Middelburgse Vlasmarkt wordt Straatje van Verlangen Knaken oogsten! intratuin bij WMC Folkloristische dag valt in het water Walcherse bands geven visitekaartje af KESilX Mulder binnenhuis Midzomer- nachtmarkt snelle en efficiënte verhuur en voor ieder wat wils. Vlissingse winkeliers betalen misschien parkeergeld terug VLISSINGEN JAARGANG 99 - NUMMER 30 ARISTO TRETFORD Wij zijn met vakantie van 25 juli t/m 11 augustus WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ...proeven hoe je kunt variëren met mosselen... ..wij vinden het juist leuk dat iedereen de mossels op zijn eigen manier klaarmaakt... ...een absoluut ongedwongen, beetje Bourgondisch festival... ...dat mosselen alleen goed zijn als er een 'r' in de maand zit is een sprookje... ...welke Egyptische koningin had de mooiste nek... ...de artiesten lopen gewoon door het publiek... Wonen op Walcheren: De woningcorporaties op Walcheren: de Woningbouwvereniging Middelburg, BASCO Stichting Woningbeheer, de Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting én de Woningstichting Walcheren werken nu ruim tweeënhalf jaar met het advertentiemodel. Dit betekent dat het totale woningaanbod van deze corporaties om de 14 dagen in de Faam/Vlissinger verschijnt. De klant kiest zelf. Hoog tijd om deze nieuwe werkwijze te evalueren én daar aan te passen waar nodig. In deze editie vindt u het resultaat van de evaluatie en aanpassin gen zoals deze door het onderzoeksinstituut O.T.B. zijn geadviseerd. PZC WEEKBLADEN f aam/vllssmger Het is hèt folkloristische hoogtepunt van het jaar in Middelburg: het rijden en ringsteken met versierde sjezen op het historische Abdij plein. De Zeeuwse Ringrijders Vereniging en de Stichting Evenementen Middelburg wisten vo rige week donderdag opnieuw duizenden men sen naar de Zeeuwse hoofdstad te krijgen. Maar door een plotselinge regenbui woonde slechts een handjevol toeristen de uiteindelijke prijsuitreiking bij. Heel even wordt de Middelburgse Vlasmarkt omgedoopt tot 'Straatje van Verlangen'. Van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 juli wordt daar het eerste Middelburgs Mossel Zeebanket Festival gehouden. Trekkers van het zeefestijn zijn Barend Midavaine en Ben Willemsen, beide eigenaar van een restaurant op de Vlasmarkt. Midavaine: „Ergens op 'vlassen' betekent zin in iets hebben, ergens naar verlangen. Straatje van Verlangen is in dit verband dus een toepas selijke naam voor de Vlasmarkt". Walcherse bands hebben goede herinneringen aan het Wereld Muziek Concours in het Limburgse Kerkrade. Blue Spirit behaalde er een tweede prijs en Juliana drum bugle corps uit Middelburg kwam vorige week thuis met een gouden plak. Af gelopen weekeinde zetten de leden van de Delta band uit Vlissingen bij de internationale marswed strijden de puntjes op de i door met 81,3 punten eveneens goud te veroveren. Blijdschap alom. Want winnen in Kerkrade tijdens het WMC is geen sine cure. Er wordt heel zuinigjes omgesprongen met eerste prijzen, weten de deelnemers. PLOEG STOFFEN GORDIJNSTOFFEN Gordijnstoffen interart tapijt speciaalzaak in vloer- en vensterdecoratie Kromme Weele 21 -23 M'burg 0118-614077 nog 9 dagen! boulevard op 2 augustus v.a. 21.00 uur Het festival is in eerste instan tie bedoeld voor liefhebbers van een echt Zeeuwse specia liteit: de mossel. „Vrijwel alle horeca gelegenheden op de Vlasmarkt doen mee. De hele straat wordt omgebouwd tot één groot terras", vertelt Ben Willemsen. „De straat is afge sloten voor verkeer en door het publiek heen lopen bands en muzikanten". Alle deelnemende horecabe drijven serveren de gerechten op hun eigen manier. Mida vaine: „Zo kun je ook nog eens proeven hoe je kunt va riëren met mosselen. Er is een Italiaan bij die zeevruchten op z'n Italiaans bereidt. De Zuid- Amerikaan die pas is geopend doet het natuurlijk weer op een andere manier. Wat ik zelf in De Mug ga doen? Ik weet het eerlijk gezegd nog niet he lemaal zeker. Maar ik denk dat ik de mosselen heel snel kook in wijn of bier en ze dan af maak met knoflook of saffr aan". Ook Ben Willemsen van De Gespleten Arent weet zijn ge recht voor het festival al voor een