Frans Bauer: 'Ik ben zo monogaam als maar kan' Oranje in oranje Eindelijk kwaliteitsblad op woningmarkt VN* NIEUW! MARCA Intocht Sinterklaas c- WOENSDAG 12 NOVEMBER 1997 JAARGANG 99 - NUMMER 46 zaterdag openen wij WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Zeeland is hem zeker niet onbekend. Hij liep zelfs ooit stage bij BMW-dealer Zwartepoorte in Goes, vertelt hij. En: „Ik woon al sinds mijn geboorte in Fijnaart, een Brabants dorp, nèt te gen de Zeeuwse provinciegrens aan. Ik hou van de Zeeuwen. Het is een volk dat bij me past". Aan het woord is de populaire zan ger van het Nederlandse lied Frans Bauer, die donderdag 20 november optreedt in de Goese Zeelandhallen. Pepernoten, marsepein, speculaas en etalages vol met speelgoed. Het kan niet missen: Sinter klaas is weer in 't land. Zaterdag (15 november) wordt de goedheiligman ingehaald bij De Punt. De stoomboot 'Spanje' meert daar om 13.30 uur af, waarna Sint Nicolaas en zijn gevolg voet aan wal zetten. ...mijn eerste plaatje, daar heb ik keihard voor moeten knokken... ...heel Nederland lag in een schok, maar vanaf dat moment was ik wei nationaal bekend... ...ik kan niet zeggen dat ik voor een bepaald type mens zing. Ik zing voor iedereen... PZC WEEKBLADEN faam, Met een brok degelijke informatie voor de con sument, luchtige advertentiepagina's en speel se opmaak als belangrijkste krenten in de pap komt Uitgeverij PZC bv met een nieuw blad, De Woningkrant. Het Zeeuwse krantenbedrijf wil met dat weekblad een vaste plaats veroveren in de informatievoorziening op de Zeeuwse huizenmarkt. De uitgever doet dat in samenwerking met de woningbouwcorporaties en bij de NVM en LMV aangeloten makelaars. Elke vrijdag of zaterdagochtend wordt De Wo ningkrant verspreid in Midden-Zeeland. Het eerste nummer rolt vrijdag 14 november van de persen bij Wegener Nieuwsdruk Zeeland in Vlissingen. Het aanbod van huur- en koopwoningen voor de regio Walcheren, Noord- én Zuid-Beveland vindt u vanaf 14 november wekelijks op de vrijdag/zaterdagmorgen in de Voor meer informatie: Tel. (0118) 484316 of (0113) 273020 Fax (0118) 484392 Kust-Nederlands Wegens succes nog één keer op zaterdag 15 november Bij Marea Mode Vlissingen van 9.00 uur tot 12.00 uur op de hele collectie FAMILY FASHION Sinterklaas is weer in 't land. FOTO JAAP WOLTER BEEK Het duo Muis en Leeuw zingt vanaf 13 uur met de kinderen Sinterklaasliedjes om Sint en zijn Pieten welkom te heten in Middelburg. Daarbij worden ze muzikaal ondersteund door het Middelburgse Juliana Drum Bugle Corps. Dan vertrekt Sinterklaas op zijn vertrouwde schimmel vanaf De Punt over De Dam via de Sint Pieterstraat, Korte Delft, Lange Delft, Markt, Gra venstraat, Zusterstraat en Plein 1940 om omstreeks 14 uur aan te komen op De Markt. Voor het stadhuis wordt de Sint officieel ontvan gen door een vertegenwoordi ger van de burgemeester en spreekt hij zelf de kinderen toe. Vanaf 15 uur trekt Sinter klaas met een zwarte pieten band door de binnenstad van Middelburg, waar hij met gul le hand strooigoed en kleur platen uitdeelt. Zaterdag 29 november trekt de goedheiligman opnieuw door de straten van Middel burg: dit keer in een echte dubbeldekker. Kinderen van 3 tot en met 9 jaar mogen dan een ritje met hem meerijden. Kinderen die dan de kleurplaat bij Sint inle veren, krijgen bovendien nog een extraatje. Hij is jong, bescheiden en te rughoudend. Èn razend popu lair. Een bijzondere combina tie, al zou de drieëntwintig ja rige zanger zelf de laatste zijn die dat toegeeft. „Ik hou van rust. Niet al dat overdadige gedoe. Daarom kon ik het ook altijd zo goed vinden met Zeeuwen. Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht in Roosendaal, waar ik MMO (middelbaar middenstands onderwijs - red.) volgde. Het stikte daar van de Zeeuwen. Zo heb ik ze leren kennen. Nuchter, zonder bluf of uiter lijk vertoon. Daar hou ik van. Ik ben ook nuchter. Doe maar gewoon, dan doe je gek ge noeg", legt hij zijn levensde vies uit. Maar gewoon doen als je een razend populaire zanger bent is niet altijd gemakkelijk. De drieëntwintig jarige Braban der laat menig vrouwenhart sneller kloppen. Toch wordt hij daar niet warm of koud van, vertelt hij. „Ik heb sinds zes jaar een relatie met mijn vriendin Mariska. Ik zal dan ook nooit ingaan op sommige van de voorstellen die ik van mijn vrouwelijke fans krijg. Ik geloof in respect, respect voor elkaar. Waarom zou ik alles waar ik in zes jaar voor ge werkt heb voor één minuut plezier op het spel zetten? Nee, ik ben zo monogaam als maar kan". De carièrre van Bauer begon op zijn elfde jaar. „Mijn eerste plaatje, daar heb ik hard voor moeten knokken", weet hij nog. Hij belde zelf een platen maatschappij op en zeurde de secretaresse zo lang aan haar hoofd, dat zij hem na weken lang telefoneren uiteindelijk een keer doorverbond met haar baas. Bauer mocht langs komen èn een plaatje opne men. „Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik door wilde bre ken als zanger. Het heeft wei nig met geluk te maken, wist ik al snel. En ik heb er ook echt keihard voor gewerkt". Bauer heeft een speciale band met zijn familie. „Ik woon nog thuis, bij mijn ouders in de woonwagen. Maar dan moet ik er misschien voor de eerlijk heid wel bij zeggen dat ik na tuurlijk niet echt veel meer thuis ben. Ik reis van hotel naar hotel. Maar als ik thuis ben, ben ik ook echt thuis. Bij mijn familie ben ik nog steeds gewoon Frans. Die kennen me niet anders". Ondanks de hechte familieband is Bauer niet van plan om ook in een woonwagen te trekken. „Nee, als ik later op mezelf ga wo nen, zal dat in een gewoon huis zijn. Niet omdat ik het vervelend vind in een woon wagen, want in principe is dat ook een gewoon huis. Maar je mist er wel bepaalde dingen. Frans Bauer. Ik zou het toch wel lekker vin den om eens niet naar buiten te hoeven om te moeten plas sen. Ik denk dat als mijn vriendin en ik gaan samenwo nen, het in een huis in Fijnaart zal zijn. Want het wonen daar zou ik niet willen missen". Rond zijn zeventiende brak Bauer door in heel Nederland. „Dat kwam door een uitzen ding van All You Need is Love, het televisieprogramma van Robert ten Brink. Ik genoot toen in de regio al wat be kendheid en twee meisjes hadden aan Robert ten Brink gevraagd of hij wilde regelen dat ik een avond met ze uit ging". Bauer kreeg twee vi deoboodschappen te zien en werd gevraagd met welk meisje hij op stap wilde. „Dat andere meisje, dat ik dus niet had gekozen, barstte in de studio in tranen uit. Heel Ne derland lag in een schok, maar vanaf dat moment was ik dus wel nationaal bekend". Bauer bracht in 1992 zijn eer ste cd (Op Weg Naar Geluk) uit. Toch zou het dan nog twee jaar duren alvorens hij echt doorbrak met de van die cd afkomstige single 'Als ster ren aaii de hemel staan'. Van af dat moment ging het echt snel met Bauers loopbaan. „De cd kwam vanuit het niets op nummer 1 in de hitlijsten te staan. Een fantastische er varing". Nu brak hij ook alle records. Niet alleen doordat Op Weg Naar Geluk maar liefst 92 weken in de hitlijsten bleef staan, maar omdat hij de enige Nederlandse zanger werd van wie niet minder dan drie albums tegelijk in de Al bum Top 100 stonden. „Daar na volgde het bekende duet met Marianne Weber. Daarmee staan we zelfs in het Guinness Book of Records. De plaat werd diamant op de eer ste dag dat hij verkocht werd. Dat betekent 300.000 verkoch te exemplaren in minder dan acht uur