Wat de toeristen zijn vergeten... Als verhuizing medisch noodzakelijk is De toeristen hebben Walcheren weer verlaten, maar niet zonder hun sporen achter te laten. Hotel Westduin in Koudekerke vond bijvoor beeld talloze vergeten sokken, zakdoeken, on dergoed, brillen, portemonnaies, autosleutels en creditcards. Hoteldirecteur E. Izeboud: „De meest frappante vondst van het afgelopen seizoen is een kunst gebit. Het duurde twee dagen voordat de eigenaar zijn tanden en kiezen begon te missen". De valse tanden zijn door het hotel nagestuurd en de eigenaar kan inmiddels weer eten. Kle dingstukken waarvan de eigenaar niet meer is op te sporen gaan via een medewerker van het hotel naar Roemenië. Vrouw Sport Bijeenkomst Allerlei Beurs Lezing Natuur Buurt Cursus Politiek Wet Voorzieningen Gehandicapten DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER 17 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Do. 30 oktober t/m wo. 5 november. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: T. van Teijlingen, 19 uur: M. van der Poll. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: J.P.J. Voets. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Volle Evangeliegemeente Tm- manuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE: Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo.: geen opgave ontvangen. DOMBURG: Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: A.E. de Bruijn. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: G. Pennekamp (in de Her. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: G. Pennekamp. GRIJPSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: J.H. Kip, 14.30 uur: A.A.R. Kamermans (in de Herv. kerk). Hervormde Ge meente. Zo. 10 uur: J.A. Mur- re, 14.30 uur: A.A.R. Kamer mans. KLEVERSKERKE: Hervorm de Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J.S. Koops. KOUDEKERKE: Gerefor meerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper. Hervormde Kerk. Dorpsplein I. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper (in de Geref. kerk). MELISKERKE: Gereformeer de Gemeente. Valkenburg straat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G.T. Grootjans. Her vormde Kerk. Zo.: geen opga ve ontvangen. MIDDELBURG: Baha'i Ge meenschap Walcheren. Infor matie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Christengemeenschap. Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: dienst. Baptistengemeen te. Kruitmolenlaan 70. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Gereformeer de Gemeente Centrum Mid delburg. Ter Hoogekerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Christe lijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsge zinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Ge meente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: P.L. de Schipper, 19 uur: J. van Leerdam. De Hoek steen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus. Nieuwe Kerk. Groenmarkt. Zo. 10 uur: G.J. Smit. De Morgenster. Zo. 10 uur: B. de Haan. Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo. 19 uur: P. Paulus. Oostkerk. Zo. 10 uur: J.C. Hanekamp. Koor kerk. Zo. 10 uur: C.J.G. Vonck. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 uur: A.J. de Kieviet, 17 uur: M.J. Paul. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: P.J. Trimp. Ned. Ge reformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk). Simpelhuis straat 10. Zo. 9.30 uur. Pink stergemeente Middelburg. Baarsjesstraat 43. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie (Dam 6). Kerkgenootschap der Ze- vendedags Adventisten. Lan ge Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. A. de Hamer. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo.: geen op gave ontvangen. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: C.J.G. Vonck. Rooms-Katholieke Kerk: Pet rus en Pauluskerk. Lombard straat 1. Zo. 10 uur. De Hoek steen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Za. 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 16.30 uur: J. Chardard. Evangeliege meente 'De Wijngaard'. Kla- renbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Ra- faël gemeenschap Eleos. Ol menlaan 8. Zo. 9.30 uur. Jeho vah's Getuigen Gemeente. Dauwendaelselaan 35. Mid- delburg-Reyershove: Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Middel burg-Centrum: Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliege meente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Fran cais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Van Haarlem. OOSTKAPELLE: Gerefor meerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander, 19 uur: J.H. Kip (in de Herv. kerk). Hervormde Ge meente. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander (in de Zionskerk), 19 uur: J.H. Kip. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur. RITTHEM: Hervormde Ge meente. Zo. 11 uur: Van Haar lem. SEROOSKERKE: Gerefor meerde Kerk. Zo. 10 uur: G.J. van Butselaar, 17 uur: A. Bruin (in de Her. kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: G.J. Butselaar (in de Geref. kerk), 17 uur: A. Bruin. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: Simons. Gere formeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 uur: P.H. Zaadstra, 17 uur: L.H. Bouwkamp. OOST-SOUBURG: Kanaal- straatkerk. Zo. 9.30 uur: L.A. Woltering. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: H. van Schaik, 19 uur: C.A. Schoorel. Bejaarden tehuis 'De Zoute Viever'. Don- gestraat 1. Elke eerste en der de zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: L.A. Woltering. Martinuskerk. Kerk- laan 19. Zo. 10 uur. Pinkster gemeenschap 'Shalom', Ka naalstraat 8. Vr. 20 uur: H. Swart. Zo. 14.30 uur: R.G. Deug. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein. Za. 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. Leesdienst. VEERE: Samen-op-weg-kerk. Kleine Kerk, Kapellestraat. Zo. 10 uur: J. Lukasse, 15.30 uur: J. Lukasse (Nw. Sandenburg). VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Se amen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrijd- omweg 1. Zo. 11 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Chris telijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J. van der Wal. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: gespreksdienst. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J.J.T. Doedens. Hersteld Apostolische Zendingge meente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: P. Melse. De Schaapskooi. Papegaaien burg. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Ter Reede. Zo. 19 uur: C.A. Schoorel en P.J. van Hec- ke. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: C. van Rosmalen en N.H.J.E. Boomer. Jehovah's Getuigen. Van Dishoeckstraat 534. Centrum: Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Souburg: Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Bossenburgh: Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Ge reformeerde Gemeente. Mar- nixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: P. Bakker. Pinkster gemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Westerbaan 16. Zo. -10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Fi- ladelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Ge meente 'De Blinkende Mor genster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 en 17 uur. Rooms- Katholieke Kerk Der Boede. El ke vierde en vijfde zaterdag van de maand in gebouw De Poort 10.30 uur. Zo. 10 uur: N. Köther-Middelhoek. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. 11.15 uur. VROUWENPOLDER: Her vormde Gemeente. Zo. 10 uur: Van Veen, 17 uur: G. Pen nekamp. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: Van Veen, 17 uur: G. Pen nekamp (beide SOW-diensten in de Herv. kerk). Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11. Zo. 9.30 en 14.30 uur: G.F. Overweg. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 17 uur: Spaans (SOW-dienst in 'Bethel'). ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Lijden en lijf - Maaike de Haardt, universitair docent Vrou wenstudies aan de theologische faculteit in Tilburg, houdt 6 no vember een inleiding over ziek te, lijden en dood. De Goese Westkerk vormt het decor voor de thema bijeenkomst van de Werkgroep Feministische Theo logie Walcheren over de onont koombare kanten van het be staan. Aanvang 20 uur. Schaatsbaan - De schaats baan van het Sportfondsenbad Vlissingen is afgelopen zondag heropend. Naar verwachting kan er tot maart 1998 dagelijks ge schaatst worden. Openstelling van de schaatsbaan is afhanke lijk van de weersomstandighe den. In het algemeen is de baan geopend bij droog weer èn tem peraturen beneden de tien gra- den. Herfstrit - De Motor- en Auto club De Zeeuwen houdt zater dag 1 november de Herfstrit, een puzzeltocht voor auto's. In schrijving is van 13.30 