I 101 DALMATIERS V' F F R F 1 JIM CARREY GEMEENTE Als ongevraagd ook ongewenst is AAGTEKERKE, BIGGEKERKE, DOMBURG, GAPINGE, GRIJPSKERKE, KOUDEKERKE, MELISKERKE, 00STKAPELLE, SEROOSKERKE, VEERE, VROUWENPOLDER, WESTKAPELLE, ZOUTELANDE SLUITING SEIZOENM ARKTEN BELBIOSl 0900-93631 FILMPROGRAMMA VANAF DONDERDAG 15 T/M WOENSDAG 21 MEI 1997 VLISSINGEN 0118-418810 1 2 3 4 9 OSCARS 0 JHHBpSi i'id een ep°s me| rvJ ÈNSliISH PATIENT WEEK DANTE'S PEAK it 3e week it ALL STARS -k^k-k-k-k it it 2e week it it KARAKTER CBbTh Het filmaanbod in de week it it 4e week it it THE SAINT ik- ik 3e week ik ik ONE FINE DAY ZE ZIJN NU ÉCHT IN LEVEN. a een schitterende avonturenfilm voor het hele gezin zaterdag, zondag, maandag, woensdag 14.00 uur. Hf Schuttershofstraat 1 Middelburg 0118-613482 ik ik PREMIERE it it LIAR LIAR DE ABSOLUTE KICK ALLE FILMS ACHTER ELKAAR ZONDAG 18 MEI AANVANG 14.00 UUR it 9 OSCARS. O.A. REGIE BESTE FILM, ik ik VROUWELIJKE BIJROL, MONTAGE, ik it CINEMATOGRAFIE, KOSTUUMS it The Pillow Book THE ENGLISH PATIENT AANSLAGEN AFVALSTOFFENHEFFING, HONDENBELASTING REINIGINGSRECHTEN, RIOOLRECHTEN WET BOETEN EN MAATREGELEN VOLKSTUINEN FEDERATIE ONDERNEMERSVERENIGINGEN ALS ONGEVRAAGD OOK ONGEWENST IS Dan deze sticker. Of deze. KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN PAS VERSCHENEN FAAM/VLISSINGER Woensdag 14 mei 1997 ••ai fO,75/mia CINEMA ALHAMBRA ESTE FILM BESTE REGIE Tsteënklassieke film, zoals maar al pj&jlécennium wordt gemaakt. ^Hm|^^F'È|Tmet!slepend romantisch epos BP/ JflnGaarvan de liefdesparen hand In hand ''f/^^K£Ui£^<tZHIVAGOenGEJAAGD D0GH j/^^^^[iJü^^Kchledenls in zullen gaan. FA |r A',M^Hgooaerwetse allure te maken. Wint J J A ^[WPSoelteloos de prijs voor de meest 1 ll1 romantische film van het |aar. THE V WILLEM KRISTIN DAFOE SCOTTTHOMA.' 20.00 u. 21 30 u. 21 30 u 21.30 u 21 30 u. 20.00 u. 2000 u Harry Dalton is een vulcanoloog, die afreist naar Dante's Peak. Hij stelt een onderzoek in naar een toename van seismologische trillin gen van de nabijgelegen vulkaan. Aanvankelijk lijken de waarne mingen geen reden tot alarm op te leveren, maar na een uitgebrei de studie begint Harry zich zorgen te maken over de toenemende activiteiten van de vulkaan. Hij neemt contact op met de burge meester van het stadje. Rachel Wando. Er wordt een spoedvergadering georganiseerd. De bijeenkomst wordt echter onderbroken door Harry's baas. Hij weet de aanwezi gen ervan te overtuigen dat er te weinig wetenschappelijke bewij zen zijn, die wijzen op een mogelijke uitbarsting van de vulkaan. Er worden echter steeds meer bewijzen verzameld. Uiteindelijk zijn ook Harry's collega's overtuigd van zijn gelijk: Dante's Peak staat aan de vooravond van een alles vernietigende uitbarsting... donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag19-00 u. zaterdag14.00 - 19.00 u. zondag14.00 u. maandag14.00 - 19.00 u. woensdag14.00 u. Zeven vrienden delen al vijftien jaar iedere zondag hun gemeenschappelijke passie op een koude grasmat. Ondanks het plezier dat ze beleven aan het voetballen gaat hun leven buiten het veld een steeds grotere rol spe len. De verschillen tussen de vrienden worden gaandeweg groter. Bram zwijgt als het graf over het geheim dat hij met zich meedraagt. Mark zit vol twijfels of hij de zwan gerschap van zijn vriendin Roos al aankan. Hero probeert wanhopig afstand te nemen van zijn succesvolle en ge fortuneerde vader. In de dagen voor en tijdens hun historische vijfhonderdste wedstrijd leren de jongens in een explosie van emoties el kaar, hun vriendschap en vooral zichzelf kennen. donderdag20.00 u. vrijdag21.30 u. zaterdag21.30 u. zondag21.30 u. maandag21.30 u. dinsdag 20.00 u. woensdag20.00 u. Rotterdam, de jaren dertig. Deurwaarder Dreverhaven is een mach tig man zonder scrupules. Zijn naam is gevreesd bij de kansarme bevolking. Wanneer