Veerse Meerronde met vierduizend schaatsers Snertwandelïng voor sssss honden en hun baasjes 'Je bent een dierenvriend of je bent het niet' SPO(R)T KOOPJES! 10-50% KORTING /#£e6e>t& Op aolle dag VOGELLEED IN DE WINTER 33b-> f\-Q r^NNSEBIBüp^ WOENSDAG 15 JANUARI JAARGANG 99 - NUMMER 3 faam vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN 794 St. Janstraat 20A Middelburs, 0118-637137 Kappa l:MI-f-i!^>^ umbro o.a. Trainingspakken - Truien - Korte broeken - Schoenen Weinig ongelukken en een prima sfeer op slecht ijs tijdens de Veerse Meerronde. Met duizenden gingen ze het ijs op. Schaatsers die de uitdaging aandurfden. Het is immers al weer twaalf jaar geleden dat de Veerse Meerronde geschaatst kon worden. Opgewarmd door de Elfsteden- koorts, gingen de sportievelingen afgelo pen vrijdag en zaterdag van start. Het ijs is niet van een geweldi ge kwaliteit. Het zonnetje laat het afweten en er hangt een diezig sfeertje boven de immense ijsoppervlakte. De contouren van de grote kerk van Veere zijn nauwelijks te onderscheiden. De schaatsers pioegen zich als het ware over het ijs. Een deelnemer drukte zich wel heel kernachtig uit door de kwaliteit te benoemen tot strontijs. ik ben best trots op mezelf hoor. Het afgelopen jaar ben ik nog vier keer geopereerd. Ik FOTO ANDA VAN RIET had toen niet kunnen denken nu hier op het Veerse Meer te schaatsen". En opgewekt schuifelt ze verder richting het stempelhok van Kamperland. Buiklandingen Onderweg wordt de een na de andere flinke schuiver gemaakt. Buiklandingen zijn het meest dramatisch. Doornat en druipend van de valpartij komen ook deze schaatsers bij de finish aan. Trots en met vuurrode konen nemen ze hun vaantje in ontvangst. Wat maakt het ook uit, een nat pak is zo vergeten met een Glüh- weintje. Verhalen branden los, zodra het drankje z'n werk doet en de kou is vergeten. Onbe grijpelijk dat de aanwezige EHBO-ers zo weinig werk heb ben gehad met ongelukken. Een enkele snijwond is met een pleister toegedekt. Gebro ken ledematen zijn niet gemeld. Telefonische hulp De organisatie van de Veerse Meerronde was in handen van het Rekreatieschap Veerse Meer in samenwerking met 'Ijsvermaak Ons Vermaak'. Slechts een handjevol mensen was verantwoordelijk voor het goede verloop van dit evene ment. Vanaf het ijs was het mogelijk telefonisch hulp in te schakelen. Gelukkig was het niet nodig, maar de ambulan ce kon zo binnen een kwartier ter plaatse zijn. Vier EHBO-ers zorgden gedurende de beide dagen voor eerste hulp bij val partijen. In 1985 was het de laatste keer dat de Veerse Meerronde gere den kon worden. Gezien de belangstelling, is het te hopen dat de deelnemers van 1997 niet hoeven te wachten tot het jaar 2009 eer ze weer van start kunnen gaan! eln Vlissingen hoeven jongeren niet meer de straat op om een leuke tijd te hebben. Voor de jeugd tussen dertien en twintig jaar is er in de A. Coortelaan een Jeugd en jongeren Ontmoetings Plek (JOP) geopend. Hier kunnen zij zich vermaken met tafelvoetbal, video of gesprekken. o Twee Walcherse scholen doen mee aan het project Blauwbilgorgel, dat door bibliotheken en regionale omroep is opgezet om leerlingen in contact te brengen met boeken en schrijven. o Verder deze week: heavy metal in Midgard, Walcherse ondernemersverenigingen bundelen de krachten, kinderboeken op maat, solotoneel in Vestzaktheater, korte informatie en handige van dag tot dag overzichten. Met glimmende ogen van opwinding schrijven de men sen zich in bij D'Ouwe Veer- stoep in Kamperland. Afhanke lijk