tijd. Ongelooflijk, hè?", straalt hij. Zijn laatste al bum (Weil leh Dich Liebe) is Duitstalig. „De enige Duitstali ge cd die ooit de eerste plaats behaalde in Nederland", zegt hij niet zonder trots. „We zijn op dit moment dan ook aan het proberen in de Duitstalige gebieden door te breken". Zijn Nederlandse fans vergeet hij niet. „In februari komt er weer een nieuwe cd van me uit. Nee, niet in het Duits, gewoon weer in het Nederlands. En helemaal niet in het Engels. Een Engelstalige plaat zit er voor mij helemaal niet in. En gels heeft me namelijk nooit zo gelegen. Duits wel, ik praat graag en goed Duits. Maar met Engels had ik op de middelbare school al moeite. Ik ga ervan uit dat je alles wat je doet zo goed mogelijk moet doen. Als je denkt dat je iets niet kunt, kun je er beter niet aan begin nen". VERVOLG OP PAGINA Kroonprins Willem- Alexander bezocht vori ge week de kerncentra le Borssele. Hij kwam er op uitnodiging van de SEP (Samenwerkende Electriciteits Producen ten) omdat de centrale een fikse veiligheids beurt had gehad. Het hele gezelschap huldde zich in oranje stofjassen en sloffen. Dat had ove rigens niks te maken met de prins. Oranje is namelijk een kleur die bij calamiteiten beter opvalt dan welke ande re kleur dan ook. Bedrijfsdirecteur J. den Boer (links) gebaart en vertelt aan de kroonprins wat waar en wanneer is gebeurd omde kerncentrale nog veiliger te maken. Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen de Dreu-Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC. Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vtissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. Hoofd exploitatie Charles van den Oosterkamp van de PZC Weekbladen en Speciale Pro ducten wist al een tijdje dat de huizenmarkt min of meer schreeuwde om een kwali-, teitsblad. „We hebben er dan ook alles aan gedaan om dat Twee genodigden bij het nieuwe product waarvan het nul nummer net van de pers is gerold. D. de Jonge-Sanches en de nestor in de Zeeuwse makelaardij, ir. C.W.C. Beekom. FOTO ANTON DINGEMANSE idee gedegen uit te werken", legt hij uit. Daarna heeft Van den Oosterkamp steekproef- gewijs bij makelaars en wo ningbouwcorporaties een bal letje opgègooid. Er bleek be hoefte aan een blad op niveau en de blauwdruk voor een wo ningkrant kon worden ge schreven. Hij stelt vast: „We zijn daarbij zeker niet over een nacht ijs gegaan. De woningmarkt is ingewik kelder dan op het eerste oog lijkt. Bovendien wilden we zowel de woningbouwcorporaties van advertentieruimte voor zien als de bij de NVM of LMV aangesloten makelaars. We willen onderscheid creëren door kwaliteit te leveren. In de voorbereidingen heb ik altijd op het woord kwaliteit als ge meenschappelijke noemer ge hamerd". Met een nul-nummer dat woensdag 15 oktober 's mor gens vroeg bij Wegener Nieuwsdruk Zeeland in Vliss ingen werd gedrukt wordt nog bekeken waar en hoe verbete ringen kunnen worden door gevoerd. Een groot aantal potentiële adverteerders was uitgeno digd om bij die eerste mijlpaal van De Woningkrant aanwezig te zijn. „Zo'n nul-nummer is juist be doeld om te bezien in hoever re de krant in de praktijk aan sluit bij wat we in theorie be dachten. Tijdens zo'n evaluatie van dat nummer krijg je veel informa tie. Daar kun je vervolgens ge bruik van maken als je echt de markt op gaat", aldus Van den Oosterkamp. De potentiele ad verteerders waren onverdeeld in hun opvatting. „Eindelijk een kwaliteitsblad op de wo ningmarkt", vatte een der be zoekers de mening over het zonet geproduceerde nulnum mer samen. De Woningkrant wordt een weekblad. Behalve advertenties van hui zen die te koop of te huur worden aangeboden, wordt het blad gevuld met ongeveer 25 procent redactie. Op de re dactiepagina's komt een mengsel van voorlichting en informatie. Redacteur Ad Hanneman van de PZC-Weekbladen op Wal cheren en eindredacteur van de Zeeland Recreatiekrant zorgt voor het journalistieke beslag van de berichtgeving. Daarbij wordt permanent ge keken naar de waarde van het nieuws voor de regio waar het blad verschijnt. Reportages en interviews van uit Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland worden logi sche - regionale - kenmerken van De Woningkrant. Noord weg 3 - Middelburg 0118-6507X0 Openingstijden: ma.