Wandelen in Domburg n E 1 Als reizen met de bus niet meer lukt... Domburg is het vertrekpunt van twee mooie ANWB-Toeractiefwandelingen door het Walcherse natuurschoon. Beide wandelingen (9,5 of 21 kilometer) voeren door duin landschap, bos, natuur- en waterwingebied en polderwegen. Natuurlijk ontbreekt het prachtige landgoed rond Kasteel Westhove niet. Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij VVV Domburg. woensdag 14 mei 1997 FAAM/VLISSINGER 21 FOTO ANDA VAN RIET SPORT NATUUR/MILIEU GEZONDHEID BIJEENKOMST LEZING ALLERLEI BEURS Wet Voorzieningen Gehandicapten IWAATSCHAPPELUKE ZORG WALCHEREN donderdag 15 mei t/m woensdag 21 mei DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG SNEL GEBOEKT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 15 mei t/m wo. 21 mei. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: M. van der Poll. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: J.P.J. Voets, 15 uur: L. Wüllsch- leger. Ma. 9.30 uur: J.P.J. Voets. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: J. van Leerdam, 14.30 uur: G. den Hartogh. Volle Evangeliegemeen te 'Immanuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1Zo.: geen opgave ontvangen. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: A. Spaans. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: C. Simons (in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: C. Simons. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: PA. den Braan- ker. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: PA. den Braanker (in de Ge- ref. kerk). @d1 :KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: J. van Veen. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31Zo. 9 en 10.30 uur: PL. de Schip per en B. de Haan (beide diensten in de Herv. kerk). Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: PL. de Schipper en B. de Haan. Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14,30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: R.G. van der Zwan. Hervorm de Kerk. Zo.: geen opgave ontvangen. MIDDELBURG Bahai Gemeenschap Walcheren. Informatie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Christengemeenschap. Lange Noordstraat 62. Ma. 10 uur: Pinksterdienst. Baptistengemeente. Kmitmolenlaan .70. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezin de Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo. 10 uur: dienst in Goes. Ge reformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Gereformeer de Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: P. Pau- lus. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus. Her vormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groenmarkt, Zo. 10 en 14 uur: G.J. Smit. Ma. 10 uur: Pinksterapl/ De Morgenster. Zo. 9.30 uur: J.S. Koops. Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo. 19 uur: W.A. v.d. Berg. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ontmoetingskerk). Zo. 10 uur: L. Wüllschleger, 18.30 uur;T. van Bruggen. Oostkerk (in de Concert- en Gehoorzaal) Zo. 10 uur: A.C. Verweij. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hend- rikse. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: H. Mostert, 16.30 uur: H. Scholte. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: A. Budding. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisa- tiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43. Wo. 19.30 uur: Bij belstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. A. Arduin. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 9 uur: bidstond, 10 uur: Steging, 19 uur: dienst in Vlissingen. Evangelisch Lutherse Gemeen te. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Vereni ging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1Iedere tweede en vierde zaterdag van de maand 17 uur. Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: vrijdag 9.45 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 16.30 uur: J. Chardard. Evangeliegemeente De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafal gemeenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur: dienst. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg- Reyershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jeho vah's Getuigen Gemeente Middelburg-Centrum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Tho maskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Fran cais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: P. Barmentlo. OOSTKAPELLE rr~i r Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: J.H. Kip, 19 uur: zangdienst (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander, 19 uur: zangdienst. Gereformeerde Ge meente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. Ma. 9.30 uur: H. Paul. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: P. Barmentlo. SEROOSKERKË Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A. Bruin. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 en 19 uur: P.H. Zaadstra. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo.: geen opgave ontvangen. Oranjepleinkerk. Zo.: geen opgave ontvangen. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Donge- straat 1. Elke eerste en derde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: geen opgave ontvangen. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Van Doornlaan 40 West-Sou burg. Do. 20 uur: Bidstond. Zo. 14.30 uur: R.G. Deug. Ma. 20 uur: Bij belkring. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervorm de Kerk Oranjeplein. Za.: 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. A. Arduin. VEERE Samen-op-weg-kerk. Kaai. Zo. 10 uur: J. Lukasse (in de Grote kerk). VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: J. van der Wal, 16.30 uur: C. de Jong. Doopsge zinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 10 uur: dienst in Goes. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J.J.T. Doedens. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West-Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeen te en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo.: geen dienst. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: A.G. Baas en J.D. de Boer. Open Hof. Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel en G. Kalksma. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Ter Reede. Zo. 19 uur: A.V. de Nooij. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: Van Rosmalen en N.H.J.E. Boomer. Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Gerefor meerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: R. Katten- berg. Ma. 9.30 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Staverman- straat 39. Zo. 10 uur: Kerkhoven, 19 uur: Bakker. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: G. Prakken. Christelijk Cen trum Zeeland. Faradayweg 1. Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Bera. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangelie gemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: sa menkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61. Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand 10.30 uur. Do. 10 uur: C. Simons. Zo. 10 uur: N. Köther-Mid- delhoek. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Ree- de. Za. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: Pennekamp, 19 uur: A. Bruin (SOW-diensten in de Geref. kerk). Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: Pennekmap, 19 uur: A. Bruin. Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11. Zo. 9.30 en 14.30 uur: G.F. Overweg. Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk. Fort den Haakweg. Zo. 10 uur. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 19 uur: Spaans SOW-dienst in'Bethel). ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boeke- steijn. Rooms Katholieke Kerk. Toeristenkerk. Bosweg. Zo. 10 uur. Schaken - Schaakvereniging Middelburg houdt in de maan den mei en juni het Open Kam pioenschap van Middelburg 1997. Er wordt gespeeld vol gens het tempo veertig zetten in twee uur, waarna de klok wordt teruggezet en de partij wordt uitgevluggerd (knock out systeem). De eerste ronde is 16 mei, om 20 uur in De Schakel. Inlichtingen: 0118 - 614 405. Wielrennen - De Zeeuwse Districtskampioenschappen (neo-Elite-amateurs en cyclo- sportieven) en de Open Zeeuw se Kampioenschappen (A-B-C trimmers en jeugd van tien tot en met veertien jaar) worden maandag 19 mei gehouden in 's-Heer Abtskerke. Het parcours heeft een afstand van 4,5 kilo meter. De organisatie is in han den van Wielercomité Hein- kenszand en ZRTC Theo Middel kamp. Inlichtingen: 0113 - 220 890. Meeuwenkolonie - De na tuur- en vogelwacht Schouwen- Duiveland houdt tot en met 4 ju li iedere dinsdag- en vrijdag avond een excursie naar een meeuwenbroedkolonie. Vertrek punt is het waterleidingpomp station aan de Adriaan van de Weydeweg tussen Burgh en Westenschouwen. Kaarten en meer informatie over de excur sie zijn verkrijgbaar bij het WV- kantoor in Burgh-Haamstede. Dementie - De coördinator Praktische Thuishulp van de stichting Thuiszorg Vlissingen Annelies Taal heeft 2300 gulden gekregen van de Vereniging voor Vrouwelijke Handwerken (WH) uit Middelburg. Dit bedrag is bedoeld voor de vrijwilligers- projecten 'terminale zorg' en 'thuishulp dementie'. Met het geld wil Taal een bibliotheek op zetten voor de vrijwilligers die actief zijn voor één van de pro jecten. Overigens is er in het project 'thuishulp dementie' een tekort aan vrijwilligers. In sep tember start Taal een wervings actie om dat te verhelpen. A. Taal ontvangt het geld uit handen van M. Nieuwland van de WH. Spijsverteringsziekten - De Maag Lever Darmstichting houdt woensdag 21 mei een in formatieavond over spijsverte ringsziekten, het werk van de stichting en de naderende col lecte. Die collecte wordt van 15 tot en met 21 juni gehouden in heel Nederland. De informatie avond begint om 19.45 uur in de Zeeuwse Bibliotheek. Samen verder - De afdeling Zeeland van 'Samen Verder', een vereniging van en voor CVA-patiënten (hersenbloeding en herseninfarct) en hun familie leden, houdt zaterdag 17 mei een vergadering in verzorgings tehuis Jacob Roggeveen aan de Middelburgse Buitenruststraat. Spreker is F. Dingier uit Den Haag. Inlichtingen: 0118 - 626 719, Overleden kind - De zelfhulp organisatie 'Ouders van een overleden kind' houdt zaterdag 19 mei een open contactmiddag in De Tiende in Goes. Vanaf 13.30 uur maken ouders die een kind hebben verloren ken nis met elkaar. Na een korte in leiding is er gelegenheid om met andere ouders en grootou ders te praten over de eigen er varingen tijdens en na het over lijden van een kind of kleinkind. AbvaKabo - De afdelings- groep Gezondheidszorg van de AbvaKabo houdt woensdag 21 mei een bijeenkomst over de in voering van de 36-urige werk week in de gezondheidszorg per 1 oktober 1997. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die in een instelling werken waar de CAO-Ziekenhuiswezen van toe passing is. Joyce Houwertjes, de nieuwe regiobestuurder, spreekt tijdens deze bijeen komst, die om 19.30 uur begint in het nieuwe Gasthuis in Mid delburg. Jubileum - Het Koninklijk In stituut van Ingenieurs (Klvl) be staat honderdvijftig jaar. De af deling Zeeland viert dat vrijdag 6 juni om 13 uur met een ont vangst in Hotel Arneville in Mid delburg. Daar wacht een lezing van J. Verkiel, commercieel di recteur Zeeland Seaports, geti teld 'Veilig werken in het Sloe- gebied'. Om 14.30 uur vertrekt het gezelschap naar Vlissingen- Oost om een bedrijf te bezoe ken. Sociaal beleid - De FNV en Disk houden woensdag 21 mei de thema-avond 'arbeid en inko men', een bijeenkomst over het almaar schraler wordende stel sel van sociale zekerheid en daarnaast de groep mensen die een goed betaalde baan hebben maar die nooit meer toekomen aan bezigheden thuis of vrijwilli gerswerk. Henk Muller, lid van het federatiebestuur van het FNV, houdt een inleiding over dit onderwerp. Ook arbeidspas- tor Jan Scheffers houdt een in leiding met als onderwerp: 'visie en voorstellen om werk en wel vaart eerlijk te verdelen'. Riet Teeuwsen is gesprekleidster. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in De Hoeksteen in Middelburg. van De Zeeuwse Schaapkudde in Heinkenszand. De kennisma kingsdag begint om 10.30 uur. Lentefeest - Bij uitspanning De Bockenborgh in Nieuw- en Sint Joosland wordt van zater dag 17 tot en met maandag 19 mei een lentefeest gehouden. Centraal staan bloemen en plan ten. Zo geeft de vlinderwerk groep Midden-Zeeland informa tie over 'vlindervriendelijk' tui nieren. Succulenta afdeling Wal cheren is aanwezig met cactus sen, vetplanten en rotstuinplan ten. Verder is er een honing- kweker, mandenvlechter etc. Het lentefeest is op zaterdag en maandag geopend van 10 tot 17 uur. Zondag van 13 tot 17 uur. Wederopbouw - Architect Johan de Koning houdt woens dag 28 mei een lezing voor de Heemkundige Kring Walcheren. Onderwerp van de lezing met dia's is 'de naoorlogse wederop bouwarchitectuur op Walche ren. Met name de wederop bouw van Westkapelle en de boerderijen op het platteland ko men aan de orde. Ook is er aan dacht voor het naoorlogse herin richtingsplan. De lezing begint om 20 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Ruïnes - Peter Don, hoofd af deling informatie Rijksdienst voor de monumentenzorg in Zeist, houdt zondag 25 mei een lezing over ruïnes, getiteld: 'Ruï nes, bouwmateriaal of erfgoed'. Deze lezing begint om 14.30 uur in de Kapel van Sint Maarten in Hoogelande. Voorzitter HKW - Tijdens de jaarvergadering van de Heem kundige Kring Walcheren (HKW) is M.J. Daamen-van Houte als voorzitter afgetreden. Daamen wordt opgevolgd door drs. H.J. Vader, die al vanaf het eerste uur lid is van de Heemkundige Kring Walcheren. Hij is uitgever van zeven dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog. De route (23 kilometer) is te vol gen via een eenvoudige route beschrijving. Onderweg kunnen er vragen en opdrachten gesteld worden. Inschrijving en start is van 13 tot 14 uur op de Middel burgse Markt. Deelnemers moeten uiterlijk 16.30 uur hun controlekaart bij de finish inleve ren. De prijsuitreiking is bij café Alassio in Middelburg. Inlichtin gen: 0118-634 371. Woonzorgcentrum - Het nieuwe woonzorgcentrum in Ar- nemuiden wordt donderdag 22 mei geopend door de Middel burgse wethouder P. Bruinooge. Het project kwam tot stand door de inzet van het bestuur van het woonzorgcentrum, de stichting voor Regionale Zorg verlening en de provincie Zee land. Plattelandstoerisme - De af gelopen drie jaar werd op Wal cheren, Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland gewerkt aan de ontwikkeling van plattelandstoe risme. Het voorbeeldproject 'Zeeland achter dijk en duin' werd onlangs beëindigd. Vrijdag 23 mei wordt het eindverslag overhandigd aan J.G. van Zwie- ten, gedeputeerde van de pro vincie Zeeland. Schapen scheren - Kinder boerderij De Klepperhoeve in Middelburg is zaterdag 17 mei het middelpunt van een scha- penscheerdersfeest. Het thema is 'kinderen'. De officiële ope ning wordt om 11 uur verricht door de Middelburgse wethou der J. van Dijk-Sturm. Er zijn op tredens van het jeugdmuziek- korps Middelburg en de Volks dansgroep Medioburgum. De hele dag door worden schapen geschoren. Streekproducten - ledereen kent zwarte bessen als typisch Borsels product. Ook de Zeeuw se Vlegel is een bekend product van het Zeeuwse land. Maar er zijn er meer: de Zeeuwse vaste planten van kwekerij Sluishoek, de Zeeuwse mosterd van St- ruyk. Rond de twintig Zeeuwse bedrijven presenteren 7 juni hun producten tijdens de kennisma kingsdag 'streekeigen produc ten' in het Informatiecentrum Voor informatie, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Van Duyvenvoorde Sportzaal Oost-Souburg, peutergym, 9.30 u. Sportzaal West- Souburg, volksdansen voor 50+, 10.45 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. De Parel Domburg, kinderbow- lingtoernooi, 14 u., aanmel den voor 12 u. FNV Zee land: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.15 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, spel letjesmiddag, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcontactmid- dag, 15 u. Café De Strand jutter Domburg, Karaoke, 20 u. Kinderboerderij De Klep perhoeve Middelburg, schaapscheerfeest. De Parel Domburg, bowling- toernooi, 