Jeugdherinneringen van jongens in 'Het doorgezaagde weesmeisje' Griekse zanger in Vlissingen Zingende legende Joop Visser in Vlissingen Dansend door de tijd Belofte barst los 20 MAART T/M 26 MAART IN MIDDEN ZEELAND Het theatergezelschap Stichting Theater Kwark brengt zondag 23 maart de première van 'Het doorgezaagde weesmeisje'. Dat gebeurt in de Middelburgse Stadsschouwburg. Deze familie voorstelling begint om 15 uur. Het stuk is geba seerd op jeugdherinneringen, fantasieën en improvisaties van Oscar Postema en Francois Vervaet. Onder de regie van Willem Huybreghs is een fantasievolle en humoristische yoorstel- ling ontstaan. Geheim Zijn meer dan hondervijftig liedjes ziet hij als 'schetsen'. Hij schildert met woorden, de zin gende legende Joop Visser, al meer dan twintig jaar actief als liedjesschrijver en zanger. Een oude bard die maar geen massa-artiest wil wor den. Zaterdag (22 maart) treedt hij op in het Vlissingse Arsenaaltheater. Kunstbende café Een avondje balzaal. De verliefde blikken, het zweet en de eksterogen zijn tijdloos. Dat geldt niet voor de dans, de muziek, de levensstijlen en de omgangscodes die de laatste vijf decennia zijn ontwikkeld. De dertien spelers van Pumpen- haus Münster bladeren in de theatervoorstel ling 'Tanzpalast' weemoedig door de fotoboe ken en laten met de hoelahoep, rock, techno en triphop zien hoe ingrijpend de samenleving is veranderd. GEHOORD Woensdag 19 maart 1997 FAAM/VLISSINGER 13 Het is niet voor de eerste keer dat het tweetal samen op de planken staat. Eerder was het tweetal betrokken bij "t Hondje van De Ruyter'. Dat liep toen zo goed dat beiden samen aan de slag gingen en met een vin ger aan de pols van de doorge winterde regisseur Huybreghs. Stap voor stap bouwden ze het stuk op tot er een familievoor stelling uitkwam. Centraal in het verhaal staan de spannende belevenissen van twee jongens tijdens hun geheime clubbijeenkomsten op een woensdagmiddag. Tus sen dozen en allerlei rommel beleven ze spannende avontu ren, net als op de expeditie van hun grote held Indiana Jones. De rol karton blijkt plotseling een kolkende rivier en ineens bevinden ze zich tussen man netjes uit Peru. Postema en Vervaet laten als leden van de geheime club zien hoe span ned spelen kan zijn. Maar je moet wel avonturen kunnen verzinnen, voegen ze er aan toe. Plus dat vriendschap heel belangrijk is. Want zonder een vriend die niet te vertrouwen is, kun je geen geheimen delen. Heel subtiel zitten er tussen de bloedstollende belevenissen ook kinderverdrietjes zoals ouderlijke ruzie en een zieken huisopname. Hoewel de club bijeenkomsten verboden zijn voor meisjes is er wel een geweldige truc met een door gezaagd weesmeisje. Of die goed afloopt, is steeds weer de vraag. Na de première in Middelburg is de voorstelling nog drie keer elders in het land te zien. Onder meer voorstellingen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staan op het pro gramma. Verder is de voorstel ling opgenomen in het VMC Cultuuraanbod en kan het nog gespeeld worden op basis scholen in Zeeland. De voor stelling kwam mede tot stand met subsidie van de provincie Zeeland. Wie de voorstelling wil zien dient snel te zijn, want het publiek zit niet in de zaal maar op het toneel. Dat houdt het aantal kaarten zeer beperkt. De Griekse zanger Nikos Ignatiadis treedt zaterdag op in de Vlissingse Lange Zelke. Ignatiadis is vooral bekend door nummers die hij schreef voor zanger Benny Neijman. Zo is het bekende 'Waarom fluister ik je naam nog' van zijn hand. Ignatiadis treedt een aantal keer op tussen 12 en 16 uur. Oscar Postema (links) en Frangois Vervaet in Het doorgezaagde weesmeisje. FOTO ANDA VAN RIET In een ver verleden was hij - toen nog onder de naam Jaap Fischer - bekend en berucht vanwege zijn bijtende klein- kunstteksten. Inmiddels doet Joop Visser het rustig aan. Twintig voorstellingen per jaar vind hij genoeg. Zijn repertoire groeit traag maar gestaag: zes liedjes per jaar vindt hij een mooie prestatie. Romantische teksten over de liefde, maar ook nog steeds cynische, bij tende liedjes over wat