Kam Fort schoon, mooi zo A capella-pop door Montezuma's Revenge Als je de deur bijna niet meer uitkomt.. CONCERTZAAL VIERT EEUWFEEST De Concertzaal bestaat honderd jaar. Het Middelburgse muziekpodium viert dit met een optreden van het bekende a capella-kwintet Mon tezuma's Revenge. Vanaf 20 uur brengt het vijftal hoogtepun ten uit hun tienjarige carrière. Politiek Hobby Lezingen Ouderen Allerlei Dieren Gevonden Jongeren Wet Voorzieningen Gehandicapten DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Cursus/Onderwijs Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 25 Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 20 maart t/m wo. 26 maart. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: P.A. den Braanker. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: J.P.J. Voets, 15 uur: A. Beider. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: P.H. Zaadstra. Volle Evangeliegemeente 'Immanuel'. Westdijkstraat 5-7, samenkomst do. 20 uur en zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1Zo.: geen opgave ontvangen. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: J. de Visser. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: M. Boot. Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: M. Boot (in de Geref. kerk). GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: C.A. Davidse, 14.30 uur: A.E. de Bruijn (in de Herv. kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P.A. den Braanker, 14.30 uur: A.E. de Bruijn. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo.: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: N.H.J.E. Boomer. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 10 uur: P.L. de Schipper. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1Zo. 10 uur: B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: P. Joosse. Hervormde Kerk. Zo.: geen opgave ontvangen. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Gereformeerde Gemeente Centrum Middelburg. Segeersstraatkerk. Zo. 9.30 en 18.30 uur: J.J. Tanis, 14 uur: leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo.: geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdiensten. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 9.30 uur: A.C. Verweij, 14.30 uur: W.A. v.d. Berg. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus, 17 uur: Taakgroep eredienst. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk Groenmarkt, Zo. 10 uur: C. Brakema. De Morgenster. Zo. 10 uur: J.S. Koops. Engelse Kerk. Sim- pelhuisstraat. Zo. 19 uur: J.S. Koops. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Ont- moetingskerk). Zo. 10 en 17 uur: L. Wüllschleger. Oostkerk (in de Concert- en Gehoorzaal) Zo. 10 uur: W.A. v.d. Berg. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrikse. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: G.F, Overweg, 16.30 uur: J.A. Roose. Ned. Gereformeerde Kerk (gebouw Engelse Kerk) Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: P. Kurpershoek, Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergul de Baars, Baarsjesstraat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst. H.G. ter Mate. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 9.30 uur: bidstond, 10 en 19 uur: Kerkho ven. Evangelisch Lutherse Gemeente. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Pasma-v.d. Berg. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur. De Hoeksteen. Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord: eerste zaterdag van de maand 17 uur: protestantsedienst, tweede, derde, vierde en vijfde zaterdag van de maand 17 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 16.30 uur: J. Char- dard. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur. Rafaël gemeenschap Eleos. Olmenlaan 8. Zo. 9.30 uur: dienst. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Reyershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. 16 uur. Do. 19.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente Middelburg-Centrum. Dauwendaelselaan 35. Zo. 10 uur. Di. 19.30 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 98. Zo. 10 uur: dienst, 14 uur: cutiel en Francais, pastor: Jean Zuwato. