Stichting Arduin 0.39 JMONTEL De Bank van Nederland samen maken we de mooiste foto's SPRINT PHOT< Ziekenhuis Walcheren FABRIAN ZONWERING NATUUR OP WALCHEREN De sterkste staaltjes tijdens de Montèl Pinkstershow: r? tiflfïl t af ff hi voedingsassistent m/v 2e Pinksterdag geopend van 11.00 -18.00 uur. 1e Pinksterdag gesloten EïJV,~ Wonen en werken voor mensen met mogelijkheden Reserve zorgmedewerker M/V en Reserve gastvrouw/-heer CURSUS VRIJUIT SPREKEN START CURSUS: MIDDELBURG/VLISSINGEN MAANDAGAVOND 9 JUNI 1997 BEL VOOR EEN BROCHURE 078-6 12 71 19 Moderne Praktijkopleidingen Communicatie STANDAARD PRINT zonneschermen rottuiken 2e Pinksterdag 19 mei zijn wij geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Profiteer nu van onze voorjaarskortingen. ducatief Centrum Walcheren M POT - Nieuwendijk 89 - Axel - Tel. 0115-5 62 0 10 14 FAAM/VLISSINGER Woensdag 14 mei 1997 Het Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen is een geheel ver nieuwd algemeen ziekenhuis met 384 plaatsen. In Middelburg staat een modern geoutilleerde polikliniek. In het ziekenhuis zijn vrijwel alle specialismen ver tegenwoordigd. In de zorgver lening staan de kwaliteit en de persoonlijke benadering cen traal. De organisatie biedt ruim 1000 medewerkers een plezie rige werksfeer en goede ontwik kelingskansen. Walcheren is een aantrekkelijk woongebied met veel recreatieve mogelijkheden. Correspondentie-adres: Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen. tel. (0118) 425000 Op korte termijn zoeken wij voor de Voedingsdienst -op afroepbasis, t.b.v. alle diensten een Ui, Functie-inhoud: - het inventariseren en vastleggen van de individuele wensen m.b.t. de maaltijden; - het bespreken van de mogelijkheden en het bestellen van maaltijden, rekening houdend met diëten (i.o.m. diëtist en verpleging); - het verstrekken van maaltijden aan patiënten en het controleren van de ver strekking van voeding aan patiënten; - het verzorgen van tussentijdse verstrek kingen; - het schoonhouden en bevoorraden van de afdelingskeuken en het zorgdragen voor de algehele hygiëne in de afdelings keuken; - het asisteren aan de voedingsband; - het deelnemen aan voor de functie rele vante overlegsituaties; - werkzaamheden t.b.v. het personeels- restaurant. Functie-eisen: - diploma lbo/mavo; - goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; - representativiteit. Informatie over deze functie wordt verstrekt door mevrouw M.J.A. Despinois-Hanssen, teamleider voeding, tel. (0118) 42 53 53. Uw schriftelijke sollicitatie, met daarin vermeld uw opleiding en ervaring, kunt u vóór 24 mei 1997 sturen naar de sector Personeel Organisatie, t.a.v. mevrouw M.F.A. Verkooyen, personeelsadviseur, o.v.v. advertentienummer B0597.1. Ill1 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 4 Namens de cliënten die voor de ondersteuning van de door hen opgestelde speci fieke zorgvragen op het gebied van wonen en werken gekozen hebben voor de Stichting Arduin, is de organisatie op.korte termijn op zoek naar meerdere mede werkers in de functie van: De Stichting Arduin heeft zich mede tot doel gesteld voor de cliënten die binnen de organisatie wonen en werken, zo spoedig mogelijk woon- en werkruimte te zoeken die is afgestemd op de woon- en werkwenscn van de individuele cliënt, in dit kader zijn reeds een groot aantal woningen op Walcheren aangekocht. Daarnaast zijn er op het terrein van Arduin een aantal scmi-permanentc wonin gen gebouwd. De nieuwe woningen bieden woonruimte aan maximaal 6 tot 8 cliënten. Steeds zal naar nieuwe wegen of mogelijkheden worden gezocht om aan de wens van de individuele cliënten tegemoet te komen. Taken Zorgmedewerker Als zorgmedewerker bent u uitvoerder van de overeengekomen zorg en/of onder steuning aan één of meerdere cliënten binnen de aandachtsgebieden wonen, wer