hem niet zint in deze maatschappij. Politiek bijvoorbeeld, of de rol van de media. Zijn jongste cd 'Langste lied' bevat slechts één lied, maar dat bestaat dan wel gelijk uit 99 coupletten. Joop Visser is en blijft een fenomeen om mee te maken. Zijn aanvanke lijk in het Vestzaktheater geplande optreden is dan ook vanwege grote publieke belangstelling verplaatst naar het Arsenaalthater. De voor stelling begint om 20.15 uur. Het Middelburgse jonge rencentrum Midgard wordt vrijdag 21 maart omgebouwd tot 'Kunst bende-café'. Kunstenaar Gilles van Sparrentak beschildert deze dag met jongeren een aantal doe ken, die tijdens de voorron de in de Stadsschouwburg op 11 mei opgehangen zul len worden. Daarnaast is er een optreden van de Beve- landse hiphop-formatie Madborn. Angela Gabriëlse en Hedwig van Oers doen aan 'art-fysiek'n. Dit is een vorm van kunstzinnige bodypainting die ook wel schilderen op een levende drager genoemd wordt. Pumpenhaus Münster, zaterdag in de Middelburgse Stadsschouwburg. FOTO MATTHIASZÖLLE Daarbij werd vooral inspiratie van Ettore Scola. Ook in 'Tanz- geput uit de cult-film 'Le Bal' palast 1950-1997'weerspiegelt de dans de veranderende opvattingen over sex, huwe lijk, religie en werk in het naoorlogse Europa. Pumpen haus danst op duizenden kalenderblaadjes en toont de wederopbouw, de sixties met zijn maoïsten en marihuana, de latere yuppiejaren en de strijd tussen materialisme en mystiek in het zicht van een nieuw millennium. Als decor kiest Pumpenhaus een danspaleis. In deze ambiance van spiegels en rood pluche komen allerlei mensen samen: nachtvlinders, hartebrekers, muurbloempjes en sterreplukkers. Ze spelen hun spel van aantrekken en afstoten, conformeren zich aan de geldende mode en muziek en herschrijven de regels van de voorgaande generatie. Het resultaat is een kleurrijke, theatrale choreografie op muziek van onder andere Elvis Presley, Deep Purple, Abba en Prince. Een sfeervolle produc tie, niet alleen voor danslief hebbers, maar beslist ook voor publiek dat zelden of nooit naar een dansvoorstelling gaat. Pumpenhaus Münster is te zien op zaterdag 22 maart om 20 uur in de Stadsschouwburg van Middelburg. Voor de derde maal in even- zovele weekends toog uw razende reporter afgelopen zaterdag richting Vlissingen. Ditmaal voerde de tocht naar de Piek, alwaar de voorronde van de 'Zeeuwse Belofte' jaargang '97 van start ging. De Belofte is een provinciaal popconcours waarvan de winnaar zich plaatst voor de Grote Prijs van Nederland, in popstichtingkringen een ware klassieker. Voor de winnaar wacht immers nationale roem en bekend heid... Marcel de Dreu De statistieken wijzen echter anders uit. Meestal gaat men naamloos ten onder. Toch schreven ook ditmaal talloze bands zich in. Vijftien daar van werden geselecteerd en verdeeld over drie poules. De overige twee groepswed strijden worden binnenkort gespeeld in Terneuzen en Zierikzee. De door een landelijke jury uitverkorenen zouden een reëel beeld moeten geven over de actuele stand van zaken wat betreft muzikaal talent in de regio. Maar eigenlijk meer een soort dwarsdoorsnede, want een flinke top van de ijsberg heeft namelijk absoluut geen boodschap aan deze compe titie. Muziek verdraagt nu eenmaal geen wedstrijdele ment. Bieten laten zich niet met bloemkool vergelijken. Alhoewel beiden in principe niet te vreten zijn. Over goede smaak valt niet te twisten, lekkere trek is sei zoensgebonden. E.M.O. is zo'n exponent van de tegen woordige tijdgeest. Stipt om negen uur zette de twee mans formatie de elektroni sche aanval op het Piek- publiek in. Zwevend en hyp notiserend. Balancerend tus sen jungle, gabber en mel low. Of hoe dat ook moge heten. Modern dancemusic. Helaas zonder act. Dus saai om te zien. Een gemiste kans, jammer. De organisatie is gespitst op vernieuwing. Een band als Mamilla Paradise zal dan ook niet ver komen. Van dit soort bluesrock passen er duizend in een dozijn. Met slappe ballads worden de kansen er niet bepaald beter op, heren! Ook het tegen overgestelde zal dit jaar niet hoog scoren, vrees ik. Over the Edge