebben we dit jaar gekozen voor een waterproject op Midden- Java". Mensen in kleine dorpen moeten vaak kilometers lopen om water te halen... FOTO: TOON THOMAS Het is niet de eerste keer dat het Indonesische eiland geholpen wordt door Rotary Vlissingen. Slemmer: „We hebben een jaar of zes geleden besloten dat we eens wat structureler willen helpen. Met hier en daar een druppel op een gloeiende plaat leggen kom je er niet. Water is een primaire levensbehoefte en als je het hebt over structureel iets verande ren is een waterproject natuurlijk bij uitstek geschikt daarvoor". Reservoirs Zo zijn er dankzij Rotary Vlissingen in de afgelopen zes jaar al meer dan twintig tappunten voor water aangebracht in verschillende Indonesische dorpjes. „Die mensen in die kleine dorpen moesten vaak kilometers lopen voor hun water. Soms is er wel een soort van primitie ve waterleiding die door de inwoners zelf gemaakt is. Lange uitgeholde bamboestokken waardoor water stroomt. Maar je kunt je voorstellen dat dat water niet echt schoon is. De tappunten die wij aanbrengen zijn gewoon permanente waterreservoirs waar het leidingwater rechtstreeks Uitkomt". Het initiatief voor de waterprojecten komt van de Rotary afdeling in Midden-Java. „Dat is het mooie van Rotary. Wij hebben rechtstreeks contact met de mensen daar en hoeven dus geen andere organisaties als tussenpersoon in te schakelen. Op die manier komt de complete opbrengst ten goede aan het project. Geen stuiver blijft ergens aan han gen, zogezegd. Trouwens, Rotary International verdubbelt het bedrag dat wij beschikbaar stellen. Dat is ook een sport, hoor. Uitvinden hoe je zo veel mogelijk geld in kunt zamelen". Onafhankelijkheid Het geld dat besteed wordt aan de bouw van watervoorzieningen op Midden-Java is overigens maar de helft van het totale bedrag dat tij dens het Najaarconcert ingezameld wordt. Bert Slingenberg, voorzitter van de Rotary Club Vlissingen, vertelt iets over het andere - lokale - goede doel. „De helft van het geld is bestemd voor de inrichting van een gezinsvervangend tehuis in Zoutelande". In de Zoutelandse wijk De Tienden gaan binnenkort zes geestelijk gehandicapten samenwonen in een gewoon woonhuis, et initiatief hiertoe is genomen door de ouders van de gehandicapten, die op deze manier hun kinderen onafhankelijk heid willen bieden. Of, zoals één van de vaders het ooit in een interview in de Faam/Vlissinger verwoordde: „Marijns zussen zijn ook uit huis gegaan. Ik denk dat het voor hem ook goed is. Zijn zelfredzaamheid zal er in ieder geval wel op vooruitgaan. Bovendien vraag je je af wat er met hem gebeurt als wij er niet meer zijn". Met het geld dat de Rotary het gezinsvervangend tehuis schenkt, wordt een deel van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes betaald. Walchers Voor het regionale project waar Rotary Club Vlissingen aan bijdraagt wordt wel ieder jaar opnieuw een keuze gemaakt. „Maar we proberen wel altijd iets echt Walchers te kiezen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor gaande jaren wel eens iets voor de Jacobskerk in Vlissingen gedaan. En nieuwe uniformen betaald voor Vlijt en Volharding. Dat soort dingen". De Rotary Club Vlissingen heeft ongeveer vijftig leden. Slemmer: „We proberen een heel gevarieerde groep te zijn. Van ieder bedrijf of beroepsgroep kan er in principe maar één persoon lid zijn. Zo krijg je een zo breed mogelijke club. We komen elke week bij elkaar. Vaak is daar een lezing aan verbonden. Of een praatje met wisselende onder werpen. Je steekt er een hoop van op, maar het is natuurlijk ook gezel lig. Sommige mensen zien Rotary nog steeds als eep elitair clubje, maar dat is echt onterecht". \mïvlrïrri3Wi/ia ncv Eddstee„kgndi|afg.a Kleine Markt I .Vlissingen Telefoon 01 18-412605 (Walstraatpromenade) (Vrijdag koopavond) kantoor - e/ticiency bv Industrieweg 1 - 3 Vlissingen Telefoon 0118-410740 bellamypark 27 vlissingen tel. (0118)41 49 10 design SCHELDESTRAAT 25-29 VLISSINGEN Herculesweg 14, Middelburg telefoon 0118-679000 NOTARISSEN Badhuisstraat 181 4382 AM Vlissingen makelaars en taxateurs o n Badhuisstraat 123-127, Vlissingen, telefoon (0118) 41 39 20 telefax (0118)41 11 12 kerkplein 57 kapelle telefoon 0113-343810 fax 0113-341006 Bellamypark 38, Vlissingen, tel. 0118-412010

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 10