tot 14.30 uur mogelijk in sportcomplex De Kruitmolen in -Middelburg. Deel nemers kunnen kiezen uit de A, B of C-klasse. De A-klasse rijdt volgens het reglement, de eer ste auto start om 14.01 uur. Aquarobics - In het Sport fondsenbad Vlissingen wordt zondag 2 november een poging gedaan om de grootste aquaro- bics-les aller tijden te geven. Het huidige wereldrecord van dit watergekoelde fitnessen staat op honderdzevenendertig deelnemers. Met het evene ment dat tegelijkertijd in nege nenzestig andere sportfondsen- baden wordt gehouden hoopt het Vlissingse zwembad in het Guinnes Book of Records te ko men. Waterhuishouding - De pro vinciale commissie milieube heer en waterhuishouding ver gadert donderdag 6 november om 14 uur in het gebouw aan het Groene Woud 1 in Middel burg. De commissieleden pra ten over het jaarprogramma van de provincie Zeeland voor 1998 en een brief aan de staten over verontreiniging in het Belgische Zelzate. Kapasi - Vriendenkring Kapasi houdt zaterdag 1 november een dans- en ontmoetingsavond voor alleenstaanden vanaf 25 jaar. De bijeenkomst wordt ge houden in wijkcentrum De Spin nen in Goes en begint om 21.30 uur. Inlichtingen, tel. 0113- 230616. Herdenking - De bevrijding van Walcheren is in 1944 onder zware militaire druk bevochten. Vanaf 30 oktober is er op Wal cheren een delegatie voormalig geallieerde bevrijders te gast om de bevrijding te herdenken. De oud-strijders worden donder dag 30 oktober om 19.30 uur ontvangen in De Arne in Arne- muiden. Bij het monument in Westkapelle wordt vrijdag 31 oktober een krans gelegd en op zaterdag 1 november wordt de strijd bij de Sloedam herdacht. Tijdens hun verblijf op Walche ren logeren de oud-strijders bij Zeeuwse gastgezinnen. Dyslexie - Dyslexie of woord blindheid is geen ziekte maar wel een groot probleem. De af deling Zeeland van de Landelij ke Vereniging Balans houdt 6 november een thema-avond over dyslexie in het Grand Hotel Arion in Vlissingen. Orthopedag oog L. Merkelbach verzorgt een lezing. De bijeenkomst begint om 20 uur en de zaal gaat om 19.30 uur open. Zangavond - De commissie Zingen in Middelburg houdt za terdag 1 november een koor- en samenzangavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. De bijeen komst heeft als thema 'hervor mingsdag' en de meditatie wordt verzorgd door ds. L. Wül- Ischleger. Het Drechtstedenkoor Praise Him komt met ongeveer tweehonderd zangers en zange ressen zingen en op het orgel speelt André van Vliet. De sa menzangavond begint om 19.30 uur. Ter Veste - De eerste paal van het luxueus woonzorgcentrum Hof ter Veste aan de Ter Veste- laan in Middelburg is woensdag 22 oktober de grond in gesla gen. in het gebouw komen iets meer dan zestig appartementen verdeeld over vier woonlagen. Als alles naar wens verloopt wordt het woonzorgcentrum eind 1998 opgeleverd. Belang stellenden voor de appartemen ten kunnen zich aanmelden bij de Woningbouwvereniging Mid delburg. Straatkinderen - De op brengst van de rommelmarkt die een aantal gereformeerden gemeenten uit Vlissingen 20 september heeft gehouden be draagt iets meer dan zevendui zend gulden. Dit bedrag hebben de jongeren meegegeven aan Léonie Dieleman uit Oost-Sou burg die binnenkort naar Rio de Janeiro vertrekt om daar te gaan werken onder de straatkinde ren. Ze doet dat voor de Stich ting Kimon die zich inzet voor mondiale kinderhulp. Diabetes - Zo'n dertigduizend vrijwilligers van het Diabetes Fonds Nederland gaan van 2 tot en met 8 november de straat op voor de jaarlijkse collecte. In Ne derland hebben één op de zes endertig mensen last van sui kerziekte. Nieraandoeningen is één van de bijkomende compli caties van diabetes. Het lang zaam slechter gaan functione ren van de nieren kan uiteinde lijk leiden tot nierdialyse of nier transplantatie. Wetenschappe lijk onderzoek moet de oplissing brengen voor deze ziekte en de complicaties. Zomertijd - Het afgelopen weekend zijn de klokken een uur achteruit gezet en is de zo mertijd voorbij. Volgend jaar be gint de zomertijd op 29 maart om 2 uur. Zondag 25 oktober om 3 uur gaat de klok weer een uur terug. Roemenië - De gereformeer de en hervormde kerken van Middelburg en Oost-Souburg verzamelen basisvoedsel zoals suiker, witte rijst, macaroni en blikgroenten in voor Roemenië. In Oost-Souburg wordt de inza melingsactie huis-aan-huis ge houden en in Middelburg kun nen op 1 en 8 november de le vensmiddelen