zijn huishoudster een kind van hem verwacht, wil zij niet met hem trouwen en verlaat zijn huishouden. Ook na de geboorte van hun zoon, de trotse, eigenzinnige Katadreuffe, weigert ze iets van hem aan te nemen. Dreverhaven ervaart dit wederom als een eerloze afwijzing. Vanaf dat moment dwarsboomt hij waar mogelijk zijn on wettige zoon. Ondertussen zet de ambitieuze Katadreuffe alles op alles om zijn doel te verwezenlijken. Gedreven door de vloek van het verleden bereidt hij zich tegelijkertijd voor op de onvermijdelijke, noodlottige confrontatie met de man met wie hij door het bloed verbonden is. d» 15-21 mei 1997 vrijdag19.00 u. zaterdag14.00 - 19.00 u. zondag14.00 - 19.00 u. maandag19.00 u. woensdag14.00 u. De wereldwijd bekende en geliefde gentleman Simon Templar is terug. Zijn bijnaam The Saint doet hij eer aan: hij strijdt voor gerechtigheid waar politie en justitie machteloos staan. Ivan Treviak is één van de vele rijken in het nieuwe Rusland. Hij denkt zijn kans te kunnen grijpen via Emma Russel, een mooie jonge kerngeleerde. Zij heeft een formu le ontdekt, waarmee koude kernfusie mogelijk wordt. Dit betekent eeu wige en zeer goedkope energievoorziening voor de hele wereld. Wie die technologie in handen heeft, krijgt wereldmacht. Treviak benadert The Saint om de formule in handen te krijgen. De Russische geleerden kunnen er echter niet mee overweg en de jacht op Emma wordt geo pend. Dat gaat The Saint te ver. En terwijl de band tussen Emma en Templar steeds hechter wordt zitten Treviaks mannen hen op de hie len. Templar zoekt koortsachtig naar een manier om Treviak voor het oog van de wereld te ontmaskeren. donderdag20.00 u. vrijdag21.30 u. zaterdag21.30 u. zondag, maandag 21.30 u. dinsdag, woensdag20.00 u. Michelle Pfeiffer en George Clooney zijn beiden hard werkende, gescheiden ouders. Hij is een razende reporter en zij is een am bitieuze architecte. Op de belangrijkste dag van hun carrière lo pen ze elkaar door toedoen van hun kinde ren tegen het lijf. Het laatste wat beiden wil len is een romance, het laatste wat beiden verwachten is een vonk die overslaat. do 15-20u30, vr 1&-19u30, za 17-22u00, zo 18, wo 21 mei-20u30 Twee rituelen vormen voor een Japans meisje de basis voor haar verdere leven, dat na een slecht huwelijk een zoektocht wordt naar de herleving van herinneringen. De nieuwste film van Peter Greenaway. za 17-19u30, di 20 mei-20u30 Speelfilm met documentair karakter, waarin de gespleten persoon van Va lerie Solanas (en haar éénvrouws-actiefrönt SCUM) wordt uitgediept. donderdag20.00 u. vrijdag19.00 - 21.30 u. zaterdag14.00 - 19.00 - 21.30 u. zondag14.00 - 19.00 - 21.30 u. maandag14.00 - 19.00 - 21.30 u. dinsdag20.00 u. woensdag14.00 - 20.00 u. Fletcher Reede is een karikatuur-advocaat van het ergste soort: een onoprechte gladjanus, die zich nauwelijks op een waarheid laat betrappen. Hij is zo leugenachtig dat zijn zoontje Max het ver schil niet kent tussen lawyer en liar. Als Fletcher ondanks alle be loftes Max' verjaardagspartijtje mist, is het ventje zo getergd, dat hij na het uitblazen van zijn kaarsjes wenst dat zijn papa één et maal lang niet kan liegen. En zie: de wens komt uit. Fletcher is plotsklaps veroordeeld tot de waarheid, en dat ontdekt hij op pijn lijke wijze. kaarten a 25,00 p.p. inclusief 2 broodjes en 1 consumptie voorverkoop aan de kassa's van Cinema Alhambra Vlissingen en Grand Theater Goes Italië, eind jaren veertig. In een verlaten en verwoest klooster ligt een gewonde Engelsman. Een jonge Cana dese verpleegster staat bij hem. Een dief en een jonge Britse luitenant brengen een bezoek aan het duo. Dan blijkt dat, naarmate de Tweede Wereldoorlog nadert, de levens van de vier aanwezigen evenzeer verstrikt als aangetast werden door hun ervaringen in de oorlog. ma 19 mei-20u30 (Les Films du