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: P. Barmentlo. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: A. Spaans, 17 uur: A.C. Verweij. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.C. den Hollander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: leesdienst. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: P. Barmentlo. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A. Bruin. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 370. Zo. 10 uur: G. den Hartogh, 17 uur: G.P.R. Pennekamp. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: L.A. Woltering en H. van Schaik. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: dienst in de Kanaalstraatkerk, 19 uur: lijdensme ditatie. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1. Elke eerste en derde zater dag van de maand 10.30 uur. Zo. 19 uur: P.A. Trimpe. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. Pinkstergemeenschap 'Shalom', Van Doornlaan 40 West-Souburg. Za. 20 uur: J. v.d. Oever (jeugddienst). Zo. 14.30 uur: J. v.d. Oever. Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten. Hervormde Kerk Oranje plein. Za.: 9.30 uur: eredienst, 10.30 uur: bijbelstudie. H.G. ter Mate. VEERE Samen-op-weg-kerk. Kaai. Zo. 10 uur: J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Zo. 11.30 uur. Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1Zo. 9.30 uur: A.T. Moussault. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J.J.T. Doedens. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West-Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo.: geen dienst. Petruskerk. Zo. 9.30 uur: J.W. Glashóuwer. Open Hof. Alexa nder Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. De Schaapskooi. Papegaaien burg. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel. Ter Reede. Zo. 19 uur: A.V. de Nooij. Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: N. Bakker. Jehovah's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Zo. 10 uur. Jehovah's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19 uur. Za. 18 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161 Zo. 10 uur. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16 uur: R. Kattenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: Vader. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1Zo. 15 uur: W.J. de Grood. Christelijk Centrum Zeeland. Faradayweg 1Zo. 10.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Berèa. Westerbaan 16. Zo. 10 uur: Russell Sage. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samen komst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur en wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand 10.30 uur. Zo. 10.30 uur. Lieve Vrouwe Kerk. Singel. Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Za. 17 uur. Open Hof. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: G. Pennekamp, 17 uur: P. Zaadstra. Gereformeerde Kerk. Fort de Haakweg 14. Zo. 10 uur: G. Pennekamp, 17 uur: P. Zaadstra (beide diensten in de Herv. kerk). Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Schoolstraat 11Zo. 9.30 uur: H. Mostert, 14.30 uur: G.F. Overweg. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Spaans, 17 uur: Van Westen (SOW-dienst in 'Bethel'). Afgelopen zaterdag kreeg de lente al behoorlijk vat op de bewoners van Het Fort in Vlissingen. Met man en macht werd gewerkt. De bewoners van deze oude Vlissingse wijk waren opgeroepen door het Comité Houd Het Fort Schoon en massaal hadden ze gehoor gegeven aan die oproep. Jong en oud, mannen en vrouwen liepen af en aan met afval en niet meer te gebruiken spullen. Boven dien werden de straten eens flink onder handen genomen zodat het er zaterdagavond allemaal pico bello uitzag. Het project Mooi zo, Goed zo ondersteunde de activi teiten. FOTO ANDA VAN RIET Montezuma's Revenge. FOTO RINEKE DIJKSTRA In 1995 ging de vijfde theater show van Montezuma's Revenge in première. Net als vier voorgaande werd ook dit programma unaniem gepre zen om het originele repertoire en de bijzondere, subliem uit gevoerde arrangementen. Als geen ander bewezen de heren steeds weer dat het mogelijk is algemeen bekend repertoire te voorzien van geheel eigen zanggeluid. Nu (tien jaar en vijf theaterpro gramma's later) vinden de leden van Montezuma's Revenge de tijd rijp voor een beperkte tournee, waarin de beste, gekste en gevoeligste nummers die zij eerder op het podium brachten zijn opgeno men. Voor de vele fans een feest der herkenning; voor degenen die 'de Montezuma's' nog nooit gehoord hebben een mooie kennismaking. Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Euro - De Vlissingse afdeling van de Socialistische Partij heeft een 'Euro-nee-comité' opgericht. De partij is van mening dat de Nederlandse bevolking zich in een referendum moet kunnen uitspreken over de invoering van de Europese munt en het ver dwijnen van de gulden. Leden van het comité verzamelen momenteel handtekeningen om deze wens kracht bij te zetten. Daarnaast probeert het Euro- nee-comité door activiteiten en discussies het Eurodebat ook in Vlissingen op gang te brengen. Inlichtingen: 0118 - 466 737. Gemeenteraad - De Veerse gemeenteraad komt 20 maart om 16.30 uur bijelkaar in het gemeentehuis in Koudekerke. Op de agenda onder meer de gemeenschappelijke regeling milieutaken, afvalstoffenrege ling, een voorbereidingsbesluit voor kavels in de Zoutelandse Tienden, procedure huisvesting basisonderwijs, subsidie ver- voersets warme maaltijden en een voorstel tot bepaling van de lokatie van de bouw voor een nieuw gemeentehuis. Commissie - De commissie Sociale Zaken, Personeelszaken, Organisatie en Informatie van de gemeente Vlissingen komt don derdag 20 maart om 19.30 uur bijelkaar in het Vlissingse stad huis. Op de agenda onder meer de voorlopige cijfers bijzondere bijstand 1996, de gevolgen van premieverstrekking aan uitke ringsgerechtigden, stand van zaken sectie Sociale Zaken en een brief over de banenpool en de positie van de banenpooler ten aanzien van interne vacatu res. gaat in op de situatie van een gezin met hond waar een baby bijkomt. Na de pauze is er gele genheid tot het stellen van vra gen. De lezing begint om 20 uur in de kantine van de Kynologen- club in Wilhelminadorp. Inlichtin gen: 0113- 371 149. Modelspoor - De Modelspoor vereniging Zeeland viert 22 en 23 maart haar vijftiende verjaar dag in het Middelburgse Hotel Arneville. Speciaal voor de gele genheid heeft de vereniging een show met modulespoorbanen, treinmodellen die niet in de win kel te koop zijn, modelbouw en informatie over de besturing van een modelbaan met computer. De show is voor publiek ge opend van 10 tot 18 uur. Theezakjes - Tilly van der Plas geeft donderdag 20 maart een demonstratiemiddag 'theezakjes vouwen'. Ze is bekend als de samenstelster van een aantal hobby-boekjes over het vouwen en verwerken van theezakjes. De demonstratie begint om 14 uur in de Zeeuwse Bibliotheek. Sinds afgelopen maandag wordt het spreekuur van de Vreemde lingendienst van de politie Wal cheren dagelijks van 10 tot 11 uur gehouden. Het gebouw van de dienst ligt aan de achterzijde van het politiebureau, Achter de Houttuinen in Middelburg. Bier - In het Goese Ambachts centrum wordt zondag 23 maart een Delta Bier Festival gehou den. Brouwerij De Gans komt met een speciaal bier dat de feestelijke naam Jubilaris draagt. Ook de Bierefluiter pre senteert een nieuw bier: de Maene Blusser. Verder zijn er kleine commerciële brouwerijen aanwezig. Het Festival begint om 13.30 uur. Dodenherdenking - In Mid delburg worden zondag 4 mei de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vanaf 19.30 uur is er een programma met koraalmuziek van Brass band Onda uit Middelburg. Om 20 uur worden de twee minuten stilte in acht genomen. De plechtigheid is rond 20.15 uur afgelopen. handschoenen, een dameshals doek, een benzinedoo, een bromfiets, diverse fietsen en sleutels, een portemonnee met verschillende pasjes, een zwart autoradiofront, een witte speel goedpoes en een kentekenbe wijs deel III. Verloren voorwer pen kunnen binnen drie maan den worden afgehaald op het