worden ingele verd bij de deelnemende ker ken. Behalve aan basisvoedsel is er behoefte aan baby-kleding, winterschoenen en laarzen. De verdeling van de goederen is in handen van de Roemeense stichting Speranta. Zangavond - In de Christelijk gereformeerde kerk aan de Lan ge Delft in Middelburg wordt dinsdag 4 november een zang avond gehouden. Evangelisatie koor Internos laat er van zich ho ren en het appèlwoord wordt verzorgd door A. Vink. De ope ning van de zangavond is in han den van predikant Vogel. De zangavond is georganiseerd door de Stichting Ontmoeting en begint om 19.45 uur. De Vijf Ringen - In Middel burg is bewonersvereniging De Vijf Ringen opgericht. De vereni ging is opgericht omdat omwo nenden van de voormalige HBS in de Sint Pieterstraat zich zor gen maken over de invulling van dit terrein nadat het gebouw is gesloopt. De vereniging wil meedenken over de inrichting van het terrein en de omgeving ervan. Ook zet de vereniging zich in voor een tijdelijke invul ling van het terrein zodat het een beter aanzicht te geven dan het nu heeft. De Zak - In het gemeentehuis van de gemeente Borsele zijn van 20 oktober tot en met 7 no vember de inzendingen van de ontwerp-prijsvraag De Zak te zien. Negen architecten maak ten een ontwerp voor de locatie Strobbelhoek in Ovezande. De winnaar van de prijsvraag ont vangt tienduizend gulden. Het doel van de prijsvraag is het sti muleren van het denken over deze architectonische opgave door architecten, stedebouw kundigen, projectontwikkelaars, bestuurders en ambtenaren. Burgemeester van Borsele ir. J.L.M. Mandos maakt vrijdag 31 oktober om 14 uur de winnaar van de prijsvraag bekend in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand. Hulpverlening - De Stichting Centrum voor Telefonische Hulpverlening Zeeland in Mid delburg heeft van het Juliana Welzijnsfonds een bijdrage ont vangen van vijftienduizend gul den. Met het geld gaat de stich ting het interieur van haar kan toor vernieuwen. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt pro jecten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving. Wereldwinkel - De Wereld winkel in de Kanaalstraat in Oost-Souburg houdt dinsdag 4 november haar jaarlijkse open dag. De winkel is dan geopend van 10 tot 17 uur. Tijdens de open dag worden de artikelen uit de nieuwe najaarsgids van inkooporganisatie Fair Trade ge presenteerd. Rommelmarkt - Wijkvereni- ging Middelburg-zuid houdt za terdag 1 november van 9 tot 12 uur een rommelmarkt in het Zui derbaken. Tafels kosten voor le den van de vereniging vijf gul den en voor niet-leden tien gul den. Inlichtingen en/of aanmel ding, tel. 0118-623097. Speelgoed - In peuterspeel zaal 't Pietepeutertje aan de Keurhove in Middelburg wordt dinsdag 4 november van 19.30 tot 20.30 uur een speelgoed beurs gehouden. Schoon speel goed kan dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur ingeleverd worden. Inlichtingen, tel. 0118- 611054. Verkooplijsten kunnen één week voor de verkoop bij de speelzaal worden afgehaald. Bunker - Onder de titel 'het grote geheim van het Marnix- plein' wordt 5 november in Soci aal-Cultureel centrum Het Bol werk een lezing gegeven over de bunker van het type 638 aan het Marnixplein. Met behulp van video en dia's geeft 'bunkerchi rurg' Ruud Murk uitleg over een kijkoperatie die hij enkele jaren geleden in de bunker heeft ge houden. Bewoners van het Mar nixplein hebben gratis toegang tot de lezing die om 20 uur be gint. Darwin - Gedragsbioloog Tijs Goldschmidt verzorgt dinsdag 4 november om 20 uur een lezing over Darwins hofvijver in de au la van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. In het Victoria- meer bleken in de jaren tachtig meer dan driehonderd soorten furu-visjes te leven. Zij hadden verschillende functies om de waterhuishouding van het meer in stand te houden. Deze droom van elke Darwinist is echter bruut verstoord door de nijlbaar- zen die in het meer zijn uitgezet om een betere visvangst voor de bevolking te garanderen. De furu-visjes zijn allemaal opgege ten en de nijlbaarzen hebben de overhand. List en bedrog - Op uitnodi ging van de Archeologische Werkgemeenschap voor Neder land, afdeling Zeeland houdt drs. L.J. Verhart een lezing met als onderwerp: vervalsingen in de Nederlandse archeologie. Verhart is conservator prehisto rie in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hij vertelt onder andere