groot gedeelte: „Wij sto men de mosselen. Of we ze dan gepeld of in de schaal serveren weet ik nog niet he lemaal zeker. Dat hangt ook een beetje af van de hoeveel heid bezoekers. Het moet na tuurlijk ook wel allemaal te doen zijn voor het personeel". Willemsen: „Voor twee gul den vijftig koop je bij de deel nemende restaurants een proefportie. Zo kun je echt de hele straat afwerken en toch niet al te duur uit zijn". De restaurants op de Vlas markt zijn al jaren bezig om 'iets leuks' te verzinnen om gezamenlijk te kunnen doen. Midavaine: „Een jaar of vijf geleden besloten we dat we eens een alternatief moesten hebben voor de braderie in de Vlasmarkt. Toen ontstond ook dat idee van Straatje van Ver langen". Hij vervolgt: „Dit jaar was ie dereen echt heel enthousiast over een mosselfestival. Onze neuzen staan wat dat betreft allemaal dezelfde kant op. Het moet een absoluut onge dwongen festival worden, een beetje Bourgondisch, zou ik haast zeggen. Waar we naar toe willen is dat mensen lekker in de stad blij ven. Je ziet toch vaak dat mensen 's middags naar het centrum toegaan, rond een uur of zes naar huis gaan om te eten en dan 's avonds laat weer terugkomen om nog wat te drinken op een terras. Wij zeggen: laat die mensen lek ker hier wat eten. Of laat ze na hun werk lekker naar de Vlas markt komen om een hapje te eten. Dat zie je ook veel in meer zuidelijke landen. Na het werk even lekker op een ter ras. Dat is de bedoeling: één grote club van mensen in de straat". Het duo heeft, om vast in de juiste sfeer te komen, een ex cursie gemaakt naar mosselg igant Prins Dingemanse. Willemsen vertelt: „In eerste instantie wilden we het festi val een week eerder houden, zo'n beetje gelijk vallend met het begin van het seizoen. Dat is ons daar echter afgeraden. De mossels zijn altijd beter als het seizoen al even beter is. Dat mosselen alleen goed zijn als er een 'r' in de maand zit is een sprookje. Alhoewel het voor de smaak en grootte be ter is als de mosselen de tijd krijgen om nog even door te groeien". Tijdens het Middelburgs Mos sel en Zeebanket Festival ge beurt er op straat van alles. „We hebben bijvoorbeeld een prijsvraag gemaakt. Hierop staan allerlei vragen over de zaken die meedoen. Bijvoor beeld: wat is een bommel, of: welke Egyptische koningin had de mooiste nek en wat staat er voor figuur op de da mes wc van The Duke. Dat hebben we speciaal gedaan zodat het publiek contact moet zoeken met het horeca- personeel. Dan kunnen ze ge lijk van alles vragen over de geserveerde gerechten. Met de prijsvraag is een dagje meevaren op een mosselkot- ter te winnen. Elke dag is er een andere prijswinnaar, die bekend ge maakt wordt door de 'mossel man'. Die mosselman loopt de hele dag over de Vlasmarkt en ook aan hem kunnen bezoekers van alles vragen over mosse len". Verder zijn er dagelijks muzi kanten en straattheater artie sten te vinden op het festival. Zo brengt het Duitse muziek- en theater gezelschap Goed zak Middeleeuwse taferelen naar de Vlasmarkt. Een mo derner repertoire hebben de muzikanten van de Salt Lake Jazzband en de wereldmuziek band La Vie en Rose. „Verder zijn er de hele dag muzikanten en straatartiesten aan het werk. Er is geen podium, de artie sten lopen gewoon door het publiek. Daar hebben we ook echt voor gekozen, dat past weer in de sfeer van het festi val". Als het festival aanslaat willen de ondernemers op de Vlas markt er een jaarlijks terugke rend evenement van maken. Als de ondernemers akkoord gaan kan de automobi list die in Vlissingen winkelt voor een deel zijn par keergeld terug krijgen. De VVV heeft daarvoor een spaarsysteem bedacht. Ze deed dat op verzoek van het MKB (Midden en Kleinbedrijf) Vlissingen. Van de actie wordt gewag gemaakt in een Extra Nieuws brief, een periodiek van de VVV Vlissingen, de ANWB in die stad en de Stichting Vlissingen Promotie. Als de winkeliers hun fiat geven krijgen klanten af hankelijk van het bestede bedrag zegels (Michieltjes) die geplakt kunnen worden op een kaart (De Ruyter- kaart). Met een volle De Ruyterkaart verdient de con sument een telefoonkaart ter waarde van tien gul den. Die