Vlaaien in Vlissingen Zonnebrillen met keurmerk Face-lift voor Maison Christian 'DE VRIJE POMP' - SEROOSKERKE DE VRIJE POMP IS EN BLIJFT HET GOEDKOOPSTE TA (Benzine, diesel, LPG) uitgaande aan de geadviseerde maximum pompprijzen ii Vijftig jaar horeca-ervaring in De Waterherberg Vraag ook naar onze spaarkaarten voor Cadeau of Contant geld wij verkopen uitsluitend MERKPRODUCTEN tegen de allerlaagste prijs Zie ook ons geheel verbouwde shop A JF CENT I PER LITER N V Vrouwenpolderseweg 22 - tel. 0118 - 592689 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30 - 20.00 uur, zaterdag 8.00 - 19.00 uur op zondag zijn wij altijd gesloten Management Hondenoppas Leerzaam Twin Spoke Zee-idee Restaurant De Waterherberg, net buiten Veere, wisselde onlangs van ei genaar. De gebroeders Sjaak en Hans Hokke, Sjaak doet de keuken en Hans de bediening, zijn samen goed voor bijna een halve eeuw horeca- ervaring. Die ervaring deden ze op in verschillende etablissementen, bij verschillende bazen. Met de overname van De Waterherberg kwam er een einde aan een lange periode van zoeken naar een eigen bedrijf. Eigenares Clara Eisma van Vlaaienhuis Paddeltje is bijzonder blij om na eert afwezigheid van drie jaar weer terug te zijn in Vlissingen. „En", zegt ze, „ook de klanten zijn blij dat we terug zijn". Van 1987 tot 1994 exploi teerde Eisma een bonbonwinkel in de Vlissingse Walstraat. Met de her opening van de zaak is het accent verlegd naar echte Limburgse vlaaien en is de zaak bovendien in oppervlakte meer dan verdubbeld. Ambachtelijk Verse aanvoer Pannenkoeken Barbecue Maison Christian op het Damplein in Middel burg heeft een face-lift ondergaan. Eigenaresse Helga Klompé wist na twee jaar precies hoe ze het hebben wilde: ze liet de schilders oogscha duw zien en vroeg hen in die tinten te schilde ren. Stadstuin Vanaf storm vloed kering Vanaf Middel burg Woensdag 14 mei 1997 FAAM/VLISSINGER 23 De gemiddelde manager weet te weinig af van automa tisering, personeelsbeleid, de biteurenbeheer, milieuzaken en concurrentie. Dat is de uit komst van een onderzoek dat bedrijfsonderzoeker en faillis- sementsdeskundige Robert J. Blom deed in opdracht van Graydon Nederland. Als ge volg van de gebrekkige kennis lopen duizenden bedrijven schade op. Blom publiceerde de resultaten van zijn onder zoek in het boek 'De manager in beeld', dat verkrijgbaar is in de boekhandel. De vakantie komt eraan. Voor hondeneigenaren die er zonder hond even tussenuit willen is er de Anubis honden- uitlaatcentrale uit Voorburg. Deze zoekt een passend gast gezin voor het huisdier. De hond wordt overigens niet in één keer op vakantie ge stuurd: eerst moet het huis dier een dag en een nacht 'op proef' bij het gastgezin. Zo 'kan de eigenaar ook kennis maken met het gezin waar de hond de vakantie doorbrengt. In Nederland hebben maar liefst 1 miljoen gezinnen een computer met cd-romspeler in huis. Kinderen leren daarom ook vaak spelenderwijs om gaan met computers en soft ware. VNU Interactive Media heeft - speciaal voor kinderen vanaf vier jaar- een tweetal la bels op de markt gebracht waaronder educatieve spelle tjes uitkomen. In de reeks 'Bombilla' zijn onlangs ver schenen: Popeye, Lucky Luke, Tom en Jerry, Sneeuwwitje- Roodkapje, Hans en Grietje en Cap Co. De cd-roms stimu leren de opmerkingsvaardig heid en het denkvermogen, al dus VNU Interactive Media. Opel-rijders die hun auto wil len voorzien van een nog sportiever en eleganter uiter lijk kunnen voortaan kiezen uit een nieuwe serie lichtmetalen velgen. De Softline, Pentaline en Twin Spoke zijn optisch en technisch perfect afgestemd op alle huidige modellen uit het Opel-gamma. De velgen zijn leverbaar van dertien tot en met zeventien inch. In het Zee-idee van deze week staan Hollandse garna len centraal. De viszaken die meedoen aan deze door het Nederlands Visbureau geor ganiseerde actie geven deze week aan hun klanten een re cept mee naar huis waarin de garnaal een belangrijke rol speelt. Het recept heet 'Garna len-torentje