politiebureau. Bankbiljet - In de periode van 8 tot en met 14 maart zijn bij de politie in Vlissingen de volgende voorwerpen aangegeven: een bruine portemonnee met giro maatpas, een bankbiljet, een blauw met witte dekhoes voor kinderwagen, bruine leren hand schoen met binnenvoering, ver schillende fietsen, een zilveren oorbel, sleutels en sleutelbos sen, een grijze fietstas en een blauwe rugzak met Minnie Mou se. Verloren voorwerpen kun nen binnen drie maanden tijdens kantooruren worden afgehaald op het Vlissingse politiebureau. lendste groep. Er wordt tijdens de lezing ingegaan op de achter gronden van hun vertrek naar de polder. De lezing begint om 20 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Juliana Welzijn - Het Juliana Welzijnfonds heeft een bijdragen van 25 duizend gulden toege kend aan de stichting Welzijn Ouderen Platteland. Het bedrag is bedoeld voor de inrichting van een gemeenschappelijke ruimte in het woonzorgcentrum in Arne- muiden. Kind en hond - De Kynologen- club Zeeland houdt 27 maart de lezing 'Kind en hond'. Willie Groenewegen zal dan informatie geven omtrent de relatie tussen honden en (jonge) kinderen. Ze geeft antwoord op vragen als 'wat te doen als mijn kind een vreemde hond tegenkomt' en Kinderbeelden - De Goese praktijk voor gezondheid en bewustwording EOS houdt don derdag 27 maart een informatie avond over de cursus 'In en uit de ban van je kinderbeelden'. Deze is genoemd naar het gelijknamige boek van Siddharta van Langen. Volgens EOS wor den namelijk steeds meer men sen zich ervan bewust dat hun huidige leven grotendeels bepaald wordt door ervaringen uit de jeugd. De informatie avond begint om 20 uur in de 's Heer Hendrikskinderendijk 60 in Goes. Buurtcomité - Buurtcomitè Bonedijke houdt maandag 24 maart een vergadering om 19.30 uur in het Woltershuis aan de Vlissingse Hogeweg. Op de agenda onder meer de benoeming van een voorzitter en secretaris. Dijken - Zijn de dijken nog vei lig? Onder deze titel houdt de ANBO een themamiddag op 24 maart. De themamiddag begint om 14 uur in Bachten Reede aan de Vlissingse Vredehoflaan. Vreemdelingendienst Benzinedop - Op het Middel burgse politiebureau zijn in de periode van 1 tot en met 14 maart de volgende voorwerpen aangegeven: een zilveren bede larmband met drie bedeltjes, een gouden schakelarmband met twee hangertjes, een blauw/groene rugzak met schoolboeken, een zilverkleuri ge damesbril, een zilverkleurige herenzonnebril, een groene_ toi lettas met make up, een video- filmband, een double dameshor loge met zwart bandje, een brui ne hond, een rode kater, een grijs/zwarte tijgerkat, een rood/zwarte schildpadpoes, een bruin/zwarte schildpadpoes, een valkparkiet, een gouden schakel ketting, een paar grijze lederen Ethiek - Ethiek in de fabriek - verantwoord ondernemen in de moderne samenleving. Onder deze titel houdt Ronald Jeuris- sen donderdag 20 maart een lezing in de Zeeuwse Biblio theek. De lezing begint om 20 uur in de aula van de bibliotheek. Hij wordt georganiseerd door DISK-Zeeland, het besturenbe- raad van de vier instellingen voor maatschappelijk activeringswerk en de Zeeuwse Bibliotheek. Walcherse boeren - DJ. Wolffram uit Almere houdt woensdag 26 maart een lezing voor de Heemkundige Kring Wal cheren. Deze gaat over 'Wal cherse boeren in de Noordoost polder'. Van 1947 tot 1962. kre gen zo'n 1500 boeren en fruitte lers een bedrijf toegewezen in de Noordoostpolder. Een kwart van hen was afkomstig uit Zee land. De Walcherse boeren vormden onder hen de opval- mAATSCHAPPELUKE ZORG WALCHEREN J^. Voor informatie, bel (0118) 684000 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: P. Boekesteijn. Van Duyvenvoorde Sportzaal Oost-Souburg, peutergym, 9.30 u. Sportzaal West-Sou burg, volksdansen voor 50+, 10.45 u. Wijkcentrum Schei- debuurt Vlissingen, klaverjas sen, 19.30 u. De Parel Dom burg, kinderbowlingtoernooi, 14 u., aanmelden voor 12 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Bach ten Reede Vlissingen, voor jaarsmodeshow, 19.