over Potjes Hen drik, over een uit de hand gelo pen studentengrap, de Venus van Geldrop en de vikingschat uit Winsum. De lezing wordt vrijdag 31 oktober gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg en begint om 19.30 uur. Saturnus - In de esoterische boekwinkel De Oorsprong op de boulevard in Vlissingen geeft In eke Pauwels vrijdag 31 oktober een lezing over saturnus. Satur nus wordt gezien als de planeet van karma, de zelf gekozen le vensopdracht. De lezing begint om 19.30 uur. Prikkelverwerking - De Ne derlandse Vereniging voor Autis me verzorgt zaterdag 8 novem ber een lezing over prikkelver werking bij autisten. De lezing wordt gegeven door C.R.M. van de Bilt, orthopedagoge en werk zaam met autisten. De lezing wordt gehouden in de Klimop- school aan de Grevelingenstraat in Middelburg en begint om 13.45 uur. Neeltje Jans - Neeltje Jans is een belangrijk eiland voor vo gels. Op zondag 2 november wordt er een natuurexcursie op het eiland gehouden waarbij de vogels speciale aandacht krij gen. De excursie begint om 14 uur en vertrekt vanaf het bord van de Vereniging Natuurmonu menten en het Zeeuwse Land schap op de parkeerplaats van Waterland Neeltje Jans. gie en fossiele en recente schel pen staan centraal in de cursus die de Zeeuwse Volksuniversi teit vanaf januari 1998 geeft. Er wordt ondermeer aandacht ge schonken aan het ontstaan van Walcheren, hoe oud fossielen zijn die bijvoorbeeld op het Domburgse strand zijn gevon den en hoe ze daar terecht zijn gekomen. De cursus bestaat uit twaalf lessen. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-634800. Bonedijke - Het Buurtcomité Bonedijke vergadert woensdag 29 oktober in het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen. Op de agenda staan ondermeer de herinrichting van de Bonedij- kestraat, de benoeming van L. Bömer tot voorzitter en het Uit voeringsplan 1996 Middenge bied. De vergadering begint om 19.30 uur. Bossenburgh - In het ge bouw van speeltuinvereniging Lammerenburg aan de Zuid- beekseweg in Vlissingen verga dert maandag 3 november het Buurtcomité Bossenburgh. En kele onderwerpen waarover zal worden gesproken zijn het buurtpreventieproject Bossen burgh, de nota 'de keuze om te bouwen' en het werkplan 1998. De vergadering begint om 19.30 uur. Paauwenburg - De leden van Wijkcomité Paauwenburg ko men woensdag 5 november om 19.30 uur bij elkaar in wijkcen trum Open Hof aan de Alexan der Gogelweg in Vlissingen. Een van de zaken waarover gespro ken wordt is de toekomst van het wijkcomité. Verder doen de verschillende werkgroepen ver slag van hun bezigheden. Magnetron - De Stichting Educatief Toerisme Zeeland 'Oranjezon' in Oostkapelle ver zorgt maandag 17 en 24 novem ber een cursus 'gebruik van de (combi-)magnetron'. Na een kor te theoretische inleiding over de basisprincipes van de magne tron is er gelegenheid voor prak tische oefening en het proeven van gerechten. Per vier deelne mers is er een magnetron ter beschikking. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-581507. Aardwetenschap - Geologie, aardwetenschappen, mineraio- Vlissingen - De maandelijkse vergadering van de gemeente raad van Vlissingen wordt deze maand op 30 oktober gehou den. De raadsleden debateren ondermeer over de aanschaf van stemmachines, de bouw- aanvraag van de nieuwe bio scoop en de begroting van de Maatschappelijke Zorg Walche ren voor het komende jaar. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis van Vlissin gen. Middelburg - De gemeente raad van Middelburg behandelt maandag 3 november de begro ting voor 1998. De vergaderin gen zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis. Van 9.30 tot 12 uur krijgen alle partijen een kwartier spreektijd in de eerste termijn. Na de pauze beantwoordt het college van 14 tot 16 uur de vra gen uit de eerste termijn. Na fractie-overleg en een maaltijd leveren de fracties van 19.30 tot 20.30 uur hun bijdragen in de tweede termijn. Vanaf 20.30 uur reageerd het college werderorh waarna de besluiten kunnen worden vastgesteld. mAATSCHAPPELIJKE ZORG WALCHEREN z »v Voor informatie, bel fO! I8| 684000 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13 tot 16 u., tel. 625655. Wijkcentrum Schel- debuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetings middag voor 50 plussers, 14 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, spelletjes middag, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissin gen, klaverjassen, 13.15 u. Kantine VC Vlissingen, bingo, 20 u. Bibliotheek Goes, lezing door Kees Slager, 20.