iüüi Rondje Midden-Zeeland voor Veerse scholieren Woensdag 16 juli 1997 FAAM/VLISSINGER 15 ALLERLEI OUDEREN SPORT POLITIEK CURSUS/ONDERWIJS BIJEENKOMST CULTUUR OPEN DAG donderdag 17 juli t/m woensdag 23 juli DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: A. Schaap, 15 uur: G.A. van Ginkel. Ge reformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 19 uur: L.H. Bouwkamp. Volle Evangeliege meente 'Immanuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1Zo. 9 uur: Binnenmarsch. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, R.C.Z.A. van Voorst-Va der. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Ia. 19 uur. Zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: C. Verduin (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: C. Verduin. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: A.C. Poley, 19 uur: A.C. Poley (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: PA. den Braanker, 19 uur: A.C. Poley. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: G. Grootjans. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: P. L. de Schipper (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Dorpsplein 1Zo. 9.30 uur: P.L. de Schipper. Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gere formeerde Kerk. Zo. 10 uur: A. Spaans-Molenaar. Hervormde Kerk. Zo. geen opgave ontvangen. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Christengemeenschap. Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: geen dienst. Baptistengemeente. Kruitmolenlaan 70. Zo. 10 uur: H.J. van der Meulen. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Ter Hooge- kerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: M.C. Postema. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: P. Paulus, 14.30 uur: A.C. Verweij. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P.F.T. Aalders. Hervormde Gemeente. Nieu we Kerk Groenmarkt, Zo. 10 uur: J.S. Koops, 20.30 uur: C. Brakema. De Mor genster. Zo. 9.30 uur: C. Brakema. Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo. 19 uur: J.S. Koops. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 9, 10.30 uur: L. Wllschleger, 18.30 uur: L. Wllschleger (in de Nieuwe Kerk). Oostkerk. Zo. 10 uur: A.C. Verweij. Koorkerk. Zo. 10 uur: C.J.G. Vonck, 20.30 uur: in de Nieuwe Kerk. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: H.S. Wiersma.- Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engel se Kerk) Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur:- W. Riemens. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevende- dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ere dienst. A.E. Dingjan. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: dienst. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: C.J.G. Vonck. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pau- luskerk. Lombardstraat 1Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: Ia. 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafal gemeenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur: dienst. Jeho vah's Getuigen Gemeente Middelburg-Reyershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Centrum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Fran cais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: H. Hondius. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: C.F.H. van Tuyll, 19 uur: A. Spaans. Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: S. Spanjer, 11 uur: Duitse dienst, 19 uur: J.A. Murre. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: H. Hondius. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: H.B. Graafland. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A.P. Nauta. Hervormde Gemeente. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer. Ge reformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 en 19 uur: RH. Zaadstra. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: L.A. Woltering (in de Oranjepleinkerk). Oranje- pleinkerk. Zo. 9.30 uur: L.A. Woltering, 19 uur: P. Boekesteijn. Bejaardente huis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1Elke eerste en derde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: L.A. Woltering. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Van Doornlaan 40 West-Souburg. Vr. 20 uur: bidstond. Zo. 14.30 uur: A. Hofman. Kerkgenootschap der Zevende- dags Adventisten. Hervormde Kerk Oranjeplein. Za.: 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. A.E. Dingjan. VEERE Samen-op-weg-kerk. Kleine Kerk, Kapellestraat. Zo. 10 uur: J. van Veen. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bet- hel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 15.30 uur: J. van der Wal. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 10 uur: dienst in Middelburg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: M. de Meij. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gerefor meerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo.: geen dienst. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: C.J. Kleij. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: J.D. de Boer. Ter Reede. Zo. 19 uur: R.G. van der Zwan. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkse- weg 88. Zo. 10 uur: A.J. Bijl. Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeck- straat 534. Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dis- hoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 u'ur. Gereformeerde Gemeente.- Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: Bakker. Pinkstergemeente Vlissin gen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: H. Scheermeijer. Christelijk Centrum Zee land. Faradayweg 1Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Bera. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Fi- ladelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genoot schap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Ka tholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand 10.30 uur. Do. 10 uur: C. Simons. Zo. 10 uur: C. Simons. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Ia. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: G. Pennekamp, 10.30 uur: G. Pennekamp (SOW-dienst in de Geref. kerk), 19 uur: P.L. de Schipper (SOW-dienst in de Geref. kerk). Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 9 uur: G. Penne kamp (SOW-dienst in de Herv. kerk), 10.30 uur: G. Pennekamp, 19 uur: P.L. de Schipper. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11Zo. 8.45 en 10.30 uur: G.F. Overweg, 14.30 uur: M.H. Sliggers, 16.30 uur: A. Buursema (dienst in Zionskerk Oostkapelle). Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk. Fort de Haakweg. Zo. 10 uur. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 19 uur: A.E. de Bruijn (SOW-dienst in Bethel). Ronald Mesu en Marieclaire van Winkel van de openbare basisschool Het Veer uit Veere maakten vorige week vrijdag een rondvlucht bo ven Midden-Zeeland. De twee deden mee aan een ballonnenwedstrijd in het kader van de opening van een nieuw waterpaviljoen op het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Deze werd georganiseerd door de firma's Van Rietschoten en Houwens en Van Buuren-Van Swaay, die het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig installatiewerk van de nieuwe attractie voor hun rekening namen. Op de foto van links naar rechts: Bram van Tol (leraar), Ronald Mesu, Marieclaire van Winkel, Guus Burgers (vestigingsleider Van Buren-van Swaay) en Wim van Leeuwen (directeur van Rietschoten en Houwens). FOTO ANDA VAN RIET. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: geen opgave ontvan gen. Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk. Bosweg. Zo. 10 uur. Multicultureel - Het Rode Kruis houdt 11 oktober een mul ticulturele dag voor jong en oud. In de Christelijke Scholenge meenschap Walcheren zijn on der meer presentaties door di verse culturen, informatiestands van verschillende organisaties, een lunch met hapjes uit allerlei landen en een intercultureel spelcircuit. Evenementenbank - WV Vlissingen Promotie beschikt vanaf nu over een uniek geauto matiseerd systeem, waarin hon derden gegevens zijn opgesla gen die van belang zijn voor or ganisatoren van evenementen. Een belangrijk deel van de Eve nementenbank wordt gevuld met gegevens over uiteenlo pende, meest Zeeuwse, artie sten. Daarnaast kunnen er ook zaken als feestverlichting, marktkramen en catering in op gezocht worden. Cinema Middelburg - Wil lem Nijssen verruilt 1 septem ber 1997 zijn functie als direc teur van Cinema Middelburg voor een baan in het onderwijs. Hij wordt opgevolgd door Wilko Schuringa. Schuringa (29) stu deerde na zijn vwo (aan de Ste delijke Scholengemeenschap Middelburg) Kunst- en Cultuur wetenschappen aan de Rotter damse Erasmusuniversiteit. Schuringa concentreert zich in het bijzonder op de kleinere (Eu ropese) film. Hij deed onderzoe ken naar vertoningsmogelijkhe den, capaciteit- en kwaliteitste korten in de vertoningsbranche en naar publieke belangstelling. Al sinds 1993 is hij als vrijwilli ger betrokken bij Cinema Mid- 'delburg. Regiomedewerker - De Hout- en Bouwbond CNV heeft zijn dienstverlening fors uitge breid. Zo kunnen werknemers uit de' hout- of bouwindustrie voortaan terecht bij regiomede werker J. Adriaanse uit Middel burg (0118 - 650 552). De regio medewerker geeft onder meer informatie en advies over be drijfstakregelingen en andere vakbondszaken. De professione le regiomedewerkers zijn een belangrijke aanvulling op de honderden vrijwillige vraagba ken die op plaatselijk