Paradis II) Dé Nederlandse klassieker, naar de roman van Anton Coolen 18.45 u. 18.45 u. 18.45 u. 18.45 u. TRUST ME. vrijdag zaterdag zondag. maandag OPENINGSTIJDEN Alle afdelingen zijn geo pend van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Iedere donderdag is er een avondopenstelling van 17.30 tot 19.00 uur. TELEFOON EN FAX Centrale nummer 555444 Fax 553025 Klachtenlijn afval I beheer en onderhoud 597697 Milieuklachtennummer Zeeland 41 2323 POSTADRES Postbus I, 4370 AA Koudekerke Tweewekelijkse informatierubriek van de gemeente Veere Nr. 3 Twee weken geleden ontving u de aan slagen Afvalstoffenheffing, Honden belasting, Reinigingsrechten en Rioolrechten (gebruikersdeel). Per abuis staat de informatie over bet alingswijzen, ontheffing en bezwaar en kwijtschelding niet op de achterzijde van het aanslagformulier afgedrukt. Wij zetten het hier nog een keer voor u op een rij. Betalingswijzen Per acceptgiro De bijgaande drie acceptgirokaarten kunnen worden gebruikt om te betalen op de betreffende vervaldagen. Wij verzoeken u om bij betaling van de aanslag uitsluitend gebruik te maken van deze acceptgirokaart (en). Via een andere betalingsopdracht Bij betaling zonder gebruik te maken van de acceptgiro dient u in ieder geval het belas tingjaar en het aanslagnummer te vermelden (zie het aanslagbiljet). Het overschrijven dient te geschieden ten gunste van het volgende rekeningnummer: 285077430 ta.v. Gemeente Veere. Domburg heffingen (voormalige gemeente Domburg) 285077449 ta.v. Gemeente Veere, Mariekerke heffingen nieuw (voormalige gemeente Mariekerke) 285077457 ta.v. Gemeente Veere. Valkenisse heffingen (voormalige gemeente Valkenisse) 285077465 t.a.v. Gemeente Veere. Veere heffingen (voormalige gemeente Veere) 285077430 ta.v. Gemeente Veere. Westkapelle heffin gen (voormalige gemeente Westkapelle) van de nv, Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag (gironummer van de nv Bank Nederlandse Gemeenten: 1081U wordt verzocht van deze mogelijkheid alleen bij hoge uitzondering gerbuik te maken. REDACTIE: Voorlichting Veere Postbus I. 4370 AA Koudekerke, telefoon 555416 of 555417 copyright Logo: gemeente Veere Ontheffing en Bezwaar Voor de op het formulier genoemde aansla gen (Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, Reinigngsrechten en Rioolrechten (gebrui kersdeel), kunt u bij vertrek of verkoop aan spraak maken op ontheffing. Dit verzoek dient binnen twee maanden nadat dit feit zich heeft voorgedaan, ingediend te zijn. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aan slagbiljet een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Uw bezwaar kunt u richten aan: Burgemeester en Wethouders van Veere Postbus 14370 AA Koudekerke Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Wij ver zoeken u in uw brief het aanslagnummer, belastingjaar en de belastingsoort te vermel den. Kwijtschelding Indien het buitengewoon bezwaarlijk is voor u om de aanslag te betalen, kunt u zich, ter verkrijging van eventuele kwijtschelding schriftelijk wenden tot Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere, Postbus 14370 AA Koudekerke. Een kwijt scheldingsformulier wordt u dan per omme gaande toegezonden. Inlichtingen Wanneer u vragen heeft over uw aanslag kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Belastingen. Markt I te Domburg, Telefoonnummer: 0118-587/360/361/362/363 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei a.s. zijn alle afdelingen van de gemeente Veere in verband met Pinksteren en een ADV-dag gesloten. Bij technische storingen (bijvoorbeeld aan het riool) kunt u 597697 bellen. Mededeling burgerlijke stand: Aangifte van geboorte moet gebeuren binnen 3 dagen na de geboorte. Het weekeinde en de algemeen erkende feestdagen tellen hierbij niet mee. Voor de komende sluiting tellen 17, 18 en 