van de conditie kiest de deelnemer de afstand van de jachthaven van Kamperland naar de Veerse Gatdam en weer terug (tien kilometer) die één of meerdere keren gere den kan worden. De stempel kaart geeft ruimte voor twintig stempels. Is de kaart vol, dan is er zo'n honderd kilometer ge schaatst. Enthousiastelingen die meer willen rijden kunnen zich beter inschrijven voor de Friese uitdaging. Balen stro Uitnodigend staan balen stro op het ijs klaar voor de schaat sers. Het is een lekker warm zitplaatsje om de schaatsen onder te binden. Diep gebogen om ze lekker strak aan te trek ken, informeren de schaatsers elkaar over de kwaliteit van het ijs. Want als schaatser blijf je niet lang alleen; contact onder ling gaat als vanzelf. Zoals Elf- stedentocht-organisator Henk Kroese al zei: „Op het ijs gebeurt, er iets bijzonders. Maatschappelijke rangen en standen vallen weg. ledereen is vriendelijk voor elkaar en helpt elkaar". Zo was het ook op het Veerse Meer. Maar geschaatst werd er, ondanks de hoeveelheid pap die erop lag. Bijna vierduizend officiële inschrijvers hebben hun vaantje in ontvangst genomen. De meesten haak ten na tien kilometer weer af. Toch was er een enkeling die de honderd kilometer haalde. Een ware prestatie op dit ijs! Een vrouw van middelbare leeftijd in rood skipak staat besluiteloos halverwege de ijs vlakte. „Is het nog ver?", vraagt ze. Ze krijgt moed van het negatieve antwoord en vertelt enthousiast voor de eerste keer mee te doen. „Ja, As een vrouwe 'op aolle dag loopt' weet je wè 'oe laete as 't is: dan moet er een kleinen komme. Zowel in het Neder lands als in het Zeeuws zijn er heel veel uitdrukkingen voor zwangerschap. Alles wat met de voortplanting van de menselijke soort te maken had, werd vroeger met een waas van verhulling omgeven. De uitdrukkingen suggereerden de biologische toestand van de aanstaande moeder dikwijls door het aan geven van uiterlijke kenmer ken. Wat dacht u van de Westkap- pelse uitdrukking: D'r keuzen 'ange van achter wi langer as van voren. Door de dikke buik van de kraamvrouw in spe, kwamen haar rokken inder daad van voren verder van de grond te hangen. Maar zelfs dat wordt niet gezegd, alleen dat ze van achter dichter bij de grond hangen. Dat is wel een heel indirekte manier van zeg gen Tegen dat het tijd was voor de bevalling werd gezegd: leit de tange nog nie in 't vier Daar mee werd op de verlostang geduid, die van te voren om hygiënische redenen in 't vuur gelegd werd. In Middelburg werd aan een hoogzwangere vrouw wel gevraagd: 'Bin je nog nie in twêêen gevalle Ondanks de wat ruwe indruk, heeft die uitdrukking toch wat verhullends. Hetzelfde geldt voor: 'Ze lööpt mee een buuk vol bêênen.' Behalve in Mid delburg en Veere werd die laatste uitdrukking ook in Zuid- Beveland en in delen van Zuid- Holland gebruikt. Of deze beeldspraak nog dikwijls gehoord wordt, weet ik niét. In elk geval minder dan vroeger, al was het alleen maar omdat er minder bevallingen zijn dan vroeger. 'Losse en laoie' is nie mi van deze tied Jan Zwemer Vogels hebben het moeilijk in de winter. Omdat het water bevriest is er nagenoeg niets meer te drinken voor de dieren. Ook voedsel wordt schaarser en daarom zijn veel vogels in het win terseizoen afhankelijk van de restjes brood die mensen voor ze achterlaten. De Middelburger Chris Gest besteed 's winters vrijwel al zijn tijd aan het rondbrengen van voedsel voor zijn ge vleugelde vrienden. „Eigenlijk heb ik dit jaar de zwanen een beetje geadop teerd", vertelt hij. Dagelijks