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, demonstratie theezak jes vouwen door Tiny v.d. Plas, 14 u. Zeeuwse Biblio theek Middelburg, lezing door Ronald J.M. Jeurissen, 'Ethiek in de fabriek', 20 u. Ter Valc- ke Goes, dia's over Zeeuwse klederdrachten, 10 u. Wijkcentrum Vlissingen, Scheldebuurt klaverjassen. 13.15 u. Stichting In- en Uit loophuis Vlissingen, spelle tjesmiddag, 14 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, bingo, 20 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door H.L.F. Saeijs, 'Dor stige aarde', 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcontactmid- dag, 15 u. Clubhuis Zeeland Sport Vlissingen, voorjaars wandeltocht, afstanden 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer, inschrijven vanaf 9 u. Club gebouw VTV Vlissingen, kla- verjastoernooi, 10.30 u. Karolingenburcht Oost-Sou burg, dansavond met Jantje Mokum, 20 u. Wijkcentrum De Spinne Goes, dans- en ontmoetingsavond voor alleenstaanden vanaf 25 jaar, 21.30 u. Verzorgingshuis Buitenrust Middelburg, bingo en verloting, 14 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, snuf- felmarkt, 9 u. De Parel Domburg, bowling- toernooi, 16.30 u., aanmelden voor 16 u. Kloveniersdoelen Middelburg, lezing door G.W. Bergman, 17 u. Sporthal Baskenburg Vlissin gen, sporten met longenfy- seem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Wijkcentrum Schel debuurt Vlissingen, technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 19.30 u. FNV Zee land: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal 13.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, Technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, volksdansen voor paren, 19.30 u. Zuiderbaken Mid delburg, hobby- en ontmoe tingsmiddag, 13.15 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafeltennis sen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoel club, 14 u. Zeeuwse Biblio theek Middelburg, lezing door H.J. Siebrand, 'Geloofs vernieuwing: uitdaging en opdracht', 19.30 u. Zaal Middendorp Zoutelande, dorpsraadvergadering, 20 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelie, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissin gen, kinderinstuif 4 t/m 9 jaar, 14 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, darten, 19.30 u. De Parel Domburg, squashtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 12 u. Bibliotheek Goes, voorle zen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Peuterspeelzaal De Paddestoel Oost-Sou burg, kleding- en speelgoed beurs, 19-20 u., inleveren dinsdag van 19-19.30 u. en woensdag van 13-14 u. Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, lezing door F. Arwert, 'Hoe kun je DNA verande ren?', 19.45 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door D.J. Wolffram, 'Walcherse boeren in de Noordoostpolder', 20 u. De Schaapskooi West-Souburg, kinderkleding- en speelgoed beurs, 9.30 u., inleveren op maandag en dinsdag van 9- 10 u. Peuterspeelzaal Het Baken Oost-Souburg, kinder- kledingbeurs, 13.30 u., inle veren van 9-11 u. Do. 20 maart t/m wo. 26 maart Toen en nu - P.B. van Bohe- men vertelt zondag 23 maart over Walcheren toen en nu. Ook de Kapel van Hoogelande komt ter sprake. Van Bohemen is foto grafisch vormgever van het boek 'Sta een ogenblik stil'. De lezing wordt gehouden in de kapel van Sint Maarten. Aanvang 14.30 uur. Bodypaint - Het Goese Oos- terschelde College begint 9 april de cursus bodypainting. Deelne mers leren door diverse tech nieken het lichaam (of delen ervan) te beschilderen. Dat schilderen gebeurt met spon zen en penselen of de machina le airbrush-techniek. Enige erva ring op het gebied van grime of visagie wordt verwacht. De cur sus bestaat uit zes lessen. Infor matie: 0113 - 231 170. Polariteitsmassage - Ineke Pouwelse begint op 27 maart met een cursus polariteitsmas sage op vijf achtereenvolgende donderdagen. Deelnemers ont vangen een certificaat van Wim Veenendaal, directeur van Natuurgeneeskundig Vormings centrum Refaja te Apeldoorn. Informatie en aanmelding: 0118 - 472 788. HUISARTSEN Middelburg: Zaterdag tot 24 uur: C.J.E.M. Albers, Bellinkplein 3, tel. 639933. Zondag tot 24 uur: 5.