-vr. 08.30-17.30 za. 08.30-14.30 Wi De Goese Operette treedt zaterdag 22 november op in de Middelburgse Schouwburg. De voorstelling 'Die Zirkusprinzessin' is ook nog twee keer te zien in het Belgische Leuven. Yvonne de Kramer uit Vlis singen heeft haar creatieve kunsten met brooddeeg nu voor ieder een toegankelijk gemaakt. Onlangs publiceerde zij het boekje 'Brooddeeg, te mooi om op te eten'. Verder deze week: historisch Vrouwenpolder gebun deld, galerie viert jubileum met expositie van kinder boeken, culinaire maaltijd in Seventy Seven, nuttige informatie van overheden en handige van dag tot dag overzichten. De Rotary Club Vlissingen houdt donderdag 20 no vember haar traditionele Najaarsconcert. Eenspeciale pagina met achtergronden over de Wiener Sangerk- naben en de goede doelen die met de opbrengst wor den gesteund Een van de prachtigste en leesbaarste boeken die de laatste jaren over de Ne derlandse taal zijn ver schenen is 'Het verhaal van een taal. Negen eeu wen Nederlands' (Amster dam, 1993} van J.W.de Vries, R.Willemyns en P.Burger. Het wijst ons er op dat dialectgrenzen te ruggaan op de vroege Mid deleeuwen en ons taalge bied verdelen in drie stuk ken van west naar oost. Het Zeeuws hoort tot de westelijke groep, het kust- Nederlands, met behoor lijk wat klanken die ver want zijn met het Engels (zeumer, dinne Met het oude kust-Nederlands uit de Middeleeuwen is het heel verschillend afgelopen. Het West-Vlaams in België is nog vitaal. Je vindt er veel woorden springlevend terug die in het Zeeuws niet meer voorkomen (zoet in plaats van zout, zoals bij ons in Zoetelan- de). Het Oost-Vlaams is zo beïnvloed geraakt door het Brabants, dat het in feite 'op geschoven' is naar de dialec ten uit de middenstrook van ons taalgebied. Men zegt er niet langer muus, maar 'muis' net als in Holland. In Holland is de standaardtaal (of iets wat er van afgeleid is) bij zo veel mensen ook de spreek taal geworden, dat het oude kustdialect maar hier en daar meer te herkennen is. In 'randgebieden' zoals West- Friesland, Texel en Vlieland, de Hoekse Waard, Voorne, Flakkee en wat vissersplaat sen. Zo wordt in Egmond, Enkhuizen en Volendam de 'h' aan het begin van een woord nog weggelaten, net zoals in Zeeland. Het Zeeuws werd door de der tiende eeuwse Vlaamse schrij ver Jacob van Maerlant al apart genoemd. Hij kende als Nederlandse 'tonghen' het 'Dietsch, Brabants, Vlaams, Zeeus'. Het Zeeuws ontwikkel de zich zelfstandig, maar bleef nauw verwant met het Vlaams. Eerst door instroom van Vla mingen, die nog lang na de Middeleeuwen bleef voortdu ren, later door de afsluiting als agrarisch gewest, waar door het standaard-Neder lands niet zo algemeen in gang vond als in Holland. Het Zeeuws is nu één van de drie kustdialecten die zich moeten verdedigen tegen de pretentie dat de standaardtaal (het 'Ne derlands') ook de spreektaal van alledag moet zijn. Het is de middelste van de drie, tus sen grote broer het West- Vlaams en de onbekende neef het 'Noordwestelijk Hollands' in. Jan Zwemer VROEGE VOGEL VOORDEELDAG 10% Walstraat 140, 4381 GS Vlissingen, Tel (0118) 442 820

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 1