ken en vrijetijdsbesteding. U geeft ondersteuning op methodische, systematische en professionele wijze uitvoering aan de vastgestelde zorgvragen. Taken Gastvrouw/-heer Als gastvrouw/-heer vervult u een spilfunctie binnen het huishouden van één of meer samenwonende cliënten. U bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van algemene aard die zich in de gewone gezinssituatie voordoen zoals: wassen, strijken, schoonmakenwerkzaamheden, maaltijdbereiding, boodschappen doen en afwassen. Daarnaast is het belangrijk dat u in staat bent om een gewenste sfeer en gezelligheid in de woning van de cliënten te creëren. De Stichting Arduin: een dynamische organisatie ten dienste van mensen met een verstandelijke handicap. Kernbegrippen zijn: Keuzevrijheid en respect voor de eigen wil. Klantgerichtheid. Vorm volgt functie. Wonen, zorg, dagbesteding, werk en vrije tijd voor 550 cliënten wordt ondersteund door 750 medewerkers van de transmurale organisatie. Stichting Arduin Koudekerkseweg 145 4335 SM Middelburg Telefoon: 0118-656999 Waar kandidaten aan moeten voldoen - Zelfstandig, methodisch en systematisch kunnen werken in nauwe samenwer king met collega's. - Communicatief vaardig zijn en in staat zijn om professionele relaties op te bouwen en te onderhouden met de cliënt(en) met een verstandelijke handi cap. - Werken vanuit respect voor de cliënt. - Bereid zijn om de werktijden af te stemmen op de individuele zorgvraag van de cliënt. - Als aanvullende eis voor de zorgmedewerker geldt dat men minimaal in bezit moet zijn van een afgeronde relevante MBO-opleiding of een afgeronde Z-, B-, A-, of HBO-V opleiding. Een tijdelijk dienstverband behoort in beide functies tot de mogelijkheden. Informatie over de vacature wordt graag verstrekt door mevrouw A.A.M. Kunst van Driesschc, stafmedewerker sector Wonen, bereikbaar onder telefoonnummer 0118-656999. Bent u de persoon die flexibel werken op wisselende tijden een uitdaging vindt, reageer dan snel. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 24 mei a.s. zenden aan de sector PO&O van de Stichting Arduin te Middelburg. Verbeter uw mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en persoonlijke presentatie. Praktijkgericht,- direct toepasbaar op het werk, met zakelijke relaties, in het verenigingsleven, etc. Kort en effecient - 5 maandagavonden - ca. 2 1/2 uur Belangrijke aandachtspunten o.a. hoe u: uw zelfvertrouwen versterkt een standpunt helder formuleert voor u zelf leert opkomen kritiek geeft zonder anderen te kwetsen actief aan gesprekssituaties deelneemt formaat 9 x 13 cm klaar in 2 werkdagen Vlissingen, Sehcldeplein 158 Middelburg, Markt 29 Goes, Lange VorMslraat 36 Bergen op Zoom, v.d. Rijtstroot 1 Roosendaal, Nieuwe Markt 64 Etten-Leur, Winkelcentrum 102 ■vN-L ■JLTHHEsai Kom vrijblijvend langs en laat u informeren over de verschillende zonweringen die wij u aan kunnen bieden. Wij leveren o.a.: rolluiken knikarm-schermen sereens reuze parasols decoratieve binnenWering markiezen (grenen en aluminium) Markiezen worden in het Nederlandse straatbeeld steeds populairder. Ze geven uw huis of bedrijf stijl en alure en zijn daarnaast zeer praktisch, immers: Ramen en deuren kunnen prima open en dicht. Minimale windgevoeligheid. Maximale bescherming tegen de zon, ook voor invallend zonlicht, door de gesloten zijkanten. Naast de authentieke grenen' houten markiezen kunnen Fabrian markiezen ook gemaakt worden van hoogwaardige aluminium profielen. De houten markieslap is in verschillende vormen en kleuren te leveren. Ook een aluminium kap behoort tot de mogelijkheden. Het doek van de Fabrian markiezen is van een zware kwaliteit weefsel en is daarom duurzaam, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, luchtdoorlatend, vet- en vuilafstotend en UV-bestendig. Het doek is verkrijgbaar