brengt hij brood naar bijna honderd zwanen, verspreid over drie groepen. „Bij Se- rooskerke zit een groep van ongeveer vijfendertig, veertig zwanen. Op de Veerseweg zit ook zo'n groep. En dan de Schroeweg in Middelburg natuurlijk. Daar zitten hele bij zondere zwanen, wilde uit Siberië. Daar kun je niet dicht bij komen, maar moet je het voedsel en water echt achter laten zodat ze erbij kunnen als je weer weg bent". Zonnetje „Het brood kocht ik eerst zelf, bij de Aldi. Maar ja, een brood kost 95 cent en ik heb zeker twintig broden per dag nodig. Ik ben ook gewoon maar een particulier met AOW, dus dat gaat aardig in de papieren lopen", vertelt hij. „Nu krijg ik het brood van bakker Domini- cus uit Westkapelle. Dat scheelt natuurlijk enorm. Die mensen zouden ze eens goed in het zonnetje moeten zetten. Altijd als ik er kom om om brood te vragen krijg ik als ant woord: 'voor de dieren; altijd'. Dat is toch mooi?" Wanneer Gest voldoende brood heeft, begint het snij den. „Ik heb zo'n apparaat waarmee je ham en kaas kunt snijden. Daarmee snij ik de hele broden in plakken. Wil Mahabi, die mij heel erg helpt met de dieren, snijdt die plak ken met een mes dan weer in stukken. Twintig, dertig bro den per dag gaan er doorheen. Echt een heel karwei. Laatst kreeg ik hulp van één van mijn buren. Die was echt verbaasd over het werk dat vogels voe ren met zich meebrengt'. Dorst „Als het brood is gesneden, stappen we in de auto en rij den gewoon een rondje over Walcheren. Dan kom je vanzelf allerlei dieren tegen die voed sel nodig hebben. Niet alleen zwanen, alle dieren hebben honger. En dorst natuurlijk. Dat vergeten mensen vaak, dat vogels niet alleen moeten eten, maar dat er 's winters ook nauwelijks water te vinden is voor de dieren. En dat is ook heel belangrijk. Ik vond- pas een dode zwaan, helemaal ingevroren in het ijs. Zijn kopje lag nog naast het putje waaruit hij net had proberen te drin ken. Helemaal leeg. Ik had de tranen in mijn ogen staan". Voor hemzelf is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij zo met dieren bezig is. „Je bent een dierenvriend of je bent het niet. Als dieren in nood zijn moet je ze helpen", vindt Gest. „Dat is niet altijd gemakkelijk hoor. In het begin kon ik er gewoon niet van slapen. Je komt ook zoveel leed tegen onderweg. Iemand zei tegen me: 'dan sla je toch gewoon eens een dagje over?' Maar dat kan ik niet. Je probeert die vogels toch aan te sterken. Ze hebben het 's winters al moei lijk genoeg". PZC WEEKBLADEN faam/vlissingêr Chris Gest met een zwaan die de lente niet meer zal zien. FOTO ANDA VAN RIET Oplage: 51.110 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0113) 273000 privé: (0118)642078 Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Johnny Saija (0118) 484312 (privé (0118) 418686). A. Lammers-Van Otterdijk (0118) 484313 (privé (0118) 640277). Redactie: Ad Hanneman, (0118) 681271 en Ellen Erkens, (0118) 681270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. (0118) 681215 Bezorging: (0118) 484216. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 12.00 uur PZC, Oost-Souburgseweg 10. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. (0118) 484000 Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 178.455 ex. De Kynologenclub Zeeland hield afgelopen zondag weer de jaarlijkse 'snertwandeling' voor mens en hond op het strand bij Oostl<apelle. Honden en baasjes konden hier even I lekker uitwaaien. FOTO ANDA VAN RIET

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1997 | | pagina 1