met mosterd mayonaise. komt doordat er veel hout is gebruikt". „De kaart hebben we overi gens geheel vernieuwd. We hebben het bij de klassieke Frans/Nederlandse kaart ge houden en de prijzen wat aan gepast. Het is nu allemaal wat goedkoper. We zijn echt ge richt op gezinnen die er voor een leuke prijs eens lekker tussenuit willen". De kleine kaart hebben de broers flink uitgebreid. Naast stokbroodjes met verschillen de soorten beleg, kan de hon gerige passant bij De Water herberg ook terecht voor on der meer pannenkoeken en wafels. De nieuwe eigenaren van De Waterherberg zijn al druk plannen aan het maken voor het hoogseizoen. Vlnr Ramon van der Meer, Matty Marteyn en Clara Eisma. FOTO ANDA VAN RIET „We hebben de zaak in twee weken tijd verbouwd", vertelt Eisma. „Maar dat waren wel dubbele werkweken. We begonnen 's ochtends al op tijd en werkten door tot een uur of elf. De laatste dagen zelfs van zes uur 's morgens tot één uur 's nachts. En de laatste nacht zijn we zelfs niet eens gestopt met werken. Het resultaat mag dan ook gezien worden". Clara Eisma wilde haar zaak per se voor Moederdag al open hebben. Eisma: „De hele aanloop is wat chao tisch verlopen, maar het is uit eindelijk toch gelukt om op tijd open te gaan. Moederdag is tenslotte voor veel mensen de gelegenheid bij uitstek om eens een doosje kwaliteits bonbons mee te nemen. Een echte, feestelijke opening hebben we daarom niet ge had, maar onze kennissen houden een feestje tegoed". Bonbons spelen niet langer de belangrijkste rol in het assorti ment van Paddeltje, genoemd naar de scheepsjongen van Michiel de Ruyter: „Natuurlijk hebben we nog altijd een groot assortiment bonbons, maar daar zijn nu dus echte Limburgse vlaaien bij geko men". Die vlaaien worden door de eigenares persoonlijk uit Limburg naar Vlissingen gebracht. „Die vlaaien komen bij echte Limburgse bakkers vandaan. Ik heb twee adres jes: één in Milbeek en één in Gennep. En aan de ambachte lijke kwaliteit van onze vlaaien kunnen er maar weinig tip pen". Ook het karakter van de zaak is veranderd: „Je kan bij ons nu ook terecht om een kopje koffie met een stukje gebak te gebruiken. We hebben binnen wat tafeltjes staan en buiten richten we met goed weer een terrasje in. Je kan gerust zeg gen dat we naast een vlaaien huis ook een koffieshop zijn. In de goede zin van het woord dan". Clara Eisma vindt het belang rijk dat ze haar klanten ook op minder gebruikelijke tijdstip pen van dienst kan zijn: „Als iemand zondag ineens zin heeft in een vlaaitje, dan vind ik dat die ergens terecht moet kunnen. Vandaar dat wij in ie der geval 's zomers alle dagen open zijn, de zondag incluis. En wat meer is, we zijn die da gen ook behoorlijk lang open: van 's ochtends negen tot 's avonds tien uur. Alleen op zondag gaan we een uurtje la ter open. Gelukkig dat ik zelf niet altijd in de winkel hoef te staan. Matty Marteijn en mijn zoon Ramon hebben zo'n beetje de dagelijkse leiding in handen. Zelf spring ik bij wan neer het druk is en verder zorg ik natuurlijk steeds opnieuw voor verse aanvoer van Lim burgse vlaaien". Een groot aantal opticiens voldoet niet aan de wette lijke gestelde normen rondom zonnebrillen met glazen op sterkte. Sinds juli 1995 mogen zonnebril len-op-sterkte alleen wor den verkocht wanneer zij een CE-keurmerk en ge bruiksaanwijzing bevatten. De opticiens voldoen niet aan de eisen omdat zij veelal niet op de hoogte zijn van de Euro pese wetgeving. Dat stelt De Oogadviseur, die met de intro ductie van de Oogadviseur Contrastglazen de eerste opti ciensketen is die wel aan de eisen voldoet. De achtergrond van de Euro pese wetgeving is de product aansprakelijkheid bij ongeluk ken. Bij geschillen moet aan getoond kunnen worden dat de bril aan de veiligheidseisen voldeed. Wanneer iemand bijvoorbeeld een zonnebril draagt tijdens het autorijden, terwijl de ge bruiksaanwijzing aangeeft dat deze daar niet geschikt voor is, ligt de verantwoordelijk heid van het ongeluk in geen geval bij de opticien. Wanneer