-KORT-KORT-KORT- Occasionshow in De Zeelandhallen In dit nu fJÖi De dealer anno 1997 staat klaar voor 'snelle hulp' Enkele tips om niet 't schip in te gaan DE GOESE MERKENDEALERS PAKKEN GROOTSCHEEPS UIT EN PRIJSAFSPRAKEN ZIJN OOK MOGELIJK 19 Maart 8e jaargang no. 8 Originele onderdelen: beter en niet duurder Nationale Autopas: veilig gebruikt kopen via dealer Auto Taxatie Systeem: goede indicatie voor de inruilprijs o.a. Ruim 250 occasions belicht in beeld en tekst Een profiel van uw merkendaeler Voor een occasion naar de show in De Zeelandhallen en meer autonieuws Zekerheid In Goes De Goese Merkendealers e.o.: Niet duurder Colofon: Garantiebewijs Prijsknokken is in de autobranche een veel gespeeld gezel schapsspel. Vooral met onderdelen die meer dan gemiddeld worden vervangen (de zogenoemde fastmovers) en accessoi res wordt volop gestunt. Maar wie even door de wervende tek sten van de advertenties heenkijkt, komt al snel tot de ontdek king dat er lang niet zo veel wordt aangeboden als het lijkt. En dan is de conclusie al snel gemaakt dat je beter kunt kiezen voor originele onderdelen van de merkdealer. De voordelen zijn er naar: deze onderdelen zijn beter, er wordt een goede garan tie gegeven en ze zijn lang niet zo duur als menigeen denkt. Autorijden kost geld en vaak is het geld hiervoor gereserveerd. Om die reden is het des te opvallender dat vervolgens vaak op de onderdelen of accessoires wordt bezuinigd. Als ergens anders de uitlaat een tientje goedkoper is, dan wordt de ver trouwde dealer al snel de rug toegekeerd. Het is trouwens een besluit dat in menige huiskamer achteraf wordt betreurd. De dealer is en blijft namelijk het beste adres voor onderdelen en accessoires. Om meerdere redenen. Allereerst verkoopt de dealer alleen originele onderdelen. Dat betekent dat de onder delen gemaakt zijn om alleen onder, aan of in uw auto te wor den gemonteerd. Ze passen altijd. Mede om deze reden gaan ze langer mee dan onderdelen waar niet het stempel van het automerk zit. Bovendien is de garantie op deze onderdelen bij zonder goed. Bij een eventuele fabricage- of montagefout - die komen overigens sporadisch voor - doet de dealer niet moeilijk en repareert het onderdeel terstond of vervangt het zelfs wan neer dat nodig is. Een ander voordeel is dat de fabrieksgaran tie door de bank genomen langer duurt dan de garantie op niet- originele onderdelen De Nationale Auto Pas (NAP) is sinds de introductie enkele jaren geleden een regelrecht begrip. Van alle ongeveer zes mil joen auto's in Nederland zijn er meer dan vijf miljoen geregis treerd bij de NAP. Vanzelfsprekend verkopen Nederlandse dealers alleen maar gebruikte wagens die in het register van het NAP zijn opgenomen. De Nationale Auto Pas - een initiatief van onder meer BOVAG, ANWB en RAI - is enkele jaren geleden opgezet als wapen tegen gesjoemel met kilometerstanden. Vooral handelaren die hun showroom langs de stoeprand heb ben (wie kent ze niet) maakten - en helaas: maken nog steeds - gebruik van de mogelijkheid de kilometerstand fors terug te schroeven. Waardoor de handelswaarde in enkele minuten tijd met een paarduizend gulden was vermeerderd. Maar dat de wagen er niet echt op vooruit is gegaan hoeft geen betoog, want in feite verandert er niets. Het grootscheepse initiatief om met NAP te beginnen werd - eerlijk is eerlijk - met de nodige argwaan omringd. 