16.30 u., aanmel den voor 16 u. Café De Strandjutter Domburg, bin go, 20 u. Zeeuws Biolo gisch Museum Oostkapelle, strandjutten, 14 u. Dans- sportcentrum Good-Times Vlissingen, dansavond, 20 u. Sporthal Baskensburg Vliss ingen, jporten met longenfy- seem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. *Grote Markt Goes, snuffelmarkt, 9 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Country Line dansen, 19.30 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetingsmid dag, 13.15 u. Speeltuinver eniging De Oude Stad Vlis singen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Oranjeplein Oost-Souburg, ringrijden, 9 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, kinderinstuif 4 t/m 9 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten, 19.30 u. De Parel Domburg, squashtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 12 u. Openbare Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinde ren van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, bingo voor kinde ren van 4 t/m 9 jaar, 14 u. Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, lezing door E. de Jong, 'Walchers paradijs: een kunsthistorische beschou wing van oude buitenplaat sen op Walcheren', 20 u. Do. 15 mei t/m wo. 21 mei HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 639933. Zondag tot 24 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 639933. Maandag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuis straat 46, tel. 412950. Zondag tot 24 uur: P. Crama, Hogeweg 107, tel. 413459. Maandag tot 24 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandy- laan 6, tel. 465498. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder af spraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemuiden, Gezond heidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: H.J. Roelof sen, Prins Bernhardstraat 2, Arnemuiden, tel. 601308. Zondag tot 24 uur: C. Wattel, Dorpsstraat 19, Ritthem, tel. 461630. Maandag tot 24 uur: Waarnemend arts, Roozenburg laan 20, Middelburg, tel. 627664. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval- len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroos- kerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Zaterdag, zondag en maandag: R. Ubels en M. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 591212. Aagtekerke, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Melis- kerke, Koudekerke en Biggeker- ke: Van vrijdag 18 uur t/m zondag 12 uur: PK. Noorlander, Middel burgsestraat 94, Koudekerke, tel. 551231. Van zondag 12 uur t/m maandag 24 uur: AA van der Ma le, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 561282. West- en Midden-Wal- cheren: Zaterdag, zondag en maandag: B. Bouwense, Valkenis- seweg 14, Biggekerke, tel. 552190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag, zon dag en maandag: G.H.P.J. Mil joen, Eemstraat 3, Oost-Souburg, tel. 461530. Patinten tandart spraktijk P. Malland, Tobagolaan 6, Vlissingen: Zaterdag en zondag voor spoedgevallen tel. 478290. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Stromen- wijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 635565. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvolgend (geo pend van 8.30 - 17.30 uur): Apo theek Paauwenburg, Dreesstraat 2a, tel. 470717. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: Van vrijdag 9 uur t/m maandag 9 uur: H. Hament, tel. 471140. Middelburg: Van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur: M. de Jon ge, tel. 616761. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag, zondag en maandag: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 613118. Spreekuren zonder afspraak: 11- 12 uur en 17-18 uur. Dierenart senpraktijk Middelburg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dieren artsenpraktijk Oostkapelle: Ou de Domburgseweg 33A, Oostka pelle, tel. 581443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Melisker- ke: (kleine huisdieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Me- ijns, Oostkapelseweg 12, Grijps kerke, tel. 593060. Donderdag, zaterdag, zondag en maandag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrij dagavond t/m zondagavond: L.H. Moseman, tel. 0113-649663. Vo gelopvang Midden-Zeeland, ge hele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 0800-0432 (gratis). Patëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaar den- (en gehandicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alar meringssysteem voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicap ten, Vlissingen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandicapten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslie den en Algemeen Maatschappe lijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtoffer hulp Zeeland. 636108. SOS Te lefonische Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereni ging tegen seksuele kindermis handeling binnen het gezin, tele fonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraamzorg en Entadministratie Zeeland. 0113-249280. Zeeuws Consulta tiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermis handeling, Raad voor de Kinder bescherming. 673333 Thuis zorg Walcheren, voor gezinsver zorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, 06-53863677. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assistentie aanvragen 633333. v"; V."

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 21