bij de verkoop geen CE-keurmerk en gebruiksaan wijzing aanwezig waren, kan de opticien of leverancier ver antwoordelijk worden gesteld voor de ontstane schade. De broers Hans en Sjaak Hokke: „Ons restaurant is er voor mensen die voor wat minder geld lekker willen eten". FOTO ANDA VAN RIET Volgens Hans Hokke is zijn restaurant het enige in Veere waar ook mensen met een wat minder goedgevulde beurs terecht kunnen: „Uit eten in Veere is met het huidi ge aanbod aan restaurants een wat kostelijke bedoening. Ons restaurant is er echter specifiek voor mensen, die voor wat minder geld ook lek ker willen eten". Voor mensen die een bezoek aan De Waterherberg willen brengen, is het goed te weten dat het restaurant niet in Vee re zelf ligt. Hokke: „Ons res taurant ligt tussen Vrouwen polder en Veere, vlakbij jacht haven de Oostwatering. Een mooi plekje, dat als voor deel heeft dat ook mensen van de jachten ons weten te vinden". De gebroeders Hokke hebben aan het interieur van De Wa terherberg niet veel hoeven verspijkeren: „We konden vol staan met een nieuwe aankle ding. En ik moet zeggen, dat ik er tevreden over ben. Het is een mooi restaurant met een heel warme sfeer, wat onder meer Hans Hokke: „We willen bij voorbeeld barbecues organi seren. Daar kunnen zich dan per keer maximaal een man of tachtig voor inschrijven. Mis schien zorgen we dan ook wel voor live-muziek, maar dat moeten we nog allemaal eens goed bekijken. En verder heb ben we van tijd tot tijd specia le menu's. Afgelopen zondag hadden we bijvoorbeeld een speciaal Moederdagmenu". Het zelfstandige bestaan be valt Hans en Sjaak Hokke tot nog toe uitstekend. Ze zien absoluut niet op tegen de lan ge werkweken die een eigen zaak met zich meebrengt: „Als je voor een baas werkt, werk je soms wel honderd uur per week. Nu maken we net zulke lange weken, maar wel voor onszelf. En dat is een heel verschil" De zaak is opgezet volgens een unieke formule. Haar- en huidverzorging, pedicure, kleuranalyse en mode in één ruimte bij elkaar voor dames en heren. „Deze formule past bij deze tijd", weet Klompé, „omdat veel van mijn klanten werkende mensen zijn die weinig tijd hebben om afzon derlijke zaken te bezoeken. Bij ons maak je een afspraak voor een hele middag en dan zor gen wij dat je van top tot teen helemaal verzorgd wordt". Maison Christian begon ze ventien jaar geleden als kap salon. „Uit interesse kwamen daar steeds nieuwe disciplines bij", verhaalt Klompé. „Stap voor stap is de zaak opge bouwd. Uiteindelijk zijn wij gaan denken aan een veran dering van de indeling van de ruimte zelf. Het is een monu mentaal pand en de indeling was eigenlijk heel onpraktisch. Kleine ruimtes en nieuwe ei sen op het gebied van milieu en werkvoorzieningen gaven de doorslag om een drasti sche verandering aan te bren gen". Bij binnenkomst vallen als eerste de rust en ruimte van de kapsalon op. Lopend naar achteren in het pand zijn in kleinere ruimtes de modezaak en de wassalon gevestigd maar zijn zonder deuren on derdeel van het geheel. De klant kan, terwijl het haar ge wassen wordt, genieten van het uitzicht op een sfeervolle stadstuin. Op de bovenverdie ping zijn de schoonheids- en pedicuresalon gevestigd, maar deze bieden tevens zicht op de beneden gelegen kapsa- Helga Klompé: „Deze formule past bij deze tijd". FOTO ANDA VAN RIET Ion. Het balkenplafond is sfeervol uitgelicht zodat het lijkt alsof het pand nog hoger is. „Ik wilde een sfeervol ge heel", vervolgt Klompé. „Om dat je met zoveel verschillen de disciplines werkt is het be langrijk dat alles wel één ge heel blijft. Vandaar het kleur gebruik. Ik ben naar de schil ders toegestapt en ik heb oog schaduw op mijn hand uitge wreven en gezegd: ik wil dez^ kleuren. De schilders gaven als ant woord: ja, maar wij werken niet met oogschaduw. Toch hebben zij precies de kleuren gevonden die ik wilde heb ben", vertelt Klompé lachend. OP ALLE BRANDSTOFFEN KORTING wij bevinden ons hier SEROOSKERKE

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 23