'Het zou wel weer niks worden', luidden de schampere opmerkingen. Maar die opmerkingen zijn gelogen straft, want de NAP is wel degelijk 'iets' geworden. Wat heet. Van alle initiatieven die de laatste jaren door de branche zijn genomen om iets te doen tegen Beun de Haas, is de NAP één van de meest succesvolle. Het succes is vooral te danken aan de medewerking van de dealers in ons land. Elke auto die bij hen door een klant wordt aangeboden wordt - hoe oud die ook is - opgenomen in het NAP-register of de gegevens worden bij gewerkt. Op deze manier kan nauwlettend in de gaten worden gehouden hoeveel kilometers de auto heeft afgelegd en er wordt meteen opgemerkt wanneer de auto opeens minder heeft gereden. Het zogenoemde shoppen wordt steeds minder lucratief sinds de dealers beschikken over het Auto Taxatie Systeem (ATS). Aan de hand van dit systeem en op basis van de gegevens van de klant kunnen dealers redelijk simpel uitrekenen welke prijs zij kunnen teruggeven voor een inruilauto. Verschillen zullen er nog steeds zijn, maar die zullen wel steeds kleiner worden, ledereen ker\t ze, die wilde verhalen van de shoppende klant die de ene dealer tegen de ander uitspeelt. 'Krijg ik maar dit? Ja maar, bij die en die krijg ik wel zoveel', gesprekken met deze invalshoek waren aan de orde van de dag in het dealerbedrijf. Veel dealers gingen weliswaar niet mee in deze 'ratrace', maar er waren ook genoeg dealers die zich om hen moverende rede nen wel lieten verleiden tot een hoge - te hoge in veel gevallen - inruilprijs. De dealers hadden behoefte aan een systeem aan de hand waarvan redelijk simpel te zien is welke prijs redelijk is en niet teveel afwijkt van die van de collega-dealer. Daarvoor bestaat sinds jaar en dag de BOVAG/ANWB-koerslijst. Deze heeft echter als nadeel dat het een vrij star instrument is waar niet alle individuele gegevens kunnen worden ingevuld. Het ATS - dat vorig jaar is geïntroduceerd - is wat dat betreft heel wat beter. De dealer die het ATS gebruikt, is in staat op basis van juiste gegevens - dat is het uitgangspunt - een reële inruil prijs te geven. Dit wil echter niet zeggen dat verschillen in inruil- prijzen voltooid verleden tijd zijn. Iedere dealer kan redenen hebben om toch een hogere inruilprijs te geven. Hij heeft bij voorbeeld al een gegadigde voor uw auto. Of het model is erg gewild. Of hij heeft er alle vertrouwen in uw wagen snel weer te kunnen verkopen. «V*- zekerheid en vertrouwen. Het BOVAG-garantiebewijs wordt uiteraard afgegeven door de merkdealer. Maar de meeste - om niet te zeggen alle - dealers vinden de BOVAG-garantie niet ver genoeg gaan. Deze dealers hebben zoveel vertrouwen in hun gebruikte merkwagens, dat ze er met een gerust hart een schepje bovenop durven doen. Of zelfs een flinke schep. In veel gevallen wordt de BOVAG-garantie van drie maanden opgerekt tot een half jaar of zelfs een jaar. Dit bete kent allereerst dat de klant de zekerheid heeft een goede auto te kopen waarmee hij veilig en met een gerust hart op weg kan. De dealer heeft al deze auto's namelijk van bumper tot bum per nagekeken en heeft daar waar maar enige twijfel bestond over de deugdelijkheid deze onmiddellijk vervangen. De dealer staat daarom helemaal achter deze gebruikte wagens. Er zijn nog meer voordelen die de dealer biedt bij de aanschaf van een jonge gebruikte wagen. Veel merken geven tegenwoor dig fabrieksgarantie van één, twee, drie jaar of zelfs nog lan ger. Deze fabrieksgarantie geldt natuurlijk nog steeds op het moment dat de auto binnen dit tijdsbestek wordt gekocht door een ander. Maar de voorwaarde is dat de fabrieksgarantie alleen nog geldt wanneer de auto wordt gekocht bij de merk dealer. In alle andere gevallen vervalt de fabrieksgarantie op het moment dat de auto uit het zicht van de dealer verdwijnt. Wat de occasionshow in de Zeelandhallen betreft, daar zul len ruim 250 goede occasions zijn samengebracht. Peter de Jonge vertelt: ,,Het is nu een goede tijd om te kopen, want er is veel aanbod en ook de prijzen zijn heel reëel." De show is don derdag en vrijdag geopend van 14.00 - 21.00 uur en zaterdag 22 maart van 10.00 - 17.00 uur. Auto Adria Autobedijf Centrum Goes Auto Dagevos Eurocar Goes Autobedrijf van Fraassen Autobedrijf de Groene Auto Hendriks Goes Autobedrijf de Jager Autobedrijf de Jonge Autobedrijf van Oeveren Autobedrijf Blankestijn Auto v. d. Vliet PTA Goes Autobedrijf H.J. Rijk Garage Sjaak Sonke Autobedrijf Steketee Garage van Strien