niveau de eerstelijns hulp aan de leden van de bond verzorgen. Rioolberging - De Middel burgse wethouder P. Brakman neemt vrijdag (18 juli) het riool- bergingsbassin bij de Waterto ren aan het Molenwater in ge bruik. De bijeenkomst begint om 15 uur in het Middelburgse stadhuis, waar enige korte toe spraken te horen zullen zijn. Daarna verplaatst het gezel schap naar het Molenwater, waar de mogelijkheid bestaat het bassin te bezichtigen. Kermis - De Vlissingse kermis wordt vrijdag 18 juli om 17 uur geopend door wethouder T. Me- ijers van detailhandel en markt- zaken. Genodigden worden in brasserie Magnefique aan de Nieuwendijk ontvangen met koffie en gebak. Rond 18 uur begeeft het gezelschap zich naar het reuzenrad, waar Me- ijers door het indrukken van een rode knop een vuurwerk wordt ontstoken. Koersbal - Koersballen is pop ulair in Koudekerke. Wekelijks spelen zo'n vijftig ouderen het in onbruik geraakte spel. Tot nu toe werd er op één mat ge speeld, maar binnenkort kunnen de ouderen over een tweede mat beschikken. Rabobank Wal cheren Zuid heeft namelijk fi nanciële middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een tweede mat. Deze wordt 18 juli aan de ouderen aangebo den. Jaarverslag - De stichting voor Regionale Zorgverlening heeft onlangs haar jaarverslag over 1996 uitgebracht. Hierin staat onder meer dat de stich ting veel tijd en energie heeft gestoken in de herstructurering van de organisatie, die moet lei den tot een gedecentraliseerde, klantgerichte aanpak. Deze zo mer zou het onderzoek hiernaar afgerond moeten worden. Bloemenfestijn - Het Zeeuws Biologisch Museum houdt van 20 tot en met 28 sep tember het eerste Zeeuwse Bloembinders Festival. Zeeuw se meesterbloembinders tonen hun creaties in dem expositieza len en de heemtuin van het mu seum. De coördinatie is in han den van meesterbloembindster Martina Berghout uit Middel burg. Zij is één van de weinige Nederlanders die in het bezit zijn van een diploma bloemsier- kunst. Vierdaagse - Zeeland heeft fietsers heel wat te bieden. Dat bewijst de organisatie van de Zeeuwse Rijwiel- en Toervier- daagse jaarlijks. Dit jaar wordt de Rijwiel- en Toervierdaagse van 22 tot en met 25 juli verre den. Startpunt is het Sportpunt Zeeland aan de Goese Zwem- badweg. Er zijn routes van vijf entwintig tot zestig kilometer per dag uitgestippeld. Inschrijf formulieren zijn verkrijgbaar bij het WV. Informatie: 0113 - 223 016. Wandelen - Wandelsportver eniging De 'Vrolijke Tippelaars houdt 2 augustus een duin- en strandtocht. Vanaf 8.30 uur is dan het startbureau aan de Vlis-. singse Van Woelderenlaan geo pend voor deelnemers. Er zijn een aantal wandelingen bedacht met verschillende afstanden (tussen vijf en dertig kilometer). Aan de tochten kan zowel indivi dueel als in groepsverband wor den deelgenomen. Inlichtingen: 0118-464 753. Tennis toernooi - LTC De Stoof houdt van zaterdag 19 juli tot zondag 27 juli het open ten nis Stoofwei toernooi. Er wor den tweehonderd partijen ge speeld met een deelnemersveld van 278. Er wordt gespeeld in Afbraak - De Socialistische Partij is in Middelburg een actie begonnen tegen wat zij noemen 'de afbraak van de huursector'. De partij zal in de wijken waar de verkoop van huurwoningen aan de orde van de dag is brie ven verspreiden, waarin bewo ners gewezen wordt op de risi co's die gemoeid zijn met het kopen van een huurhuis. De partij noemt bijvoorbeeld de on- derhoudstoestand van de wo ningen, oplopende rente en overcreditering. Informatie: 0118-637 238. De toernooileiding. de categoriën C2, D1 en D2, alle onderdelen. Vrijdag 25 juli is er een gezelligheidsavond met het River Side Trio. Het tennispark is gelegen aan de Biggekerks- estraat 8 in Koudekerke. Profclubs - Drie professionele voetbalclubs komen deze zomer naar Nieuwland om deel te ne men aan de Borsele Sloepoort Cup. Als eerste is het Belgische Standaard Luik aan de beurt, dat woensdag 16 juli speelt tegen een selectie uit de gemeente Borsele. Vrijdag 18 juli kan de liefhebber genieten van twee wedstrijden: een combinatie van sv Nieuwdorp en vv Lewe- dorpse Boys speelt dan tegen de ambitieuze satelietclub van Feyenoord, Excelsior Rotter dam. Tijdens de tweede wed strijd strijdt een selectie van de gemeente Borsele tegen Wil lem 2 uit Tilburg. Beach sport - Strandwande lingen voor iedereen. Dat is wat wandelsportvereniging Willen is Kunnen en de Zeeuwse Sport raad voor ogen hebben als zij het hebben over hun 'beach sport wandel tweedaagse'. Voor deelname is niet persé een goe de conditie noodzakelijk. Deel nemers kunnen kiezen tussen twee afstanden: vijf of tien kilo meter. Beide tochten beginnen in Zoutelande en voeren langs zee, strand en duinen. Er wordt gewandeld op de data: 22 en 23 juli, 19 en 20 