1 RIJBEWIJS IN 10 DAGEN IJ HEBBEN VOOR DE DOE HET ZELVER REMIJN Centrum^Vakopleiding EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF AAGTEKERKE, BIGGEKERKE, DOMBURG, GAPINGE, GRIJPSKERKE, KOUDEKERKE, MEL1SKERKE, OOSTKAPELLE, SEROOSKERKE, VEERE, VROUWENPOLDER, WESTKAPELLE, ZOUTELANDE WOZ TAXATIEWAARDE "OMSLAG GEBOUWD" VAN HET WATERSCHAP ACTIE ZUINIG STOKEN START 2 NOVEMBER 1997 alsP» zEizEj bouwbedrijf J Woensdag 29 oktober 1997 FAAM/VLISSINGER HERDENKING BEVRIJDING EN LANDING GEALLIEERDEN VRAGEN, KLACHTEN OVER HET BEHEER EN ONDERHOUD IN UW OMGEVING TAXATIES AD KOOMAN TAXATIEBUREAU AD KOOMAN Wesdorp Groep BEL: (0113) 56 37 72 Hypotheekactie 5,5% 6,1% 6,4% HYPOTHEEK SERVICE BIJ O/Vj» CURSUS VRIJUIT SPREKEN DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND Verf, behang met bijpassende stoffen, vloerbedekking, kinderbehang en zonwering Professionele lakken van: -SIGMA -SIKKENS -JOTUN EN WIJZONOL en doe het zelf verven -HISTOR -FLEXA SPRUYT] A. Lokker Erkend Stukadoorsbedrijf Vraag gratis offerte. HULP NODIC BIJ STOPPEN MET ROKEN? VEILIGHEID-1 VEILIGHEID-2 FLENSMONTEUR _U._U._LJ verbouw nieuwbouw renovatie metselwerken 's-Heerenhoeksedijk 20, 's-Heerenhoek Tel.: 0113-352098, Fax: 0113-352656 15 OPENINGSTIJDEN GpiV/fFFNTF Alle afdelingen zijn geo- J-> 1 i-/ pend van 9.00 uur toe 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is op donderdag geopend tot 19.00 uur en telefonisch bereikbaar- op nummer 565560 Sociale zaken alleen 's morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur. VEERE TELEFOON EN FAX Centrale nummer 555444 Fax 553025 Klachtenlijn afval beheer en onderhoud 597697 Milieuklachtennummer Zeeland 412323 POSTADRES Postbus 14370 AA Koudekerke U ontvangt eind deze maand de aanslag "OMSLAG GEBOUWD" van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Bezwaar tegen de waarde van uw eigendom is niet meer mogelijk. Deze aanslag "OMSLAG GEBOUWD" is gebaseerd op de waarde van uw eigendom zoals die reeds is vastgesteld door de gemeente in het kader van de wet WOZ. De beschikking van de gemeente Veere is met dagtekening 30 april 1997 aan u verzon den. Binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking kon u bezwaar maken tegen de hoogte van de waarde van uw eigendom. Heeft u al gebruik gemaakt van deze moge lijkheid. dan hoeft u niet meer te reageren. Heeft u hier geen gebruik van gemaakt, dan is dit ook niet meer mogelijk U kunt pas weer bezwaar maken wanneer over 4 jaar de volgende algehele hertaxatie plaatsvindt. In dit eerste jaar van de nieuwe gemeente Veere vindt er een aantal herdenkingen plaats. Hierbij wordt het initiatief van de Stichting Steun aan Bevrijders Walcheren gevolgd. Onthulling monument 31 oktober 1997 Westkapelle Op 3 I oktober a.s. wordt een gedenksteen onthuld bij duintop "Erica' in Westkapelle door mevrouw A.C. de Bruijn, Burgemeester van de gemeente Veere De steen is geplaatst door familie en nabestaanden ter nagedachtenis aan de slachtoffers die aan boord van de landingsvaartuigen van de REDACTIE: Voorlichting Veere Postbus I, 4370 AA Koudekerke. telefoon 555416 of 555417 copyright Logo: gemeente Veere Support Squadron Eastern Flank (SSEF) op I november 1944 voor de kust van Westkapelle hun leven lieten bij het bevrij den van Walcheren. Het SSEF was een ondersteuningssquadron van de Engelse marine die het 41e, 47e en 48e commando van de 4e commandobrigade de mogelijkheid gaven om bij Westkapelle aan land te gaan. Om 11.00 wordt het monument onthuld door mw. A.C. de Bruijn, Burgemeester van Veere. Aansluitend vinden kransleggingen plaats. Om 12.00 uur is er voor genodigden een her denkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk. Herdenking 3 november Westkapelle Bij het monument op de Algemene Begraafplaats in Westkapelle vindt om 14.00 uur een korte herdenkingsplechtigheid plaats. Het Korps Commadotroepen Roosendaal en de Oud Strijders Zeeland zijn hierbij aanwe zig, evenals de leerlingen van groep 8 van de pebs "De Lichtstraal" die het monument heb ben geadopteerd. Herdenking 