Autobedrijf Tramper Auto Ventura Garage Gebr. Vermeulen Autobedrijf Jan Hop Autobedrijf Zwartepoorte Peter de Jonge: 'veel aanbod'. ftM In Nederland worden per jaar naar schatting ruim 1 miljoen gebruik te auto's verkocht. Een groot deel daarvan gaat via de straat. Met veel ellende als gevolg. We geven hieronder enkele tips om niet het schip in te gaan wanneer u een gebruikte auto aanschaft: TIP 1 De kilometerstand is tegen woordig heel wat betrouwbaar der dan een paar jaar geleden. Sinds de invoering van de Nationale Auto Pas is de kilo meterstand van de meeste auto's in Nederland ooit een keer bij een garagebedrijf in het NAP-systeem ingevoerd. Ga na of met de auto van uw keuze niet is geknoeid. Alle dealer- bedrijven kunnen die zekerheid geven. TIP 2 Kies altijd voor een vertrouwd adres. En u kunt er vergif op innemen dat iedere dealer in Nederland in elk geval betrouw baar is. Een dealer mag zich namelijk niet voor niets verte genwoordiger noemen van een bepaald automerk. Daar staan vakmanschap, kennis, correcte informatie en kwaliteit achter. TIP 3 Stel u op de hoogte van de werkzaamheden die binnen enkele maanden aan de auto moeten worden uitgevoerd. Want het is een vervelende ver rassing als een paar maanden na de aankoop een dure repara tie volgt of wanneer bepaalde onderdelen moeten worden ver vangen. Iedere dealer in Nederland is gaarne bereid u op de hoogte te brengen van de noodzakelijke reparaties die op korte en lange termijn noodza kelijk zijn. TIP 4 Belangrijk naast de aanschaf prijs zijn de kosten van onder houd. Vraag daar gerust naar bij de dealer, want de dealer kan die kosten haarfijn voor u in kaart brengen. TIP 5 Het veiligst is en blijft een auto met BOVAG-garantie. Of een afgeleide daarvan, want veel merken hebben tegenwoordig een eigen garantieregeling die meestal is gestoeld op de BOVAG-garantie. Het BOVAG- garantiebewijs geeft drie maan den garantie op de auto. TIP 6 Het kentekenbewijs is een bron van informatie. Om te beginnen is bij de aankoop het complete kentekenbewijs nodig. Dat wil zeggen: deel 1 "'en deel 2 en twee delen deel 3 (het origineel achter de voorruit en het copie bij de papieren). De datum op deel 1 is de datum waarop de auto voor het eerst in Nederland ging rijden. Is de datum op deel 2 dezelfde, dan weet je zeker dat de verkoper de eerste eige naar is. Wanneer achter bijzon derheden een datum staat, dan weet je zeker dat de auto als occasion is geïmporteerd. De auto is dan ouder dan het ken tekenbewijs deel 1 aangeeft. De meeste dealers in ons land geven zonodig tevoren de prijs op voor bepaalde werkzaamheden. Ook in onze regio kan dat. Alleen wanneer de werkzaamheden buiten het vaste stramien liggen, is het moeilijk vooraf prijsopgave te doen. Bovendien geldt bij veel dealers tegenwoordig het credo 'Klaar terwijl u wacht'. De vraag om een prijsopgave wordt steeds vaker aan dealers gesteld. Logisch, want niemand vindt het prettig om achteraf te worden geconfronteerd met onverwachte tegenvallers. Om nog maar te zwijgen over een rekening waarvan niet duidelijk is welke werkzaamheden pre cies zijn uitgevoerd. Voor de meest voorkomende werkzaamheden geven veel dealers dan ook een prijs vooraf. Van een uitlaat verwisselen, band plakken, accu vernieuwen en dat soort dingen weet de dealer immers hoeveel tijd hij daarvoor kwijt is en ook wat voor materiaalkosten hij heeft. Een prijsopgave is daarom mak kelijk te doen. Wat dit betreft doet de dealer dus absoluut niet onder voor concurrerende bedrijven die graag stunten met een prijs- vooraf-verhaal. De dealers doen dat ook, maar koketteren er alleen niet zo mee. Een hardnekkig misverstand is dat het bij dealers moeilijk is een eenvoudige klus niet binnen een dag te verhelpen. Dat is niet waar. Heel veel dealerorganisa ties hebben ingespeeld op de behoefte aan 'snelle hulp' en hebben in de werkplaats een plek gecreëerd waar deze repa raties snel kunnen worden