spreekt mij persoonlijk wel aan, maar de band betreedt met de sterk naar Iron Maiden neigende metal een reeds lang platge treden pad. De composities blijven over het algemeen nauwelijks hangen, een uit zondering daargelaten. Één goede song maakt nog geen zomer, maar is wel kicken! Tja, en dan Namedropper. Zij namen het candlelight- gevoel wel heel erg letterlijk. Jan van Veen in hoogste staat van opwinding en de vrijwillige brandweer in hoogste staat van paraat heid. Een boom met ballen erbij en het kerstgevoel is compleet. Heeft de zangeres nooit geleerd dat het onbe leefd is om 'en plain publi- que' met de vingers in de oren te zitten peuteren? Het zal vocaal best verantwoord zijn. Gelukkig is Melanie (wie kent ze nog?) al twintig jaar dood en begraven, en zit nie mand op een flower-power revival te wachten. Hopelijk ook de jury niet. Maar er is hoop! En er is lente. De Goese Scale Models zorgden aan het eind van de avond voor licht in de duis ternis. Niet dat zij het wiel hebben uitgevonden, maar zo hoort pop te klinken. Hap klare songs, rauw, puntig, direct. De groep heeft uitstraling. Zanger Erik bezit datgene wat de anderen vanavond misten. Persoonlijkheid. Lef. En een strak kapsel. Zelfs voor iemand met een kilo mestoverschot in de oren een uitgemaakte zaak. Hoogstpersoonlijk verorber ik deze krant als the Scale Models niet verder mogen bekeren. De uiteindelijke finale is nog ver, maar voor de eerste ronde geldt: eind goed, al goed. ARNEMUIDEN Atelier Ludmila Kalmaeva, Tuindorp 5, Ludmila Kalmaeva, schilderijen, portretten en pos ters. Geopend na tel. afspraak 0118-603469. GOES Kunstuitleen De Bevelanden, Wijngaardstraat 3, Zeeuwse kun stenaars, diverse werken. Stadskantoor, Oostsingel 2, Rie Baauw, solo-expositie. Oosterscheldeziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 114, 'De emotie verbeeld', kunstwerken gemaakt door verstandelijk gehandicapten. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Singelstraat 13, Kees de Hond, tekeningen en schilderijen. Galerie Van den Berge, Wijn gaardstraat 3, Florette Dijkstra, 'De voorgeschiedenis' (vanaf 23 maart). KAMPERLAND Restaurant Papillon, Veerweg 37, Lydia Klop-Steendijk, aqua rellen en portretten. Geopend ma. t/m za. vanaf 10 uur, zo. van af 17 uur. KATTEN DIJ KE Galerie llona. Dorpsstraat 23- 25, llona Schmit, naïeve schilde rijen. Geopend za. van 14-17 uur. Atelier De Kattenbeker, Dorpsstraat 8, Annie Dominicus, aquarellen (t/m 22 maart). MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Vlas- markt 7-9, Maurice en Saskia Göth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Galerie Willem Vader, L. Noordstraat 56, schilderijen, tel. 0118-629419, dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Groot Mede 66, tel. 0118-616323, staal- en touwplastieken, geo pend na tel. afspraak. Wandelkerk Lange Jan, ten toonstelling van diverse kerken in Middelburg. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kleverskerkseweg 17, Joke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Galerie Spitsbergen, Korendijk 46, Jaap Heuvingh, beelden. Kapper Henk v.d. Veen, Korte Noordstraat 6, David Heijgelaar, gemengde technieken. Galerie 'T', Turfkaai 25/27, Greet Lyklema, gemengde tech niek. Hotel Arneville, Buitenrust straat 22, Ria Ruedisueli, beel den. Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat 13, leden van 't Zeeuws-Palet, diverse werken. Restaurant de Burght van Antwerpen, Turfkaai 3, Lies Beyerinck, pentekeningen. Stadsdanszaal, Beddewijk- straat 15, Lex Weijerman, model van een DC3-Dakota. Stichting Welzijn Ouderen, Molstraat 13, Leey Masdorp- Fritz, Zeeuwse landschappen in aquarel. Geopend op werkdagen van 10-16 uur. Zeeuwse Bibliotheek, Kou steensedijk 7, kinderboekenillu stratoren: Harriët van Reek. Joke van Leeuwen, Katrien Holland en Harrie Geelen, 'Wonderbaarlijke belevenissen'. Zeeuwse Bibliotheek, Kou steensedijk 7, fototentoonstel ling 'Langs de deur', foto's van leveranciers die vroeger aan huis bezorgden. Zeeuws Museum, Abdij, 'Bloom', kijkroute door het museum en een opmerkelijke