moet worden afgehaald bij de VVV aan de Nieuwendijk. Bij een jawoord van de neringdoenden begint de actie tijdens de De Ruyterfeesten donder dag 21 augustus. De actie is uniek en is er op gericht langdurig door te lopen. De WV in Vlissingen heeft het idee zelfs la ten deponeren, zodat na-apen onmogelijk of uiterst moeilijk is. De telefoonkaart is trouwens niet alleen bedoeld om in een telefooncel te bellen. Ze kan ook worden gebruikt bij de Vlissingse parkeerautomaten, in de bus en er kan worden betaald bij de bewaakte fietsenstalling die het MKB in de Vlissingse binnen stad wil realiseren. Bij welk bedrag hoeveel Michieltjes worden gegeven staat nog niet vast. Het wordt helemaal vrij gelaten aan de individuele winkelier. De VVV hoopt er op dat veel winkeliers meedoen. Het is een unieke actie, staat in de Extra Nieuwsbrief, waarmee Vlissingen zich „in positieve zin kan onderscheiden van andere steden". De vrije sector Nieuw is het woningaanbod in de vrije sector. Voor deze woningen en/of appartementen geldt dat die het eerst komt, het eerst maalt. Een extra service naar klanten die spijkers met koppen willen slaan. En tegelijkertijd niet gebonden willen zijn aan een verplichte minimale huurtermijn, waar veel particuliere verhuurders mee werken. Het woonpasnummer Ook nieuw is het woonpasnummer. Een woningzoekende die reageert op het woningaanbod krijgt automatisch een woonpasnummer. Met dit nummer wordt het invullen van de woonkeuzebon ver eenvoudigd, zowel voor de klant als de corporatie. Eenvoudiger adverteren Ook het opzoeken van een geschikte woning is vereenvoudigd. U vindt het woningaanbod voortaan gerangschikt naar woongebied én prijsklasse. En bij iedere woning staan de voorwaarden vernield. Voor ieder wat wils Zoekt u een woning, kijk dan op een van de pagina's in deze krant en overtuig uzelf van de grote variatie in ligging, type, grootte én prijs van het woningaanbod van de corporaties op Walcheren. Uw keuken is nog functio neel, maar ze bevalt u niet meer. PORTAS renoveert met nieuwe front- delen, in tal van varianten en dessins. Voor deliger dan u denkt. PORTAS vakbedrijf Zevenbergen tel. 0168-335002 Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 484275 en Ellen Erkens, (0118) 484276 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax, nr.: (0118) 472404 Bezorging: (0118) 484216. Druk: PZC Grafische Bedrijven, Postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- hulsbladen In Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. De restaurants serveren tij dens het festival overigens niet uitsluitend mosselen. „Nee", zegt Barend Midavai ne, „de gewone zaken gaan ook door. Binnen kunnen de mensen ge woon terecht voor de normale kaart". Tot en met 16 augustus is uw bezoek aan Intratuin meer dan ooit de moeite waard. Want naast een schat aan ideeën voor in en om de tuin, krijgt u nu bij besteding van elke ƒ25,- een cheque ter waarde van 2,50 cadeau. KOUDEKERK Vlissingsestraat (tussen Koudekerke en Vlissingen) Tel. 0118-551623 HET GROENE WARENHUIS Piet Jan Reijnierse is voorzit ter van de Zeeuwse Ringrij ders Vereniging. „Zonde van die regen", vindt ook hij. „Tot twee uur 's middags was het echt hartstikke druk. Op het Adbijplein zelf waren toen al zo'n duizend mensen verza meld, en ook langs de buiten route was het erg druk. Maar toen kwam die regen en ja, dan gaan de meeste mensen toch weg. Maar dat de dag in het water is gevallen is kun je nu eigenlijk ook weer niet zeg gen. Al met al zijn er toch duizen den bezoekers geweest". De komst van het Toeristisch Huis aan de Korte Burg heeft op zich ook al veel publiek ge trokken, zegt Reijnierse. „Voor het Toeristisch Huis staan so wieso al veel toeristen. De sje zen komen erlangs en leiden die mensen dan toch naar het Abdijplein. Zo is het dit jaar nog drukker geworden dan vorig jaar. Gewoon fantas tisch", vindt hij. De deelne mers in de versierde sjezen reden een parcours buitenom het Adbijplein. Vier keer kon er een ring gestoken worden. „Diny Krijger en Jos Duvekot hebben de wedstrijd gewon nen", meldt de voorzitter van de Zeeuwse Ringrijders Ver eniging. Behalve de