uitge voerd. Even bellen (dat hoeft trouwens in veel gevallen niet eens), naar binnen rijden en een half uurtje later is de auto met nieuwe uit laat, banden of wat dan ook weer helemaal gereed. Er is nog een mare die uit de wereld moet. Die is dat dealers altijd duurder zijn met onderde len. Dat is maar een beetje waar, maar eigenlijk ook weer niet. Inderdaad heeft de dealer duur dere onderdelen dan de niet- dealer. Maar dat zijn originele-onderde len waarvan bewezen is dat de kwaliteit beter is dan van niet- Op zoek naar een goede occasion? Dan krijgt u nu de kans. Deze week houden de merkendealers van Goes en omstreken hun halfjaarlijkse occasionshow. Maar liefst 250 goede occa sions worden aangeboden in de Zeelandhallen. De show duurt drie dagen: van donderdag (morgen) tot en met zaterdag. originele onderdelen. In eerste instantie betaalt u dus iets meer, maar door de hogere kwaliteit gaan de onderdelen langer mee en dus bent u 'on the long run' goedkoper uit. Daarnaast bie- de concurrent. Waarbij ook nog eens moet worden opgeteld dat de dealer zijn vakmanschap en garantievoorwaarden biedt. Alles bij elkaar bent u dus bij de dealer veel beter uit. Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer Advertenties: De Bevelander Postbus 5 4460 AA Goes Voorstad 22 4461 KN Goes 0113-273000 Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. In deze speciale Autokrant daarom speciale aandacht voor deze grootse overdekte ver koopshow van occasions in Zeeland. Aandacht in de vorm van enkele speciale paginas waarin u al een voorproefje krijgt op het gebodene. In kort bestek worden elders in deze occasionkrant de gepresenteer de auto's al belicht. Eén van degenen die vanuit de kring van Goese merkendealers steeds nauw betrokken is bij de organisatie is Peter de Jonge, directeur van de gelijknamige Toyotagarages in Goes en Vlissingen. Hij is ook één van de deelnemers aan de groots opgezette verkoopshow. Hij kan ook toelichten waarom het kopen van een goede occasion juist bij de merkendealer inte ressant kan zijn. Een verhaal dat overigens ook door al zijn colle ga's kan worden gedaan. En niet op de laatste plaats door de Bovag die nauw samenwerkt met de merkdealers, ook die uit onze regio. Hij vertelt: „Merkgarantie op een gebruikte wagen biedt zekerheid. De meeste Nederlanders nemen geen risico en kopen tegen woordig een gebruikte wagen met BOVAG-garantie. De mees te merkdealers vinden deze garantie echter niet voldoende en geven op hun beste, meestal De Zeelandhallen in Goes. den veel dealers tegenwoordig keus uit wel- of niet-originele onderdelen. Het spreekt voor zich dat de niet-originele onder delen op prijs kunnen concurre ren met dezelfde onderdelen bij Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander en verschijnt één maal per maand. jonge, gebruikte wagens nog eens een extra lange merkga rantie. Auto's die hiervan zijn voorzien kunnen elke vergelij king met een nieuwe auto glansrijk doorstaan." Autorijden is meestal een groot genoegen. Maar het wil ook wel eens tegenzitten. Bijvoorbeeld wanneer de auto het begeeft uitgerekend op het moment dat u zich met de kinderen en part ner richting zonnig zuiden begeeft. Dit wil nog wel eens gebeuren met personen die nietsvermoedend in allerijl een 'nieuwe tweedehands wagen' hebben gekocht en daarbij niet verder hebben gekeken dan hun neus lang is. Bijvoorbeeld door een auto te kopen via de showroom langs het trottoirt. Natuurlijk is een auto zonder garantie meestal goedkoper. Maar ontelbaar zijn helaas de voorbeelden waarbij de koop uiteindelijk resulteerde in veel financiële en emotionele erger nis. Het BOVAG-garantiebewijs is wel het minste dat u mag ver wachten bij de aanschaf van een goede gebruikte wagen. Dit garantiebewijs garandeert uw mobiliteit. Met dit garantiebe wijs, dat normaal gesproken drie maanden omspant, koop je

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 15