museumvitrine, het thema is bloemen. Rabobank, Lange Geere 3, Leer lingen van Ronald Mullié, schil derijen in diverse technieken. Brooymans van de Gruiter Diezijn, Lange Viele 29, Hanny Peters, aquarel-, olie- en acryl- schilderijen. Metro S, Kuiperspoort 22, Gil- lion Grantsaan, 'Fort Zeelandia'. Spin-off, Gravenstraat 63, Flo rence Pa rade is, 'La porte de deur'. Zeeuws Museum, Abdij, Rei- mond Kimpe (1885-1970), 'De gulden middenweg' schilderijen en tekeningen (vanaf 22 maart). Galerie Het Gouden Briefke, Wijngaardstraat 15, Marike Hud- dleston Slater-Offerhaus, 'Einde lijk lente' aquarellen en acryl- schilderijen. NEELTJEJANS Delta Expo, Windenergie, ten toonstelling windenergie. Dage lijks geopend van 10-17 uur. Delta Expo, 'Water', expositie over Integraal Water Beheer. Buitenhaven, bij het Topshuis, Trechter 5, kunstproject Frame work Invitation. OOSTKAPELLE Toeristisch Centrum Oranje zon, Schoolstraat 4, Arienne Molenaar, aquarellen: strand- en zeegezichten, fruit en bomen. Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, bezoekerscen trum De Hollandse Biesbosch, kindertentoonstelling 'Wauw- het gras is blauw'. Geopend di. t/m zo. van 12-17 uur. OOST-SOUBURG De Zoute Viever, Dongestraat DONDERDAG 20 MAART Rooms Katholieke Kerk, Vlis singen; Het Zeeuws Orkest en pianiste Eliane Rodrigues, 20 VRIJDAG 21 MAART Wilhelminahuis, Wilhelmina- dorp; Uitvoering muziekvereni ging De Echo, 19.30 uur. Burgerzaal Stadhuis, Middel burg; Ensemble für Frühe Musik Augsburg, 20 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Montezuma's Reven ge, 'Best of five', 20 uur. De Steen, Goes; Vertelliz, 'Rozengeur en maneschijn', 20 u. Vestzaktheater, Vlissingen; Bert Klunder, 'Vette jus', 20.15 uur. Koorkerk, Middelburg; Vocaal Ensemble Quodlibet, 20.30 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; Pianoduo Karin de Boef en Rien Balkenende, 21 uur. De Piek, Vlissingen; 'The kids are allright', 21 uur. ZATERDAG 22 MAART Lange Zelke, Vlissingen; Pia nist Nikos Ignatiadis, 12 uur. Stichting Welzijn Ouderen, Middelburg; Toneelgroep Kameleon, 'De dubbele boeking', 14 uur. De Couburg, Koudekerke; Uitvoering van Harmonie Voor waarts, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Pumpenhaus Münster, 'Tanzpalast 1950-1997', 20 uur. Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Het Zeeuws Orkest en pianiste Eliane Rodrigues, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Joop Visser, 20.15 uur. Minitheater, Middelburg; Middelburgs Theater, 'Alice, Ali ce', 20.30 uur. Kloveniersdoelen, Middel burg; Pianoduo Gerard Bouw huis en Cees van Zeeland, 21 uur. Razzmatazz, Oost-Souburg; Jablkon, 21 uur. Podium 't Beest, Goes; Brot herhood Foundation en Undecli nable Ambuscade, 21 uur. Prins van Oranje, Goes; Blpf, 21 uur. Café Stout, Vlissingen; Dans- duo Hasta la Vista, 22 uur. De Piek, Vlissingen; Althop party, 22 uur. ZONDAG 23 MAART Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg; Emmy Verhey (viool), Frédéric Meinders (piano) en Godfried Hoogeveen (cello), 15.30 uur. DINSDAG 25~MAART Grote Kerk, Goes; Carilloncon cert Sjoerd Tamminga, 13.30 uur. Midgard, Middelburg; Jam sessie, 20 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; De Hoofdstad Operette, 'Viktoria und ihr Husar', 20 uur. WOENSDAG 26 MAART Ambachtscentrum, Goes; Poppentheater Sim Bolus, 'Naar dromenland', 14 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; De Hoofdstad Operette, 'Viktoria und ihr Husar', 20 uur. 1, J. Overdulve; oud en nieuw glaswerk. Catrien van Sparren- tak-Geschiere; olieverfschilderij en. Geopend tijdens kantooru ren. VEERE Stadhuis, Kerkstraat 7, 'Vond sten in Veere'. DONDERDAG 20 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The English Patient' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Metro' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Jerry Maguire' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 20 uur. 