19 mei dus niet mee. Ophalen huisvuil/grofvuil Door Tweede Pinksterdag zijn de routes voor het ophalen van het huisvuil en grof vuil gewijzigd. - Domburg en Oostkapelle: dinsdag 20 mei - Vrouwenpolder: woensdag 21 mei: - Grijpskerke, Meliskerke en Aagtekerke donderdag 22 mei. Heeft u vragen over huisvuil? Bel op werkda gen tussen 8.00 uur en 12.00 uur de afvalin- formatielijn: 597697. Sinds I augustus I996 is er een nieuwe wet van kracht. Deze wet heet voluit: Wet boe ten en maatregelen en terug- en invorde ring sociale zekerheid.. Het doel van deze wet is om het misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen te voorko men en zo nodig te bestraffen. Voor de Werkloosheidswet (WW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de wet al per I augustus I996 in werking getreden. Voor de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en de Wet inkomens voorziening oudere en gedeeltelijk arbeids ongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) gaat de wet op I juli 1997 in. Wettelijke informatieplicht Inwoners van de gemeente Veere die een (bij standsuitkering ontvangen zijn wettelijk ver plicht om de afdeling sociale zaken van de gemeente juist, volledig en tijdig te informe ren over alle zaken die van invloed kunnen zijn op de hoogte en de duur van de aan hen toegekende (bijstands)uitkering. Boete Vanaf I juli 1997 is het gemeentebestuur wet telijk verplicht om een boete op te leggen aan de uitkeringsgerechtigde die geen, onjuiste of onvolledige informatie verstrekt- Maatregel Het gemeentebestuur is verder verplicht om een maatregel op te leggen aan de uitkerings- ge-rechtigde als één (of meerdere) aan de uit kering verbonden voorwaarden niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld het niet op tijd inleveren van het maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksfor- mulier (=inkomstenverklaring) of het niet actief solliciteren. Een maatregel bestaat uit een gedeeltelijke (=korting) of gehele weigering van de (bij stands) uitkering. De hoogte van de boete en de maatregel is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van het feit of het gedrag. Hiervoor zijn lan delijke regels vastgesteld. Een boete bedraagt minstens 100,—maar kan oplopen tot maxi maal 5.000,—. In bepaalde gevallen wordt, in plaats van een boete op te leggen, aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Alle uitkeringsgerechtigden van de gemeente Veere met een Abw-, loaw-, en loaz-uitkering en dié personen die de afgelopen periode een dergelijke uitkering hebben aangevraagd, zijn inmiddels door middel van brief op de hoog te gesteld van de invoering van genoemde wet. Meer iformatie kan worden opgevraagd bij de afdeling sociale zaken, cel: 577874 Op twee volkstuincomplexen aan de Keiweg te Koudekerke en aan de Molenweg te Zoutelande zijn nog een aantal perceeltjes grond beschikbaar. Wanneer u graag tuiniert (groente en/of bloemen), en u heeft belang stelling voor een stukje grond, neem dan con tact op met de heer F. Broeksma van de afde ling bouwen en Wonen, telefoon 597636. Begin I997 is de Federatie ondernemersverenigingen gemeente Veere opgericht. Een initiatief van de ondernemers uit de acht in de diverse dorpskernen van de gemeente gevestigde onder nemingsverenigingen, te weten: Domburg, Oostkapelle, Koudekerke. Zoutelande, Westkapelle, Veere, Serooskerke en Vrouwenpolder.Door de gemeentelijke herindeling zijn diverse overlegstructuren ontstaan die niet meer passen binnen het slagvaardig gemeentelijk beleid. De Federatie wil zich richting gemeente profileren als de vertegenwoordiger van de onderne mers van Veere en is op basis van haar representativiteit (zij vertegenwoordigt 80 van de ondernemers) de gesprekspartner van de gemeente in overleg over economische zaken. Een goede verstandhouding en