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 639933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24 uur: 6. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 412233. Zondag tot 24 uur: P. Cra- ma, Hogeweg 107, tel. 413459. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joos- land, Arnemuiden, Gezond heidscentrum Middelburg-Zuid (praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): Zaterdag tot 24 uur: C. Wattel, Dorpsstraat 19, Ritthem, tel. 461630. Zondag tot 24 uur: H. Meijer, Kanaalstraat 70, Oost-Souburg, tel. 461212. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostka- pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: Zaterdag en zondag: R. van Tol, Markt 12. Veere, tel. 501271 Aagtekerke, Domburg, Westka pelie, Zoutelande, Meliskerke, Koudekerke en Biggekerke: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: W. Spekhorst, J.W. Schuurman- straat 6, Domburg, tel. 581271. West- en Midden-Walcheren: Zaterdag en zondag: A. Stutter- heim, Rapenburg 4, Meliskerke, tel. 561760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: Zaterdag en zondag: G.A.M. Jansen, Oost straat 21, Zoutelande, tel. 561525. Patiënten tandartspraktijk P. Malland, Tobagolaan 6, Vlissin gen: Zaterdag en zondag voor spoedgevallen tel. 478290. APOTHEKEN Belasting - Bij het Jongeren Advies en Informatie Bureau aan de Middelburgse Hoogstraat staat in de maand maart het the ma 'belasting' centraal. Jonge ren die iets willen weten over belastingteruggave, sofi-num- mers etc. kunnen hier naar bin nenlopen. Inlichtingen: 0118 - 638 471. Middelburg: van vrijdag tot vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Stro menwij k 't Zand, Maasstraat 58, tel. 635565. Vlissingen: van vrijdag tot de vrij dag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Sou burg, C. van Pe rest raat 1, tel. 461593. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: vrijdag t/m maandag 9 uur: S. v.d. Kaaden, tel. 471140. Middelburg: van donderdag 20 uur tot zondag 20 uur' K. Boot, tel. 639865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschaps dieren): Zaterdag en zondag: A.J. Ruys, Stadsschuur 1, Middelburg, tel. 613118. Spreekuren zonder afspraak: 11-12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middel burg: (grote huisdieren) tel. 633803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostka- pelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 581443. Behan deling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Melisker ke: (kleine huisdieren): Kelderweg 1, tel. 592838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapel- seweg 12, Grijpskerke, tel. 593060. Zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, van vrij dagavond t/m zondagavond: A. van Schaik, tel. 478969. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend 628288. Bureau Vertrouwensarts Kin dermishandeling, 628800. Kindertelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 0800-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 0113-249389. Stichting Bejaarden- (en gehan dicapten-) Alarm Zeeland. 551215. Telehulp. alarmeringssysteem voor zelfstandig wonende oude ren en gehandicapten, Vlissingen, 448448. Wet Voorzieningen Gehandi capten, 684000. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land': 469869 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 684000, Vlissingen, 448844. Stichting Slachtofferhulp Zee land. 636108. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland. 615551 (dag en nacht). Vereniging tegen seksuele kin dermishandeling binnen het gezin, telefonisch spreekuur: van 9-12 uur, 613362. Stiching Provinciale Kraamzorg en Entadministratie Zeeland. 0113-249280. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 637320 en 413240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescher ming. 673333. Thuiszorg Walcheren, voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, 06- 53863677. Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 112, overige assistentie aanvragen 633333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 25