wedstrijd ringsteken waren er ook prij zen voor de mooist versierde sjees, de meest artistieke sjees en een publieksprijs. De laatste twee gingen allebei naar Nel en Simon van de Broeke. Leny en Simon Lous werden door de jury van de Zeeuwse Ringrijders Vereni ging gelauwerd. „Die let niet alleen op de ver siering, maar ook op techniek. En hoe de paarden zijn aange spannen enzo. Dat gaat net iets verder dan de publieks prijs of de artistiek-prijs", legt Reijnierse uit. De deelnemers trekken zich niets aan van de plotselinge re genbui tijdens de folkloristische dag in Middelburg. FOTO ANDA VAN RIET De mosselen - echte Prins Dingemanse - worden bereid door de restaurants zelf. „Vaak zie je ook mensen van Prins Dingemanse achter kramen staan koken bij grote mosselfestivals. Maar dat wil den we per definitie niet. Wij vinden het juist leuk dat ieder een de mossels op zijn eigen manier klaarmaakt". Voor ƒ7,50 kan de bezoeker van het Middelburgs Mossel en Zeebanket Festival een portie mosselen kopen. Maar voor wie het leuk vind om juist alle verschillende gerech ten eens te proberen, is er een andere oplossing gevonden. Barend Midavaine (links) en Ben Willemsen genieten van de eerste Zeeuwse mosselen van het jaar. FOTO ANDA VAN RIET De Vlissingse Deltaband actief in Kerkrade. tie geleid met allerlei acties. En met de slogan 'Deltaband, make my day, goud op het WMC' bereidde een speciale commissie een aantal maan den de deelname voor. En zo reisde afgelopen zondag de Deltaband goedgemutst met zo'n zeventig supporters rich ting Kerkrade. De mars verliep onder leiding van tamboer maïtre Adrie Padmos pico bel- lo. „Het publiek was laaiend enthousiast", zegt voorzitter De Boo van Uijen zondag avond na aankomst in het club lokaal aan de Koestraat. „Hij voegt er aan toe: „En dan te bedenken dat we vorig jaar pas naar de hoogste afdeling zijn gepromoveerd". Overi gens ging die promotie even eens gepaard met lof van ken ners. De voorzitter: „We zijn uitgenodigd om in oktober te komen deelnemen aan het Topconcours in Barneveld". Enigszins zuur is Jack de Boo van Uijen over de financiële ondersteuning door de ge meente Vlissingen. „We heb ben gelukkig financiële steun gekregen van de Stichting Moerman Promotions in Vliss ingen en de Rabobank. Want zo'n gebeuren kost ons onge veer f 7.500,- extra". Een week eerder kreeg Juliana dus al goud in het Zuid-Limburgs heuvelland. „Het was heel spannend of we wel een eer ste prijs zouden behalen", weet Margreet Geschiere van Juliana. „De scores die dag la gen niet hoog. Het WMC is wel een manier om je te laten zien. Er zitten namelijk veel impresario's op de tribune. Wil je verzekerd zijn voor mooie optredens, dan moet je er goed voor de dag komen", verwoordt Geschiere de zake lijke gevoelens die meetellen op een internationaal evene ment als dit. Overigens zit er voor Juliana ook nog een groots evenement in het vat. In september gaan ze deelne men aan een wedstrijd in Lei- chester. „En dan zijn er na tuurlijk nog de eigen Neder landse kampioenschappen". Sportpark Kaalheide, waar Ro- komen, weet voorzitter Jack da JC huist tijdens de voetbal competitie, is eens in de drie jaar decor voor de mars-en showwedstrijden, het meest spectaculaire onderdeel van het WMC (Wereld Muziek Concours). Eind jaren vijftig werden dat festival voor ama teur musici voor de eerste keer gehouden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een evene ment dat bekend is bij nage noeg alle blaas muzikanten in de wereld. Om er met succes aan een concours deel te ne men moet je beslagen ten ijs de Boo van Uijen voorzitter van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen waar de Delta band onderdeel van is. De Vlissingers hebben er in ieder geval alles aan gedaan om in Kerkrade goed voor de dag te komen. Bekend is dat de le den tijdens de opening van het Straatfestival in Vlissingen openlijk hun haar laten fatsoe neren als opmaat tot de Lim burgse krachtproef. Maar er was natuurlijk al veel meer aan de hand. Alle leden wer den tot een optimale motiva- Statie foto van Juliana uit Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 1