augustus. Inschrij ving en informatie: 0118 - 640 700 (M. Reijnders). Strandvolley - Bij de strand huisjes 356, 360 en 362 wordt donderdag 24 juli een zes tegen zes volleybal toernooi gehou den. Er is zowel een wedstrijd als een recreatiepoule. Het strandvolleybal toernooi begint om 9.30 uur. Zomeruniversiteit - Voor de tiende achtereenvolgende keer wordt eind augustus de Zomer universiteit Zeeland gehouden. Tijdens vijf bijeenkomsten over dag en vier debatten 's avonds leren deelnemers meer over thema's als gezondheidszorg, cultuur, arbeidsvraagstukken en ruimtelijke ordening. De debat ten hebben vooral betrekking op actuele zaken, waarbij ook een aantal politieke kopstukken uit de tweede kamer debatteren over de vrijheid van inrichting van onderwijs in Nederland. Het precieze programma staat uit voerig beschreven in een bro chure. Informatie: 0118 - 489 207. Reünie - De openbare basis school 't Kofschip in Zierikzee viert het vijfentwintigjarig be staan met een reünie. Mensen die de afgelopen vijfentwintig jaar leerling waren aan 't Kof schip wordt verzocht om schrif telijk contact op te nemen met de school: Scheldestraat 9, 4301 VA in Zierikzee. Oud-leer lingen kunnen op dit adres ook andere oud-leerlingen waarvan zij de adresgegevens hebben opgeven. Mondriaan - In Domburg wor den jaarlijks de zogenaamde Mondriaanwandelingen gehou den. Onder leiding van een gids van de Gidsendienst Zeeland maken deelnemers een wande ling door het oude badstadje, waar Mondriaan, Toorop en hun tijdgenoten woonden en werk ten aan het begin van deze eeuw. De gids wijst op beziens waardigheden die onderwerp van kunstwerken waren. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij de WV in Domburg. De wandelingen zijn op de vrijdagen 18 en 25 juli, 1, 8, 15 eri 22 augustus en 17 ok tober. Wie liever 's zaterdags wandelt kan terecht op 6 en 13 september. De Gidsendienst Zeeland organiseert trouwens meerdere wandelingen. Zo zijn er de theaterrondleidingen Burgh, de dorpswandeling We- meldinge en de ontdekkings tocht langs de zeekant van Vlis singen. Tuindagen - Wie de tuin van Kees Jacobse wil bezichtigen, kan dat dit jaar nog doen op za- terdasg 23 en zondag 24 augus tus. De Zeeuws-Vlaming, die zijn tuin 'Juust wa'k wou' noemt, heeft een tuin aange legd met verschillende borders, vijvers, een rots waterpartij, een rozentuin, hoekjes met stille vens en terrassen. De toegang Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10 tot 12 u. Hotel Arion Vlissingen, zomeravondbridge, 19.30 u. Haven Zierik zee, boottocht naar Neeltje Jans met excursie, 10.30 u., opgave tel. 010-2650296. Kloosterweg in Aagtekerke, demonstratie van de Haflingerclub, 19 u. Loodsenstei- ger Vlissingen, rondvaart over de Westerschelde met de Flandria, 14 Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.15 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, spelletjesmiddag, 14 u. Kerk plein Westkapelle, kindermarkt, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcontactmid- dag, 15 u. Koopmanshaven Vlissingen, wandeling on der leiding van een gids, 13.15 u. Loodsensteiger Vliss ingen, rondvaart over de Westerschelde, 14 u. Dans- sportcentrum Good-Times Vlissingen, dansavond, 20 u. Buurthuis Aldegonde, Vlissingen, rommelmarkt met om 14 u. Amerikaanse verkoop. Buurthuis Aldegonde, Vlissingen, dansavond vanaf 20 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, strandjutten, 14 u. De Schuur, Oost-Souburg, bingo, 20 u. Molukse wijk Oost-Sou burg, midzomerfeest. Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen, Zeeuwse Un plugged competitie 17 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, spotten met longenfy- seem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Markt Middelburg, boeken- en verzamelmarkt, 11 u. FNV Zeeland: telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Grand Hotel Arion Vlissingen, zomeravond- bridge, 19.30 u. Badstrand Westkapelle, strandspelen, 14 u. Ontmoetingscentrum De Halve Maan Oostkapelle, bingo, 19.30 u. Boulevard bij het Nollehoofd Vlissingen, wan deling met gids door het Nollebos en over de zeedijk, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Country Line dansen, 19.30 u. Dagpassagiersschip Lady Madeleine Middelburg, rondvaart met excursie naar Veere, 14 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmiddag, 13.15 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Parkeerterrein Neeltje Jans, natuurexcursie, 19 u. Amicitia Aagtekerke, verkoping van de handwerkclub, 19.30 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderinstuif 4 t/m 9 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten, 19.30 u. Wijkcentrum De Schuur Oost-Souburg, kinderbingo, 14 u. Amicitia Aagtekerke, bingo, 20 u. Danscentrum