't Beest Goes, 'Le huitième jour' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Romeo and Juliet' 20.30 uur. VRIJDAG 21 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The English Patient' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Metro' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fierce Creatures' 18.45 uur. 'Jerry Maguire' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 19 uur. 'Star Trek: First Contact' 21.30 uur. 't Beest Goes, 'Le huitième jour' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Zero Keivin' 19.30 uur. 'Naar de klote' 22 uur. ZATERDAG 22 MAART VLISSINGEN Iguana, Bellamypark 35, leven de reptielen, amfibieën en insec ten, dagelijks geopend van 14- 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Bres- kens. Op dubbeldekkersveer boot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie (beeld van Zeeland als vakantieland). Galerie Hannelore Meyaard, Hendrikstraat 8, Jaap Reedijk, schilderijen en objecten. Arsenaaltheaterrestaurant, Arsenaalplein, Lex de Meester, foto-expostie 'Straatfestival Vlis singen'. Kleine Galerie, Koudenhoek 32, Karin Starmans. Bellamy 19, Bellamypark, Mitsy Groenendijk, elf poedelsculptu ren. Café Soif, Bellamypark 14, Dimitri van Wezel. Theo van Doesburgcentrum, Brouwenaarstraat 2, Yvonne Slagter, schilderijen 'Mummies'. Notariskantoor Sauer Oonk, Badhuisstraat 181, Aal Renkema, aquarellen 'Kleur bekennen'. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schilderijen, dagelijks geopend. WISSE N KERKE Galerie De Praktijk, Voorstraat 15, Leonard Snelders; schilderij en, tekeningen en airbrush-pain ting. Yvonne Siebels; tekenin gen. Anton Beysens; bonzen beelden (tuin). WOLPHAARTSDIJK Galerie Jan Boer, Aardebolle- weg 5, Jan Boer, olieverven. Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Space Jam' 14 uur. 'The Eng lish Patient' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Microcosmos' 14 uur. 'Metro' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fierce Creatures' 14 en 18.45 uur. 'Jerry Maguire' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 19 uur. 'Star Trek: First Contact' 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Naar de klote' 19.30 uur. 'Zero Keivin' 22 uur. ZONDAG 23 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Space Jam' 14 uur. 'The Eng lish Patient'' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Microcosmos' 14 uur. 'Metro' 18.45 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fierce Creatures' 14 en 18.45 uur. 'Jerry Maguire' 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 19 uur. 'Star Trek: Fist Contact' 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Romeo and Juliet' 20.30 uur. MAANDAG 24 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The English Patient' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Metro' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Jerry Maguire' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Pulp Fiction' 20.30 uur. DINSDAG 25 MAART Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'The English Patient' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Metro' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Jerry Maguire' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 20 uur. 't Beest Goes, 'Ivan de ver- schikkelijke' 20.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Le mépris' 19.30 uur. WOENSDAG 26 MAART~ Alhambra I Vlissingen, 'Star Wars' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Space Jam' 14 uur. 'The Eng lish Patient' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Microcosmos' 14 uur. 'Metro' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Fierce Creatures' 14 uur. 'Jerry Maguire' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Space Jam' 20 uur. Schuttershoftheater Mid delburg, 'Romeo and Juliet' 20.30 uur. ZATERDAG 22 MAART Alhambra I Vlissingen, '101 Dalmatiërs' 14 uur. Grand Theater Goes, '101 Dalmatiërs' 14 uur. ZONDAG 23 MAART Alhambra I Vlissingen, '101 Dalmatiërs' 14 uur. Grand Theater Goes, '101 Dalmatiërs' 14 uur. WOENSDAG 26 MAART Alhambra I Vlissingen, '101 Dalmatiërs' 14 uur. Grand Theater Goes, '101 Dalmatiërs' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1997 | | pagina 13