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bridge voor beginners, 15 u. Clubgebouw VTV Vlissingen, kla- verjastoernooi, 10.30 u. Het Bolwerk Vlissingen, flippo en topshots ruilbeurs, 13.30 u. Londense- kaai 21 Middelburg, demonstratie Quatre-Mains- groep, 14.30 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, sporten met lon- genfyseem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijk centrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, country line dansen, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmiddag, 13.15 u. Speel tuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafelten nissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissin gen, sjoelclub, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50 plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW- uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Zeeuwse Bibli otheek Middelburg, lezing door T. Goldschmidt, 'Darwins hofvijver', 20 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Clubhuis Willen is Kunnen Vlissingen, wandelmorgen voor 50-plussers, 9 u. Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 23 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 639933. Zondag tot 23 uur: A.P. Bruijn- zeel, Herengracht 68, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandy- laan 6, tel. 465498. Zondag tot 24 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 412233. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joos- land, Arnemuiden, Gezond heidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: C. Wattel, Dorpsstraat 19, Ritthem, tel. 461630. Zondag tot 24 uur: H. Meijer, Kanaal straat 70, Oost-Souburg, tel. 461212. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostka pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: Za terdag en zondag: G. Rullens, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 581276. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: F. van Eede, De Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel. 571234. West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: B. Bouwen- se, Valkenisseweg 42, Biggeker ke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: A.A. Paul, Doorneburg 31, Vlissingen, tel. 478811. Patiënten tandartspraktijk P. Mal- land, Tobagolaan 6, Vlissingen: Zaterdag en zondag voor spoed gevallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 18 uur): Apotheek Hum- melen, Markt 69, tel. 612134. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 466345. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van vrijdag 9 uur t/m maandag 9 uur: H. Klompe, tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: J. Drijdijk, tel. 616761. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost- Souburg, tel. 460860. Spreek uren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middel burg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8- 9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostka pelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Melisker ke: (kleine huisdieren): Kelder- weg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostka- pelseweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrij dagavond t/m zondagavond: H. Evers-Klingen, tel. 502142. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kin dermishandeling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 0800-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en ge- handicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehuip. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende oude ren en gehandicapten, Vlissin gen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandi capten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtofferhulp Zee land. 636108. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereniging tegen seksuele kin dermishandeling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraam zorg en Entadministratie Zee land. 0113-249280. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescher ming. 673333. Thuiszorg Walcheren, voor ge zinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, 06- 53863677. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assisten tie aanvragen 633333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 17