Good-Tlmes, Vlissingen, bin go, 20 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostkapelle, rondleiding Van Zoet naar Zout, 14 u. De tuin van Kees Jacobse. tijdens de open tuindagen is gratis. De tuin van Kees Jacob se bevindt zich aan Tragel Oost 21 in Schoondijke. Monumentendag - De Open Monumentendag wordt ook dit jaar weer in september gehou den. Verschillende monumen ten openen hun deuren voor het publiek in het kader van een be paald thema. Dit jaar is dat 'ar beid'. De Bevelandse gemeen tes Goes en Borsele bieden vijf tig mensen een culturele uitwis seling naar de Westvlaamse ge meentes Veurne en Diksmuide. Op het programma staat onder meer de bezichtiging van het in terieur van de Bloemmolens en een bezoek aan brouwerij Oer- bier en koffiebranderij Jaques. Kaarten voor de culturele uitwis seling zijn verkrijgbaar bij WV Goes/Borsele. Do. 17 juli t/m wo. 23 juli HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 24 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 639933. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 639933. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 465498. Zondag tot 24 uur: F. Legemate, Troelstraweg 41), tel. 468021. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Sou burg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemuiden, Gezondheidscen trum Middelburg-Zuid (prak tijken van P. Kodde, J.C. Pon ten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Prins Bern- hardstraat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Zondag tot 24 uur: Waarnemend arts, Roozenburg laan 20, Middelburg, tel. 627664. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringen de gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijps- kerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Zaterdag en zondag: G. Rullens, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 581276. Big- gekerke, Koudekerke, Melis- kerke en Zoutelande: Van vrij dag 18 uur t/m zondag 24 uur: PK. Noorlander, Middelburgs estraat 94, Koudekerke, tel. 551231. Aagtekerke, Domburg en Westkapelle: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: W. Spek- horst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 581271. West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Ra penburg 4, Meliskerke, tel. 561760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: J.W.A. v.d. Heijden, Turf kaai 1. Middelburg, tel. 612738. Pa'tinten tandartsprak tijk P. Malland, Tobagolaan 6, Vlis singen: Zaterdag en zondag voor spoedgevallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Hummelen, Markt 69, tel. 612134. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvolgend (ge opend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Van de Sande, Bad huisstraat 30-36, tel. '412066. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van vrijdag 9 uur t/m maandag 9 uur: tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: M. de Jonge, tel. 616761. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: A.L. Hoogveld en R.B.M. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middel burg, tel. 637077. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17- 18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenprak tijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dieren artsenpraktijk Meliskerke: (klei ne huisdieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. zaterdag en zondag: geen dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrij dagavond t/m zondagavond: M.H. Drijgers, tel. 412325. Vo gelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend 628288. Bu reau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, 628800. Kinder telefoon Zeeland, elke dag be reikbaar van 14-20 uur, 0800- 0432 (gratis). Patintenplatform Zeeland: 0113-249389 Stich ting Bejaarden- (en gehandi capten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmerings systeem voor zelfstandig wonen de ouderen en gehandicapten, Vlissingen, 448448. Wet Voor zieningen Gehandicapten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuis zorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtofferhulp Zee land. 636108. SOS Telefoni sche Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereni ging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het ge zin, telefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362. Stiching Pro vinciale Kraamzorg en Entad ministratie Zeeland. 0113- 249280. Zeeuws Consultatie bureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescher ming. 673333. Thuiszorg Wal cheren, voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen ver- pleegartikelen, 06-53863677. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assisten tie aanvragen 633333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 15