3 november Domburg Bij het monument op de Algemene Begraafplaats vindt om 13.45 uur een korte plechtigheid plaats en aansluitend om 14.20 uur bij het monument op de Boulevard Van Schagen. Hier zijn de basisscholen van Oostkapelle en Domburg, die de monumenten hebben geadopteerd aanwezig. Ook vindt dan de overdracht plaats van het monument door de leerlingen van groep 8 aan de leerlingen van groep 7. Vorige week is bij u de gemeentelijke meter- kaart voor gas/elektriclteit/water in de bus gevallen. Op deze kaart kunt u een jaar lang de meterstanden van gas, water en licht note ren. Wanneer u de kaart nog niet heeft kunt u bellen met de gemeente, tel. 597610 of 597615. Deze kaarten worden verspreid in het kader van de landelijke energiebespaarac- tie "Zuinig Stoken" die de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland. Schouwen- Duiveland, Tholen en Veere starten op zon dag 2 november a.s.. De meterkaart bevat verder veel nuttige bespaartips en informatieadressen. Hang de kaart bijv. alvast in uw meterkast en noteer de begindata in uw agenda. Wij wensen u veel succes met besparen. Meedoen met "Zuinig stoken" is gratis en een prima middel om in deze dure tijd min der energie en water te gebruiken. Meedoen spaart het milieu niet alleen, maar ook uw portemonnee. U kunt elke week (21 weken lang) uw gas en elektriciteitsverbruik op de meterkaart noteren. Op de energiekaart staat een uit gebreide handleiding en nut tige bespaartips en informa tieadressen. De gemeente Veere stelt een prijs beschikbaar aan de meest züünige energiever bruiker in onze gemeente. U kunt meedoen door het winterdeel van uw energie- kaart of een kopie daarvan voor I mei 1998 naar de afdeling milieu te sturen. (Postbus I, 4370 AA Koude kerke). Heeft u nu of straks bij het invullen van de kaart vragen of suggesties om de kaart te verbeteren, dan kunt u tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen met de nummers 597610 of 597615. DOE MEE aan de actie een beter milieu begint bij jezelf W/,///z Tweewekelijkse informatierubriek van de gemeente Veere Nr. 14 De stadsbeiaard. Kees van Eersel, speelt dit najaar op het carillon van het oude stadhuis in de kern Veere de volgende liederen: Heel uur: "O Heer, wat hebben wy nu hier al ongevals" uit Valerius' Gedenk-clanc. Dit lied bezingt de grote moord in 1572 in Rotterdam. Half uur: "A solis ortus cardine" (Liedboek voor de kerken Gezang 156). Dit lied is een oud-keizerlijke Hymne die door Maarten Luther de Reformatie is bin nengeloodst. Het bezingt zowel het Kerstgebeuren als de tijd er na tot en met de wonderen in Epifanentijd. In uw omgeving zijn geregeld gemeentelijke medewerkers van de afdeling Beheer en Onderhoud werkzaam. Die medewerkers zijn te herkennen aan de oranje/witte bedrijfskleding en de geel/witte bedrijfswa gens. Iedere medewerker verricht alle voorko mende werkzaamheden, zoals, bijvoorbeeld het wieden van onkruid, het verrichten van snoeiwerk. het repareren van klein straat werk, het herstellen van verkeersborden, het opruimen van (zwerf)vuil en het ontstoppen van een rioolverstopping op gemeentegrond. Voor het onderhoud en het beheer in uw omgeving is de rayonopzichter eerst verant woordelijke. Eerste aanspreekpunt voor de opzichter en ook voor u is de eerste mede werker. Deze coördineert de dagelijkse werkzaamheden. Ook kunt u de klachtenlijn 01 18-597697 bellen als u iets te melden of te vragen hebt. Buiten de werktijden wordt u verzocht alleen 01 18-597697 te bellen voor zeer dringende zaken die niet kunnen wach ten. De rayonopzichters zijn op het kantoor in Serooskerke iedere werkdag minimaal tussen I 1.30 -12.30 uur en 13.00 -13.30 uur aanwe zig. De opzichters zijn onder de volgende telefoonnummers bereikbaar: F, Jonkers - rayon Noord (Domburg, Oostkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke, en Buttinge) telefoon: 01 18-597604 H. Davidse - rayon Oost (Veere, Serooskerke, Vrouwenpolder, Zanddijk. Buiten de Veste en Gapinge) telefoon: 01 18-597605 R. Daniëlse - rayon Zuid (Koudekerke. Biggekerke, Westduin. Dishoek, Groot en Klein Valkenisse) telefoon: 01 18-597606 W. Minderhoud - rayon West (Westkapelle, Meliskerke en Zoutelande) telefoon: 01 18-597607 voor een goede objectieve taxatie bij aan- en verkoop EERST NAAR DE VAKMAN Beëdigd makelaar-taxateur o.g. gediplomeerd W.O.Z. taxateur Ruim 30 jaar ervaring Geen binding met makelaars c.q. verkoopkantoren. 