in een grote variëteit aan kleuren en dessins. Net als bij de Fabrian zonneschermen is ook bij de markiezen de bediening zeer gebruiksvriendelijk. Ook hier kennen we de handmatige variant en 3 de elektronische bediening met als optie een tijdklok of een zon- en windemeter. •"w- afdeling Oosterschelde College Kijk op Walcherse natuur Ontdekken, leren, genieten. Dat is de kern van de vijf ochtenden die we gaan besteden aan de natuur op Walcheren. Bestemd voor ouderen en verzekerd van deskundige leiding verzorgd door het Het Zeeuwse Landschap. Op drie van de vijf ochtenden maken we een excursie. Tijdens de overige twee krijgt u boeiende informatie in woord en beeld. Letterlijk een buitenkansje. Het ECW/Oof icncrwtidf Co-:-jgc rra&*i Pee') tui var» het FQC lodand vanaf 26 mei van 9.30 - 12.00 uur in het gebouw van St. Welzijn voor ouderen. Molstraat 13. Middelburg. 5 bijeenkomsten kosten 25,- Meer informatie/aanmelding: ECW. Latijnse Schoolstraat 10/12 4321 BR Middelburg (0118) 61 62 78 Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding schilderen, "SPOS ZUID-WEST" verzorgt de primaire opleiding schilderen voor jongeren in de regio Zeeland en West-Brabant. Gezien de vraag vanuit de aangesloten lidbedrijven zijn we nog op zoek naar: leerling (schilders) Ben je in het bezit van een VBO {bouw) of Mavo diplo ma en niet ouder dan 18 jaar, en wil je graag schilder worden, waar werken en leren centraal staan via het leerlingwezen. Dan kan "SPOS ZUID-WEST" de springplank zijn voor een mooie carrière. Wij bieden werkgarantie voor de duur van de opleiding twee jaar), een landelijk erkend diploma, en salaris volgens schilder CAO. Heb je interesse in dit kleurrijke vak en wil je Zeeland mee beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf bel of schrijf dan naar: SPOS ZUID-WEST, Albert Plesmanweg 4 4462 GC Goes Voor informatie over deze baan kun je kontakt opnemen met, J. L. Linders. telefoon 0113-228076 CHILI mm 2 1/2 2-ziu 2.995.- Natuurlijk met drie jaar garantie..TW MONTI: l. 2-zitsprijs J ALPHA 2 1/2 2-zits va. 2.995,- Natuurlijk de nieuwste trends... MONTÈL 2-zitsjnijs va. j 2QC (exclusief sierltusscus) JL y VASCO 2 1/2 2-zits 2.995,- Ef'Natuurlijk uiterst scherp geprijsd... Ef MONTÈL 2-zitsprijs J ^95 EDISON 2 1/2 2-zits va. 2.495,- Etf Natuurlijk hot/derden fauteuils... MONTÈL 2-zitsprijs va. 1 7 QC (exclusief sierkmsemJL -Z VJy JAKARTA Ef' Natuurlijk uitzonderlijke keuze... MONTÈL 2-zitsprijs va. j OQC (inclusiefanukussens) JL X—,j WELLINGTON EfT Natuurlijk exclusief zitcomfort... Eft MONTÈL 2-zitsprijs J 295 EMILY 2 1/2 2-zits va. 2.495,- w T Natuurlijk romantisch en klassiek MONTÈL 2-zitsprijs va. 1 7 yrC' (exclusief sicrkusscsss) d JL y ALMERIA Etf Natuurlijk gegarandeerde Montèl kwaliteit... MONTÈL 2-zitsprijs va. 1 AC)^ (inclusief sierkmsem) JL _Z y Monül Vision: wat een uitkomn. In die Monübmtiging sust een computer uaarmer u. urnen met onze banktnsptcialiit, zHf uw bank naar keuze ontuerp:. U laat uit tientallen modellen, uit hondmlrn bekledingen in uoj'of leer en. klik, klak. klaar, tiaar itaat-uuw zelf ontworpen bank Montèl doet de rest. Fabriceren en keurig bij u tltun afle teren. Mont'el Vision de leukste monter om een bank te kopen S-U K 8 Hfl voor ilr ctitjloffu onze teslifint. Montèl vindt it in: Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Axel, Beverwijk, Breda, Diemen, Groningen, Heerenveen, Heerlen, Leidschendam, Nijmegen, Oldenzaal, Roermond, Rotterdam, Sliedrecht, Eindhoven/Son, Steenwijksmoer/Coevorden, Utrecht, Zoetenvoude, Zutphen en Zwolle. Alle beroemde meubelmerken onder één dak Elke dag geopend tot 18.00 uur Zondag geopend van 13.00 - 18.00 uur Telefoon 0115-562010 SieMatic Keukenstudio 1e verdieping Nieuwendijk 89 - Axel - Tel.: 0115-562010

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 14