communciatie tussen de gemeente en ondernemingen is van belang voor een evenwichtige economische ontwikkeling als het gaat om o.a. gemeentelijke lasten druk, bereikbaarheid en parkeren, recreatie en toerisme, strandbeheer, winkeltijdenwet, para- commercialisme, bestemmingsplannen en gemeentelijk milieubeleid.. Komend zomerseizoen worden er in de gemeente vijf seizoenmarkten gehouden: - Domburg op de Markt, in de Weststraat en in de Stationstraat 's maandags van 26 mei t/m 15 september 1997 van 13.00 tot 21.00 uur; - Zoutelande op het Willebrordusplein en in de Langstraat dinsdags van 20 mei t/m 9 septem ber I997 van 13.00 tot 21.00 uur; - Vrouwenpolder op de Dorpsdijk en in de Fort den Haakweg 's woensdags van 25 juni t/m 27 augustus 1997 van 14.00 tot 20.00 uur; - Oostkapelle in de Dorpsstraat donderdags van 10 juli t/m 28 augustus I997 van 13.00 tot 21.00 uur; - Westkapelle op de Markt vrijdags van 20 juni t/m 29 augustus I997 van 14.00 tot 21.00 uur. In verband met deze seizoenmarkten is het niet toegestaan om vanaf de dag voorafgaand aan de markt van 20.00 uur tot de dag na de markt 08.00 uur, te parkeren op het marktterrein. Op het marktterrein geparkeerd staande voertuigen (ook in de parkeervakken) zullen voor rekening van de eigenaar van het voertuig worden weggesleept. De Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is een rege- ling die ervoor zorgt dat mensen die geen ongeadresseerd reklamedrukwerk door de brievenbus willen hebben, dit via een sticker aan kunnen geven. Daarbij kan men kiezen tussen twee stickers: de NEE/NEE-scicker en de NEE/JA-scicker. De eerste sticker houdt alle ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen buiten de brievenbus. De tweede sticker geeft aan dat men wel huis aan huis wil ontvangen maar geen ongeadresseerd reklamedrukwerk. Deze stickers zijn gratis af te halen op de verschillende afdelingen van de gemeente. Houdt u er wel rekening mee dat een brievenbus voorzien van een nee/nee sti cker ook verstoken blijft van gemeentelijke informatie. Klachtrecht Wanneer u een sticker op de brievenbus heeft en toch reclamedrukwerk en/of een huis aan huis blad ontvangt kan een klacht worden ingediend. Hoe u hierbij te werk dient te gaan kunt u lezen in de brochure die bij de sticker wordt meegeleverd. Het eerste lintje in de nieuwe gemeente Veere ging op 29 april j.l., naar de oud-gemeentese cretaris van de voormalige gemeente Veere, de heer J. Wattel. In de raadzaal van het stadhuis van Veere. mevr. A.C. de Bruijn, kreeg hij door de Burgemeester van Veere de versierselen uit gereikt die behoren bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Wattel heeft zich al meer dan 30 jaar verdienstelijk gemaakt met uiteenlopende vrij willige activiteiten op het terrein van kerk en muziek. In de folderrekken van de verschillende afdelin gen van de gemeente liggen voor u folders met informatie over uiteenlopende onderwerpen betreffende de gemeente, de provincie of de landelijke overheid. Ze zijn gratis. Pas verschenen zijn: - 51 tuintips, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mhieu. De folder geeft tips over tuinieren op een milieuvriendelijke manier; - Zeker van Zorg: uitgegeven door de Ziekenfondsraad. De folder informeert over de nieuwe regelingen van het ziekenfonds vanaf I janauri I997 en geeft belangrijke informatie over de thuiszorg, de ouderenzorg en de ziekte kostenverzekering voor AOW'ers; - Wij Europa uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en geeft informatie over wat Nederland wil in een ve renigd Europa. Als u wilt weten of er voor uw specifieke vraag een informatiefolder bestaat kunt u telefonisch contact opnemen met de Postbus SI-infolijn, telefoonnummer 0800-8051 (gratis) elke werk dag van 9.00 tot 21.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 4