7 VASTE PRIJZEN: geen bijkomende kosten m.u.v. 17,5% BTW Taxatiekosten zijn: tot 150.000 250,- van 150.000,- tot 250,000,- 275,- van 250.000,- tot ƒ400.000,- 300,- van 400.000,- en hoger 500,- Gespecialiseerd in bedrijfstaxaties, ook agrarisch: uit gebreid rapport met taxatieopbuw: prijs op aanvraag. Voor al uw taxaties naar tel. 0113-343460 Dijkwelsestraat 23 4421 AE Kapelle Gezocht: Vlissingen, Pauwenburg, eengezinswoning tot 200.000,-. Middelburg. Erasmuswijk woonhuis met tuin en garage. Arnemuiden. tussenwoning 130.000.- Koudekcrkc. aan de Vlissingseslraai gelegen woonhuis. M a Rouaansekaai 15 Postbus 48 4330 AA Middelburg Telefoon: (01 18) 641500 Fax: (0118) 624601 E-mail: orisant@zeelandnet.nl Sjaarv.a. lOjaarv.a. 15jaarv.a. Voor nieuwbouw gelden nog lagere tarieven! Hypotheek Service geeft u nog steeds op maat zijn onafhankelijk en deskundig advies. Hypotheken, sparen en deposito, pensioenen, doorlopend krediet, persoonlijke lening, beleggen, lease en alle verzekeringen. (O/» CV£NT Wij staan voor u klaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur en daarnaast volgens afspraak. Stadhuisstraat 11 Tel.: 0118 65 11 20 4331 PK Middelburg Fax: 0118 65 11 25 Verbeter uw mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en persoonlijke presentatie. Praktijkgericht - direct toepasbaar op het werk, met zakelijke relaties, in het verenigingsleven, etc. Kort en effectief - 5 maandagavonden - ca. 2 1/2 uur Belangrijke aandachtspunten o.a. hoe u: uw zelfvertrouwen versterkt een standpunt helder formuleert voor u zelf leert opkomen kritiek geelt zonder anderen te kwetsen actief aan gesprekssituaties deelneemt START CURSUS: MIDDELBURG VLISSINGEN MAANDAGAVOND 17 NOVEMBER 1997 BEL VOOR EEN BROCHURE 078- 6 12 71 19 Moderne Praktijkopleidingen Communicatie Ook bij jou in de buurt autorijopleidingen die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige ervaring. SPECIALE METHODE. Bel 0900-8991161 VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT. VERF BEHANG AUT0LAK l JACHTLAK I Middelburg 0118-612886 f Kwaliteit, zekerheid en vaktechnische uitvoering van Uw opdracht. Specialist in Sierpleisterwerk. Rouaansekaai 61 4331 HC Middelburg tel. 0118-615688, b.g.g. 0118-638267 Fax 0118-614768 Bi) de stoppen-met-roken informatielijn kunt u terecht voor een persoonlijk gesprek, advies of informatie. Bel: 0900-500 20 22<20ct.P/m) KOMOPXSTOP Op het Centrum Vakopleiding Middelburg en Temeuzen starten voor particulieren en bedrijven de volgende avondcursussen en examens: cursusplaats duur start lestijden P.B.N.A .-examen cursusplaats duur start lestijden P.B.N.A.-examen Centrum Vakopleiding Middelburg 5 avonden dinsdag 11 november 19.30-22.00 uur 15 december in Middelburg Centrum Vakopleiding Terneuzen 5 avonden 30 oktober 19.00-21.30 uur 4 december in Terneuzen cursusplaats duur start lestijden P.B.N.A.-examen cursusplaats Centrum Vakopleiding Middelburg 5 avonden dinsdag 11 november 19.30-22.00 uur 15 december in Middelburg Centrum Vakopleiding Terneuzen in company, in overleg Het is mogelijk deze cursus in company te verzorgen, zowel overdag als in de avonduren. cursusplaats Centrum Vakopleiding Middelburg duur in overleg met het bedrijf, afhankelijk van het niveau van de deelnemers cursusdata in overleg examen S.O.M.-flensmonteur examenplaats Centrum Vakopleiding Middelburg INFORMATIE: Voor informatie over deze en andere opleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met: Centrum Vakopleiding Middelburg, mw. J. Doens. tel.: 0118-611655 Centrum Vakopleiding Terneuzen, dhr. H. Hamelink, tel.: 0115-613396

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 15